Profil osobnosti

Foto: Ján Valach

Ján Valach

22. 9. 1925 Hnúšťa – 20. 11. 2019 Antverpy

vážna hudba
skladba, organ, dirigovanie

Bio

Bio

1944
maturita na Gymnáziu v Tisovci, predtým štúdium klavíra a hudobnej teórie v Brezne nad Hronom (Walter Brachtel) a štúdium huslí v Tisovci (F. Fábry)
od 1945
Lekárska fakulta UK a súčasne Štátne konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Kornel Schimpl, kompozícia – Eugen Suchoň, Ján Cikker, organ – Jozef Weber)
1946
návšteva prednášok z hudobnej vedy a estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1947 – 1948
súkromné lekcie dirigovania u Ľudovíta Rajtera, Pavla Dědečka a Václava Talicha
1948 – 1952
Akadémia múzických umení v Prahe (orchestrálne dirigovanie – Karel Ančerl, Alois Klíma, zborové dirigovanie – Metoděj Doležil, operné dirigovanie – Robert Brock, organ – Jiří Reinberger)
1948 – 1949
štúdium hudobnej vedy a estetiky na Karlovej univerzite (Jan Mukařovský, Anna Patzaková)
1954 – 1962
externý pedagóg na VŠMU, dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1954 – 1960
korepetítor a neskôr asistent dirigenta v Opere SND
1962 – 1965
umelecký šéf Spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského (dnešná Štátna opera v Banskej Bystrici)
1967
sólista organovej hry Cairo Symphony Orchestra v Káhire (Egypt) a pedagóg konzervatória v Káhire
apríl 1968
dirigovanie belgickej premiéry (a následne 18 repríz) Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v belgických Antverpách
2016
čestný titul Doctor honoris causa (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Ján Valach žije od roku 1971 v Belgicku. Založil a dirigoval Antverpský komorný zbor, bol dirigent  Kráľovskej flámskej opery v Antverpách, opery v Gente, umeleckým šéfom a dirigentom Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti vocali Antwerpen. Ako dirigent a koncertný organista vystupoval vo významných svetových hudobných strediskách ako Londýn, Paríž, Štrasburg, Brusel, Viedeň, Salzburg, Rím, Zürich, Berlín, Hamburg, Moskva, New York, Boston, Cleveland, Los Angeles a i. Hosťoval v mnohých orchestroch a profesionálnych zboroch v Európe a USA.

Zasadal v porotách medzinárodných súťaží, prednášal o hudobno-pedagogických problémoch a viedol semináre o českej a slovenskej hudbe. Nahrával pre rozhlasové a televízne stanice, ako aj pre nahrávacie spoločnosti.

V 60. rokoch bol pedagóg kompozičných predmetov na Konzervatóriu Žilina. Uskutočnil prvé organové výchovné koncerty u nás, na ktorých sa v priebehu viacerých cyklov zúčastnilo niekoľko tisíc študentov. Neskôr pedagogicky pôsobil na konzervatóriu v Gente ako pedagóg dirigovania a na Akadémii Brusel-Meise ako pedagóg hry na organe.

Takmer po dvadsiatich rokoch exilu prvýkrát koncertoval v roku 1990 v Prahe a v roku 1992 bol pozvaný na Bratislavské hudobné slávnosti. V roku 2006 podnikol organové turné na Slovensku, v rokoch 2007 a 2008 dirigoval v Bratislave. V marci 2008 navštívil rodnú Hnúšťu, kde sa zúčastnil na jubilejnom X. ročníku celoslovenskej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, ktorú od jej vzniku sponzoruje.

Venuje sa kompozičnej a aranžérskej činnosti. Komponuje skladby pre organ ako aj vokálne (zborové a sólové), komorné a orchestrálne diela.

Diela

 • komorný orchester
 • B-A-C-H – obrázky zo života človeka

  2012 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Missa St. Elisabeth

  pre soprán, tenor, miešaný zbor, organ a orchester
  1988 OBSADENIE: s, t, CM, org, orch
 • Ewige Insel

  Kantáta pre soprán, alt, miešaný zbor, organ a orchester
  1990 TEXT: Franz Hogner
  OBSADENIE: s, a, CM, org, orch
 • Klepáč/Zvon

  Mystické oratórium pre sóla, spevácky zbor, detský zbor a orchester
  1997 TEXT: Jos Stroobants, prebásnila Jela Krčméry-Vrtelová
  OBSADENIE: s, a, br, CM, CB, orch
 • zbor a orchester
 • Vždy s tebou jsem (Žalm 32)

  pre miešaný zbor a orchester
  1953 1953, rev. 1984
  TEXT: Marie Rafajová
  OBSADENIE: CM, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Concerto per organo e ottoni

  1989 OBSADENIE: org, ottoni
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Phantasiae (Fantázia)

  pre klavír
  1997 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Fantasia-Suita sopra Melodiarium Annae Szirmay

  pre organ
  1960 VYDAVATEĽ: Euprint
  OBSADENIE: org
 • Elegie (Elégia)

  pre organ
  1982 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Muziekcommunicatie

  pre organ
  1982 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Suita Valeriana

  1984 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Laken

  pre organ
  1986 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Apokalypse

  pre organ
  1987 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Laudatio organi

  pre organ
  1991 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Baladická trilógia

  pre organ
  1992 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Mozaik aus b-a-c-h

  pre organ
  2000 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • O du Fröhliche

  pre trúbku a organ
  1975 OBSADENIE: tr, org
 • Fanfáry

  pre dve trúbky
  1996 OBSADENIE: 2tr
 • Japanse dageraad (Japonské svitanie)

  pre flautu a organ
  1998 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: fl, org
 • tri nástroje
 • Indicatif pour le 1. 000e jubil. de Huy

  1984 OBSADENIE: 3tr
 • Slávnostná intráda k žalmu 150

  pre dve trúbky a organ
  1993 OBSADENIE: 2tr, org
 • dychové kvinteto
 • Fanfáry

  1992 OBSADENIE: 2tr, cr, tn, tu
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Twee "Natal's" z Portugalska

  1993 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: v/CM, pf
 • Wanner? (Kedy?)

  pre soprán, barytón a organ
  1993 TEXT: Jeanne Verbruggen-Frank
  VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: s, br, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Jak rád bych zpíval

  pre soprán (tenor) a klavír
  1956 1956, rev. 2002
  OBSADENIE: s/t, pf
 • Advent

  1997 TEXT: Jo Van Veen-Nusmeijer
  OBSADENIE: s/a, pf
 • inštruktívne
 • Broučci

  1961 TEXT: Karel Kolman, Jan Karafiát
  OBSADENIE: CB, pf
 • Detská

  1969 TEXT: Marie Rafajová
  OBSADENIE: CB, pf
 • Päť najobľúbenejších detských skladieb

  1980 OBSADENIE: v/CB, pf
 • úpravy folklóru
 • Teče voda

  moravsko-slovenská ľudová pieseň
  1972 OBSADENIE: CM
 • Anička, dušička

  1976–1978 OBSADENIE: CM
 • Jaarkrans (Ročný cyklus)

  1983 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • Slovenská pieseň

  1984 OBSADENIE: v/CM
 • úpravy folklóru pre zbor a cappella
 • Čačina

  1972 OBSADENIE: CM
 • Vrť sa dievča

  1972 OBSADENIE: CM
 • Pásli ovce Valaši

  1975 OBSADENIE: CMa
 • Pod tým naším okienečkem

  1976 OBSADENIE: CM
 • Vtedy dobre mašírovac

  1976–1978 OBSADENIE: CM
 • Zajali mi vrané kone

  1976–1978 OBSADENIE: CM
 • úpravy
 • Levočský pestrý zborník

  1956 VYDAVATEĽ: Euprint
  OBSADENIE: org
 • G. F. Händel: Organový koncert č. 2

  pre organ
  1975 OBSADENIE: org
 • F. X. Brixi: Orgelconcerto in F

  pre organ
  1979 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: org
 • César Franck: Messe à 3 voix op. 12

  1980 OBSADENIE: CM
 • Franz Liszt: Liebesträume

  pre organ
  1982 OBSADENIE: org
 • Richard Wagner: Brautchor

  pre organ
  1982–1983 OBSADENIE: org
 • Richard Wagner: Tannhäuser (ouvertúra)

  pre organ
  1982–1983 OBSADENIE: org
 • W. Mason: Nearer to you

  pre organ
  1982–1983 OBSADENIE: org
 • Zdeněk Fibich: Poёme

  pre organ
  1982–1983 OBSADENIE: org
 • César Franck: Symfonie in re

  pre organ
  1983–1984 OBSADENIE: org
 • J. Van Nuffel: Psalm 125 "In convertendo Dominum"

  pre symfonický orchester
  1984 OBSADENIE: orch
 • Glühwürmchen

  pre harfu a organ
  1985 OBSADENIE: ar, org
 • Irisch Carol (Írska koleda)

  1987 VYDAVATEĽ: Digital Music Print
  OBSADENIE: CF/CB, org
 • César Franck: Psalm 150

  1996 OBSADENIE: org, fiati
 • Talitha kum

  pre organ
  2000 OBSADENIE: org
 • Eugen Suchoň: Aká si mi krásna

  pre organ
  2008 OBSADENIE: org
 • zborové
 • Geroj partizán

  1974 TEXT: Ján Frátrik
  VYDAVATEĽ: MDKO Bratislava
  OBSADENIE: CM
 • Jen ze Tvé lásky

  1989 TEXT: Miluše Beníšková
  OBSADENIE: CMa/CM
 • miešaný zbor
 • Posledná hymna

  pre recitátora a miešaný zbor a cappella
  1951 TEXT: Ján Machajdík
  OBSADENIE: spk, CM
 • Vždy s tebou jsem (Žalm 32)

  pre miešaný zbor a cappella
  1953 TEXT: Marie Rafajová
  OBSADENIE: CM
 • Chvalozpěv

  pre miešaný zbor a cappella
  1956 TEXT: Helena Kohoutová
  OBSADENIE: CM
 • Jak rád bych zpíval

  pre miešaný zbor a cappella
  1956 TEXT: Bohumil Kejř
 • Moc, múdrosť Tvoja

  pre miešaný zbor a cappella
  1956 TEXT: F. Gellert
  OBSADENIE: CM
 • Zvonek svému poupátku

  pre miešaný zbor a cappella
  1956 TEXT: Marie Rafajová
  OBSADENIE: CM
 • Mé dceři

  pre miešaný zbor a cappella
  1957 TEXT: Alois Adolf
  OBSADENIE: CM
 • Mladé srdce

  pre miešaný zbor a cappella
  1985 TEXT: Alois Adlof
  OBSADENIE: CM
 • Můj Otčenáš

  1989 TEXT: Jaromír Ráb
  OBSADENIE: CM
 • Důvod k radosti

  pre miešaný zbor a cappella
  1997 TEXT: David Mikolášek
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Jak rád bych zpíval

  pre mužský zbor a cappella
  1956 TEXT: Bohumil Kejř
  OBSADENIE: CMa
 • Spev mieru

  pre mužský zbor a cappella
  1956 TEXT: Ján Frátrik
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Margita a Besná

  pre mužský zbor a cappella
  1957 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Ovručské pole

  pre mužský zbor a cappella
  1957 TEXT: Ján Frátrik
  OBSADENIE: CMa
 • Slovenská pieseň

  pre mužský zbor a cappella
  1958 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Spočiň, slnko

  pre mužský zbor a cappella
  1960 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • K spasení víc třeba není

  pre mužský zbor a cappella
  1975 TEXT: Karel Kejval
  OBSADENIE: CMa
 • Odhodlán a ne se chvět

  1975 TEXT: F. Gerhardt
  OBSADENIE: CMa
 • Přijď – Veni!

  pre mužský zbor a cappella
  1975 TEXT: Hana Žežulová
  OBSADENIE: CMa
 • Poslední píseň

  pre mužský zbor a cappella
  1981 TEXT: Karel Šoun
  OBSADENIE: CMa
 • Poslední hodina

  pre mužský zbor a cappella
  1982 TEXT: Jan Heller
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Vždy s tebou jsem (Žalm 32)

  pre 3-hlasný ženský zbor a cappella
  1953 1953, rev. 1986
  TEXT: Marie Rafajová
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Japonská uspávanka

  pre detský zbor
  1957 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Vždy s tebou jsem (Žalm 32)

  pre miešaný zbor a kvinteto plechových dychových nástrojov
  1953 1953, rev. 1985
  TEXT: Marie Rafajová
  OBSADENIE: CM, 2tr, cr, tn, tu
 • zbor a klavír
 • Mládežnícka pieseň

  pre detský zbor a klavír
  1959 TEXT: Elena Križanová
  OBSADENIE: CB, pf
 • Symbolické metamorfózy b-a-c-h

  pre detský zbor a klavír
  2009 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Žalm 23

  pre tenor, flautu, harfu a miešaný zbor
  1982 OBSADENIE: t, fl, ar, CM

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • FÜSSYOVÁ, Gabriela: A z tváre myseľ žiari
  2005 ViViT, Kežmarok 2005
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Obrodenie osobnosti Jána Valacha na Slovensku
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 264–271
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Skladateľská tvorba organistu a dirigenta Jána Valacha
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 4, s. 404–413
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Zborová tvorba Jána Valacha
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 70-80
 • ČÍŽIK, Vladimír: Ján Valach
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond 1974, s. 131–135
 • KOZÁK, Jan a kol.: Ján Valach
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 106–108
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  7. ročník, 28. júla – 8. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, BSK
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 3
 • SCHINDLER, Agata: Suchoňova Krútňava otvorila Jánovi Valachovi kráľovskú bránu do sveta hudby
  2016 In: www.operaslovakia.sk/suchonova-krutnava-otvorila-janovi-valachovi-kralovsku-branu-do-sveta-hudby/
  Opera Slovakia 2016
 • VONGREJ, Ľudovít: Skladateľ, dirigent a organista Ján Valach si v Bruseli prevzal titul Doctor honoris causa
  2016 In: www.operaslovakia.sk/skladatel-dirigent-a-organista-jan-valach-si-v-bruseli-prevzal-titul-doctor-honoris-causa/
  Opera Slovakia 2016
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  SKO s pozitívnym smerovaním
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 9
 • ČERVENÁ, Ľudmila: SKO uviedol dielo exilového autora Jána Valacha
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 4
 • (hž): Slávnostné udeľovanie Ceny Sebastian sa uskutočnilo 21.3....
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 4, s. 11
 • TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 8
 • MALOVEC, Pavol: Mystické oratórium pod autorskou taktovkou Jána Valacha
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 10
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: V krútňavách života: hovoríme so skladateľom Jánom Valachom
  2008 Literárny (dvoj)týždenník 2008, č. 31–32, s. 9
 • KOPŘIVOVÁ, Alena: V cudzine preslávil Krútňavu
  2006 (7. 10.) Pravda – Bratislava 2006 (7. 10.), s. I, II
 • ČERVENÁ, Ľudmila: Ján Valach – organista, dirigent a skladateľ
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 1, s. 8
 • ČÁRSKA, Etela: Stará hudba – súbory. BHS. Organista Ján Valach
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 20, s. 4
 • DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvaadvaceti letech
  1990 (25. 10.) Lidová demokracie 1990 (25. 10.), s. 5
 • DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Rozhovor po dvadsiatich dvoch rokoch
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 25, s. 8
 • Československá kultúra v Belgicku
  1968 (14. 12.) Pravda 1968 (14. 12.)
 • Tsjechoslovaakse avond in de KVO
  1968 (17. 10.) Gazet van Antwerpen 1968 (17. 10.)
 • OLIVIER: Jan Valach et la Philharmonie dans und concert tchèque
  1968 (17. 10.) La Métropol 1968 (17. 10.)
 • THEUNS, Lucien: [kritika na uvedenie Suchoňovej Krútňavy]
  1968 (15. 6.) Opera News, New York 1968 (15. 6.), č. Volume 32, Number 27
 • LABÁTH, V. – VYSKOČIL, K.: Antverpský triumf
  1968 (1. 5.) Život 1968 (1. 5.), s. 6–9
 • DENIS, Pierre: Sensationelle créeation pour la Belgique d'une admirable opéra tchèque Krutnava (qui a recu le titre de La Tomade) d'Eugène Suchon
  1968 (26. 4.) La Critique, Bruxelles 1968 (26. 4.)
 • De wervelstorm. Opera van Eugen Suchon kreeg premiére in het Nederlands
  1968 (18. 4.) Het Binnenhof s-Gravenhage 1968 (18. 4.)
 • CEUNEN, L.: Nederlandse premiére van De Wervelstorm
  1968 (12. 4.) Het toneel 1968 (12. 4.)
 • Antwerpen ontving met De wervelstrorm belangwekkende opera
  1968 (10. 4.) Haagse courant 1968 (10. 4.)
 • OLIVIER: La création en Belgique de Krutnava d´Eugène Suchon est triomphalement accueillie
  1968 (8. 4.) Le Matin 1968 (8. 4.)
 • DÓŠA, Ladislav: Organové koncerty
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 2, s. 92
 • DUŠINSKÝ, Gabriel: Priebojný organový koncert
  1966 (21. 11.) Večerník 1966 (21. 11.)
 • ŠAMKO, Jozef: Koncert z diel G. F. Händla
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 6, s. 289
 • T-y: Organový koncert J. Valacha
  1957 Slovenská hudba roč. 1, 1957, č. 1, s. 37–38
 • Personálna bibliografia
 • Prvé koncerty na novom nástroji
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 6, s. 297
 • Noví pěvci madrigalů a komorní hudby
  1959 Slovenská hudba 1959, č. 9, s. 408
 • Spevácky sbor slovenských učiteľov v SSSR
  1957 Slovenská hudba roč. 1, 1957, č. 6, s. 178–180

Diskografia

 • Foto: 100 Best Organ Classics – Disc 6 100 BEST ORGAN CLASSICS – DISC 6
  2013 CD – Warner Classics 5099943324521
  1. Francis Poulenc: Organ Concerto in G Minor, FP 93
   French National Orchestra, Maurice Duruflé (org), Georges Prêtre (dir.)
  2. Olivier Messiaen: L'Ascension – Transports de joie d'une ame devant la gloire du Christ qui est la sienne
   Stephen Cleobury (org)
  3. Robert Prizeman: Organ Toccata
   Stephen Cleobury (org)
  4. Sigfrid Karg-Elert: 66 Choral-Improvisationen, Op. 65 – No. 59. Nun danket alle Gott
   Stephen Cleobury (org)
  5. Charles Tournemire: L'orgue mystique: Cycle de Noel, Op. 55: No. 7. Epiphania Domini: V. Fantaisie
   André Marchal (org)
  6. Joseph Jongen: Toccata, Op. 104
   Ján Valach (org)
  7. Arthur Milner: 3 Pieces: No. 1. Prelude
   Conrad William Eden (org)
  8. Giuseppe Verdi: Un ballo in maschera: Prelude (arr. W. Marshall)
   Wayne Marshall (org)
  9. Camille Saint-Saëns: Danse macabre, Op. 40 (arr. E. Lemare)
   Wayne Marshall (org)
  10. William Walton: Crown Imperial (arr. I. Tracey)
   Ian Tracey (org)
  11. Norman Cocker: Tuba Tune
   Ian Tracey (org)
  12. Giuseppe Verdi: Aida, Act II: Grand March (arr. N. Rawsthorne)
   Noel Rawsthorne (org)
  13. John Philip Sousa: Stars and Stripes Forever
   Noel Rawsthorne (org)
  14. Edward Elgar: 5 Military Marches "Pomp and Circumstance", Op. 39 – No. 1 in D Major
   Noel Rawsthorne (org)
  15. Richard Wagner: Die Walküre, Act III: Ride of the Valkyries (arr. N. Rawsthorne)
   Noel Rawsthorne (org)
 • Foto: Florilegia sacra FLORILEGIA SACRA
  1997 CD – Arcobaleno AAOC-94102
  1. Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus Te, Christe
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  2. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Nick Dumont (t), Amici Cantores, Ján Valach (org), Jean Biot (dir.)
  3. Anoniem: Gloria
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  4. Georg Friedrich Händel: Serse HWV.40 – Ombra mai fu
   Nick Dumont (t), Ján Valach (org)
  5. Anoniem: Adeste fideles
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  6. César Franck: Panis Angelicus
   Nick Dumont (t), Amici Cantores, Ján Valach (org), Jean Biot (dir.)
  7. J. L. Charlier: Kyrie
   La Source, Gérard Dekoninck (dir.)
  8. Anoniem: Le bel ange du ciel
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  9. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus KV 618
   Nick Dumont (t), Ján Valach (org)
  10. Dmitri Bortnjanski: Tebe poem
   La Source, Gérard Dekoninck (dir.)
  11. Anoniem: Venez bergers
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  12. Georges Bizet: Agnus Dei
   Nick Dumont (t), Ján Valach (org)
  13. Giuseppe de Marzi: Signore delle cime
   La Source, Gérard Dekoninck (dir.)
  14. Anoniem: Nous etions trois bergerettes
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  15. César Geoffray: Venez mes enfants
   La Source, Gérard Dekoninck (dir.)
  16. Anoniem: Minuit chrétiens
   Nick Dumont (t), Ján Valach (org)
  17. Anoniem: Süßer die Glocken nie klingen
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  18. Anoniem: Cloches sur cloches
   Amici Cantores, Jean Biot (dir.)
  19. Georg Friedrich Händel: Messiah HWV.56 – Hallelujah
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Jean Biot (dir.)
 • Foto: César Franck CÉSAR FRANCK
  1989 CD – Koch Schwann Musica Mundi
  1. César Franck: Symfónia d mol (transkripcia pre organ Ján Valach)
   Ján Valach (org)
  2. César Franck: Prélude, choral et fugue (orchestrácia Gabriel Pierné)
   Orchestre symphonique de la RTBF, André Vandernoot (dir.)
 • Foto: Flemish Music for Brass and Organ FLEMISH MUSIC FOR BRASS AND ORGAN
  1983 LP – Pavane Records ADW 7151
  1. Arthur Meulemans: Concerto pour grand orgue, trompette, cor et trombone
   Albert Van Hulle (tr), Jean Debuisson (cr), Alfons Cuepers (tn), Ján Valach (org)
  2. Louis De Meester: Postludium pour 3 trompettes, 3 trombones et orgue
   Dirk Demeulemeester (tr), Johan De Slee (tr), Léandre Michel (tr), Alfons Cuepers (tn), Jan Meul (tn), Martin Vliebergh (tn), Ján Valach (org)
  3. Rafaël Belmans: Laudes Mariae Coelorum Reginae pour 4 trompettes, 4 trombones et orgue
   The Brass Ensemble Of The Royal Belgian Navy, Ján Valach (org), Jozef Wauters (dir.)
  4. Flor Peeters: Choral-Fantaisie sur "Christ The Lord Has Risen", Op. 101 pour 2 trompettes, 2 trombones et orgue
   Dirk Demeulemeester (tr), Johan De Slee (tr), Alfons Cuepers (tn), Jan Meul (tn), Ján Valach (org)
  5. Christian-Adolphe Wauters: Diafonia maestosa Op. 24 pour 3 trompettes, 3 trombones et orgue
   Dirk Demeulemeester (tr), Johan De Slee (tr), Léandre Michel (tr), Alfons Cuepers (tn), Jan Meul (tn), Martin Vliebergh (tn), Ján Valach (org)
 • Foto: Dvořák : Symphonie Du Nouveau Monde DVOŘÁK : SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
  1980 LP – Forlane UM 3510
  1. Antonín Dvořák: Symphonie No 9 en mi mineur op. 95 "Du Nouveau Monde"
   Philharmonia Hungarica, Ján Valach (dir.)
  2. Zdeněk Fibich: Crépuscule
   Philharmonia Hungarica, Ján Valach (dir.)
 • Foto: Great Organ Classics Vol. 4 GREAT ORGAN CLASSICS VOL. 4
  1976 LP – EMI C053-23500
  1. William Byrd: The Bells (Passacaglia)
   Ján Valach (org)
  2. Johann Kaspar Kerll: Capriccio – Coucou
   Ján Valach (org)
  3. François Couperin: Offertoire
   Ján Valach (org)
  4. Johann Pachelbel: Toccata
   Ján Valach (org)
  5. Dietrich Buxtehude: Ciaccona
   Ján Valach (org)
  6. Anonymus (XVIIe): Receuille de Levoča
   Ján Valach (org)
  7. Heinrich Isaac: Herr Gott, lass 'dich erbarmen
   Ján Valach (org)
  8. Abraham van den Kerckhoven: Fuga in Do
   Ján Valach (org)
  9. Girolamo Frescobaldi: Canzona
   Ján Valach (org)
  10. Johann Sebastian Bach: O mensch, bewein dein Sünde groß
   Ján Valach (org)
 • Foto: Great Organ Classics Vol. II GREAT ORGAN CLASSICS VOL. II
  1976 LP – EMI C053-23437

  Franz Liszt, Johannes Brahms, Eugène Gigout, Léon Boëllmann, Bedřich Wiedermann, Petr Eben, César Franck
  1. Ján Valach (org)
 • Foto: Great Organ Classics Vol. I GREAT ORGAN CLASSICS VOL. I
  1976 LP – EMI 4 C 053-23402
  1. Johann Sebastian Bach: Toccata and Fugue in D minor BWV 565
   Ján Valach (org)
  2. Henri Mulet: Esquisses Byzantines : Tu Es Petra
   Ján Valach (org)
  3. Josef Rheinberger: Romance
   Ján Valach (org)
  4. Charles-Marie Widor: Symphony No. 5 in F for organ, Op. 42 : Toccata
   Ján Valach (org)
  5. Johann Sebastian Bach: Jesu, Joy Of Man's Desiring (From Cantata 147)
   Ján Valach (org)
  6. Louis Vierne: Suite No. 3, Carillon De Westminster
   Ján Valach (org)
  7. Léon Boëllmann: Suite Gothique Op. 25 : Prière À Notre-Dame
   Ján Valach (org)
 • Foto: Minuit Chrétiens MINUIT CHRÉTIENS
  1974 LP – Decca 173.011
  1. Adolphe Adam: Minuit Chrétiens (Cantique De Noël)
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum K. 618
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Cantate No. 140 "Wachet Auf"
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  4. César Franck: Panis Angelicus (Messe Solennelle)
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  5. Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus Te
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  6. Georg Friedrich Händel: Hallelujah (The Messiah)
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  7. Georg Friedrich Händel: Ombra mai fu (Serse)
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  8. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  9. Georges Bizet: Agnus Dei
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
  10. Stephen Adams: The Holy City
   Amici Cantores, Ján Valach (org), Nick Dumont (dir.)
 • Foto: Moderní české a slovenské básnické sbírky III MODERNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ BÁSNICKÉ SBÍRKY III
  1969 LP – Supraphon 2580 411-12
  1. Marek Kopelent: Vítězslav Nezval: Básně noci
   Jiří Štengl (cl), Vlastimil Kála (sxt), Jiří Horák (tr), Zdeněk Jílek (pf), Jana Dušková (v), Hedwika Wysocká (v), Marie Tichá (v), Jiří Váchal (dir.)
  2. Vlastimil Pinkas: Vilém Závada: Cesta pěšky
   Libor Hlaváček (vn), Talichovo kvarteto, Jan Talich (vn), Jan Kvapil (vn), Jiří Najnar (vl), Evžen Rattay (vc), Miloslav Klement (fl), Rejchovo dychové kvinteto, Karel Klement (ob), Josef Vokatý (cl), Rudolf Beránek (cr), Václav Cvrček (fg), Vladimír Weis (cel)
  3. Igor Bázlik: Ivan Krasko: Nox et solitudo
   Ján Valach, Viktor Šimčisko (vn), Rudolf Papán (vl), Libor Pokojný (vc), František Valla (fl), Anton Janák (org)
 • Foto: České, moravské a slovenské varhany ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLOVENSKÉ VARHANY
  1968 LP – Supraphon 041 0111-14
  1. Jan Pieterszoon Sweelinck: Variace (Mein junges Leben hat ein End)
   Jiří Reinberger (org)
  2. Christian Erbach: Canzon a 4 del quatro tono
   Jiří Reinberger (org)
  3. Johann Jacob Froberger: Ricercare
   Jiří Reinberger (org)
  4. Dietrich Buxtehude: Ciacona e moll
   Jiří Reinberger (org)
  5. Johann Pachelbel: Toccata C dur
   Jiří Reinberger (org)
  6. Johann Pachelbel: Dvě chorálové předehry (Herzlich tut mich verlagen, Allein Gott in der Höh' sei Ehr)
   Jiří Reinberger (org)
  7. Johann Pachelbel: Preludium, fuga a ciacona
   Jiří Reinberger (org)
  8. William Byrd: Fantazie a moll
   Jiří Reinberger (org)
  9. John Bull: Pavana
   Jiří Reinberger (org)
  10. Samuel Scheidt: Variace na téma Johna Downlanda
   Jiří Reinberger (org)
  11. Vincent Lübeck: Preludium a fuga E dur
   Jiří Reinberger (org)
  12. Arnolt Schlick: Chorálová předehra (Maria zart von edler Art)
   Jiří Reinberger (org)
  13. Georg Muffat: Toccata duodecima
   Jiří Reinberger (org)
  14. Georg Böhm: Chorálová předehra (Christ lag in Todesbanden)
   Jiří Reinberger (org)
  15. Georg Böhm: Capriccio
   Jiří Reinberger (org)
  16. Johann Kaspar Kerll: Canzona g moll
   Jiří Reinberger (org)
  17. Franz Xaver Murschauser: Praeambulum a fuga
   Jiří Reinberger (org)
  18. Mathias Weckmann: Fantazie
   Jiří Reinberger (org)
  19. Nikolaus Bruhns: Preludium a fuga e moll
   Jiří Reinberger (org)
  20. Pieter Cornet: Toccata
   Jiří Reinberger (org)
  21. Jean de Macque: Canzon alla Franceza
   Jiří Reinberger (org)
  22. Abraham van der Kerkhoven: Preludium a fuga
   Jiří Reinberger (org)
  23. Franz Tunder: Preludium g moll
   Jiří Reinberger (org)
  24. Johann Nicolaus Hanff: Dvě chorálové předehry (Helft mir Gott's Gütte preissen, Eine feste Burg ist unserer Gott)
   Jiří Reinberger (org)
  25. Georg Andreas Sorge: Toccata per ogni Modi
   Ján Valach (org)
  26. Johann Gottfried Walther: Concerto del sign. Meck
   Ján Valach (org)
  27. Wilhelm Hieronymus Pachelbel: Fantasia super Meine Seele, lass es gehen
   Ján Valach (org)
  28. Andreas Düben: Preambulum
   Ivan Sokol (org)
  29. Samuel Scheidt: Toccata
   Ivan Sokol (org)
  30. Johann Pachelbel: Fugy na Magnificat
   Ivan Sokol (org)
  31. Johann Krieger: Preludium
   Ivan Sokol (org)
  32. Johann Krieger: Ricercar
   Ivan Sokol (org)
  33. Christian Flor: Preludium I, Preludium II
   Ivan Sokol (org)
  34. Girolamo Frescobaldi: Praeambulum, Canzona, Toccata
   Ivan Sokol (org)

Ocenenia

 • čestný titul Doctor honoris causa – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  2016 za celoživotné dielo
 • Cena Sebastian
  2016 - mimoriadna cena pri príležitosti životného jubilea 90 rokov
 • Medaila prezidenta Slovenskej republiky
  2015 za významné zásluhy o rozvoj kultúry a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Vyznamenanie Belgickej kráľovnej
  2015 za povznesenie kultúry v Belgicku
 • Zlatá medaila udelená Ministerstvom zahraničných vecí SR
  2005 za celoživotnú činnosť a propagáciu slovenskej kultúry
 • Medzinárodná skladateľská súťaž baróna Flora Peetersa v Bruseli (BE)
  1992 - 1. cena za Valachovu kompozíciu Baladická trilógia pre organ
 • Medzinárodná organová súťaž J. S. Bacha v Gente (BE)
  1958 - laureát
 • Dirigentská súťaž organizovaná Ministerstvom kultúry ČSSR
  1954 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ján Valach: B-A-C-H – obrázky zo života človeka
  12. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ján Valach: Klepáč/Zvon
  Mystické oratórium pre sóla, spevácky zbor, detský zbor a orchester
  7. 3.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Hornyáková (s), Katarína Kubovičová Sroková (a), Martin Mikuš (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Bratislavskí madrigalisti, Marián Vojtko (umv.), Bratislavský oratoriálny orchester, Ján Valach (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Prelúdium
  pre organ
  20. 11.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
 • Ľudovít Rajter: Preludio per organo. In memoriam Franz Schmidt
  1. 1.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
 • Andrej Očenáš: Vrchárska pieseň
  5. 9.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Spevohry DJGT, Ján Valach (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Prelúdium
  pre organ
  1969 Prvé uvedenie v zahraničí
  Gent, BE
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
 • Ján Zimmer: Fantázia a toccata, op. 32
  pre organ
  10. 1.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
  Prvé uvedenie na území Československa.


« späť na zoznam Aktualizované: 22. 11. 2019