Profil osobnosti

Foto: Peter Machajdík Autor: Simona Bielaková

Peter Machajdík

1. 6. 1961 Bratislava

www.machajdik.com

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1980 – 1986
Vysoká škola ekonomická v Bratislave
1992
hosť DAAD Künstlerprogrammu v Berlíne
1999
sídelný skladateľ nadácie Künstlerhaus Wiepersdorf v Nemecku
2003
sídelný skladateľ asociácie Künstlerhäuser Worpswede
2004
sídelný skladateľ Künstlerhaus Lukas v meste Ahrenhoop
2011
štipendium Medzinárodného vyšehradského fondu v Prahe
2013
sídelný skladateľ v rakúskom meste Judenburg

"Zhruba od polovice deväťdesiatych rokov u Machajdíka prevláda tendencia komponovať pre konkrétne súbory s fixnou inštrumentáciou, a teda aj tendencia vyhotovovať fixný notový zápis. Už tento fakt signalizuje, že v jeho myslení došlo k radikálnemu zlomu alebo prinajmenšom sa jeho záujem rozdelil na dve diametrálne odlišné oblasti. Jeho notovaná hudba má črty intuitívnej kompozície, ale diskrétnym spôsobom sa v nej odráža aj odstup autora od materiálu, akási chladnokrvná istota jednotlivých kompozičných krokov. Machajdík narába s melódiou a faktúrou. Dôležitým prvkom je kontrast medzi unisonom a samostatne vedenými vrstvami, prekvapujúce a výrazné vsuvky a technika „skomponovanej“ chyby."

(ZAGAR, Peter: Peter Machajdík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 177.)
 

Diela

  • javiskové
  • Intímna hudba

    pre štyroch inštrumentalistov a tanečníčku
    1994
  • symfonický orchester
  • Nájdené zabudnuté

    pre veľký orchester
    2004 20`
    OBSADENIE: orch
  • San José

    pre 33 hudobníkov
    2010 10'
    OBSADENIE: orch: 2fl, ob, cl, clb, fg, tr, tn, tu, tp, vbf, cmp, 2bat, pf, archi
  • Malá prešporská

    pre mládežnícky orchester
    2011 OBSADENIE: orch
  • Z luhů a hájů, riek a hôr

    2018 8'
    OBSADENIE: orch
  • komorný orchester
  • Lasea

    pre sláčikový orchester
    2000 9'
    OBSADENIE: archi
  • Namah

    pre sláčikový orchester
    2000 9'
    OBSADENIE: archi
    Ikona audio
  • Vo vnútri spiacich plodolistov

    2012 3' 52''
    OBSADENIE: ar, vc, pf, archi
  • Pohnuté doby

    pre tympany, vírivý bubon, veľký bubon a sláčikový orchester
    2014 10'
    OBSADENIE: orch: tp, trl, gc, archi
  • Invisible Beings

    pre sláčikový orchester
    2018 10'
    OBSADENIE: archi
  • sólový hlas (hlasy), sólový nástroj (nástroje) a orchester
  • Ich war in dir

    pre soprán, sólové violončelo a sláčikový orchester
    2015 4' 33''
    OBSADENIE: s, vc, archi
  • Blahoslavení

    pre soprán, sólové husle a sláčikový orchester
    2016 9'
    OBSADENIE: s, vn, archi
  • jeden sólový nástroj a orchester
  • Vnútorná zbierka

    pre violončelo a komorný orchester
    2009 20'
    OBSADENIE: vc, orch
  • Slovo o

    pre zvony, harfu a sláčikový orchester
    2010 8' 50''
    OBSADENIE: ar, cmp, archi
  • Seasons I'd Forgotten About

    pre čembalo a sláčikový orchester
    2011 15'
    OBSADENIE: cmb, archi
  • Za vlnami

    pre sólovú violu a sláčikový orchester
    2015 10'
    OBSADENIE: vl, archi
  • dva sólové nástroje a orchester
  • Koncert pre dva bajany a orchester

    2008 22'
    OBSADENIE: 2ac, orch: 2fl, 2ob, 1cl, 1bcl, 2cr, 2tr, tp, bat, pf, archi
  • Fanfáry na rozlúčku

    pre dve trúbky a orchester
    2010 4' 33''
    OBSADENIE: 2tr, orch
  • sólový nástroj
  • Päť zrkadiel

    pre akordeón
    1997 10'
    OBSADENIE: ac
  • Peroket

    pre husle sólo
    1997 1997, rev. 2012, 7'
    OBSADENIE: vn
  • Peroket

    pre violu
    1997 1997, rev. 2012, 7'
    OBSADENIE: vl
  • Peroket

    pre basový klarinet
    1997–1999 10'
    OBSADENIE: clb
  • Oko okolo oka

    1998 9'
    OBSADENIE: ac
  • Sessanta secondi

    1999 1'
    OBSADENIE: clb
  • Uspávanka

    1999 3'
    OBSADENIE: vc
  • Kirin

    pre hoboj
    1999–2001 10'
    OBSADENIE: ob
  • Painting

    pre basový klarinet
    2000 3'
    OBSADENIE: clb
  • Nell'autunno del suo abbraccio insonne

    pre harfu
    2004 9'
    OBSADENIE: ar
  • Sama sa natrhá

    pre klavír/harfu
    2006 2006, rev. 2010, 3' 09''
    VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
    OBSADENIE: pf/ar
  • iese

    pre flautu sólo
    2007 5'
    OBSADENIE: fl
  • Voda odpúšťa

    2007 12'
    OBSADENIE: zmb
  • Torqued Images

    pre husle
    2008 10'
    OBSADENIE: vn
  • Empty Cage

    pre čembalo
    2010 4' 33"
    OBSADENIE: cmb
  • Kvet plný záhrad

    pre harfu/čembalo
    2010 3' 40''
    OBSADENIE: ar/cmb
  • Karuna

    pre violončelo
    2011 6'
    OBSADENIE: vc
  • Nad oblakmi

    pre violončelo
    2011 11' 30''
    OBSADENIE: vc
  • Skoré a pozdné jasnosti

    pre akordeón
    2011 8'
    OBSADENIE: ac
  • Tiché putovania

    pre gitaru
    2012 4' 43''
    OBSADENIE: gui
  • Visible Pintimms

    pre harfu a audio playback
    2012 8'
    OBSADENIE: ar, C*
  • Let

    pre elektrickú gitaru
    2014 12'
    OBSADENIE: elgui
  • Tranam

    pre husle
    2014 4'
    OBSADENIE: vn
  • Ulity

    pre harfu
    2014 7'
    OBSADENIE: ar
  • Effugium

    pre akordeón sólo
    2015 8'
    OBSADENIE: ac
  • Effugium

    pre akordeón a audio playback
    2015 8' 30''
    OBSADENIE: ac, C*
  • Green

    pre akordeón
    2015 6'
    OBSADENIE: ac
  • klavír a klavír 4-ručne
  • Téma z Namah

    pre klavír
    2000 5' 46''
    OBSADENIE: pf
  • Kirin

    pre klavír
    2003 9'
    OBSADENIE: pf
  • Zahmlené pokušenia

    pre klavír
    2003 7'
    OBSADENIE: pf
  • Imanentný zamat

    pre klavír
    2011 10' 30''
    OBSADENIE: pf
  • Linnas

    pre klavír
    2011 4' 53''
    OBSADENIE: pf
  • Štyri impresie

    pre klavír
    2011 12' 12''
    OBSADENIE: pf
  • Oberbaumbrücke v šere

    2012 1' 17''
    OBSADENIE: pf
  • Put In The Rainbow

    pre klavír
    2013 19'
    OBSADENIE: pf
  • Fifty seconds for Daniel

    2014 OBSADENIE: pf
  • organ
  • O siedmich farbách svetla

    pre organ
    2007 27'
    OBSADENIE: org
  • Portus pacis

    pre organ
    2016 8'
    OBSADENIE: org
  • De Humilitate

    pre organ
    2018 8'
    OBSADENIE: org
  • Farmers' Song

    pre organ
    2018 5'
    OBSADENIE: org
  • dva nástroje
  • Solstice

    pre violončelo a harfu
    2000 9'
    OBSADENIE: vc, ar
  • Rhoda

    2001 9'
    OBSADENIE: sxa, ac
  • Velvet Velvet

    2001 10'
    OBSADENIE: sxa, ar
  • Deserted Tracks

    2002 9'
    OBSADENIE: vc, pf
  • Linee interrotte di innocenza

    2004 8'
    OBSADENIE: 2tr
  • Na zahmlenom horizonte

    2008 2008, rev. 2011, 4'
    OBSADENIE: vc/vl/fl, ar; sxa, org; vn, gui
  • Sonata "Rosenberg"

    pre husle a klavír
    2010 OBSADENIE: vn, pf
  • Karuna

    pre dva klarinety (hoboje)
    2011 2011, rev. 2013, 5' 30''
    OBSADENIE: 2cl/ob
  • Obrazy meniacej sa zmyselnosti

    pre husle, klavír a nahraté zvuky
    2011 6'
    OBSADENIE: vn, pf, mg
  • Rána

    pre violončelo, klavír a nahraté zvuky
    2011 5' 30''
    OBSADENIE: vc, pf, mg
  • Pirian

    pre hoboj (violončelo) a klavír
    2012 2012, rev. 2013, 4' 33''
    OBSADENIE: ob/vc, pf
  • Svetlo

    pre violončelo a klavír
    2012 4'
    OBSADENIE: vc, pf
  • Zasnený anjel

    2012 5' 20''
    OBSADENIE: clb, pf
  • Munk

    pre violu a klavír
    2013 12' 30''
    OBSADENIE: vl, pf
  • Silueta

    pre violončelo a klavír
    2013 5' 30''
    OBSADENIE: vc, pf
  • Kert

    pre altovú flautu a klavír
    2014 OBSADENIE: fla, pf
  • Spomaleniny

    pre husle a klavír
    2014 7' 30''
    OBSADENIE: vn, pf
  • Ranné motýle

    pre flautu a gitaru (harfu)
    2015 5'
    OBSADENIE: fl, gui/ar
  • Senahh

    pre flautu a klavír
    2015 8' 30''
    OBSADENIE: fl, pf
  • Mit den Augen eines Falken

    pre mandolínu a gitaru
    2016 12'
    OBSADENIE: man, gui
  • Folium

    pre klavír a organ
    2017 10'
    OBSADENIE: pf, org
  • In Embrace

    pre kontrabas a klavír
    2017 11'
    OBSADENIE: cb, pf
  • dva klavíry
  • Déjà-vu

    pre dva klavíry
    2015 4' 33''
    OBSADENIE: 2pf
  • It's Not The Mist

    pre dva klavíry
    2018 8'
    OBSADENIE: 2pf
  • tri nástroje
  • Flowing Into The Unknown

    2002 14'
    OBSADENIE: ob, vn, pf
  • Rosa dookola

    2006 10'
    OBSADENIE: fl, gui, vc
  • In Situ

    pre violončelo, harfu, klavír a elektronicku
    2010 18'
    OBSADENIE: vc, ar, pf, C*
  • Fontány imanencie

    2012 5' 54''
    OBSADENIE: 3pf
  • Odliv

    pre sláčikové trio
    2014 6' 30''
    OBSADENIE: vn, vl, vc
  • Téma z D. A.

    2015 2' 05''
    OBSADENIE: vn, pf, ac
  • Haiku

    pre soprán, klarinet a klavír
    2016 OBSADENIE: s, cl, pf
  • Metafora

    pre husle, violončelo a klavír
    2017 10'
    OBSADENIE: vn, vc, pf
  • štyri nástroje
  • Wrieskalotkipaoxq

    pre saxofónové kvarteto
    1996 14'
    OBSADENIE: 4sx
  • Skončil a zasa začal

    (pour Pojogne Synth-emental)
    1997 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
  • Ester húska – ja an der šénen blauen

    1998 4'
    OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
  • Solitude

    pre klarinetové kvarteto
    2001 OBSADENIE: 4cl
  • Dýchanie dychu

    pre hoboj, dvoje huslí a violončelo
    2003 10'
    OBSADENIE: ob, 2vn, vc
  • Portrét akvária

    pre husle, akordeón, klavír a kontrabas
    2006 10'
    OBSADENIE: vn, ac, pf, cb
  • Fragmenty (z Bydgoszczi)

    2009 OBSADENIE: 4vc
  • Signes de la mémoire

    pre klarinet, husle, violončelo a klavír
    2018 8'
    OBSADENIE: cl, vn, vc, pf
  • The Florists

    pre štyri zobcové flauty
    2018 5'
    OBSADENIE: 4fld
  • sláčikové kvarteto
  • Sláčikové karteto č. 1, „Enjoy“

    2000 12'
    OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Dúhe znovu tak blízko

    Sláčikové kvarteto č. 3
    2003–2004 12'
    OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  • Moria a púšte

    pre sláčikové kvarteto a audio playback
    2015 11'
    OBSADENIE: 2vn, vl, vc, C*
  • päť nástrojov
  • Zmyselné utajované

    2004 13`
    OBSADENIE: cl, vn, vc, vbf, pf
  • Lines and Waves in Blue Deep

    pre akordeónové kvinteto
    2007 9'
    OBSADENIE: 5ac
  • Opustené brány

    pre klavírne kvinteto
    2016 14'
    OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
  • Syn

    pre gitaru a sláčikové kvarteto
    2017 11'
    OBSADENIE: gui, 2n, vl, vc
  • dychové kvinteto
  • Hunimo

    2004 10'
    OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
  • sedem nástrojov
  • Wagonia

    pre flautu, vibrafón, klavír, sláčikové kvarteto a elektroniku
    2013 30'
    OBSADENIE: fl, vbf, pf, 2vn, vl, vc, C*
  • 10–15 nástrojov
  • Menü för Venü

    pre komorný súbor
    1994 OBSADENIE: ens: fl, ob, cl, vl, vc, pf, sth, ac, mg, act
  • Wie der Wind in den Dünen (Ako vietor v dunách)

    pre štrnásť sláčikových nástrojov
    2010 10'
    OBSADENIE: 8vn, 3vl, 2vc, cb
  • Imanentné čiary v tmavomodrej

    2012 7'
    OBSADENIE: ens: fl, cl, cr, tn, tu, vbf, pf, 2vn, vl, vc, cb, mg
  • Danube Afterpoint

    2015 15'
    OBSADENIE: flp, fl, cl, clb, 2pf, 2vn, vl, vc
  • vokálno-inštrumentálne komorné diela
  • Sedem piesní

    pre soprán a violončelo
    1998–2000 10'
    OBSADENIE: s, vc
  • Sadness of Flowing

    pre vokál, hoboj, husle a klavír
    2003 2003, rev. 2007, 10' 08''
    OBSADENIE: v, ob, vn, pf
  • Lamento

    2006 6'
    OBSADENIE: s, b, fl, cl
  • 05.12.07

    pre soprán, hlas, basklarinet, violončelo, bicie nástroje, elektroniku a mg pás
    2008 5' 12''
    OBSADENIE: s, v, clb, vc, dr, C*, mg
  • Stirred by a painted beauty

    pre mezzosoprán, flautu, čembalo a sláčikové kvarteto
    2011 7'
    TEXT: W. Shakespeare
    OBSADENIE: ms, fl, cmb, 2vn, vl, vc
  • Amidah

    pre soprán, husle a akordeón
    2012 9'
    OBSADENIE: s, vn, ac
  • Karma

    pre klavíry a ľudské hlasy
    2012 4' 33''
    OBSADENIE: Xpf, Xv
  • inštruktívne
  • Zabudnuté ráno

    pre altový saxofón a klavír
    2015 OBSADENIE: sxa, pf
  • Zimná impresia

    pre altový saxofón a klavír
    2015 OBSADENIE: sxa, pf
  • Ligotavý klaun

    pre altový saxofón a klavír
    2017 6'
    OBSADENIE: sxa, pf
  • hudba pre divadlo
  • Čierny kocúr

    2005
  • Nové stromy vo mne

    2005
  • zborové
  • Dotyky prítomna

    pre kontratenor a miešaný zbor
    2013 7'
    OBSADENIE: kt, CM
  • miešaný zbor
  • Si diligamus invicem

    pre miešaný zbor a capella
    2002 7'
    OBSADENIE: CM
  • Kyrie

    pre miešaný zbor a cappella
    2011 4'
    OBSADENIE: CM
  • zbor a nástroje
  • Domine

    pre miešaný zbor a zvony
    2011 5'
    OBSADENIE: CM, cmp
  • elektroakustické
  • Kompozícia pre preparovaný bicykel a mgf. pás

    1979 OBSADENIE: C
  • … a zem sa bude tešiť

    1988 12'
    OBSADENIE: C
  • Ihnen wird die Welt gehören

    1990 7'
    OBSADENIE: C
  • es

    pre mg. pás a detskú trúbku
    1995 OBSADENIE: C + (tr)
  • Voda a kameň

    1997 12'
    OBSADENIE: Xfl, mg
  • Folding

    2000 3'
    OBSADENIE: C+elgui
  • Kimassie

    2002–2003 OBSADENIE: C
  • Columbia (at this country)

    2003 7'
    OBSADENIE: C, video
  • Hannahver

    2003 8'
    OBSADENIE: C
  • Uspávanka

    2003 3'
    OBSADENIE: C
  • The Healing Heating

    2007 19'
    OBSADENIE: C
  • KE-ART

    2013 15'
    OBSADENIE: C
  • Peace

    Zvuková modlitba za mier na korejskom poloostrove
    2013 16'
    OBSADENIE: C*
  • Slyší e mě obře? no?

    2013 20'
    OBSADENIE: C
  • hudba pre rozhlas
  • Pokušenie

    Rozhlasová hra Jána Milčáka
    2010
  • multimediálne projekty
  • Smrť v 40 obrazoch

    1992
  • On Wing

    Multimediálny projekt voľne spracovaný podľa románu Roberta Gála Agnómia
    2011
  • Waters and Cages

    Zvukovo-obrazové prostredie
    2012
  • Area

    2014 50'
  • Tolleranza

    Štyri strany zvuku
    2015 OBSADENIE: C, video
  • hudba k filmu
  • Altenburg – 4 Schüler gegen Stalin

    2005 RÉŽIA: Hanno Brühl
  • Návrat rysov

    2010 RÉŽIA: Tomáš Hulík
  • Cesty Slovenskom

    2011 RÉŽIA: Tomáš Hulík
  • Divoké Slovensko

    2015 RÉŽIA: Tomáš Hulík

Bibliografia

  • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
  • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900
    2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 56, 62–63, 79
  • ZAGAR, Peter: Peter Machajdík [heslo]
    1998 100 slovenských skladateľov, Hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 177–178
  • Umelecká kritika a publicistika
  • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
    Jubilujúci Ivan Gajan
    2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 19
  • KOBETIČ, Adrián: Trnavská hudobná jar jubiluje
    2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 22 – 23
  • BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
    Trio Sentegmento
    2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 29
  • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
    Večery komornej tvorby
    2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
  • KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar
    2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6
  • PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie
    2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
  • ŠIKROVÁ, Zora: SOUND ART ATELIER KOŠICE [rozhovor]
    Otvorený ateliér zvukového umenia & SOUND ART LAB
    2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 28–29
  • ŠIKROVÁ, Zora: Hudba u Fullu [rozhovor]
    2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 27
  • KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj : Leter tu develoter [recenzia CD]
    2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 39
  • LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2015
    V znamení klavíra
    2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 35
  • JAŠKO, Ľubomír: Danube Afterpoint : Premiéra skladby Petra Machajdíka
    2015 SME 2015, č. 61 (14. 3.), s. 16
  • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG
    DVA-JA 2
    2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 8
  • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
    2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 10
  • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
    Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
    2014 roč. 46, 2014, č. 12, s. 7
  • ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]
    2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 36
  • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
    2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
  • KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2012
    Ženy s blchou
    2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
  • KATINA, Peter: Peter Machajdík : The Immanent Velvet [recenzia CD]
    2013 Vlna 2013, č. 54, s. 162
  • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Slovenská filharmónia
    2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 4
  • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
    2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
  • POVAŽANOVÁ, Denisa: Deti hrajú symfonickú hudbu deťom
    2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 7
  • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
    2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
  • CSERES, Jozef: Melos-Étos 2011
    09: Transmusic Comp.
    2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 16–17
  • REHÁK, Oliver: Vždy unikám z toho, k čomu kráča väčšina [rozhovor]
    2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 3, s. 14–16
  • PLANKOVÁ, Eva: Zmeniť vzťah k vlastnej kultúre [rozhovor]
    2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 24–25
  • SMETANOVÁ, Oľga: Rozhovor s Petrom Machajdíkom : Tvorba je pre mňa komunikáciou s ostatnými ľuďmi
    1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 8, s. 5
  • MIKO, Valér: Čo mi hovorí hudba Petra Machajdíka
    1995 Avalanches 1990-95, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1995
  • Personálna bibliografia
  • Ladislav Kupkovič : Chamber Music for Violin and Piano [recenzia CD]
    2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 52
  • Sound City Days
    2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 12

Diskografia

  • Foto: Birds BIRDS
    2018 CD – FUGA FUGA9447
    1. François Couperin: Le Rossignol en Amour
      Elina Mustonen (cmb)
    2. François Couperin: La Linote-éfarouchée
      Elina Mustonen (cmb)
    3. François Couperin: Les Fauvétes Plaintives
      Elina Mustonen (cmb)
    4. François Couperin: Le Rossingol-vainqueur
      Elina Mustonen (cmb)
    5. François Couperin: Le Carillon de Cithére
      Elina Mustonen (cmb)
    6. François Couperin: Le Petit-Rien
      Elina Mustonen (cmb)
    7. Peter Machajdík: Kvet plný záhrad
      Elina Mustonen (cmb)
    8. Olli Mustonen: Sielulintu
      Elina Mustonen (cmb)
    9. Peter Machajdík: Empty Cage
      Elina Mustonen (cmb)
    10. William Byrd: The Carman's Whistle
      Elina Mustonen (cmb)
    11. William Byrd: Pavana Lachrymae
      Elina Mustonen (cmb)
    12. William Byrd: Fantasia
      Elina Mustonen (cmb)
    13. Jean-Philippe Rameau: Le rappel des oiseaux
      Elina Mustonen (cmb)
    14. Jean-Philippe Rameau: Les Triolets
      Elina Mustonen (cmb)
    15. Jean-Philippe Rameau: La Poule
      Elina Mustonen (cmb)
  • Foto: Friends in Common Time FRIENDS IN COMMON TIME
    2018 CD – Rebecca Jeffreys 700261465210
    1. Francis Kayali: Bagatelle
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
    2. Tor Brevik: Pastorale
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
    3. Adrienne Albert: Fantasia
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
    4. Peter Machajdík: Senahh
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
    5. Alexander Timofeev: Reminiscenza
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
    6. Peter Kütt: Sonatina for Flute and Piano
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
    7. Kevin W. Walker: Winter in the Woods
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
    8. André Caplet: 2 Petites pièces
      Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  • Foto: Attila Tverďák : elektrická gitara ATTILA TVERĎÁK : ELEKTRICKÁ GITARA
    2015 CD – Hevhetia HV 0070-2-331
    1. Daniel Matej: E [For e. g.]
      Attila Tverďák (elgui)
    2. Boško Milaković: Continuous (Hommage à Morton Feldman)
      Attila Tverďák (elgui)
    3. Juraj Vajó: Urban Song
      Attila Tverďák (elgui, v)
    4. Pavol Bizoň: Akordy a kordy
      Attila Tverďák (elgui)
    5. Luciana Berio: Sequenza XI
      Attila Tverďák (elgui)
    6. Ivan Buffa: For Atti
      Attila Tverďák (elgui)
    7. Peter Machajdík: Let
      Attila Tverďák (elgui)
  • Foto: NE:BO:DAJ : Leter tu develoter NE:BO:DAJ : LETER TU DEVELOTER
    2015 CD – Hev-Het Tune EH 0046-2-331
    1. Július Fujak: Klebeta!
      Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (v, ac), Ivan Gontko (v, flašinet)
    2. Charles Mingus / Joni Mitchell (arr. Jana Ambrózová, Július Fujak): Goodbye Pork Pie Hat
      Jana Ambrózová (v), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Róbert Bošeľa (tpc)
    3. Július Fujak: Nesmelo
      Jana Ambrózová (v, fsch), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
    4. Július Fujak: Doživotie v koži
      Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
    5. Peter Machajdík: Téma z D. A.
      Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
    6. Pukanská balada (arr. Július Fujak): Neni dobré
      Jana Ambrózová (v, cit), Július Fujak (bgui, procesor), Andrej Pleštinský (sonic obj)
    7. Július Fujak: List developerovi
      Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
    8. Kysucká trávnica (arr. Július Fujak): Hore slnko, hore
      Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
    9. Ivan Acher: Na sluncích plátna
      Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ivan Acher (keyb, sampling)
    10. Milan Adamčiak: Transfigurazioni
      Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (semi-ppf), Andrej Pleštinský (v, ac), Milan Adamčiak (spk), Ondrej Veselý (gui, cb)
    11. Július Fujak: Kostolná myš
      Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf)
    12. Július Fujak: Bielučká
      Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (v, pf, gui)
    13. Ján Boleslav Kladivo: Kozmická elégia
      Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ján Boleslav Kladivo (C*)
    14. Július Fujak: Zlom
      Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
    15. Július Fujak / Milan Adamčiak: On Cage with AA
      Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Amy Knoles (digitálne perkusie), Milan Adamčiak (spk)
    16. Martin Burlas: Hymnus za zlyhávajúcu lásku
      Jana Ambrózová (ms), Andrej Pleštinský (t), Július Fujak (br, gui, rádio)
  • Foto: A Marvelous Love – New Music for Organ A MARVELOUS LOVE – NEW MUSIC FOR ORGAN
    2012 CD – Albany Records TROY1357
    1. Patricia Van Ness: Pastoral Suite (Seven Prayers)
      Carson Cooman (org)
    2. Jim Dalton: Sestina for G. F. H.
      Carson Cooman (org)
    3. Tim Rozema: Prelude and Fugue in F major
      Carson Cooman (org)
    4. Al Benner: Prelude and Fugue
      Carson Cooman (org)
    5. Thomas Åberg: Fantasy in A minor
      Carson Cooman (org)
    6. Harold Stover: Siciliana
      Carson Cooman (org)
    7. Peter Machajdík: O siedmich farbách svetla
      Carson Cooman (org)
  • Foto: Czechoslovak Chamber Duo CZECHOSLOVAK CHAMBER DUO
    2012 CD – Český rozhlas CR05912
    1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
      Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)
    2. Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"
      Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)
    3. Antonín Dvořák: Sonáta F dur pre husle a klavír, op. 57
      Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)
  • Foto: Milan Adamčiak & Agon Orchestra – Typornamento MILAN ADAMČIAK & AGON ORCHESTRA – TYPORNAMENTO
    2012 CD – Guerilla Records 080-2
    1. Ivan Acher: Typornamento 2012
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
    2. Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
    3. Martin Burlas: Amnesia
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
    4. Jan Jirucha: Rondo (Kvartet pre Ľudovíta Fullu)
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
    5. Petr Kofroň: Transfigurace Manfréda pro dvě voči
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
    6. Marek Piaček: Z korešpondencie (z môjho života)
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
    7. Petr Wajsar: Minimini
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
    8. Milan Adamčiak: Capriccio
      Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  • Foto: Peter Machajdík – The Immanent Velvet PETER MACHAJDÍK – THE IMMANENT VELVET
    2012 CD – AZYL Music R266 0024-2-331
    1. Peter Machajdík: Imanentný zamat
      Fero Király (pf)
    2. Peter Machajdík: Zasnený anjel
      Guido Arbonelli (clb), Daniel Garel (pf)
    3. Peter Machajdík: Linnas
      Fero Király (pf)
    4. Peter Machajdík: Fontány imanencie
      Daniel Garel (pf), Yuko Takano (pf), Sung-Won Park (pf)
    5. Peter Machajdík: Štyri impresie
      Dušan Šujan (pf)
    6. Peter Machajdík: Tiché putovania
      Ondrej Veselý (gui)
    7. Peter Machajdík: Vo vnútri spiacich plodolistov
      Floraleda Sacchi (ar), Piero Salvatori (vc), Daniel Garel (pf), Mládežnícky sláčikový orchester Jána Pöschla, Anita Mirossayová (dir.)
    8. Peter Machajdík: Téma z Namah
      Dušan Šujan (pf)
    9. Peter Machajdík: Oberbaumbrücke v šere
      Fero Király (pf)
    10. Peter Machajdík: Karma
      Valentina Casesa (pf), Daniel Garel (pf), Robert Mulch (pf), Katarína Máliková (pf), Eva Pekárová (pf), Ghenadie Rotari (pf), Dawn Scarfe (v), Caroline Bouissou (v), Katariina Vuorinen (v), Eunjoo Noh (v), Elisabet Enebjörn (v)
  • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
    2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
    1. Tadeáš Salva: Burleska
      Milan Paľa (vn)
    2. Juraj Tandler: Suita
      Milan Paľa (vn)
    3. Jozef Sixta: Recitatív
      Milan Paľa (vn)
    4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
      Milan Paľa (vn)
    5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
      Milan Paľa (vn)
    6. Pavol Šimai: Pyramída
      Milan Paľa (vn)
    7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
      Milan Paľa (vn)
    8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
      Milan Paľa (vn)
    9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
      Milan Paľa (vn)
    10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
      Milan Paľa (vn)
    11. Peter Machajdík: Peroket
      Milan Paľa (vn)
    12. Juraj Beneš: Sonata
      Milan Paľa (vn)
    13. Juraj Beneš: Lamento
      Milan Paľa (vn)
  • Foto: Inside the Tree INSIDE THE TREE
    2011 CD – Amadeus Arte AA11003
    1. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
      Floraleda Sacchi (ar)
    2. Peter Machajdík: In Situ
      Floraleda Sacchi (ar), Piero Salvatori (vc)
    3. Peter Machajdík: Na zahmlenom horizonte
      Floraleda Sacchi (ar), Piero Salvatori (vc)
    4. Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
      Floraleda Sacchi (ar)
  • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
    2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
    1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
      Miki Skuta (pf)
    2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
      Miki Skuta (pf)
    3. Roman Berger: Oblúk
      Diana Buffa (pf)
    4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
      Diana Buffa (pf)
    5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
      Diana Buffa (pf)
    6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
      Ivan Buffa (pf)
    7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
      Ivan Buffa (pf)
    8. Ivan Buffa: ...Znútra...
      Diana Buffa (pf)
    9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    10. Adrián Demoč: Viazane
      Diana Buffa (pf)
    11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
      Miki Skuta (pf)
    13. Jozef Gahér: Toccata
      Miki Skuta (pf)
    14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
      Miki Skuta (pf)
    15. Peter Groll: Detská skladba
      Diana Buffa (pf)
    16. Matej Haász: Túžba
      Diana Buffa (pf)
    17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    18. Jana Kmiťová: Biely most
      Diana Buffa (pf)
    19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
      Diana Buffa (pf)
    21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    22. Mirko Krajči: Quintum
      Miki Skuta (pf)
    23. Egon Krák: Micro
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    24. Pavol Krška: PM
      Miki Skuta (pf)
    25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
      Miki Skuta (pf)
    26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
      Ivan Buffa (pf)
    27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    28. Daniel Matej: Lynch Variations
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    29. Boško Milaković: MoNaMi
      Ivan Buffa (pf)
    30. Milan Novák: Improvizácia
      Miki Skuta (pf)
    31. Petra Bachratá: Bagatella
      Ivan Buffa (pf)
    32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
      Ivan Buffa (pf)
    34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
      Ivan Buffa (pf)
    35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
      Miki Skuta (pf)
    36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
      Ivan Buffa (pf)
    37. Daniel Remeň: ESta una BElla
      Ivan Buffa (pf)
    38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
      Diana Buffa (pf)
    39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
      Miki Skuta (pf)
    40. Karine Sarkisjan: Farby
      Diana Buffa (pf)
    41. Juraj Vajó: Variácie
      Ivan Buffa (pf)
    42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
      Magdaléna Bajuszová (pf)
    43. Ján Zach: Interludio
      Ivan Buffa (pf)
    44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
      Magdaléna Bajuszová (pf)
  • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
    2011 CD – Pavlík Records
    1. Peter Machajdík: Torqued Images
      Milan Paľa (vn)
    2. Iris Szeghy: Ciaccona
      Milan Paľa (vn)
    3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
      Milan Paľa (vn)
    4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
      Milan Paľa (vn)
    5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
      Milan Paľa (vn)
    6. Mirko Krajči: Sonáta
      Milan Paľa (vn)
    7. Vladimír Godár: O Crux
      Milan Paľa (vn)
    8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
      Milan Paľa (vn)
    9. Oľga Kroupová: Quintessenz
      Milan Paľa (vn)
    10. Hanuš Domanský: Dianoia
      Milan Paľa (vn)
  • Foto: R(ad)dio (Custica) Selected 2008 R(AD)DIO (CUSTICA) SELECTED 2008
    2009 CD – Český rozhlas
    1. Ladislav Železný: Before During After
    2. Colin Black: Soundprints: The Prague Pressings
    3. Peter Machajdík: The Healing Heating
    4. Miloš Vojtěchovský: Co je uvnitř drátů
  • Foto: Minimal Harp MINIMAL HARP
    2008 CD – Decca 476 3172
    1. Lou Harrison: Music for Harp – Jahla, Avalokiteshvara
      Floraleda Sacchi (ar)
    2. John Cage: 2 Pieces for Harp – A room, In a landscape
      Floraleda Sacchi (ar)
    3. Henry Cowell: The tides of Manaunaun
      Floraleda Sacchi (ar)
    4. Philip Glass: Metamorphosis
      Floraleda Sacchi (ar)
    5. Nicola Campogrande: Tilidadodin
      Floraleda Sacchi (ar)
    6. Arvo Pärt: Pari intervallo
      Floraleda Sacchi (ar)
    7. György Ligeti: Musica ricercata
      Floraleda Sacchi (ar)
    8. Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
      Floraleda Sacchi (ar)
    9. Michael Nyman: The morrow, Jack
      Floraleda Sacchi (ar)
  • Foto: Namah NAMAH
    2008 CD – Hudobný fond SF 00542131
    1. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
      Mayuko Kida (pf)
    2. Peter Machajdík: Namah
      Mládežnícky sláčikový orchester Jána Pöschla, Anita Mirossayová (dir.)
    3. Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
      Floraleda Sacchi (ar)
    4. Peter Machajdík: Sadness of Flowing
      Jon Anderson (v), Dominik Melichárek (ob), Zuzana Uškovičová (vn), Mayuko Kida (pf)
    5. Peter Machajdík: Dúhe znovu tak blízko
      Icarus Quartet, Milan Paľa (vn), Lucia Fulka Kopsová (vn), Julián Veverica (vl), Štěpán Švestka (vc)
    6. Peter Machajdík: Painting
      Stefano Giannotti (clb)
    7. Peter Machajdík: Zahmlené pokušenia
      Daniel Garel (pf)
    8. Peter Machajdík: Voda odpúšťa
      Enikő Ginzery (zmb)
    9. Peter Machajdík: Uspávanka
      Jozef Lupták (vc)
    10. Peter Machajdík: 05.12.07
      Julie Hanson Gesit (s), David Moss (v, bat, C*), Guido Arbonelli (clb), Darry Dolezal (vc), Peter Machajdík (C*)
  • Foto: Flowing into the Unknown FLOWING INTO THE UNKNOWN
    2003 CD – Edition Hudba N81 0003 2 131
    1. Peter Machajdík: Kirin
      Mayuko Kida (pf), Daniel Garel (pf)
    2. Peter Machajdík: Deserted Tracks
      Kristína Lešická (vc), Mayuko Kida (pf)
    3. Peter Machajdík: Solstice
      Jozef Lupták (vc), Adriana Antalová (ar)
    4. Peter Machajdík: Flowing Into The Unknown
      Dominik Melichárek (ob), Zuzana Uškovičová (vn), Mayuko Kida (pf)
    5. Peter Machajdík: Zahmlené pokušenia
      Daniel Garel (pf)
    6. Peter Machajdík: Uspávanka
      Jozef Lupták (vc)
  • Foto: Guido Arbonelli - Namaste Suite GUIDO ARBONELLI - NAMASTE SUITE
    2003 CD – HCD102

    Vydavateľstvo Mnemes/Auralit
    1. Peter Machajdík: Sessanta secondi
      Guido Arbonelli (clb)
  • Foto: Soundscapes, Electro-Acoustic and Computer Music SOUNDSCAPES, ELECTRO-ACOUSTIC AND COMPUTER MUSIC
    2003 CD – Edition Hudba N81 0002 2 131
    1. Peter Machajdík: Columbia (at this country)
    2. Peter Machajdík: Folding
    3. Peter Machajdík: Kimassie
    4. Peter Machajdík: Hannahver
    5. Peter Machajdík: Uspávanka
  • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
    1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
    1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
      Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
    2. Peter Zagar: Krajina obyčají
      Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
    3. Peter Zagar: Decembrová suita
      Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
    4. Ilja Zeljenka: Spomienka
      Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
    5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
      Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
    6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
      Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
    7. Marek Piaček: Franzl
      Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
    8. Marek Piaček: Desirée
      Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
    9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
      Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
    10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
      Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
    11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
      Požoň sentimentál
    12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
      Požoň sentimentál
    13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
      Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
    14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
      Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
    15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
      Požoň sentimentál
    16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
      Požoň sentimentál
    17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
      Požoň sentimentál
  • Foto: RēR Quarterly : Volume 4 : Number 1 RēR QUARTERLY : VOLUME 4 : NUMBER 1
    1994 CD – ReR 0401
    1. Koongoortoog: Track
    2. Django Bates: Ostrich Wheel
    3. John Oswald: Z
    4. Tom Nunn: TP2
    5. Diledadafish: What's The Point?
    6. Warrick Sony: The Desk
    7. Cornelius Cardew: Vietnam's Victory
    8. Peter Machajdík: Smrť v 40 obrazoch
      Martin Burlas (bgui, tr), Peter Machajdík (gui)
    9. Tiziano Popoli: Circus Music
    10. Al Margolis: Sonnet 2
    11. David Lee Myers: The Unknown (N° 4)
    12. Thinking Plague: How To Clean Squid
    13. ZGA: Lost Title
    14. Biota: Walk Aside
    15. Martin Burlas: Kríž a kruh
      Martin Burlas (sth)
    16. Blitzoids: Chair
    17. Yves Chichillos Hausermann: Les Cons Ont Dansé / Lait Condensé
    18. Chris Cutler, Fred Frith: Encore
  • Foto: Nuove musiche per tromba 6 NUOVE MUSICHE PER TROMBA 6
    CD – AZ5050
    1. Peter Machajdík: Linee interrotte di innocenza
      Ivano Ascari (tr)

Ocenenia

  • Cena Jána Levoslava Bellu
    2006 za dielo Dúhe znovu tak blízko
  • Concorso Internazionale
    1988 - 3. cena za elektroakustickú kompozíciu

Premiéry

  • Prvé uvedenie na Slovensku
  • Peter Machajdík: Za vlnami
    pre sólovú violu a sláčikový orchester
    13. 9.
    2018
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Dom umenia, Žilina, SK
    INTERPRETI: Saša Mirković (vl), Štátny komorný orchester Žilina, Paweł Przytocki (dir.)
  • Peter Machajdík: Ligotavý klaun
    pre altový saxofón a klavír
    4. 6.
    2018
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Dominika Mičechová (sxa), Marek Milo (pf)
  • Peter Machajdík: Signes de la mémoire
    pre klarinet, husle, violončelo a klavír
    27. 3.
    2018
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová synagóga, Žilina, SK
    INTERPRETI: Martin Adámek (cl), Juraj Tomka (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf)
  • Peter Machajdík: Svetlo
    pre violončelo a klavír
    20. 8.
    2017
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Slovenská hudba v kontextoch, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, Zvolen, SK
    INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ján Bogdan (vc), Ivan Buffa (pf)
  • Peter Machajdík: Senahh
    pre flautu a klavír
    30. 5.
    2017
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Eva Belicová (fl), Karin Remencová (pf)
  • Peter Machajdík: Syn
    pre gitaru a sláčikové kvarteto
    16. 4.
    2017
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Mucha Quartet
  • Peter Machajdík: Haiku
    pre soprán, klarinet a klavír
    4. 11.
    2016
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Trio Sen Segmento, Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
  • Peter Machajdík: Ranné motýle
    pre flautu a gitaru (harfu)
    8. 6.
    2016
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Laura Nagyová (fl), Lukáš Šatura (gui)
  • Peter Machajdík: Zabudnuté ráno
    pre altový saxofón a klavír
    8. 6.
    2016
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
  • Peter Machajdík: Zimná impresia
    pre altový saxofón a klavír
    8. 6.
    2016
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
  • Peter Machajdík: Portus pacis
    pre organ
    15. 5.
    2016
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Kostol Povýšenia svätého Kríža (jezuiti), Ružomberok, SK
    INTERPRETI: David di Fiore (org)
  • Peter Machajdík: Opustené brány
    pre klavírne kvinteto
    20. 4.
    2016
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Zuzana Biščáková (pf), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  • Peter Machajdík: Ulity
    pre harfu
    14. 12.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Premiéry 2015, Poľský inštitút, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Klára Bábel (ar)
  • Peter Machajdík: Effugium
    pre akordeón sólo
    28. 11.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Drevený artikulárny kostol, Kežmarok, SK
    INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
  • Peter Machajdík: Silueta
    pre violončelo a klavír
    15. 11.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
  • Peter Machajdík: Moria a púšte
    pre sláčikové kvarteto a audio playback
    8. 11.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Melos-Étos, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Mucha Quartet
  • Peter Machajdík: Kert
    pre altovú flautu a klavír
    17. 6.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Ádam Nánási (fla), Éva Iglódi (pf)
  • Peter Machajdík: Danube Afterpoint
    14. 3.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Veronika Vitázková (flp), Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (clb), Ivan Šiller (pf), Fero Király (pf), Ján Kružliak, jr. (vn), Daniel Herich (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc)
  • Peter Machajdík: Tolleranza
    Štyri strany zvuku
    26. 2.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  • Peter Machajdík: Pohnuté doby
    pre tympany, vírivý bubon, veľký bubon a sláčikový orchester
    30. 1.
    2015
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Nanse Gum (dir.)
  • Peter Machajdík: Odliv
    pre sláčikové trio
    26. 10.
    2014
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Pavol Varga (vn), Roman Rusňák (vl), Michal Haring (vc)
  • Peter Machajdík: Peroket
    pre violu
    26. 10.
    2014
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Roman Rusňák (vl)
  • Peter Machajdík: Tranam
    pre husle
    26. 10.
    2014
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Pavol Varga (vn)
  • Peter Machajdík: Visible Pintimms
    pre harfu a audio playback
    19. 9.
    2014
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Kunsthalle/Hala umenia, Košice, SK
    INTERPRETI: Floraleda Sacchi (ar)
  • Peter Machajdík: Fifty seconds for Daniel
    10. 9.
    2014
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
  • Peter Machajdík: Dotyky prítomna
    pre kontratenor a miešaný zbor
    15. 6.
    2014
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Chór Warszawski, Richard Berkeley (dir.)
  • Peter Machajdík: Štyri impresie
    pre klavír
    30. 4.
    2014
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Stanica, Žilina-Záriečie, SK
    INTERPRETI: Dušan Šujan (pf)
  • Peter Machajdík: Munk
    pre violu a klavír
    15. 12.
    2013
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
  • Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
    13. 11.
    2013
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Melos-Étos, A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  • Peter Machajdík: Imanentný zamat
    pre klavír
    20. 5.
    2013
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncertná sála Žilinskej univerzity, Žilina, SK
    INTERPRETI: Peter Javorka (pf)
  • Peter Machajdík: Pirian
    pre hoboj (violončelo) a klavír
    7. 4.
    2013
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Ivo Varbanov (pf)
  • Peter Machajdík: Linnas
    pre klavír
    22. 11.
    2012
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
  • Peter Machajdík: Amidah
    pre soprán, husle a akordeón
    13. 11.
    2012
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)
  • Peter Machajdík: Peroket
    pre husle sólo
    17. 10.
    2012
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
  • Peter Machajdík: Tiché putovania
    pre gitaru
    17. 10.
    2012
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
  • Peter Machajdík: Waters and Cages
    Zvukovo-obrazové prostredie
    21. 6.
    2012
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Pálffyho palác, Bratislava, SK
  • Peter Machajdík: Wie der Wind in den Dünen (Ako vietor v dunách)
    pre štrnásť sláčikových nástrojov
    29. 4.
    2012
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
  • Peter Machajdík: Kvet plný záhrad
    pre harfu/čembalo
    2. 10.
    2011
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Adriana Antalová (ar)
  • Peter Machajdík: Koncert pre dva bajany a orchester
    7. 11.
    2010
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Miran Vaupotić (ac), Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
  • Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"
    pre husle a klavír
    22. 10.
    2010
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Hudobné dni Použia, Základná umelecká škola, Veľké Kapušany, SK
    INTERPRETI: Československé komorné duo
  • Peter Machajdík: Torqued Images
    pre husle
    16. 12.
    2009
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
    INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
  • Peter Machajdík: Vnútorná zbierka
    pre violončelo a komorný orchester
    3. 12.
    2009
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  • Milan Adamčiak: Diamondance
    Tanečno-hudobná performance
    15. 11.
    2009
    Prvé uvedenie na Slovensku
    A4 – Nultý priestor, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Lujza Ďurišová (vc), Peter Machajdík (X), Milan Adamčiak (X), Michal Murin (X)
  • Peter Machajdík: Sadness of Flowing
    pre vokál, hoboj, husle a klavír
    15. 8.
    2009
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Pocta slobode, Hrad Devín, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Jon Anderson (v), Peter Machajdík (pf)
  • Peter Machajdík: Solstice
    pre violončelo a harfu
    13. 11.
    2008
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Adriana Antalová (ar)
  • Peter Machajdík: Sama sa natrhá
    pre klavír/harfu
    20. 9.
    2007
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Kvintové variácie slovenských skladateľov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Mayuko Kida (pf)
  • Peter Machajdík: Lasea
    pre sláčikový orchester
    18. 4.
    2007
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
  • Peter Machajdík: Rosa dookola
    29. 11.
    2006
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  • Peter Machajdík: Portrét akvária
    pre husle, akordeón, klavír a kontrabas
    15. 10.
    2006
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Večery novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
    INTERPRETI: ALEA
  • Peter Machajdík: Nové stromy vo mne
    11. 11.
    2005
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Dom kultúry, Banská Bystrica, SK
  • Peter Machajdík: Dúhe znovu tak blízko
    Sláčikové kvarteto č. 3
    25. 5.
    2005
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto
  • Peter Machajdík: Čierny kocúr
    11. 3.
    2005
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Dom kultúry, Banská Bystrica, SK
  • Peter Machajdík: Dýchanie dychu
    pre hoboj, dvoje huslí a violončelo
    15. 11.
    2004
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Anežka Kara - Drmolová (vn), Katarína Kleinová (vc)
  • Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
    pre harfu
    20. 6.
    2004
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Adriana Antalová (ar)
  • Peter Machajdík: Deserted Tracks
    26. 7.
    2003
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Festival peknej hudby, Rodová galéria Barokového kláštora, Sv. Anton, SK
    INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Peter Guľas (cmb)
  • Peter Machajdík: Uspávanka
    26. 7.
    2003
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Festival peknej hudby, Rodová galéria Barokového kláštora, Sv. Anton, SK
    INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
  • Peter Machajdík: Velvet Velvet
    23. 4.
    2003
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Alte Schmiede, Viedeň, AT
    INTERPRETI: Ulrike Mattanovich (ar), Markus Holzer (sxa)
  • Peter Machajdík: Namah
    pre sláčikový orchester
    9. 11.
    2002
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anu Tali (dir.)
  • Peter Machajdík: Oko okolo oka
    14. 11.
    2000
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
  • Peter Machajdík: Päť zrkadiel
    pre akordeón
    15. 11.
    1998
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
  • Peter Machajdík: Voda a kameň
    12. 6.
    1998
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Večery novej hudby, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Natalia Pshenichnikova (fl)
  • Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
    (pour Pojogne Synth-emental)
    8. 6.
    1997
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Mirbachov palác, Bratislava, SK
  • Peter Machajdík: es
    pre mg. pás a detskú trúbku
    11. 11.
    1995
    Prvé uvedenie na Slovensku
    Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Experimentálne štúdio, Bratislava, SK
    INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
  • Peter Machajdík: Menü för Venü
    pre komorný súbor
    20. 6.
    1994
    Prvé uvedenie na Slovensku
    VŠMU, Bratislava, SK
  • Prvé uvedenie v zahraničí
  • Peter Machajdík: Ligotavý klaun
    pre altový saxofón a klavír
    5. 6.
    2018
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
    INTERPRETI: Dominika Mičechová (sxa), Marek Milo (pf)
  • Peter Machajdík: Folium
    pre klavír a organ
    9. 10.
    2017
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Kostol sv. Márie Magdalény, Organová koncertná sála Ľvovskej filharmónie, Ľvov, UA
    INTERPRETI: Melaniya Makarevich (pf), Olena Matselyukh (org)
  • Peter Machajdík: Mit den Augen eines Falken
    pre mandolínu a gitaru
    12. 2.
    2017
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Herz-Jesu-Kirche, Bochum, DE
    INTERPRETI: Duo Ahlert & Schwab, Daniel Ahlert (man), Birgit Schwab (gui)
  • Peter Machajdík: Za vlnami
    pre sólovú violu a sláčikový orchester
    30. 11.
    2016
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Studentski kulturni centar (SKC), Belehrad, SRB
    INTERPRETI: Saša Mirković (vl), Ensemble Metamorphosis, Ivan Marković (dir.)
  • Peter Machajdík: Ranné motýle
    pre flautu a gitaru (harfu)
    7. 6.
    2016
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
    INTERPRETI: Laura Nagyová (fl), Lukáš Šatura (gui)
  • Peter Machajdík: Zabudnuté ráno
    pre altový saxofón a klavír
    7. 6.
    2016
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
    INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
  • Peter Machajdík: Zimná impresia
    pre altový saxofón a klavír
    7. 6.
    2016
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
    INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
  • Peter Machajdík: Ich war in dir
    pre soprán, sólové violončelo a sláčikový orchester
    15. 5.
    2016
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Ashmolean Museum, Oxford, UK
    INTERPRETI: Hannah Davey (s), John Heley (vc), OSJ Ashmolean Voices, John Lubbock (dir.)
  • Peter Machajdík: Effugium
    pre akordeón a audio playback
    26. 9.
    2015
    Prvé uvedenie v zahraničí
    LakeComo Festival, Pinacoteca Civica, Como, IT
    INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Peter Machajdík (C*)
  • Peter Machajdík: Štyri impresie
    pre klavír
    27. 6.
    2015
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
    INTERPRETI: Dušan Šujan (pf)
  • Peter Machajdík: Spomaleniny
    pre husle a klavír
    20. 6.
    2014
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Festival Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
    INTERPRETI: Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)
  • Peter Machajdík: Dotyky prítomna
    pre kontratenor a miešaný zbor
    14. 6.
    2014
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ
    INTERPRETI: Chór Warszawski, Richard Berkeley (dir.)
  • Peter Machajdík: Tranam
    pre husle
    19. 4.
    2014
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Sála zboru Bratskej jednoty baptistov, Lovosice, CZ
    INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
  • Peter Machajdík: Tiché putovania
    pre gitaru
    3. 4.
    2014
    Prvé uvedenie v zahraničí
    World Trade Centre The Hague Art Gallery, Haag, NL
    INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
  • Peter Machajdík: Wagonia
    pre flautu, vibrafón, klavír, sláčikové kvarteto a elektroniku
    2. 12.
    2013
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Atelier, Judenburg, DE
  • Peter Machajdík: Slovo o
    pre zvony, harfu a sláčikový orchester
    15. 5.
    2013
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Millî Reasürans Auditorium, Istanbul, TR
    INTERPRETI: Floraleda Sacchi (ar), Millî Reasürans Chamber Orchestra
  • Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
    30. 11.
    2012
    Prvé uvedenie v zahraničí
    La Fabrika, Praha, CZ
    INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  • Peter Machajdík: Visible Pintimms
    pre harfu a audio playback
    11. 9.
    2012
    Prvé uvedenie v zahraničí
    LakeComo Festival, Villa Cipressi, Varenna, IT
    INTERPRETI: Floraleda Sacchi (ar)
  • Peter Machajdík: Obrazy meniacej sa zmyselnosti
    pre husle, klavír a nahraté zvuky
    22. 6.
    2012
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
    INTERPRETI: Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)
  • Peter Machajdík: Kyrie
    pre miešaný zbor a cappella
    3. 6.
    2012
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Volda, NO
    INTERPRETI: Volda Vokal, Magnar Åm (dir.)
  • Peter Machajdík: Skoré a pozdné jasnosti
    pre akordeón
    14. 3.
    2012
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Conservatorio di Trieste, Trieste, IT
    INTERPRETI: Ghenadie Rotari (ac)
  • Peter Machajdík: 05.12.07
    pre soprán, hlas, basklarinet, violončelo, bicie nástroje, elektroniku a mg pás
    10. 10.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    České muzeum hudby, Praha, CZ
  • Peter Machajdík: Domine
    pre miešaný zbor a zvony
    24. 6.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Katowice, PL
    INTERPRETI: Chór Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice, Dominika Kawiorska (dir.)
  • Peter Machajdík: Fanfáry na rozlúčku
    pre dve trúbky a orchester
    16. 6.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Luganská filharmónia, Lugansk, UA
    INTERPRETI: Lugansk Symphony Orchestra, Miran Vaupotić (dir.)
  • Peter Machajdík: San José
    pre 33 hudobníkov
    16. 6.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Luganská filharmónia, Lugansk, UA
    INTERPRETI: Lugansk Symphony Orchestra, Miran Vaupotić (dir.)
  • Peter Machajdík: On Wing
    Multimediálny projekt voľne spracovaný podľa románu Roberta Gála Agnómia
    25. 5.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Studio ALT@RT – Hala 30, Praha, CZ
    INTERPRETI: Peter Machajdík (pf), Peter Machajdík (elgui), Lucia Kašiarová (act ), Róbert Gál (act ), Hana Železná (vj)
  • Peter Machajdík: Kvet plný záhrad
    pre harfu/čembalo
    22. 5.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    St. Paul Conservatory of Music, Minnesota, US
    INTERPRETI: Asako Hirabayashi (cmb)
  • Peter Machajdík: Empty Cage
    pre čembalo
    14. 5.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Vantaa Art Museum (Vantaan taidemuseo), Korson kirkko, Vantaa, FI
    INTERPRETI: Elina Mustonen (cmb)
  • Peter Machajdík: Malá prešporská
    pre mládežnícky orchester
    20. 2.
    2011
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Dolnosliezska filharmónia, Jelenia Góra, PL
    INTERPRETI: Medzinárodný školský symfonický orchester COMENIUS, Anita Mirossayová (dir.)
  • Peter Machajdík: In Situ
    pre violončelo, harfu, klavír a elektronicku
    3. 9.
    2010
    Prvé uvedenie v zahraničí
    LakeComo Festival, Palazzo Agudio, Malgrate, IT
    INTERPRETI: Piero Salvatori (vc), Floraleda Sacchi (ar), Peter Machajdík (pf)
  • Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"
    pre husle a klavír
    24. 6.
    2010
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Festival Forfest, Kromĕřiž, CZ
    INTERPRETI: Československé komorné duo
  • Peter Machajdík: Fragmenty (z Bydgoszczi)
    26. 11.
    2009
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Filharmónia Witolda Lutosławského, Wrocław, PL
    INTERPRETI: Cellomania
  • Peter Machajdík: Koncert pre dva bajany a orchester
    4. 6.
    2009
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Pomoranská filharmónia I. J. Padarewského, Bydgoszcz, PL
    INTERPRETI: Miran Vaupotić (ac), Ivana Levak Vaupotić (ac), Pomoranská filharmónia I. J. Padarewského, Alexander Gref (dir.)
  • Peter Machajdík: O siedmich farbách svetla
    pre organ
    9. 4.
    2009
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Adolphus Busch Hall, Cambridge, MA, US
    INTERPRETI: Carson Cooman (org)
  • Peter Machajdík: Lines and Waves in Blue Deep
    pre akordeónové kvinteto
    27. 7.
    2008
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Tenri Cultural Institute, New York, US
    INTERPRETI: Rocco Anthony Jerry (ac)
  • Peter Machajdík: The Healing Heating
    17. 11.
    2007
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, DE
    INTERPRETI: Peter Machajdík (elgui), Boris Lenko (ac), Petra Fornayová (act )
  • Peter Machajdík: Voda odpúšťa
    19. 6.
    2007
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Berlín, DE
    INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
  • Peter Machajdík: Linee interrotte di innocenza
    11. 5.
    2006
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Sala Filarmonica, Trento, IT
    INTERPRETI: Ivano Ascari (tr), Silvia Zuccatti (tr)
  • Peter Machajdík: Lamento
    26. 4.
    2006
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Dni Novej hudby, Stadttheater Magdeburg, Magdeburg, DE
  • Peter Machajdík: Zmyselné utajované
    23. 4.
    2006
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Deutsche Oper Berlin, Berlín, DE
  • Peter Machajdík: Nájdené zabudnuté
    pre veľký orchester
    12. 8.
    2004
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Konzerthaus, Berlín, DE
    INTERPRETI: Mládežnícky orchester Slovenskej hudobnej spoločnosti, Karol Kevický (dir.)
  • Peter Machajdík: Zahmlené pokušenia
    pre klavír
    24. 4.
    2004
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Kirche Oberneuland, Bremen, DE
    INTERPRETI: Juan María Solare (pf)
  • Peter Machajdík: Hannahver
    23. 8.
    2003
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Festival Electric Music Coalition, The Warner Bentley Theater, Hanover, US
  • Peter Machajdík: Si diligamus invicem
    pre miešaný zbor a capella
    28. 6.
    2003
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Zionskirche, Worpswede, DE
    INTERPRETI: Zbor evanjelického kostola vo Worpswede, Ulrike Dehning (dir.)
  • Peter Machajdík: Columbia (at this country)
    8. 4.
    2003
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Otvorenie výstavy Gurke auf Englisch, Worpswede, DE
  • Peter Machajdík: Rhoda
    29. 10.
    2002
    Prvé uvedenie v zahraničí
    De Suite Muziekweek, De Ijsbreker, Amsterdam, NL
    INTERPRETI: Nils Bijl (sxa), Gertie Bruin (ac)
  • Peter Machajdík: Flowing Into The Unknown
    19. 9.
    2002
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Garth Newel Music Center, Hot Springs, Virgini, US
    INTERPRETI: Paige Morgan (ob), Evelyn Grau (vn), Peter Henderson (pf)
  • Peter Machajdík: Sedem piesní
    pre soprán a violončelo
    30. 10.
    2001
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Music College of St. Catherine, Pennsylvania, US
    INTERPRETI: Julie Hanson-Geist (s), Darry Dolezal (vc)
  • Peter Machajdík: Peroket
    pre violu
    14. 6.
    2001
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Festival Musica Nova, Sofia, BG
    INTERPRETI: Lubomir Mitsev (vl)
  • Peter Machajdík: Téma z Namah
    pre klavír
    28. 4.
    2001
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Künstlerhaus Bethanien, Berlín, DE
    INTERPRETI: Daniel Garel (pf)
  • Peter Machajdík: Solitude
    pre klarinetové kvarteto
    24. 4.
    2001
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Ljubljana
    INTERPRETI: Slovinské klarinetové kvarteto
  • Peter Machajdík: Kirin
    pre hoboj
    18. 2.
    2001
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Stichting Nadine, Brussel, BE
    INTERPRETI: Piet Van Bockstal (ob)
  • Peter Machajdík: Sessanta secondi
    11. 10.
    1999
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Festival Nuovi Spazi Musicali, Rím, IT
    INTERPRETI: Guido Arbonelli (clb)
  • Peter Machajdík: Peroket
    pre basový klarinet
    11. 2.
    1999
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Festival Mozart e 2000, Assisi, IT
    INTERPRETI: Guido Arbonelli (clb)
  • Peter Machajdík: Wrieskalotkipaoxq
    pre saxofónové kvarteto
    28. 9.
    1997
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Festival, Lugano, CH
    INTERPRETI: ARTE Quartett
  • Peter Machajdík: … a zem sa bude tešiť
    16. 9.
    1989
    Prvé uvedenie v zahraničí
    Luigi Russolo Foundation, Varese

Fotogaléria

  • Foto: Melos-Étos 2015: Mucha Quartet 2015-11-08 Melos-Étos 2015: Mucha Quartet
    Mucha Quartet

    Autor: Peter Brenkus
  • Foto: Melos-Étos 2015: Mucha Quartet 2015-11-08 Melos-Étos 2015: Mucha Quartet
    Peter Machajdík

    Autor: Peter Brenkus
  • Foto: Melos-Étos 2015: Mucha Quartet 2015-11-08 Melos-Étos 2015: Mucha Quartet
    Mucha Quartet, Peter Machajdík

    Zdroj: Archív Hudobného centra
    Autor: Peter Brenkus
  • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991

Audio

  • Machajdík, Peter: Namah


« späť na zoznam Aktualizované: 21. 01. 2019