• 1944

  maturita na Gymnáziu v Tisovci, predtým štúdium klavíra a hudobnej teórie v Brezne nad Hronom (Walter Brachtel) a štúdium huslí v Tisovci (F. Fábry)

 • od 1945

  Lekárska fakulta UK a súčasne Štátne konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Kornel Schimpl, kompozícia – Eugen Suchoň, Ján Cikker, organ – Jozef Weber)

 • 1946

  návšteva prednášok z hudobnej vedy a estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 • 1947 – 1948

  súkromné lekcie dirigovania u Ľudovíta Rajtera, Pavla Dědečka a Václava Talicha

 • 1948 – 1952

  Akadémia múzických umení v Prahe (orchestrálne dirigovanie – Karel Ančerl, Alois Klíma, zborové dirigovanie – Metoděj Doležil, operné dirigovanie – Robert Brock, organ – Jiří Reinberger)

 • 1948 – 1949

  štúdium hudobnej vedy a estetiky na Karlovej univerzite (Jan Mukařovský, Anna Patzaková)

 • 1954 – 1962

  externý pedagóg na VŠMU, dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov

 • 1954 – 1960

  korepetítor a neskôr asistent dirigenta v Opere SND

 • 1962 – 1965

  umelecký šéf Spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského (dnešná Štátna opera v Banskej Bystrici)

 • 1967

  sólista organovej hry Cairo Symphony Orchestra v Káhire (Egypt) a pedagóg konzervatória v Káhire

 • apríl 1968

  dirigovanie belgickej premiéry (a následne 18 repríz) Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v belgických Antverpách

 • 2016

  čestný titul Doctor honoris causa (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Ján Valach žil od roku 1971 v Belgicku. Založil a dirigoval Antverpský komorný zbor, bol dirigent  Kráľovskej flámskej opery v Antverpách, opery v Gente, umeleckým šéfom a dirigentom Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti vocali Antwerpen. Ako dirigent a koncertný organista vystupoval vo významných svetových hudobných strediskách ako Londýn, Paríž, Štrasburg, Brusel, Viedeň, Salzburg, Rím, Zürich, Berlín, Hamburg, Moskva, New York, Boston, Cleveland, Los Angeles a i. Hosťoval v mnohých orchestroch a profesionálnych zboroch v Európe a USA.

Zasadal v porotách medzinárodných súťaží, prednášal o hudobno-pedagogických problémoch a viedol semináre o českej a slovenskej hudbe. Nahrával pre rozhlasové a televízne stanice, ako aj pre nahrávacie spoločnosti.

V 60. rokoch bol pedagóg kompozičných predmetov na Konzervatóriu Žilina. Uskutočnil prvé organové výchovné koncerty u nás, na ktorých sa v priebehu viacerých cyklov zúčastnilo niekoľko tisíc študentov. Neskôr pedagogicky pôsobil na konzervatóriu v Gente ako pedagóg dirigovania a na Akadémii Brusel-Meise ako pedagóg hry na organe.

Takmer po dvadsiatich rokoch exilu prvýkrát koncertoval v roku 1990 v Prahe a v roku 1992 bol pozvaný na Bratislavské hudobné slávnosti. V roku 2006 podnikol organové turné na Slovensku, v rokoch 2007 a 2008 dirigoval v Bratislave. V marci 2008 navštívil rodnú Hnúšťu, kde sa zúčastnil na jubilejnom X. ročníku celoslovenskej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, ktorú od jej vzniku sponzoroval.

Venoval sa kompozičnej a aranžérskej činnosti. Komponoval skladby pre organ ako aj vokálne (zborové a sólové), komorné a orchestrálne diela.

x