Profil osobnosti

Foto: Peter Machajdík Autor: Simona Bielaková

Peter Machajdík

1. 6. 1961 Bratislava

machajdik.com

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1980 – 1986
Vysoká škola ekonomická v Bratislave
1992
hosť DAAD Künstlerprogrammu v Berlíne
1999
sídelný skladateľ nadácie Künstlerhaus Wiepersdorf v Nemecku
2003
sídelný skladateľ asociácie Künstlerhäuser Worpswede
2004
sídelný skladateľ Künstlerhaus Lukas v meste Ahrenhoop
2011
štipendium Medzinárodného vyšehradského fondu v Prahe
2013
sídelný skladateľ v rakúskom meste Judenburg

"Zhruba od polovice deväťdesiatych rokov u Machajdíka prevláda tendencia komponovať pre konkrétne súbory s fixnou inštrumentáciou, a teda aj tendencia vyhotovovať fixný notový zápis. Už tento fakt signalizuje, že v jeho myslení došlo k radikálnemu zlomu alebo prinajmenšom sa jeho záujem rozdelil na dve diametrálne odlišné oblasti. Jeho notovaná hudba má črty intuitívnej kompozície, ale diskrétnym spôsobom sa v nej odráža aj odstup autora od materiálu, akási chladnokrvná istota jednotlivých kompozičných krokov. Machajdík narába s melódiou a faktúrou. Dôležitým prvkom je kontrast medzi unisonom a samostatne vedenými vrstvami, prekvapujúce a výrazné vsuvky a technika „skomponovanej“ chyby."

(ZAGAR, Peter: Peter Machajdík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 177.)
 

Diela

 • javiskové
 • Intímna hudba

  pre štyroch inštrumentalistov a tanečníčku
  1994
 • symfonický orchester
 • Nájdené zabudnuté

  pre veľký orchester
  2004 20`
  OBSADENIE: orch
 • San José

  pre 33 hudobníkov
  2010 10'
  OBSADENIE: orch: 2fl, ob, cl, clb, fg, tr, tn, tu, tp, vbf, cmp, 2bat, pf, archi
 • Malá prešporská

  pre mládežnícky orchester
  2011 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Lasea

  pre sláčikový orchester
  2000 9'
  OBSADENIE: archi
 • Namah

  pre sláčikový orchester
  2000 9'
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio
 • Vo vnútri spiacich plodolistov

  2012 3' 52''
  OBSADENIE: ar, vc, pf, archi
 • Pohnuté doby

  pre tympany, vírivý bubon, veľký bubon a sláčikový orchester
  2014 10'
  OBSADENIE: orch: tp, trl, gc, archi
 • Invisible Beings

  pre sláčikový orchester
  2018 10'
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Ich war in dir

  pre soprán, sólové violončelo a sláčikový orchester
  2015 4' 33''
  OBSADENIE: s, vc, archi
 • BLOGOSLAWIENI

  pre mezzosoprán, sólové husle a sláčikový orchester
  2016,2018 9'
  OBSADENIE: ms, vn, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Vnútorná zbierka

  pre violončelo a komorný orchester
  2009 20'
  OBSADENIE: vc, orch
 • Slovo o

  pre zvony, harfu a sláčikový orchester
  2010 8' 50''
  OBSADENIE: ar, cmp, archi
 • Seasons I'd Forgotten About

  pre čembalo a sláčikový orchester
  2011 15'
  OBSADENIE: cmb, archi
 • Za vlnami

  pre sólovú violu a sláčikový orchester
  2015 10'
  OBSADENIE: vl, archi
 • GEGEN.STAND (PROTI.STAV)

  pre akordeón a orchester
  2019 OBSADENIE: ac, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Koncert pre dva bajany a orchester

  2008 22'
  OBSADENIE: 2ac, orch: 2fl, 2ob, 1cl, 1bcl, 2cr, 2tr, tp, bat, pf, archi
 • Fanfáry na rozlúčku

  pre dve trúbky a orchester
  2010 4' 33''
  OBSADENIE: 2tr, orch
 • sólový nástroj
 • Päť zrkadiel

  pre akordeón
  1997 10'
  OBSADENIE: ac
 • Peroket

  pre husle sólo
  1997 1997, rev. 2012, 7'
  OBSADENIE: vn
 • Peroket

  pre violu
  1997 1997, rev. 2012, 7'
  OBSADENIE: vl
 • Peroket

  pre basový klarinet
  1997–1999 10'
  OBSADENIE: clb
 • Oko okolo oka

  1998 9'
  OBSADENIE: ac
 • Sessanta secondi

  1999 1'
  OBSADENIE: clb
 • Uspávanka

  1999 3'
  OBSADENIE: vc
 • Kirin

  pre hoboj
  1999–2001 10'
  OBSADENIE: ob
 • Painting

  pre basový klarinet
  2000 3'
  OBSADENIE: clb
 • Nell'autunno del suo abbraccio insonne

  pre harfu
  2004 9'
  OBSADENIE: ar
 • Sama sa natrhá

  pre klavír/harfu
  2006 2006, rev. 2010, 3' 09''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf/ar
 • iese

  pre flautu sólo
  2007 5'
  OBSADENIE: fl
 • Voda odpúšťa

  2007 12'
  OBSADENIE: zmb
 • Torqued Images

  pre husle
  2008 10'
  OBSADENIE: vn
 • Empty Cage

  pre čembalo
  2010 4' 33"
  OBSADENIE: cmb
 • Kvet plný záhrad

  pre harfu/čembalo
  2010 3' 40''
  OBSADENIE: ar/cmb
 • Karuna

  pre violončelo
  2011 6'
  OBSADENIE: vc
 • Nad oblakmi

  pre violončelo
  2011 11' 30''
  OBSADENIE: vc
 • Skoré a pozdné jasnosti

  pre akordeón
  2011 8'
  OBSADENIE: ac
 • Tiché putovania

  pre gitaru
  2012 4' 43''
  OBSADENIE: gui
 • Visible Pintimms

  pre harfu a audio playback
  2012 8'
  OBSADENIE: ar, C*
 • Let

  pre elektrickú gitaru
  2014 12'
  OBSADENIE: elgui
 • Tranam

  pre husle
  2014 4'
  OBSADENIE: vn
 • Ulity

  pre harfu
  2014 7'
  OBSADENIE: ar
 • Effugium

  pre akordeón a klavír
  2015 8'
  OBSADENIE: ac, pf
 • Effugium

  pre akordeón a audio playback
  2015 8' 30''
  OBSADENIE: ac, C*
 • Green

  pre akordeón
  2015 6'
  OBSADENIE: ac
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Téma z Namah

  pre klavír
  2000 5' 46''
  OBSADENIE: pf
 • Kirin

  pre klavír
  2003 9'
  OBSADENIE: pf
 • Zahmlené pokušenia

  pre klavír
  2003 7'
  OBSADENIE: pf
 • Imanentný zamat

  pre klavír
  2011 10' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Linnas

  pre klavír
  2011 4' 53''
  OBSADENIE: pf
 • Štyri impresie

  pre klavír
  2011 12' 12''
  OBSADENIE: pf
 • Oberbaumbrücke v šere

  2012 1' 17''
  OBSADENIE: pf
 • Put In The Rainbow

  pre klavír
  2013 19'
  OBSADENIE: pf
 • Fifty seconds for Daniel

  2014 OBSADENIE: pf
 • Rána pre klavír

  2019 OBSADENIE: pf
 • organ
 • O siedmich farbách svetla

  pre organ
  2007 27'
  OBSADENIE: org
 • Portus pacis

  pre organ
  2016 8'
  OBSADENIE: org
 • De Humilitate

  pre organ
  2018 8'
  OBSADENIE: org
 • Farmers' Song

  pre organ
  2018 5'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Solstice

  pre violončelo a harfu
  2000 9'
  OBSADENIE: vc, ar
 • Rhoda

  2001 9'
  OBSADENIE: sxa, ac
 • Velvet Velvet

  2001 10'
  OBSADENIE: sxa, ar
 • Deserted Tracks

  2002 9'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Linee interrotte di innocenza

  2004 8'
  OBSADENIE: 2tr
 • Na zahmlenom horizonte

  2008 2008, rev. 2011, 4'
  OBSADENIE: vc/vl/fl, ar; sxa, org; vn, gui
 • Sonata "Rosenberg"

  pre husle a klavír
  2010 OBSADENIE: vn, pf
 • Karuna

  pre dva klarinety (hoboje)
  2011 2011, rev. 2013, 5' 30''
  OBSADENIE: 2cl/ob
 • Obrazy meniacej sa zmyselnosti

  pre husle, klavír a nahraté zvuky
  2011 6'
  OBSADENIE: vn, pf, mg
 • Rána

  pre violončelo, klavír a nahraté zvuky
  2011 5' 30''
  OBSADENIE: vc, pf, mg
 • Pirian

  pre hoboj (violončelo) a klavír
  2012 2012, rev. 2013, 4' 33''
  OBSADENIE: ob/vc, pf
 • Svetlo

  pre violončelo a klavír
  2012 4'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Zasnený anjel

  2012 5' 20''
  OBSADENIE: clb, pf
 • Munk

  pre violu a klavír
  2013 12' 30''
  OBSADENIE: vl, pf
 • Silueta

  pre violončelo a klavír
  2013 5' 30''
  OBSADENIE: vc, pf
 • Kert

  pre altovú flautu a klavír
  2014 OBSADENIE: fla, pf
 • Spomaleniny

  pre husle a klavír
  2014 7' 30''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Ranné motýle

  pre flautu a gitaru (harfu)
  2015 5'
  OBSADENIE: fl, gui/ar
 • Senahh

  pre flautu a klavír
  2015 8' 30''
  OBSADENIE: fl, pf
 • Mit den Augen eines Falken

  pre mandolínu a gitaru
  2016 12'
  OBSADENIE: man, gui
 • Folium

  pre klavír a organ
  2017 10'
  OBSADENIE: pf, org
 • In Embrace

  pre kontrabas a klavír
  2017 11'
  OBSADENIE: cb, pf
 • Hra na hru

  2018 OBSADENIE: vn, pf
 • Jeszcze chwila...

  2018 OBSADENIE: 2ac
 • Kvíliace ľadovce

  2019 OBSADENIE: ac, pf
 • dva klavíry
 • Déjà-vu

  pre dva klavíry
  2015 4' 33''
  OBSADENIE: 2pf
 • It's Not The Mist

  pre dva klavíry
  2018 8'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Flowing Into The Unknown

  2002 14'
  OBSADENIE: ob, vn, pf
 • Rosa dookola

  2006 10'
  OBSADENIE: fl, gui, vc
 • In Situ

  pre violončelo, harfu, klavír a elektronicku
  2010 18'
  OBSADENIE: vc, ar, pf, C*
 • Fontány imanencie

  2012 5' 54''
  OBSADENIE: 3pf
 • Odliv

  pre sláčikové trio
  2014 6' 30''
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Téma z D. A.

  2015 2' 05''
  OBSADENIE: vn, pf, ac
 • Haiku

  pre soprán, klarinet a klavír
  2016 OBSADENIE: s, cl, pf
 • Metafora

  pre husle, violončelo a klavír
  2017 10'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • In der Essenz

  2019 OBSADENIE: fl, pf, vbf
 • štyri nástroje
 • Wrieskalotkipaoxq

  pre saxofónové kvarteto
  1996 14'
  OBSADENIE: 4sx
 • Skončil a zasa začal

  (pour Pojogne Synth-emental)
  1997 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Ester húska – ja an der šénen blauen

  1998 4'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Solitude

  pre klarinetové kvarteto
  2001 OBSADENIE: 4cl
 • Dýchanie dychu

  pre hoboj, dvoje huslí a violončelo
  2003 10'
  OBSADENIE: ob, 2vn, vc
 • Portrét akvária

  pre husle, akordeón, klavír a kontrabas
  2006 10'
  OBSADENIE: vn, ac, pf, cb
 • Fragmenty (z Bydgoszczi)

  2009 OBSADENIE: 4vc
 • Kvetinárky

  pre štyri zobcové flauty
  2018 5'
  OBSADENIE: 4fld
 • Signes de la mémoire

  pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  2018 8'
  OBSADENIE: cl, vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové karteto č. 1, „Enjoy“

  2000 12'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Dúhe znovu tak blízko

  Sláčikové kvarteto č. 3
  2003–2004 12'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Moria a púšte

  pre sláčikové kvarteto a audio playback
  2015 11'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, C*
 • päť nástrojov
 • Zmyselné utajované

  2004 13`
  OBSADENIE: cl, vn, vc, vbf, pf
 • Lines and Waves in Blue Deep

  pre akordeónové kvinteto
  2007 9'
  OBSADENIE: 5ac
 • Opustené brány

  pre klavírne kvinteto
  2016 14'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
 • Syn

  pre gitaru a sláčikové kvarteto
  2017 11'
  OBSADENIE: gui, 2n, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Hunimo

  2004 10'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sedem nástrojov
 • Wagonia

  pre flautu, vibrafón, klavír, sláčikové kvarteto a elektroniku
  2013 30'
  OBSADENIE: fl, vbf, pf, 2vn, vl, vc, C*
 • 10–15 nástrojov
 • Menü för Venü

  pre komorný súbor
  1994 OBSADENIE: ens: fl, ob, cl, vl, vc, pf, sth, ac, mg, act
 • Wie der Wind in den Dünen (Ako vietor v dunách)

  pre štrnásť sláčikových nástrojov
  2010 10'
  OBSADENIE: 8vn, 3vl, 2vc, cb
 • Imanentné čiary v tmavomodrej

  2012 7'
  OBSADENIE: ens: fl, cl, cr, tn, tu, vbf, pf, 2vn, vl, vc, cb, mg
 • Danube Afterpoint

  2015 15'
  OBSADENIE: flp, fl, cl, clb, 2pf, 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Sedem piesní

  pre soprán a violončelo
  1998–2000 10'
  OBSADENIE: s, vc
 • Sadness of Flowing

  pre vokál, hoboj, husle a klavír
  2003 2003, rev. 2007, 10' 08''
  OBSADENIE: v, ob, vn, pf
 • Lamento

  2006 6'
  OBSADENIE: s, b, fl, cl
 • 05.12.07

  pre soprán, hlas, basklarinet, violončelo, bicie nástroje, elektroniku a mg pás
  2008 5' 12''
  OBSADENIE: s, v, clb, vc, dr, C*, mg
 • Stirred by a painted beauty

  pre mezzosoprán, flautu, čembalo a sláčikové kvarteto
  2011 7'
  TEXT: W. Shakespeare
  OBSADENIE: ms, fl, cmb, 2vn, vl, vc
 • Amidah

  pre soprán, husle a akordeón
  2012 9'
  OBSADENIE: s, vn, ac
 • Karma

  pre klavíry a ľudské hlasy
  2012 4' 33''
  OBSADENIE: Xpf, Xv
 • inštruktívne
 • Zabudnuté ráno

  pre altový saxofón a klavír
  2015 OBSADENIE: sxa, pf
 • Zimná impresia

  pre altový saxofón a klavír
  2015 OBSADENIE: sxa, pf
 • Ligotavý klaun

  pre altový saxofón a klavír
  2017 6'
  OBSADENIE: sxa, pf
 • hudba pre divadlo
 • Čierny kocúr

  2005
 • Nové stromy vo mne

  2005
 • zborové
 • Dotyky prítomna

  pre kontratenor a miešaný zbor
  2013 7'
  OBSADENIE: kt, CM
 • miešaný zbor
 • Si diligamus invicem

  pre miešaný zbor a capella
  2002 7'
  OBSADENIE: CM
 • Kyrie

  pre miešaný zbor a cappella
  2011 4'
  OBSADENIE: CM
 • zbor a nástroje
 • Domine

  pre miešaný zbor a zvony
  2011 5'
  OBSADENIE: CM, cmp
 • elektroakustické
 • Kompozícia pre preparovaný bicykel a mgf. pás

  1979 OBSADENIE: C
 • … a zem sa bude tešiť

  1988 12'
  OBSADENIE: C
 • Ihnen wird die Welt gehören

  1990 7'
  OBSADENIE: C
 • es

  pre mg. pás a detskú trúbku
  1995 OBSADENIE: C + (tr)
 • Voda a kameň

  1997 12'
  OBSADENIE: Xfl, mg
 • Folding

  2000 3'
  OBSADENIE: C+elgui
 • Kimassie

  2002–2003 OBSADENIE: C
 • Columbia (at this country)

  2003 7'
  OBSADENIE: C, video
 • Hannahver

  2003 8'
  OBSADENIE: C
 • Uspávanka

  2003 3'
  OBSADENIE: C
 • The Healing Heating

  2007 19'
  OBSADENIE: C
 • KE-ART

  2013 15'
  OBSADENIE: C
 • Peace

  Zvuková modlitba za mier na korejskom poloostrove
  2013 16'
  OBSADENIE: C*
 • Slyší e mě obře? no?

  2013 20'
  OBSADENIE: C
 • Terauchi

  pre sláčiková kvarteto a audio-playback
  2018 OBSADENIE: 2vn, vl, vc, audio-playback
 • hudba pre rozhlas
 • Pokušenie

  Rozhlasová hra Jána Milčáka
  2010
 • multimediálne projekty
 • Smrť v 40 obrazoch

  1992
 • On Wing

  Multimediálny projekt voľne spracovaný podľa románu Roberta Gála Agnómia
  2011
 • Waters and Cages

  Zvukovo-obrazové prostredie
  2012
 • Area

  2014 50'
 • Tolleranza

  Štyri strany zvuku
  2015 OBSADENIE: C, video
 • hudba k filmu
 • Altenburg – 4 Schüler gegen Stalin

  2005 RÉŽIA: Hanno Brühl
 • Návrat rysov

  2010 RÉŽIA: Tomáš Hulík
 • Cesty Slovenskom

  2011 RÉŽIA: Tomáš Hulík
 • Divoké Slovensko

  2015 RÉŽIA: Tomáš Hulík

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composers After 1900
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 56, 62–63, 79
 • ZAGAR, Peter: Peter Machajdík [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov, Hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 177–178
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 9
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Reprezentanti českej a slovenskej hudobnej kultúry vo svete
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 7
 • VESELÝ, Ondrej: JAMA
  Medzinárodný festival intermediálneho umenia, 4. a 5. októbra, BANSKÁ ST A NICA, Banská Štiavnica, Banská Belá a okolie
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 24
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Jubilujúci Ivan Gajan
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 19
 • KOBETIČ, Adrián: Trnavská hudobná jar jubiluje
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 22 – 23
 • FUJAK, Július: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom
  2018 Vis à vis, Drewo a srd, Vlna, Bratislava 2018, s. 81-96
 • BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
  Trio Sentegmento
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 29
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6
 • PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • ŠIKROVÁ, Zora: SOUND ART ATELIER KOŠICE [rozhovor]
  Otvorený ateliér zvukového umenia & SOUND ART LAB
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 28–29
 • ŠIKROVÁ, Zora: Hudba u Fullu [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 27
 • KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj : Leter tu develoter [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 39
 • LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2015
  V znamení klavíra
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 35
 • JAŠKO, Ľubomír: Danube Afterpoint : Premiéra skladby Petra Machajdíka
  2015 SME 2015, č. 61 (14. 3.), s. 16
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 10
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG
  DVA-JA 2
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 8
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 roč. 46, 2014, č. 12, s. 7
 • ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 36
 • BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 35
 • KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2012
  Ženy s blchou
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
 • KATINA, Peter: Peter Machajdík : The Immanent Velvet [recenzia CD]
  2013 Vlna 2013, č. 54, s. 162
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 4
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • POVAŽANOVÁ, Denisa: Deti hrajú symfonickú hudbu deťom
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 7
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • CSERES, Jozef: Melos-Étos 2011
  09: Transmusic Comp.
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 16–17
 • REHÁK, Oliver: Vždy unikám z toho, k čomu kráča väčšina [rozhovor]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 3, s. 14–16
 • PLANKOVÁ, Eva: Zmeniť vzťah k vlastnej kultúre [rozhovor]
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 6, s. 24–25
 • SMETANOVÁ, Oľga: Rozhovor s Petrom Machajdíkom : Tvorba je pre mňa komunikáciou s ostatnými ľuďmi
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 8, s. 5
 • MIKO, Valér: Čo mi hovorí hudba Petra Machajdíka
  1995 Avalanches 1990-95, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava 1995
 • Recenzie
 • VESELÝ, Ondrej: Fifty [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 56
 • Personálna bibliografia
 • Ladislav Kupkovič : Chamber Music for Violin and Piano [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 52
 • Sound City Days
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 12
 • Recenzie
 • Antonín Dvořák, Eugen Suchoň: Czechoslovak Chamber Duo
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 39
  (P. Burdych, Z. Berešová, Hevhetia 2019)

Diskografia

 • Foto: Bowen / Reger / Machajdík / Brahms BOWEN / REGER / MACHAJDÍK / BRAHMS
  2019 CD – Pavlík Records PA 0174-2-131
  1. York Bowen: Phantasy for viola and piano Op. 54
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
  2. Max Reger: Suite for viola solo in G minor Op. 131d No. 1
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
  3. Peter Machajdík: Munk
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
  4. Johannes Brahms: Sonata for piano and viola in E flat major Op. 120 No. 2
   Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Foto: Birds BIRDS
  2018 CD – FUGA FUGA9447
  1. François Couperin: Le Rossignol en Amour
   Elina Mustonen (cmb)
  2. François Couperin: La Linote-éfarouchée
   Elina Mustonen (cmb)
  3. François Couperin: Les Fauvétes Plaintives
   Elina Mustonen (cmb)
  4. François Couperin: Le Rossingol-vainqueur
   Elina Mustonen (cmb)
  5. François Couperin: Le Carillon de Cithére
   Elina Mustonen (cmb)
  6. François Couperin: Le Petit-Rien
   Elina Mustonen (cmb)
  7. Peter Machajdík: Kvet plný záhrad
   Elina Mustonen (cmb)
  8. Olli Mustonen: Sielulintu
   Elina Mustonen (cmb)
  9. Peter Machajdík: Empty Cage
   Elina Mustonen (cmb)
  10. William Byrd: The Carman's Whistle
   Elina Mustonen (cmb)
  11. William Byrd: Pavana Lachrymae
   Elina Mustonen (cmb)
  12. William Byrd: Fantasia
   Elina Mustonen (cmb)
  13. Jean-Philippe Rameau: Le rappel des oiseaux
   Elina Mustonen (cmb)
  14. Jean-Philippe Rameau: Les Triolets
   Elina Mustonen (cmb)
  15. Jean-Philippe Rameau: La Poule
   Elina Mustonen (cmb)
 • Foto: Friends in Common Time FRIENDS IN COMMON TIME
  2018 CD – Rebecca Jeffreys 700261465210
  1. Francis Kayali: Bagatelle
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  2. Tor Brevik: Pastorale
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  3. Adrienne Albert: Fantasia
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  4. Peter Machajdík: Senahh
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  5. Alexander Timofeev: Reminiscenza
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  6. Peter Kütt: Sonatina for Flute and Piano
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  7. Kevin W. Walker: Winter in the Woods
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
  8. André Caplet: 2 Petites pièces
   Rebecca Jeffreys (fl), Alexander Timofeev (pf)
 • Foto: Attila Tverďák : elektrická gitara ATTILA TVERĎÁK : ELEKTRICKÁ GITARA
  2015 CD – Hevhetia HV 0070-2-331
  1. Daniel Matej: E [For e. g.]
   Attila Tverďák (elgui)
  2. Boško Milaković: Continuous (Hommage à Morton Feldman)
   Attila Tverďák (elgui)
  3. Juraj Vajó: Urban Song
   Attila Tverďák (elgui, v)
  4. Pavol Bizoň: Akordy a kordy
   Attila Tverďák (elgui)
  5. Luciana Berio: Sequenza XI
   Attila Tverďák (elgui)
  6. Ivan Buffa: For Atti
   Attila Tverďák (elgui)
  7. Peter Machajdík: Let
   Attila Tverďák (elgui)
 • Foto: NE:BO:DAJ : Leter tu develoter NE:BO:DAJ : LETER TU DEVELOTER
  2015 CD – Hev-Het Tune EH 0046-2-331
  1. Július Fujak: Klebeta!
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (v, ac), Ivan Gontko (v, flašinet)
  2. Charles Mingus / Joni Mitchell (arr. Jana Ambrózová, Július Fujak): Goodbye Pork Pie Hat
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Róbert Bošeľa (tpc)
  3. Július Fujak: Nesmelo
   Jana Ambrózová (v, fsch), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  4. Július Fujak: Doživotie v koži
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  5. Peter Machajdík: Téma z D. A.
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
  6. Pukanská balada (arr. Július Fujak): Neni dobré
   Jana Ambrózová (v, cit), Július Fujak (bgui, procesor), Andrej Pleštinský (sonic obj)
  7. Július Fujak: List developerovi
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac)
  8. Kysucká trávnica (arr. Július Fujak): Hore slnko, hore
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  9. Ivan Acher: Na sluncích plátna
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ivan Acher (keyb, sampling)
  10. Milan Adamčiak: Transfigurazioni
   Jana Ambrózová (v, vn), Július Fujak (semi-ppf), Andrej Pleštinský (v, ac), Milan Adamčiak (spk), Ondrej Veselý (gui, cb)
  11. Július Fujak: Kostolná myš
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf)
  12. Július Fujak: Bielučká
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (v, pf, gui)
  13. Ján Boleslav Kladivo: Kozmická elégia
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Ján Boleslav Kladivo (C*)
  14. Július Fujak: Zlom
   Jana Ambrózová (v), Július Fujak (v, pf), Andrej Pleštinský (ac)
  15. Július Fujak / Milan Adamčiak: On Cage with AA
   Jana Ambrózová (vn), Július Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Amy Knoles (digitálne perkusie), Milan Adamčiak (spk)
  16. Martin Burlas: Hymnus za zlyhávajúcu lásku
   Jana Ambrózová (ms), Andrej Pleštinský (t), Július Fujak (br, gui, rádio)
 • Foto: A Marvelous Love – New Music for Organ A MARVELOUS LOVE – NEW MUSIC FOR ORGAN
  2012 CD – Albany Records TROY1357
  1. Patricia Van Ness: Pastoral Suite (Seven Prayers)
   Carson Cooman (org)
  2. Jim Dalton: Sestina for G. F. H.
   Carson Cooman (org)
  3. Tim Rozema: Prelude and Fugue in F major
   Carson Cooman (org)
  4. Al Benner: Prelude and Fugue
   Carson Cooman (org)
  5. Thomas Åberg: Fantasy in A minor
   Carson Cooman (org)
  6. Harold Stover: Siciliana
   Carson Cooman (org)
  7. Peter Machajdík: O siedmich farbách svetla
   Carson Cooman (org)
 • Foto: Czechoslovak Chamber Duo CZECHOSLOVAK CHAMBER DUO
  2012 CD – Český rozhlas CR05912
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  2. Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  3. Antonín Dvořák: Sonáta F dur pre husle a klavír, op. 57
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Foto: Milan Adamčiak & Agon Orchestra – Typornamento MILAN ADAMČIAK & AGON ORCHESTRA – TYPORNAMENTO
  2012 CD – Guerilla Records 080-2
  1. Ivan Acher: Typornamento 2012
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  2. Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  3. Martin Burlas: Amnesia
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  4. Jan Jirucha: Rondo (Kvartet pre Ľudovíta Fullu)
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  5. Petr Kofroň: Transfigurace Manfréda pro dvě voči
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  6. Marek Piaček: Z korešpondencie (z môjho života)
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  7. Petr Wajsar: Minimini
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  8. Milan Adamčiak: Capriccio
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Foto: Peter Machajdík – The Immanent Velvet PETER MACHAJDÍK – THE IMMANENT VELVET
  2012 CD – AZYL Music R266 0024-2-331
  1. Peter Machajdík: Imanentný zamat
   Fero Király (pf)
  2. Peter Machajdík: Zasnený anjel
   Guido Arbonelli (clb), Daniel Garel (pf)
  3. Peter Machajdík: Linnas
   Fero Király (pf)
  4. Peter Machajdík: Fontány imanencie
   Daniel Garel (pf), Yuko Takano (pf), Sung-Won Park (pf)
  5. Peter Machajdík: Štyri impresie
   Dušan Šujan (pf)
  6. Peter Machajdík: Tiché putovania
   Ondrej Veselý (gui)
  7. Peter Machajdík: Vo vnútri spiacich plodolistov
   Floraleda Sacchi (ar), Piero Salvatori (vc), Daniel Garel (pf), Mládežnícky sláčikový orchester Jána Pöschla, Anita Mirossayová (dir.)
  8. Peter Machajdík: Téma z Namah
   Dušan Šujan (pf)
  9. Peter Machajdík: Oberbaumbrücke v šere
   Fero Király (pf)
  10. Peter Machajdík: Karma
   Valentina Casesa (pf), Daniel Garel (pf), Robert Mulch (pf), Katarína Máliková (pf), Eva Pekárová (pf), Ghenadie Rotari (pf), Dawn Scarfe (v), Caroline Bouissou (v), Katariina Vuorinen (v), Eunjoo Noh (v), Elisabet Enebjörn (v)
 • Foto: Violin Solo 4 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA
  2012 CD – Pavlík Records PA 0108-2-132
  1. Tadeáš Salva: Burleska
   Milan Paľa (vn)
  2. Juraj Tandler: Suita
   Milan Paľa (vn)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Milan Paľa (vn)
  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Milan Paľa (vn)
  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času
   Milan Paľa (vn)
  6. Pavol Šimai: Pyramída
   Milan Paľa (vn)
  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení
   Milan Paľa (vn)
  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Milan Paľa (vn)
  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance
   Milan Paľa (vn)
  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  11. Peter Machajdík: Peroket
   Milan Paľa (vn)
  12. Juraj Beneš: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  13. Juraj Beneš: Lamento
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Inside the Tree INSIDE THE TREE
  2011 CD – Amadeus Arte AA11003
  1. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Floraleda Sacchi (ar)
  2. Peter Machajdík: In Situ
   Floraleda Sacchi (ar), Piero Salvatori (vc)
  3. Peter Machajdík: Na zahmlenom horizonte
   Floraleda Sacchi (ar), Piero Salvatori (vc)
  4. Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
   Floraleda Sacchi (ar)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
  2011 CD – Pavlík Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: R(ad)dio (Custica) Selected 2008 R(AD)DIO (CUSTICA) SELECTED 2008
  2009 CD – Český rozhlas
  1. Ladislav Železný: Before During After
  2. Colin Black: Soundprints: The Prague Pressings
  3. Peter Machajdík: The Healing Heating
  4. Miloš Vojtěchovský: Co je uvnitř drátů
 • Foto: Minimal Harp MINIMAL HARP
  2008 CD – Decca 476 3172
  1. Lou Harrison: Music for Harp – Jahla, Avalokiteshvara
   Floraleda Sacchi (ar)
  2. John Cage: 2 Pieces for Harp – A room, In a landscape
   Floraleda Sacchi (ar)
  3. Henry Cowell: The tides of Manaunaun
   Floraleda Sacchi (ar)
  4. Philip Glass: Metamorphosis
   Floraleda Sacchi (ar)
  5. Nicola Campogrande: Tilidadodin
   Floraleda Sacchi (ar)
  6. Arvo Pärt: Pari intervallo
   Floraleda Sacchi (ar)
  7. György Ligeti: Musica ricercata
   Floraleda Sacchi (ar)
  8. Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
   Floraleda Sacchi (ar)
  9. Michael Nyman: The morrow, Jack
   Floraleda Sacchi (ar)
 • Foto: Namah NAMAH
  2008 CD – Hudobný fond SF 00542131
  1. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Mayuko Kida (pf)
  2. Peter Machajdík: Namah
   Mládežnícky sláčikový orchester Jána Pöschla, Anita Mirossayová (dir.)
  3. Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
   Floraleda Sacchi (ar)
  4. Peter Machajdík: Sadness of Flowing
   Jon Anderson (v), Dominik Melichárek (ob), Zuzana Uškovičová (vn), Mayuko Kida (pf)
  5. Peter Machajdík: Dúhe znovu tak blízko
   Icarus Quartet, Milan Paľa (vn), Lucia Fulka Kopsová (vn), Julián Veverica (vl), Štěpán Švestka (vc)
  6. Peter Machajdík: Painting
   Stefano Giannotti (clb)
  7. Peter Machajdík: Zahmlené pokušenia
   Daniel Garel (pf)
  8. Peter Machajdík: Voda odpúšťa
   Enikő Ginzery (zmb)
  9. Peter Machajdík: Uspávanka
   Jozef Lupták (vc)
  10. Peter Machajdík: 05.12.07
   Julie Hanson Gesit (s), David Moss (v, bat, C*), Guido Arbonelli (clb), Darry Dolezal (vc), Peter Machajdík (C*)
 • Foto: Flowing into the Unknown FLOWING INTO THE UNKNOWN
  2003 CD – Edition Hudba N81 0003 2 131
  1. Peter Machajdík: Kirin
   Mayuko Kida (pf), Daniel Garel (pf)
  2. Peter Machajdík: Deserted Tracks
   Kristína Lešická (vc), Mayuko Kida (pf)
  3. Peter Machajdík: Solstice
   Jozef Lupták (vc), Adriana Antalová (ar)
  4. Peter Machajdík: Flowing Into The Unknown
   Dominik Melichárek (ob), Zuzana Uškovičová (vn), Mayuko Kida (pf)
  5. Peter Machajdík: Zahmlené pokušenia
   Daniel Garel (pf)
  6. Peter Machajdík: Uspávanka
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Guido Arbonelli - Namaste Suite GUIDO ARBONELLI - NAMASTE SUITE
  2003 CD – HCD102

  Vydavateľstvo Mnemes/Auralit
  1. Peter Machajdík: Sessanta secondi
   Guido Arbonelli (clb)
 • Foto: Soundscapes, Electro-Acoustic and Computer Music SOUNDSCAPES, ELECTRO-ACOUSTIC AND COMPUTER MUSIC
  2003 CD – Edition Hudba N81 0002 2 131
  1. Peter Machajdík: Columbia (at this country)
  2. Peter Machajdík: Folding
  3. Peter Machajdík: Kimassie
  4. Peter Machajdík: Hannahver
  5. Peter Machajdík: Uspávanka
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál
 • Foto: RēR Quarterly : Volume 4 : Number 1 RēR QUARTERLY : VOLUME 4 : NUMBER 1
  1994 CD – ReR 0401
  1. Koongoortoog: Track
  2. Django Bates: Ostrich Wheel
  3. John Oswald: Z
  4. Tom Nunn: TP2
  5. Diledadafish: What's The Point?
  6. Warrick Sony: The Desk
  7. Cornelius Cardew: Vietnam's Victory
  8. Peter Machajdík: Smrť v 40 obrazoch
   Martin Burlas (bgui, tr), Peter Machajdík (gui)
  9. Tiziano Popoli: Circus Music
  10. Al Margolis: Sonnet 2
  11. David Lee Myers: The Unknown (N° 4)
  12. Thinking Plague: How To Clean Squid
  13. ZGA: Lost Title
  14. Biota: Walk Aside
  15. Martin Burlas: Kríž a kruh
   Martin Burlas (sth)
  16. Blitzoids: Chair
  17. Yves Chichillos Hausermann: Les Cons Ont Dansé / Lait Condensé
  18. Chris Cutler, Fred Frith: Encore
 • Foto: Nuove musiche per tromba 6 NUOVE MUSICHE PER TROMBA 6
  CD – AZ5050
  1. Peter Machajdík: Linee interrotte di innocenza
   Ivano Ascari (tr)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2006 za dielo Dúhe znovu tak blízko
 • Concorso Internazionale
  1988 - 3. cena za elektroakustickú kompozíciu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Machajdík: Rána pre klavír
  15. 12.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba u Fullu, Galéria Ľudovita Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Peter Machajdík: Hra na hru
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Peter Machajdík: Invisible Beings
  pre sláčikový orchester
  10. 2.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Machajdík: Za vlnami
  pre sólovú violu a sláčikový orchester
  13. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Žilina, SK
  INTERPRETI: Saša Mirković (vl), Štátny komorný orchester Žilina, Paweł Przytocki (dir.)
 • Peter Machajdík: Ligotavý klaun
  pre altový saxofón a klavír
  4. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dominika Mičechová (sxa), Marek Milo (pf)
 • Peter Machajdík: Signes de la mémoire
  pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  27. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová synagóga, Žilina, SK
  INTERPRETI: Martin Adámek (cl), Juraj Tomka (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf)
 • Peter Machajdík: Svetlo
  pre violončelo a klavír
  20. 8.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská hudba v kontextoch, Kráľovská sieň Zvolenského zámku, Zvolen, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ján Bogdan (vc), Ivan Buffa (pf)
 • Peter Machajdík: Senahh
  pre flautu a klavír
  30. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Belicová (fl), Karin Remencová (pf)
 • Peter Machajdík: Syn
  pre gitaru a sláčikové kvarteto
  16. 4.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Mucha Quartet
 • Peter Machajdík: Haiku
  pre soprán, klarinet a klavír
  4. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Trio Sen Tegmento, Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Peter Machajdík: Ranné motýle
  pre flautu a gitaru (harfu)
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Laura Nagyová (fl), Lukáš Šatura (gui)
 • Peter Machajdík: Zabudnuté ráno
  pre altový saxofón a klavír
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
 • Peter Machajdík: Zimná impresia
  pre altový saxofón a klavír
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
 • Peter Machajdík: Portus pacis
  pre organ
  15. 5.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Povýšenia svätého Kríža (jezuiti), Ružomberok, SK
  INTERPRETI: David di Fiore (org)
 • Peter Machajdík: Opustené brány
  pre klavírne kvinteto
  20. 4.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Biščáková (pf), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Peter Machajdík: Ulity
  pre harfu
  14. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Premiéry 2015, Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klára Bábel (ar)
 • Peter Machajdík: Effugium
  pre akordeón a klavír
  28. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Drevený artikulárny kostol, Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Machajdík: Silueta
  pre violončelo a klavír
  15. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jordana Palovičová (pf)
 • Peter Machajdík: Moria a púšte
  pre sláčikové kvarteto a audio playback
  8. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet
 • Peter Machajdík: Kert
  pre altovú flautu a klavír
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ádam Nánási (fla), Éva Iglódi (pf)
 • Peter Machajdík: Danube Afterpoint
  14. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Veronika Vitázková (flp), Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (clb), Ivan Šiller (pf), Fero Király (pf), Ján Kružliak, jr. (vn), Daniel Herich (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc)
 • Peter Machajdík: Tolleranza
  Štyri strany zvuku
  26. 2.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
 • Peter Machajdík: Pohnuté doby
  pre tympany, vírivý bubon, veľký bubon a sláčikový orchester
  30. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Nanse Gum (dir.)
 • Peter Machajdík: Odliv
  pre sláčikové trio
  26. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Pavol Varga (vn), Roman Rusňák (vl), Michal Haring (vc)
 • Peter Machajdík: Peroket
  pre violu
  26. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Roman Rusňák (vl)
 • Peter Machajdík: Tranam
  pre husle
  26. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Pavol Varga (vn)
 • Peter Machajdík: Visible Pintimms
  pre harfu a audio playback
  19. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kunsthalle/Hala umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Floraleda Sacchi (ar)
 • Peter Machajdík: Fifty seconds for Daniel
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Peter Machajdík: Dotyky prítomna
  pre kontratenor a miešaný zbor
  15. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Chór Warszawski, Richard Berkeley (dir.)
 • Peter Machajdík: Štyri impresie
  pre klavír
  30. 4.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Dušan Šujan (pf)
 • Peter Machajdík: Munk
  pre violu a klavír
  15. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič (vl), Jordana Palovičová (pf)
 • Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
  13. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Peter Machajdík: Imanentný zamat
  pre klavír
  20. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Žilinskej univerzity, Žilina, SK
  INTERPRETI: Peter Javorka (pf)
 • Peter Machajdík: Pirian
  pre hoboj (violončelo) a klavír
  7. 4.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Ivo Varbanov (pf)
 • Peter Machajdík: Linnas
  pre klavír
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf)
 • Peter Machajdík: Amidah
  pre soprán, husle a akordeón
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Pavlovičová (vn), Mária Šabaková (ac)
 • Peter Machajdík: Peroket
  pre husle sólo
  17. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Peter Machajdík: Tiché putovania
  pre gitaru
  17. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
 • Peter Machajdík: Waters and Cages
  Zvukovo-obrazové prostredie
  21. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
 • Peter Machajdík: Wie der Wind in den Dünen (Ako vietor v dunách)
  pre štrnásť sláčikových nástrojov
  29. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Machajdík: Kvet plný záhrad
  pre harfu/čembalo
  2. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Antalová (ar)
 • Peter Machajdík: Koncert pre dva bajany a orchester
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miran Vaupotić (ac), Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"
  pre husle a klavír
  22. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobné dni Použia, Základná umelecká škola, Veľké Kapušany, SK
  INTERPRETI: Československé komorné duo
 • Peter Machajdík: Torqued Images
  pre husle
  16. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Peter Machajdík: Vnútorná zbierka
  pre violončelo a komorný orchester
  3. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Milan Adamčiak: Diamondance
  Tanečno-hudobná performance
  15. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  A4 – Nultý priestor, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lujza Ďurišová (vc), Peter Machajdík (X), Milan Adamčiak (X), Michal Murin (X)
 • Peter Machajdík: Sadness of Flowing
  pre vokál, hoboj, husle a klavír
  15. 8.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pocta slobode, Hrad Devín, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jon Anderson (v), Peter Machajdík (pf)
 • Peter Machajdík: Solstice
  pre violončelo a harfu
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Peter Machajdík: Sama sa natrhá
  pre klavír/harfu
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintové variácie slovenských skladateľov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mayuko Kida (pf)
 • Peter Machajdík: Lasea
  pre sláčikový orchester
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Machajdík: Rosa dookola
  29. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
 • Peter Machajdík: Portrét akvária
  pre husle, akordeón, klavír a kontrabas
  15. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám., Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA
 • Peter Machajdík: Nové stromy vo mne
  11. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom kultúry, Banská Bystrica, SK
 • Peter Machajdík: Dúhe znovu tak blízko
  Sláčikové kvarteto č. 3
  25. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zwiebelovo kvarteto
 • Peter Machajdík: Čierny kocúr
  11. 3.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom kultúry, Banská Bystrica, SK
 • Peter Machajdík: Dýchanie dychu
  pre hoboj, dvoje huslí a violončelo
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Anežka Kara - Drmolová (vn), Katarína Kleinová (vc)
 • Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne
  pre harfu
  20. 6.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Antalová (ar)
 • Peter Machajdík: Deserted Tracks
  26. 7.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rodová galéria Barokového kláštora, Sv. Anton, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Peter Guľas (cmb)
 • Peter Machajdík: Uspávanka
  26. 7.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Rodová galéria Barokového kláštora, Sv. Anton, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
 • Peter Machajdík: Velvet Velvet
  23. 4.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Alte Schmiede, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ulrike Mattanovich (ar), Markus Holzer (sxa)
 • Peter Machajdík: Namah
  pre sláčikový orchester
  9. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anu Tali (dir.)
 • Peter Machajdík: Oko okolo oka
  14. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Machajdík: Päť zrkadiel
  pre akordeón
  15. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Machajdík: Voda a kameň
  12. 6.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Natalia Pshenichnikova (fl)
 • Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
  (pour Pojogne Synth-emental)
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Peter Machajdík: es
  pre mg. pás a detskú trúbku
  11. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Experimentálne štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava
 • Peter Machajdík: Menü för Venü
  pre komorný súbor
  20. 6.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  VŠMU, Bratislava, SK
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Machajdík: GEGEN.STAND (PROTI.STAV)
  pre akordeón a orchester
  23. 10.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerthaus Detmold, DE
  INTERPRETI: Alena Budziňáková-Palus (ac), Nordwestdeutsche Philharmonie, Florian Ludwig (dir.)
 • Peter Machajdík: In der Essenz
  9. 10.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Institute for Advanced Study, Delmenhorst, DE
  INTERPRETI: Trio Contraste
 • Peter Machajdík: Kvíliace ľadovce
  7. 10.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Taliansky kultúrny inštitút, Belehrad, SRB
  INTERPRETI: Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Zuzana Zamborská (pf)
 • Peter Machajdík: Kvetinárky
  pre štyri zobcové flauty
  28. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rathaus Wardenburg, Wardenburg, DE
  INTERPRETI: Blockflötenorchester Wardenburg
 • Peter Machajdík: Terauchi
  pre sláčiková kvarteto a audio-playback
  25. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival novej hudby Kolonia Artystów, Gdańsk, PL
  INTERPRETI: Neo Quartet
 • Peter Machajdík: Farmers' Song
  pre organ
  18. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Holy Trinity church, Gävle, SE
  INTERPRETI: Per Ahlman (org)
 • Peter Machajdík: Jeszcze chwila...
  11. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kościół Św. Katarzyny, Krakow, PL
  INTERPRETI: Alena Budziňáková-Palus (ac), Grzegorz Palus (ac)
 • Peter Machajdík: BLOGOSLAWIENI
  pre mezzosoprán, sólové husle a sláčikový orchester
  28. 9.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Lublin, PL
  INTERPRETI: Izabela Kopeć (ms), Dariusz Drzazga (vn), Symfonický orchester Lublinskej filharmónie, Ondrej Olos (dir.)
 • Peter Machajdík: In Embrace
  pre kontrabas a klavír
  4. 8.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Boccherini Auditorium, Lucca, IT
  INTERPRETI: Dritan Gani (cb), Serklana Gani (pf)
 • Peter Machajdík: Ligotavý klaun
  pre altový saxofón a klavír
  5. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Dominika Mičechová (sxa), Marek Milo (pf)
 • Peter Machajdík: Folium
  pre klavír a organ
  9. 10.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kostol sv. Márie Magdalény, Organová koncertná sála Ľvovskej filharmónie, Ľvov, UA
  INTERPRETI: Melaniya Makarevich (pf), Olena Matselyukh (org)
 • Peter Machajdík: Mit den Augen eines Falken
  pre mandolínu a gitaru
  12. 2.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Herz-Jesu-Kirche, Bochum, DE
  INTERPRETI: Duo Ahlert & Schwab, Daniel Ahlert (man), Birgit Schwab (gui)
 • Peter Machajdík: Za vlnami
  pre sólovú violu a sláčikový orchester
  30. 11.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Studentski kulturni centar (SKC), Belehrad, SRB
  INTERPRETI: Saša Mirković (vl), Ensemble Metamorphosis, Ivan Marković (dir.)
 • Peter Machajdík: Green
  pre akordeón
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival of Contemporary Art, Janáčkove konzervatórium, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Peter Machajdík: Ranné motýle
  pre flautu a gitaru (harfu)
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Laura Nagyová (fl), Lukáš Šatura (gui)
 • Peter Machajdík: Zabudnuté ráno
  pre altový saxofón a klavír
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
 • Peter Machajdík: Zimná impresia
  pre altový saxofón a klavír
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Natália Hatalová (sxa), Martina Priesolová (pf)
 • Peter Machajdík: Ich war in dir
  pre soprán, sólové violončelo a sláčikový orchester
  15. 5.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ashmolean Museum, Oxford, UK
  INTERPRETI: Hannah Davey (s), John Heley (vc), OSJ Ashmolean Voices, John Lubbock (dir.)
 • Peter Machajdík: Effugium
  pre akordeón a audio playback
  26. 9.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  LakeComo Festival, Pinacoteca Civica, Como, IT
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Peter Machajdík (C*)
 • Peter Machajdík: Štyri impresie
  pre klavír
  27. 6.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Dušan Šujan (pf)
 • Peter Machajdík: Spomaleniny
  pre husle a klavír
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Peter Machajdík: Dotyky prítomna
  pre kontratenor a miešaný zbor
  14. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ
  INTERPRETI: Chór Warszawski, Richard Berkeley (dir.)
 • Peter Machajdík: Tranam
  pre husle
  19. 4.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sála zboru Bratskej jednoty baptistov, Lovosice, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
 • Peter Machajdík: Tiché putovania
  pre gitaru
  3. 4.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  World Trade Centre The Hague Art Gallery, Haag, NL
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)
 • Peter Machajdík: Wagonia
  pre flautu, vibrafón, klavír, sláčikové kvarteto a elektroniku
  2. 12.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Atelier, Judenburg, DE
 • Peter Machajdík: Slovo o
  pre zvony, harfu a sláčikový orchester
  15. 5.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Millî Reasürans Auditorium, Istanbul, TR
  INTERPRETI: Floraleda Sacchi (ar), Millî Reasürans Chamber Orchestra
 • Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
  30. 11.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  La Fabrika, Praha, CZ
  INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Peter Machajdík: Visible Pintimms
  pre harfu a audio playback
  11. 9.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  LakeComo Festival, Villa Cipressi, Varenna, IT
  INTERPRETI: Floraleda Sacchi (ar)
 • Peter Machajdík: Obrazy meniacej sa zmyselnosti
  pre husle, klavír a nahraté zvuky
  22. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Forfest, Snemová sála zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)
 • Peter Machajdík: Kyrie
  pre miešaný zbor a cappella
  3. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Volda, NO
  INTERPRETI: Volda Vokal, Magnar Åm (dir.)
 • Peter Machajdík: Skoré a pozdné jasnosti
  pre akordeón
  14. 3.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Conservatorio di Trieste, Trieste, IT
  INTERPRETI: Ghenadie Rotari (ac)
 • Peter Machajdík: 05.12.07
  pre soprán, hlas, basklarinet, violončelo, bicie nástroje, elektroniku a mg pás
  10. 10.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  České muzeum hudby, Praha, CZ
 • Peter Machajdík: Domine
  pre miešaný zbor a zvony
  24. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Katowice, PL
  INTERPRETI: Chór Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice, Dominika Kawiorska (dir.)
 • Peter Machajdík: Fanfáry na rozlúčku
  pre dve trúbky a orchester
  16. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Luganská filharmónia, Lugansk, UA
  INTERPRETI: Lugansk Symphony Orchestra, Miran Vaupotić (dir.)
 • Peter Machajdík: San José
  pre 33 hudobníkov
  16. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Luganská filharmónia, Lugansk, UA
  INTERPRETI: Lugansk Symphony Orchestra, Miran Vaupotić (dir.)
 • Peter Machajdík: On Wing
  Multimediálny projekt voľne spracovaný podľa románu Roberta Gála Agnómia
  25. 5.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Studio ALT@RT – Hala 30, Praha, CZ
  INTERPRETI: Peter Machajdík (pf), Peter Machajdík (elgui), Lucia Kašiarová (act ), Róbert Gál (act ), Hana Železná (vj)
 • Peter Machajdík: Kvet plný záhrad
  pre harfu/čembalo
  22. 5.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  St. Paul Conservatory of Music, Minnesota, US
  INTERPRETI: Asako Hirabayashi (cmb)
 • Peter Machajdík: Empty Cage
  pre čembalo
  14. 5.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Vantaa Art Museum (Vantaan taidemuseo), Korson kirkko, Vantaa, FI
  INTERPRETI: Elina Mustonen (cmb)
 • Peter Machajdík: Malá prešporská
  pre mládežnícky orchester
  20. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dolnosliezska filharmónia, Jelenia Góra, PL
  INTERPRETI: Medzinárodný školský symfonický orchester COMENIUS, Anita Mirossayová (dir.)
 • Peter Machajdík: In Situ
  pre violončelo, harfu, klavír a elektronicku
  3. 9.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  LakeComo Festival, Palazzo Agudio, Malgrate, IT
  INTERPRETI: Piero Salvatori (vc), Floraleda Sacchi (ar), Peter Machajdík (pf)
 • Peter Machajdík: Na zahmlenom horizonte
  3. 9.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  LakeComo Festival, Malgrate, IT
  INTERPRETI: Piero Salvatori (vc), Floraleda Sacchi (ar)
 • Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"
  pre husle a klavír
  24. 6.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Forfest, Kromĕřiž, CZ
  INTERPRETI: Československé komorné duo
 • Peter Machajdík: Fragmenty (z Bydgoszczi)
  26. 11.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Filharmónia Witolda Lutosławského, Wrocław, PL
  INTERPRETI: Cellomania
 • Peter Machajdík: Koncert pre dva bajany a orchester
  4. 6.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pomoranská filharmónia I. J. Padarewského, Bydgoszcz, PL
  INTERPRETI: Miran Vaupotić (ac), Ivana Levak Vaupotić (ac), Pomoranská filharmónia I. J. Padarewského, Alexander Gref (dir.)
 • Peter Machajdík: O siedmich farbách svetla
  pre organ
  9. 4.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Adolphus Busch Hall, Cambridge, MA, US
  INTERPRETI: Carson Cooman (org)
 • Peter Machajdík: Lines and Waves in Blue Deep
  pre akordeónové kvinteto
  27. 7.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Tenri Cultural Institute, New York, US
  INTERPRETI: Rocco Anthony Jerry (ac)
 • Peter Machajdík: The Healing Heating
  17. 11.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, DE
  INTERPRETI: Peter Machajdík (elgui), Boris Lenko (ac), Petra Fornayová (act )
 • Peter Machajdík: Voda odpúšťa
  19. 6.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Berlín, DE
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb)
 • Peter Machajdík: Linee interrotte di innocenza
  11. 5.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sala Filarmonica, Trento, IT
  INTERPRETI: Ivano Ascari (tr), Silvia Zuccatti (tr)
 • Peter Machajdík: Lamento
  26. 4.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dni Novej hudby, Stadttheater Magdeburg, Magdeburg, DE
 • Peter Machajdík: Zmyselné utajované
  23. 4.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Deutsche Oper Berlin, Berlín, DE
 • Peter Machajdík: Nájdené zabudnuté
  pre veľký orchester
  12. 8.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerthaus, Berlín, DE
  INTERPRETI: Mládežnícky orchester Slovenskej hudobnej spoločnosti, Karol Kevický (dir.)
 • Peter Machajdík: Zahmlené pokušenia
  pre klavír
  24. 4.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kirche Oberneuland, Bremen, DE
  INTERPRETI: Juan María Solare (pf)
 • Peter Machajdík: Hannahver
  23. 8.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Electric Music Coalition, The Warner Bentley Theater, Hanover, US
 • Peter Machajdík: Si diligamus invicem
  pre miešaný zbor a capella
  28. 6.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Zionskirche, Worpswede, DE
  INTERPRETI: Zbor evanjelického kostola vo Worpswede, Ulrike Dehning (dir.)
 • Peter Machajdík: Columbia (at this country)
  8. 4.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Otvorenie výstavy Gurke auf Englisch, Worpswede, DE
 • Peter Machajdík: Rhoda
  29. 10.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  De Suite Muziekweek, De Ijsbreker, Amsterdam, NL
  INTERPRETI: Nils Bijl (sxa), Gertie Bruin (ac)
 • Peter Machajdík: Flowing Into The Unknown
  19. 9.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Garth Newel Music Center, Hot Springs, Virgini, US
  INTERPRETI: Paige Morgan (ob), Evelyn Grau (vn), Peter Henderson (pf)
 • Peter Machajdík: Sedem piesní
  pre soprán a violončelo
  30. 10.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Music College of St. Catherine, Pennsylvania, US
  INTERPRETI: Julie Hanson-Geist (s), Darry Dolezal (vc)
 • Peter Machajdík: Peroket
  pre violu
  14. 6.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Musica Nova, Sofia, BG
  INTERPRETI: Lubomir Mitsev (vl)
 • Peter Machajdík: Téma z Namah
  pre klavír
  28. 4.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Bethanien, Berlín, DE
  INTERPRETI: Daniel Garel (pf)
 • Peter Machajdík: Solitude
  pre klarinetové kvarteto
  24. 4.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ljubljana
  INTERPRETI: Slovinské klarinetové kvarteto
 • Peter Machajdík: Kirin
  pre hoboj
  18. 2.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Stichting Nadine, Brussel, BE
  INTERPRETI: Piet Van Bockstal (ob)
 • Peter Machajdík: Sessanta secondi
  11. 10.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Nuovi Spazi Musicali, Rím, IT
  INTERPRETI: Guido Arbonelli (clb)
 • Peter Machajdík: Peroket
  pre basový klarinet
  11. 2.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Mozart e 2000, Assisi, IT
  INTERPRETI: Guido Arbonelli (clb)
 • Peter Machajdík: Wrieskalotkipaoxq
  pre saxofónové kvarteto
  28. 9.
  1997
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival, Lugano, CH
  INTERPRETI: ARTE Quartett
 • Peter Machajdík: … a zem sa bude tešiť
  16. 9.
  1989
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Luigi Russolo Foundation, Varese

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Mucha Quartet 2015-11-08 Melos-Étos 2015: Mucha Quartet
  Mucha Quartet

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Mucha Quartet 2015-11-08 Melos-Étos 2015: Mucha Quartet
  Peter Machajdík

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2015: Mucha Quartet 2015-11-08 Melos-Étos 2015: Mucha Quartet
  Mucha Quartet, Peter Machajdík

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991

Audio

 • Machajdík, Peter: Namah


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 02. 2020