Profil osobnosti

Foto: Ľubica Čekovská Autor: Ivana Lipovská

Ľubica Čekovská

16. 3. 1975 Humenné

www.cekovskalubica.com

vážna hudba, jazz
skladba, klavír

Bio

Bio

1993 – 1998
VŠMU (hudobná teória – Juraj Beneš)
1995 – 2000
VŠMU (kompozícia – Dušan Martinček)
1996
skladateľský kurz v Čechách
1997
medzinárodný kurz pre mladých skladateľov v Radziejowiciach, Poľsko (Penderecki, Patterson, Hamel, Iglesias-Rossi)
1998 – 2000
Royal Academy of Music v Londýne (postgraduálne štúdium – Paul Patterson)
2000 – 2011
pedagogička hudobnoteoretických predmetov, inštrumentácie a kompozície na VŠMU
od 2008
členka umeleckej rady festivalu Pražská jar ako jediná zástupkyňa Slovenska
2010 – 2011
rezidenčná skladateľka Filharmonického orchestra Altenburg-Gera

Ľubica Čekovská je domovskou skladateľkou nakladateľstva Bärenreiter. Jej diela boli uvedené na významných domácich i zahraničných festivaloch súčasnej hudby ako Festival Davida Oistracha v Pärnu v Estónsku, Spitalfields v Londýne, Melos-Étos v Bratislave, Aspekte v Salzburgu, Pražská jar.

 

Diela

 • opera
 • As Time Goes By

  Zeitoper 010; spoločná kompozícia skladateľov: Ľubica Čekovská, Marius Baranauskas, Age Hirv, Elia Marios Joannou, Sean Reed
  2005 TEXT: Xavier Zuber
  OBSADENIE: tr, bbr
 • Dorian Gray

  Opera v troch dejstvách
  2009–2010 TEXT: Kate Pullinger, podľa románu Oscara Wilda Portrét Doriana Gray
  POSTAVY: Sybil Vane (s), Mrs. Leaf (ms), Brothel Madam (ms), Dorian (t), Alan Campbell (t), James (br), Basil (bbr), Lord Henry (br)
  OBSADENIE: vv, orch: 2fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, ar, cel, bat, archi
 • symfonický orchester
 • Turbulencia op. 11

  pre orchester
  1999–2000 1999–2000, rev. 2007, 9'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: orch: fl (flp, fla), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg), 4cr, 3tr, 4tn, tu, 4bat, tp, ar, archi
  Ikona audio
 • Adorations

  pre veľký symfonický orchester
  2004–2006 14'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: orch: 2fla, flp, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, ar, vbf, mb, cpl, cmp, 5pto, tbl, inc, 4tam, tno, gc, trg, archi
 • Shadow Scale

  pre orchester
  2005 10'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: orch: 2fl (flp), 2ob, cl, clb, 2fg, 2cr, 2tr, tp, bat, archi
 • Suita Dorian Gray

  2011 12'
  OBSADENIE: orch
 • Palingenia

  pre veľký orchester
  2014 20'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: orch: flp, fl, fla, 2ob, ci, 2cl, clb, 2fg, cfg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Etuda – vybrané tóny po C

  2016 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Fragment a elégie

  pre sláčikový orchester
  1997 1997, rev. 2004, 8'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: archi
 • Skladba pre sláčikový orchester op. 7

  1999 10'
  OBSADENIE: archi
 • Fractal op. 12

  pre komorný orchester
  2000 8' 30
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: orch: fl (flp), cl, fg, pf, archi
 • Theatre Music

  pre sláčikový orchester
  2011 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Liberte

  pre mezzosoprán, zbor a orchester
  2019 17'
  TEXT: William Shakespeare, Ján Štrasser
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: ms, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert (Two portraits)

  pre klavír a orchester
  2003 17'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: pf, orch: fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, 2bat, archi
 • Koncert pre husle a orchester

  2008–2010 20'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: vn, orch: flp, fl, 2ob, cl, clb, 2fg, 2cr, tr, tn, tp, 2bat, cel, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Fathers Downbeat

  pre kontrabasové kvarteto a bicie
  2018 OBSADENIE: 4cb, bat
 • sólový nástroj
 • Fragment a elégie op. 4

  pre akordeón sólo
  1997 9'
  OBSADENIE: ac
 • One Minute for solo Trombone

  1997 OBSADENIE: tn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Päť miniatúr pre klavír op. 1

  1996 6'
  OBSADENIE: pf
 • famisi

  pre klavír
  2007 4–5'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: pf
 • LaSiFaDo

  pre klavír
  2007 3' 48''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • Sonata Tensiona

  pre klavír
  2008 10'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: pf
 • Štyri vety pre klavír

  2012 10'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Musica Homonensis

  2007 2007, rev. 2015
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Skladba pre trúbku a klavír op. 2

  1997 12'
  OBSADENIE: tr, pf
 • Tma op. 5

  pre hoboj a klavír
  1997 6'
  OBSADENIE: ob, pf
 • Dialógy

  2001 OBSADENIE: tn, pf
 • The Song

  pre violončelo a klavír
  2002 OBSADENIE: vc, pf
 • In Conversation

  pre violončelo a bajan
  2006 7–8'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: vc, ac
 • Lux in Tenebris

  pre trúbku a organ
  2007 10' 41''
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: tr, org
 • Duo concertante

  pre husle a klavír
  2010 OBSADENIE: vn, pf
 • Eseje pre violu a klavír

  2019 OBSADENIE: vl, pf
 • tri nástroje
 • Brownov pohyb op. 3

  1997 5'
  OBSADENIE: fl, fg, pf
 • štyri nástroje
 • Kuckucks Winterlied

  pre štyri violončelá
  2004–2005 10'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: 4vc
 • Nachtigalls Frühlingslied

  pre štyri violončelá
  2014 OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • A Midsummer Quartet

  2016 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Evenodd

  pre dychové kvinteto
  2013 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sedem nástrojov
 • Arktické klesanie op. 8

  pre 12 drevených dychových nástrojov
  1999 8'
  OBSADENIE: fl (fla, flp), 2ob (1ci), 2cl (1clb), 2fg (1cfg)
 • 10–15 nástrojov
 • Postlúdium

  pre komorný súbor
  2005 4' 34''
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: ens: fl, ob, cl, fg, cr, mb/ar, 2vn, vl, vc, cb
 • Interrupted Line

  pre 11 hráčov
  2006 2006, rev. 2008, 9'
  VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: ens: fl (flp), ob, cl (clb), cr, tn, vbf, 2vn, vl, vc, cb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • At Day-Close in November op. 9

  1997 3'
  TEXT: Thomas Hardy
  OBSADENIE: ms, pf
 • Der Tod und das Mädchen op. 10

  1997 3'
  TEXT: Mathias Claudius
  OBSADENIE: br, pf
 • Šesť piesní pre soprán a klavír

  2002 OBSADENIE: s, pf
 • hudba pre divadlo
 • Verní milenci

  1996 RÉŽIA: M. Homolová
 • Robert Thomas: Osem žien

  (spoluautorka hudby)
  2003 RÉŽIA: Roman Polák
 • Hermann Ungar: Altánek

  2004 RÉŽIA: Juraj Nvota
 • Roman Polák: Kentauri

  2006 RÉŽIA: Roman Polák
 • Stanislav Štepka: Veľké ilúzie

  2007 RÉŽIA: Juraj Nvota
 • Táňa Kusá: S mamou

  2007 RÉŽIA: Roman Polák
 • William Shakespeare: Othello

  2007 RÉŽIA: Juraj Nvota
 • Stanislav Štepka: Niekto to rád slovenské

  2008 RÉŽIA: Juraj Nvota
 • Stanislav Štepka: Mám okno

  2009 RÉŽIA: Ondrej Spišák
 • miešaný zbor
 • Close Harmony

  1997 OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • On First Looking into Chapmans Homer, op. 6

  1998 7' 30''
  TEXT: John Keats
  OBSADENIE: CF
 • strednometrážny hraný film
 • Kriminálka Staré mesto

  2010 RÉŽIA: Jan Sebechlebský
 • dlhometrážny hraný film
 • Slečna Dušehojivá

  2000 RÉŽIA: Juraj Nvota
 • Kruté radosti

  2002 RÉŽIA: Juraj Nvota
 • animovaný film
 • Dnes mám prvé randevú

  2001 RÉŽIA: Boris Šima

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VACHOVÁ, Zuzana: Adrian Kokoš: Hudbu nemôžeme oklamať, ani ju podviesť
  20.3.2020 In: mojakultura.sk/adrian-kokos-hudbu-nemozeme-oklamat-ani-ju-podviest/
  Moja Kultúra 20.3.2020
  (Symfonické Vianoce Ľubice Čekovskej)
 • STRUŃÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 4-7
 • BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice [Cantus simplicissimus]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 10
 • BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 3, s. 9
 • KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019
  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 4-6
 • SLANINOVÁ, Mária: Mladí bratislavskí hudobníci v Redute
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 12
 • HILBERTOVÁ, Martina: Dokázali zakázať aj skladbu, v ktorej nie je ani jedno slovo. Filharmónia hrala z trezoru
  2019 In: kultura.sme.sk/c/22263486/dokazali-zakazat-aj-skladbu-v-ktorej-nie-je-ani-jedno-slovo-filharmonia-hrala-z-trezoru.html
  Sme - Kultúra 2019
 • ALEXOVÁ, Jana: Disciplína, poriadok, schopnosť počúvať. Hrať v orchestri je ťažšie, ako sa zdá
  Aj hrať v orchestri sa treba naučiť.
  2019 In: kultura.sme.sk/c/22111818/disciplina-poriadok-schopnost-pocuvat-hrat-v-orchestri-je-tazsie-ako-sa-zda.html
  SME 2019
 • NOTA, Lenka: Dvacátý ročník Konvergencie oslavil třicet let svobody a prozkoumal možnosti hudební terapie
  2019 In: www.casopisharmonie.cz/reportaze/dvacaty-rocnik-konvergencie-oslavil-tricet-let-svobody-a-prozkoumal-moznosti-hudebni-terapie.html?fbclid=iwar2acwrabgu6-jvwireyxogfhieagcsia2hcncrmiyud3cxddu1hqowllik
  Harmonie 2019
 • GAVAČOVÁ, Jana: Baladen : Pressburger Klezmer Band [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 59
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská filharmónia a muška iba zlatá – „Palingenia“ od Ľubice Čekovskej
  2018 In: operaslovakia.sk/slovenska-filharmonia-a-muska-iba-zlata-palingenia-od-lubice-cekovskej/
  Opera PLUS 2018
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: BASSFEST+ 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 23
 • red.: epoche_f international 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 2
 • BELČIKOV, Maxim: Ľubica Čekovská: Od současného skladatele se vyžaduje vlastní hudební software [rozhovor]
  2016 In: www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lubica-cekovska-od-soucasneho-skladatele-se-vyzaduje-vlastni-hudebni-software.html
  Harmonie 2016, č. 1, s. 32–33
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pállfyho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 3
 • FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014
  Portréty
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 22
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6
 • UNGER, Pavel – MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Ohliadnutie sa za sezónou 2013/2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 22–23
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Skalické Divergencie 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 5
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba sa prebúdza v noci
  Melos Ethos Ensemble na Noci hudby
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 16–17
 • JUNGHEINRICH, Hans-Klaus: Der unverwüstliche Wüstling
  2014 Opernwelt 2014, č. 1, s. 35
 • ULIČIANSKA, Zuzana: Naše premiéry zaujali v zahraničí
  2013 In: kultura.sme.sk/c/7024755/nase-premiery-zaujali-v-zahranici.html
  SME roč. 21, 2013, č. 280, s. 14
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dorian Gray: O dualizme ľudskej prirodzenosti
  2013 (18. 11.) In: www.operaslovakia.sk/news/dorian-gray-o-dualizme-ludskej-prirodzenosti/
  2013 (18. 11.)
 • LOOMIS, George: A Music Festival Features Premiere of the Opera 'Dorian Gray'
  2013 (13. 11.) In: www.nytimes.com/2013/11/14/arts/international/a-music-festival-features-premiere-of-opera-dorian-gray.html
  2013 (13. 11.)
 • SCHLÜREN, Christoph: Unbekannte Meisterwerke, grandiose Dirigate – Ur- und Wiederaufführungen beim Melos Ethos Festival in Bratislava
  2013 (12. 11.) In: www.nmz.de/online/unbekannte-meisterwerke-grandiose-dirigate-ur-und-wiederauffuehrungen-beim-melos-ethos-festiv
  2013 (12. 11.)
 • REININGHAUS, Frieder: Deftige Musik ohne magisches Bild – Uraufführung einer Oper von Ľubica Čekovská nach Oscar Wildes "Bildnis des Dorian Gray"
  2013 (11. 11.) In: www.nmz.de/online/deftige-musik-ohne-magisches-bild-urauffuehrung-einer-oper-von-kubica-cekovska-nach-oscar-wil
  2013 (11. 11.)
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Nazvi svoju neresť
  2013 (10. 11.) In: kultura.sme.sk/c/7001302/nazvi-svoju-nerest.html
  2013 (10. 11.)
 • UNGER, Pavel: SND Bratislava: Dorian Gray – portrét malovaný štětcem ženy
  2013 (10. 11.) In: operaplus.cz/snd-bratislava-dorian-gray-portret-malovany-stetcem-zeny/
  Opera PLUS 2013 (10. 11.)
 • KVASNIČKA, Matúš: Zložiť operu je ako postaviť veľký dom
  2013 (9. 11.) Pravda roč. 23, 2013 (9. 11.), č. 261, s. 14–15
 • REININGHAUS, Frieder: Schönheit im Spiegel
  Uraufführung der Oper "Dorian Gray" in Bratislava
  2013 (9. 11.) In: www.deutschlandfunk.de/schoenheit-im-spiegel.691.de.html?dram:article_id=268498
  2013 (9. 11.)
 • GRUHL, Boris Michael: Du sollst dir ein Bildnis machen
  2013 (8. 11.) In: magazin.klassik.com/konzerte/reviews.cfm?task=review&pid=5233
  2013 (8. 11.)
 • SODA, Franco: Dorian Gray a Bratislava
  2013 (8. 11.) In: www.giornaledellamusica.it/rol/?id=4494
  2013 (8. 11.)
 • WEBER, Sabine: Der Fluch der ewigen Jugend
  2013 (8. 11.) In: www.klassikinfo.de/dorian-gray-bratislava.1916.0.html
  2013 (8. 11.)
 • ROUBÍČEK, Vít: Garrick Ohlsson
  2013 Hudební rozhledy roč. 66, 2013, č. 7, s. 24–25
 • KAŠPÁREK, Ludvík: Galský kohout ve Slovenské filharmonii
  2013 Hudební rozhledy roč. 66, 2013, č. 7, s. 16–17
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Skalické Divergencie potvrdili svoje opodstatnenie
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 11
 • MARTON, Ivan: Slovenská premiéra Čekovskej skladby vo francúzskom naštudovaní
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 3
 • BAYER, Robert: Keď sa milujú muži, ženy sú bezmocné
  2013 roč. 45, 2013, č. 12, s. 28
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Pred operou som mala veľký rešpekt [rozhovor]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 26–27
 • HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Orchestrálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1–2, s. 23
 • KATINA, Peter: Hudba novej chuti
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 9
 • PROCHÁC, Eugen: Štyri premiéry a Nová slovenská hudba
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 265 (16. 11.), s. 47
 • ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 3
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 7
 • REHÁK, Oliver: Pri opere zúročím všetko, čo som sa doteraz o hudbe naučila
  2011 SME roč. 20, 2011, č. 215 (17. 9.), s. 14
 • SRNKA, Miroslav – URBANOVÁ Jana: Deutsche Erstaufführung von Ľubica Čekovská in Gera
  2011 In: www.takte-online.de/suchergebnis/detailansicht-suche/artikel/deutsche-erstauffuehrung-von-lubica-cekovska-in-gera/cekovsk%c3%a1/index.htm?tx_ttnews%5bbackpid%5d=588&chash=372152898d075ddbd1434f0af81213b0
  2011
 • MAINTZ, Marie Luise: Deutsche Erstaufführung von Ľubica Čekovská in Gera
  2010 In: www.takte-online.de/suchergebnis/detailansicht-suche/artikel/deutsche-erstauffuehrung-von-lubica-cekovska-in-gera/cekovska/index.htm?tx_ttnews%5bbackpid%5d=588&chash=e6fc063f325b698a598c4f92d9014a7a
  2010
 • BUBNÁŠ, Juraj: Ľubica Čekovská: "I want to write my true music" [rozhovor]
  2009 Akcent, Information bulletin of the Music Centre Slovakia 2009, s. 3
 • TOMÁSCHOVÁ, Andrea: Hudba ma bavila odjakživa
  2007 (12. 11.) Korzár 2007 (12. 11.)
 • FELLEGI, Juraj: Mozart a Čajkovskij nie sú starci [rozhovor]
  2007 (17. 2.) Pravda, príloha Salón Kumštu 2007 (17. 2.), s. 1, 3
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Spomienky na festival KONVERGENCIE 2007
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 300–304
 • ZAJACOVÁ, Zuzana: Mojím najmilším dielom je môj syn [rozhovor]
  2007 SME Ženy 2007, č. 29, s. 8–12
 • MATZNER, Antonín: Slovenská filharmonie a Salamon-Čekovská
  2006 (29. 5.) Český rozhlas Online 2006 (29. 5.)
 • (her): Premiéra a virtuóz vo filharmónii
  2006 (25. 5.) SME roč. 15, 2006 (25. 5.), č. 119, s. 26
 • REHÁK, Oliver: Dávam hráčom trochu zabrať... [rozhovor]
  2006 (18. 4.) SME roč. 15, 2006 (18. 4.)
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba je aj o rozdávaní, spoluznení... [rozhovor]
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 2, s. 16–18
 • ŠUBA, Andrej: Tradícia ma neobmedzuje
  2006 .týždeň 2006, č. 22
 • ŠEBANOVÁ, Dáša: Neviditeľné nitky Ľubice Salamon-Čekovskej... [rozhovor]
  2006 Dieťa 2006, č. 2
 • STASZOVÁ, Miroslava: Vchádza do hviezdnej spoločnosti
  2006 Slovenka 2006, č. 17
 • OPOLDUSOVÁ, Jena: Filmová hudba je tvrdý oriešok. Skladateľka Ľubica Salamon-Čekovská: Uživiť sa komponovaním nie je ľahké
  2002 (12. 11.) Pravda roč. 12, 2002 (12. 11.), s. 13
 • ZAJACOVÁ, Zuzana: Komponovanie je alchýmia
  2002 (9. 11.) SME 2002 (9. 11.), s. 9
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Tvorba najmladších
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 22, s. 2
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  Opera PLUS 2014
 • Personálna bibliografia
 • V zrkadle času : Juraj Beneš
  Voľnosť a inšpirácia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 6

Diskografia

 • Foto: Zuzana Zamborská : Chopin, Debussy, Suchoň, Slavický, Čekovská ZUZANA ZAMBORSKÁ : CHOPIN, DEBUSSY, SUCHOŇ, SLAVICKÝ, ČEKOVSKÁ
  2016 CD – Diskant DK0164-2131
  1. Fryderyk Chopin: Nokturno Des dur op. 27 č. 2
   Zuzana Zamborská (pf)
  2. Fryderyk Chopin: Polonéza op. 26 č. 1
   Zuzana Zamborská (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Mazurka b mol op. 24 č. 4
   Zuzana Zamborská (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Mazurka Des dur op. 30 č. 3
   Zuzana Zamborská (pf)
  5. Fryderyk Chopin: Mazurka gis mol op. 33 č. 1
   Zuzana Zamborská (pf)
  6. Fryderyk Chopin: Fantaisie-Impromptu op. 66
   Zuzana Zamborská (pf)
  7. Claude Debussy: Detský kútik
   Zuzana Zamborská (pf)
  8. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3a
   Zuzana Zamborská (pf)
  9. Klement Slavický: 12 malých etud
   Zuzana Zamborská (pf)
  10. Ľubica Čekovská: famisi
   Zuzana Zamborská (pf)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Slovak Piano Sonatas – Ladislav Fanzowitz SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ
  2009 CD – Pavlík Records PA 0071-2/9
  1. Roman Berger: Semplice
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Exodus
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Bratislava Hot Serenaders: Take it Easy BRATISLAVA HOT SERENADERS: TAKE IT EASY
  2008 CD – Fabart R158 0001-2-331

  1. The Creeper (Duke Ellington) 2. Creole Love Call (Duke Ellington, Bubber Miley, Rudy Jackson) 3. East St. Louis Toodle-oo (Duke Ellington, Bubber Miley) 4. Washington Wobble (Duke Ellington) 5. Take It Easy (Duke Ellington) 6. Jubilee Stomp (Duke Ellington) 7. Black Beauty (Fire Water) (Duke Ellington) 8. I Can´t Give You Anything But Love (Jimmy McHugh, Dorothy Fields) 9. The Mooche (Duke Ellington, Irving Mills) 10. Swampy River (Duke Ellington) 11. Cotton Club Stomp (Duke Ellington, Johnny Hodges, Harry Carney) 12. The Dicty Glide (Duke Ellington) 13. Double Check Stomp (Barney Bigard, Wellman Braud, Johnny Hodges) 14. Sweet Jazz Of Mine (Duke Ellington) 15. Jungle Nights In Harlem (Duke Ellington) 16. Old Man Blues (Duke Ellington) 17. Mood Indigo (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney) 18. Cotton Club Stomp (Take B) (Duke Ellington) 19. Rockin In Rhythm (Duke Ellington, Irving Mills, Harry Carney) 20. Black Beauty (Fire Water) - Piano Solo Version Duke Ellington) BRATISLAVA HOT SERENADERS: Juraj Bartoš, Ľubomír Kamenský, Rastislav Suchan, Karol Bartoš, Zdeno Piala, Pavel Sehnal, Pavol Hoďa, Ľubica Salomon-Čekovská, Ladislav Fančovič, Richard Fičor,Patrik Fičor, Juraj Bláha, Nikolaj Kanišák, Miloš Stančík, Jana Dekánková
  1. Juraj Bartoš (arr. : 2, 9, 16), Ladislav Fanzowitz (arr. : 1, 7, 8, 10, 12), Ľubica Čekovská (arr. : 20), Rastislav Suchan (arr. 5, 19), Richard Fičor (arr. : 3-6, 11, 13-15, 17-19), Bratislava Hot Serenaders
 • Foto: Radošinské naivné divadlo : Niekto to rád slovenské RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO : NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
  2008 CD – Forza Music 08508
  1. Ľubica Čekovská: Stanislav Štepka: Niekto to rád slovenské
   Rastislav Suchan (tr), Bratislava Hot Serenaders
 • Foto: Works for Trumpet and Organ WORKS FOR TRUMPET AND ORGAN
  2008 CD – Diskant DK 0106-2131
  1. Tomaso Albinoni: Concerto Saint Marc in A major
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Tomaso Albinoni: Concerto in D minor
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Tomaso Albinoni: Adagio
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Max Reger: Three Pieces for Trumpet and Organ
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Henri Tomasi: Semaine Sainte à Cuzco
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Henri Tomasi: Variations Grégoriennes sur un Salve Regina
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Ľubica Čekovská: Lux in Tenebris
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0014-2-031
  1. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  4. Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
   Slovenská filharmónia, Christoph Campestrini (dir.)
  5. Ľubica Čekovská: Adorations
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Melos Ethos Ensemble MELOS ETHOS ENSEMBLE
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10005
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Jozef Eliáš (clb), Rastislav Suchan (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Štefan Bugala (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Boško Milaković: Tetrapophonic
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Postlúdium
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Jaroslav Gregorovič (mb), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Marián Lejava: Flat Lands and Plains
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Passing Impressions PASSING IMPRESSIONS
  2005 CD – Hevhetia HV 0015-2-231
  1. Ľubica Čekovská: Fragment a elégie op. 4
   Ana Krsmanović (ac)
  2. Ľubica Čekovská: Šesť piesní pre soprán a klavír
   Henrieta Lednárová (s), Nora Skuta (pf)
  3. Ľubica Čekovská: Fractal op. 12
   Miki Skuta (pf), Štátny komorný orchester Žilina, David McQueen (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Koncert (Two portraits)
   Miki Skuta (pf), Štátny komorný orchester Žilina, David McQueen (dir.)
  5. Ľubica Čekovská: Fragment a elégie
   Štátny komorný orchester Žilina, David McQueen (dir.)
 • Foto: Seven Through Five - Societa Rigata SEVEN THROUGH FIVE - SOCIETA RIGATA
  2001 CD – Slovart Records SR-0044
  1. Marián Lejava: Seven bagatelles
   Societa Rigata
  2. Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3
   Societa Rigata
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Societa Rigata
  4. Juraj Vajó: Bez názvu
   Societa Rigata
  5. Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40
   Societa Rigata
  6. Petra Bachratá: Choral e canon
   Societa Rigata
  7. Iris Szeghy: Afforismi
   Societa Rigata
  8. Marián Lejava: seven through five (notturno no. 3)
   Societa Rigata

Ocenenia

 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2013 za dielo Štyri vety pre klavír
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2005 za dielo Koncert (Two portraits)
 • Mosco Carner Award
  2000 za dielo Turbulencia op. 11
 • Leverhulme Award, London (UK)
  2000
 • Elsie Owen Prize of the Royal Academy of Music, Londýn (UK)
  1999
 • Cuthberth Nunn Composition Prize of the Royal Academy of Music, Londýn (UK)
  1998 za dielo Fragment a elégie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľubica Čekovská: Liberte
  pre mezzosoprán, zbor a orchester
  17. 11.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Terézia Kružliaková (ms), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Valentovič (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Eseje pre violu a klavír
  19. 9.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavská noc komornej hudby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)
 • Ľubica Čekovská: Fathers Downbeat
  pre kontrabasové kvarteto a bicie
  3. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bassfest 2018, Cikkerova sieň, Banská Bystrica, SK
 • Ľubica Čekovská: Palingenia
  pre veľký orchester
  19. 4.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, James Judd (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Etuda – vybrané tóny po C
  15. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žiaci a pedagógovia základných umeleckých škôl z Bratislave, Jozef Chabroň (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Interrupted Line
  pre 11 hráčov
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Noc hudby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Chungki Min (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Nachtigalls Frühlingslied
  pre štyri violončelá
  18. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Farský kostol sv. Michala, Skalica, SK
  INTERPRETI: Cellomania, Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Ľubica Čekovská: Dorian Gray
  Opera v troch dejstvách
  8. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Juhásová (s), Terézia Kružliaková (ms), Denisa Hamarová (ms), Eric Fennell (t), Martin Gyimesi (t), František Ďuriač (br), Martin Malachovský (bbr), Pavol Remenár (br), Orchester Opery SND, Christopher Ward (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Evenodd
  pre dychové kvinteto
  12. 6.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Farský kostol sv. Michala, Skalica, SK
  INTERPRETI: Istropolis Quintet
 • Ľubica Čekovská: Koncert pre husle a orchester
  30. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Augustin Dumay (vn), Slovenská filharmónia, Emmanuel Villaume (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Suita Dorian Gray
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Theatre Music
  pre sláčikový orchester
  6. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ľubica Čekovská: famisi
  pre klavír
  4. 9.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Zamborská (pf)
 • Ľubica Čekovská: Stanislav Štepka: Mám okno
  6. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radošinské naivné divadlo, Bratislava, SK
 • Ľubica Čekovská: Stanislav Štepka: Niekto to rád slovenské
  7. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radošinské naivné divadlo, Bratislava, SK
 • Ľubica Čekovská: Stanislav Štepka: Veľké ilúzie
  14. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radošinské naivné divadlo, Bratislava, SK
 • Ľubica Čekovská: William Shakespeare: Othello
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Astorka, Bratislava, SK
 • Ľubica Čekovská: Táňa Kusá: S mamou
  8. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Sála činohry SND, Bratislava, SK
 • Ľubica Čekovská: Turbulencia op. 11
  pre orchester
  5. 2007 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
  pre klavír
  21. 3.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ľubica Čekovská: Roman Polák: Kentauri
  15. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Astorka Korzo '90, SK
 • Ľubica Čekovská: In Conversation
  pre violončelo a bajan
  12. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  epoché, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ľubica Čekovská: Adorations
  pre veľký symfonický orchester
  25. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Shadow Scale
  pre orchester
  2. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Fragment a elégie
  pre sláčikový orchester
  13. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Oskar Rózsa (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Koncert (Two portraits)
  pre klavír a orchester
  11. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Robert Thomas: Osem žien
  (spoluautorka hudby)
  16. 5.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Nová scéna, Bratislava, SK
 • Ľubica Čekovská: Šesť piesní pre soprán a klavír
  30. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Lenka Brázdilíková (s), Mária Heinzová (pf)
 • Ľubica Čekovská: The Song
  pre violončelo a klavír
  30. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Marian Lapšanský (pf)
 • Ľubica Čekovská: Fractal op. 12
  pre komorný orchester
  12. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Buranovský (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3
  14. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Adriana Wessová (fg), Ľubica Čekovská (pf)
 • Ľubica Čekovská: Päť miniatúr pre klavír op. 1
  10. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viera Bartošová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ľubica Čekovská: A Midsummer Quartet
  25. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Concentus Moraviae, Zámok Žďár, Oválna fresková sála v prelatúre, Žďár nad Sázavou, CZ
  INTERPRETI: Pavel Haas Quartet
 • Ľubica Čekovská: Palingenia
  pre veľký orchester
  10. 9.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Alfred Krupp Saal, Philharmonie Essen, Essen, DE
  INTERPRETI: Philharmonie Essen, Tomáš Netopil (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Dorian Gray
  Opera v troch dejstvách
  19. 5.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Národné divadlo, Praha, CZ
  INTERPRETI: Helena Becse Szabó (s), Terézia Kružliaková (ms), Denisa Šlepkovská (ms), Eamonn Mulhall (t), Martin Gyimesi (t), Ján Ďurčo (br), Martin Malachovský (bbr), Aleš Jenis (br), Orchester Opery SND, Christopher Ward (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Štyri vety pre klavír
  26. 5.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Rudolfinum, Dvořákova sieň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Garrick Ohlsson (pf)
 • Ľubica Čekovská: Theatre Music
  pre sláčikový orchester
  15. 10.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schubert Saal, Konzerthaus, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Suita Dorian Gray
  21. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Neue Musik und Neue Literatur, Ovalhalle, Museumsquartier Wien, Viedeň, AT
  INTERPRETI: European Contemporary Composers' Orchestra, Jürgen Bruns (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Koncert pre husle a orchester
  15. 9.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gera, DE
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Philharmonisches Orchester Altenburg-Gera, Howard Arman (dir.)
 • Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Ľubica Čekovská: Koncert (Two portraits)
  pre klavír a orchester
  2. 11.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  New Music From Slovakia, St Pancras Church, Londýn, GB
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf), Štátny komorný orchester Žilina, David McQueen (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Interrupted Line
  pre 11 hráčov
  31. 10.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dom kultúry mesta Ostrava, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Ostravská banda, Petr Kotík (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Adorations
  pre veľký symfonický orchester
  31. 5.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Praha, CZ
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Shadow Scale
  pre orchester
  10. 3.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Európsky projekt The One, Eglise Saint Crépin, Château-Thierry, FR
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Ľubica Čekovská: As Time Goes By
  Zeitoper 010; spoločná kompozícia skladateľov: Ľubica Čekovská, Marius Baranauskas, Age Hirv, Elia Marios Joannou, Sean Reed
  29. 9.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
  INTERPRETI: Hans-Peter Scheidegger (bbr), Jochen Dittmann (tr), členovia Staatsorchester Hannover, Johannes Harneit (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Postlúdium
  pre komorný súbor
  28. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Berlín, DE
  INTERPRETI: Leipzig Sinfonietta, Johannes Harneit (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
  pre štyri violončelá
  2005 Prvé uvedenie v zahraničí
  --
  INTERPRETI: Themis Ensemble
 • Ľubica Čekovská: Hermann Ungar: Altánek
  11. 11.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Studio Ypsilon, Praha, CZ
 • Ľubica Čekovská: Fractal op. 12
  pre komorný orchester
  2. 7.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pärnu, EE
  INTERPRETI: 21st Century Orchestra, Rauno Tagel (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Turbulencia op. 11
  pre orchester
  3. 2000 Prvé uvedenie v zahraničí
  Arvo Pärt Festival, Royal Academy of Music, Londýn, GB
  INTERPRETI: Royal Academy Symphony Orchestra, Edward Gardner (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-08 Melos-Étos 2013
  Premiéra opery Dorian Gray

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2001 2001 Melos-Étos 2001

Audio

 • Čekovská, Ľubica: Turbulencia, op. 11
Video

 • Ľubica Čekovská

  2013-00-00
  Melos-Étos 2013« späť na zoznam Aktualizované: 04. 04. 2020