• 1980 – 1986

  Vysoká škola ekonomická v Bratislave

 • 1992

  hosť DAAD Künstlerprogrammu v Berlíne

 • 1999

  sídelný skladateľ nadácie Künstlerhaus Wiepersdorf v Nemecku

 • 2003

  sídelný skladateľ asociácie Künstlerhäuser Worpswede

 • 2004

  sídelný skladateľ Künstlerhaus Lukas v meste Ahrenhoop

 • 2011

  štipendium Medzinárodného vyšehradského fondu v Prahe

 • 2013

  sídelný skladateľ v rakúskom meste Judenburg

"Zhruba od polovice deväťdesiatych rokov u Machajdíka prevláda tendencia komponovať pre konkrétne súbory s fixnou inštrumentáciou, a teda aj tendencia vyhotovovať fixný notový zápis. Už tento fakt signalizuje, že v jeho myslení došlo k radikálnemu zlomu alebo prinajmenšom sa jeho záujem rozdelil na dve diametrálne odlišné oblasti. Jeho notovaná hudba má črty intuitívnej kompozície, ale diskrétnym spôsobom sa v nej odráža aj odstup autora od materiálu, akási chladnokrvná istota jednotlivých kompozičných krokov. Machajdík narába s melódiou a faktúrou. Dôležitým prvkom je kontrast medzi unisonom a samostatne vedenými vrstvami, prekvapujúce a výrazné vsuvky a technika „skomponovanej“ chyby."

(ZAGAR, Peter: Peter Machajdík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 177.)
 

x