Profil osobnosti

Foto: Ewald Danel

Ewald Danel

21. 9. 1956 Horní Suchá

www.filharmonia.sk

vážna hudba
husle, dirigovanie

Pôsobenie v: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Bio

Bio

1971 – 1977
Konzervatórium Ostrava (husle – Josef Sochor, orchestrálne dirigovanie – Ladislav Daniel, Josef Staněk, zborové dirigovanie – Lubomír Mátl)
1971
kurz zborového dirigovania vo Varšave (Jan Wierszylowski)
1977 – 1982
VŠMU (husle – Tibor Gašparek)
1986
dirigentský kurz vo Varne (Karl Österreicher)
1986 – 1989
VŠMU (doktorandské štúdium, umelecká ašpirantúra – Bohdan Warchal)
od 2001
umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala

„V osobnosti Ewalda Danela sa spojili danosti pre sólistickú, komornú aj orchestrálnu hru a dirigentské schopnosti. Na všetkých postoch, ktoré Danel zastával, sa jeho interpretačné majstrovstvo ďalej rozvinulo a stalo podnetom pre jeho umeleckých partnerov. Na poste umeleckého vedúceho SKO spojil svoj talent a sily s náročným umením hrať sóla, viesť orchester, tvoriť koncepcie, byť ľudským a umeleckým partnerom v zložitom organizme orchestrálneho telesa.“

(Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 59)

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: V čarovnom štiavnickom prostredí s Peknou hudbou
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 4
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Alexander, Juraj: Večery hudby v Skalici
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 35
 • Ursínyová, Terézia: Majster a Margaréta, Satan i Egmont na jednom pódiu
  2015 In: www.operaslovakia.sk/majster-a-margareta-satan-i-egmont-na-jednom-podiu/
  2015
 • Bubnáš, Juraj: Peter Martinček van Grob – Symphony No. 2 & Symphony No. 3 [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 37
 • Dohnalová, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2015 : Karvay korunou vystúpenia SKO
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 8 – 9
 • Kačic, Ladislav: Georgius Zrunek – Vianočná omša, Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 37 – 38
 • Dohnalová, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : SKO s pozitívnym smerovaním
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 9
 • Puškášová, Melánia: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 3
 • Stýblová, Magdaléna: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 2
 • Polák, Pavol: Spravodajstvo, koncerty
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1-2, s. 5
 • Planková, Eva: Spravodajstvo, koncerty ; Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 4, s. 8 – 9
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 6
 • Fellegi, Juraj: Danel: Warchalom sme neskončili
  2005 Pravda 2005, s. 18
 • Čížik, Vladimír: SKO BW – koncerty
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 20
 • Földešová, Marta: SKO BW s J. Stivínom
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 2, s. 1
 • (itu): Hudobná lahôdka
  2004 Večerník 2004
 • Fecsková, Silvia: Hudobný festival v jubilejnom šate...
  2004 Literárny dvojtýždenník 2004, č. 28-29, s. 13
 • Kolínsky, Jiří: Vážna hudba je svet, v ktorom sa mladí môžu cítiť dobre
  2004 Národná obroda 2004
 • Puškášová, Melánia: Žilinské festivalové reminiscencie
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 6, s. 14
 • Dohnalová, Lýdia: Koncert SKO
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 6, s. 18–19
 • Kačic, Ladislav: Mozartov týždeň 2004
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 17
 • Hatrík, Juraj: Warchal medzi nami
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 21–22
 • Žiaková, Ivana: Koncert SKO
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 12, s. 19
 • Berger, Igor: Koncerty
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 1, s. 18
 • Schonwald, Beata: Muzyka i Japonia oczami Ewalda Danela
  2003 Glos ludu 2003
 • Rehák, Oliver: Koncert je vždy zážitok jedného večera
  2003 SME 2003
 • Muchová, Eva: Špičkový majster – špičkové dielo
  2003 Večerník 2003
 • Berger, Igor: Hrá SKO, recenzia
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 7–8, s. 22
 • Čierna, Alena: XIII. stredoeurópsky festival koncertného umenia
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 17
 • Berger, Igor: Koncerty
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 5, s. 24
 • Berger, Igor: SKO B. Warchala
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 15
 • Polák, Pavol: SKO B. Warchala
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 14
 • Berger, Igor: Koncerty – SKO BW
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 14–15
 • Berger, Igor: SKO B. Warchala
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 1, s. 15
 • Muchová, Eva: Hudba upokojuje i vzrušuje
  2002 Večerník 2002
 • Švolík, Jozef: Aj tí najlepší musia stále zápasiť
  2002 Pravda 2002
 • Kačic, Ladislav: Malé jubileum Mozartovho týždňa
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 11
 • L. D.: Warchalovci opäť v Japonsku
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 12
 • Litschauerová, Nina: Osudové nitky života
  2001 Večerník 2001
 • Santarius, Kazimirz: Uczy w Japonii
  2000 Glos ludu 2000
 • Markovičová, Denisa: Ojedinelé vystúpenie Slovenského tria v bratislavskej Redute
  1997 Národná obroda 1997
 • Litschauerová, Nina: Múzy a maestro Brahms
  1997 Večerník 1997
 • Földešová, Marta: Na počesť Brahmsa
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997
 • Litschauerová, Nina: S husľami i taktovkou
  1996 Pravda roč. 6, 1996, s. 7
 • -x-: Streicher wiegen im Fluss ihrer Musik
  1996 Westfällische Rundschau 1996
 • -x-: Kleines Ensemble voll erlesener Klangfulle
  1996 Ruhr-Nachrichten 1996
 • Bachleda, Stanislav: Majstrovský dar k Mozartovmu jubileu
  1996 Národná obroda 1996
 • Hammer, Georg: Hervorragende Konner
  1995 Norddeutsche Rundschau 1995
 • Przeczek, Wieslaw: Zaczynalem od gry na ...grzebieniu
  1995 Glos ludu 1995
 • Beckovská, N.: Očarenie z huslí
  1994 Mosty 1994
 • Litschauerová, Nina: Iskra pre Cappellu Istropolitanu
  1994 Práca roč. 49, 1994, s. 5
 • Fellegi, Pavol: Široký obzor koncertného majstra
  1994–95 Filharmonické listy 1994–95, č. 2
 • Ursínyová, Terézia: ...Po prvej sezóne
  1994 Hudobný život 1994
 • Rajterová, Alžbeta: Ide nám v zásade o kvalitu
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 24, s. 12
 • Tarinová, Jana: Úspešný umelecký recitál
  1989 Ľud 1989
 • Ursínyová, Terézia: Husľová konfrontácia
  1989 Večerník 1989
 • J. M.: Užitečná konfrontace
  1989 Nová svoboda 19. 1. 1989
 • Ursínyová, Terézia: Úspech z Lipska
  1988 Pravda roč. 69, 1988, s. 5
 • Rundesová, Tatiana: Slovenská hudba otvárala srdcia
  1986 Smena roč. 39, 1986, s. 1
 • Mokrý, Ladislav: Úspech Slovenskej filharmónie
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 18, s. 1, 6
 • Tichý, Stanislav: Pocta Bohdanovi Warchalovi
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 3, s. 7

Diskografia

 • Foto: Georgius Zrunek: Vianočná omša : Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční GEORGIUS ZRUNEK: VIANOČNÁ OMŠA : JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
  2015 CD – Diskant DK 0158-2131
  1. Georgius Zrunek: Vianočná omša
   Katarína Ďurdinová (s), Dominika Hanko-Šlahorová (s), Roman Bajzík (t), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
  2. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
   Eva Šušková (s), Terézia Kružliaková (ms), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Foto: Peter Martinček van Grob : Symphony No. 2 & Symphony No. 3 PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 2 & SYMPHONY NO. 3
  2014 CD – Real Music House CD0014
  1. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 3 „Benátska“
   Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Memento : Roman Berger MEMENTO : ROMAN BERGER
  2010 CD – Hudobný fond SF 00612131
  1. Roman Berger: Memento po smrti Miroslava Filipa
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Wiegenlied
   Denisa Šlepkovská (a), Daniel Buranovský (pf)
  4. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Ewald Danel (vn), Vladimír Bereník (vn), Peter Zwiebel (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Foto: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala – Slovenská filharmónia SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA – SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2008 CD – Slovenská filharmónia SLF 0020-2-131
  1. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Bernadetta Šuňavská (org), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Foto: Respighi: Concerto in Modo Misolidio / Concerto a Cinque RESPIGHI: CONCERTO IN MODO MISOLIDIO / CONCERTO A CINQUE
  1999 CD – Naxos 8.553366
  1. Ottorino Respighi:
   Ewald Danel (dir.), Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Medtner: Piano Concerto No. 2 / Piano Quintet MEDTNER: PIANO CONCERTO NO. 2 / PIANO QUINTET
  1997 CD – Naxos 8.553390
  1. Nicolas Medtner:
   Ewald Danel (vn), Jozef Podhoranský (vc), Milan Tedla (vn)
 • Foto: Bratislava BRATISLAVA
  1996 CD – MM-33
  1. Miloš Betko: Bratislava–Staré Mesto
   Slovenská filharmónia, Ewald Danel (dir.)
 • Foto: Jaroslav Meier JAROSLAV MEIER
  1986 LP – Opus 9111 1732
  1. Jaroslav Meier: Nočné piesne
   Ľuba Baricová (ms), Klára Havlíková (pf)
  2. Jaroslav Meier: Tri impromptu
   Ewald Danel (vn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Jaroslav Meier: Fantasia Concertante
   Anna Predmerská-Zúriková (org)
  4. Jaroslav Meier: Bratislavské slávnosti
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  5. Jaroslav Meier: Concerto da camera
   Anna Predmerská-Zúriková (org), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Chorálová fantázia... Igor Garvanský (1990-2005) CHORÁLOVÁ FANTÁZIA... IGOR GARVANSKÝ (1990-2005)
  CD –
  1. Igor Garvanský: Trio op. 1
   Ewald Danel (vn), Martina Karnoková (vn), Eva Čermanová (vc)
  2. Igor Garvanský: Chorálová fantázia B dur op. 2
   Ewald Danel (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Ewald Danel (vn), Ivan Šiller (pf)
  4. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  5. Igor Garvanský: Malá suita f mol op. 4
   Ivan Šiller (pf)
  6. Ivan Valenta: Igor Garvanský: Malá suita (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)

Ocenenia

 • Cena Sebastian
  2012 za mimoriadny prínos k odkazu diela Johana Sebastiana Bacha pre súčasníkov
 • Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1986 - Cena kritiky za najlepší interpretačný výkon
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1982 - 3. cena
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1980 - laureát
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1974 - 1. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vojtech Didi: Tvoje oči sa pozerajú na kvety
  Skladba pre violončelo a sláčikový orchester
  9. 2.
  2020
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Juraj Jartim: Električkou cez Dunaj op. 34
  Sláčiková freska
  29. 11.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Machajdík: Invisible Beings
  pre sláčikový orchester
  10. 2.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Jozef Kolkovič: Odtiene jesene
  14. 6.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný festival Divergencie, Jezuitský kostol, Skalica, SK
  INTERPRETI: Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Stanislav Masaryk (tr), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Sinfonietta
  pre sláčikový orchester
  9. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Juraj Hatrík: Vodný orloj (Štyri podoby vody)
  pre flautu, harfu, mezzosoprán a sláčikový súbor
  3. 4.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Samec (fl), Adriana Antalová (ar), Denisa Šlepkovská (ms), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  22. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ewald Danel (vl), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  Slovenská premiéra verzie so sólovou violou.
 • Peter Martinček van Grob: Concerto melancolico
  per camera orchestra d'archi
  22. 2.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert d mol
  pre hoboj a sláčikový orchester
  25. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hommage à Bohdan Warchal, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Pavol Malovec: Ave Maria
  pre soprán, sláčikový orchester a vibrafón
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Concertino C dur
  pre zobcovú flautu, sláčiky a tympany
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Mestická (fld), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Pavol Šimai: Musica per violoncello ed orchestra d’archi
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Egon Krák: Guitar Concerto
  pre gitaru a sláčikový orchester
  21. 10.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banskobystrické hudobné dni, Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Adam Marec (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ján Valach: B-A-C-H – obrázky zo života človeka
  12. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • František Poul: Hmly nad hladinou
  pre komorný orchester
  14. 4.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Javorka: Flashes
  pre 12 sláčikových nástrojov
  15. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Milan Dubovský: Dancing Suite
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ján Zach: Melomania
  per orchestra d'archi
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Machajdík: Wie der Wind in den Dünen (Ako vietor v dunách)
  pre štrnásť sláčikových nástrojov
  29. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ľubica Čekovská: Theatre Music
  pre sláčikový orchester
  6. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"
  pre sláčikový orchester
  13. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Daniel Matej: STORMY MONDAY
  podľa Le quattro stagioni Antonia Vivaldiho
  18. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (vn), Jozef Lupták (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Ivan Valenta: Nedeľná hudba
  chorálové prelúdiá a variácie pre sláčikový orchester
  11. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Evanjelický kostol, Bratislava-Petržalka, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Anton Viskup: Symfónia in G Camerata
  17. 1.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
  pre sláčikový orchester
  13. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Eugen Suchoň: Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)
  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  7. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Eugen Suchoň: Elégia ESD 25
  26. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Kúpeľnej dvorany, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.), Michal Jaško (tn)
 • Eugen Suchoň: Legenda ESD 9
  (fragment)
  26. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Kúpeľnej dvorany , Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.), Jozef Luptáčik, jr. (cl)
 • Vladimír Bokes: Appeal, op. 83
  pre cimbal a sláčikový orchester
  6. 4.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Milan Novák: Jesenné rondino
  pre sláčikový orchester
  27. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
  na pamiatku Igora Garvanského, s citáciou z jeho nedokončeného op. 4
  16. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Concerto grosso
  6. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Peter Machajdík: Lasea
  pre sláčikový orchester
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ivan Valenta: Najkrajšie menuety z Uhrovca
  18. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • František Poul: Meditácia a Jubiloso
  pre sláčikové nástroje, harfu a čelestu
  28. 1.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Vladimír Godár: Vianočné piesne
  pre hlas, sláčikový orchester a organ
  17. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Angela Vávrová (v), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Iris Szeghy: Ad Parnassum
  pre sláčiky podľa obrazov Paula Kleea
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Juraj Hatrík: Tri akvarely podľa Lundkvista
  pre komorný zbor, čembalo a 13 sláčikových nástrojov
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Do hory, do lesa
  Kytica vianočných piesní pre detský zbor, sláčiky, dve flauty a bicie
  14. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (zbm.), Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Suita
  pre sláčikový orchester
  14. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Mirko Krajči: Pietà
  pre sláčikový orchester
  26. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Roman Berger: Post scriptum
  21. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Roman Berger: Pesničky zo Zaolžia
  19. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Lucia Mlynáriková (vn), Peter Vrbinčík (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  3. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Pažický (pf), Aleš Solárik (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 4
  20. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Roman Berger: Korczak in memoriam
  Fragmenty pre sláčikové kvarteto
  15. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ewald Danel (vn), Bohdan Warchal jr. (vn), Jozef Hošek (vl), Eva Čermanová (vc)
 • Ilja Zeljenka: Psalmus 84
  pre miešaný zbor, basbarytón sólo a sláčikový orchester
  25. 9.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (bbr), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Branislav Kostka (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Ewald Danel (dir.)
 • Kristian Seidmann: Koncertná hudba pre trúbku a sláčikový orchester
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Bartoš (tr), Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.)
 • Pavol Bagin: Symfónia brevis
  pre komorný orchester
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.)
 • Egon Krák: Te lucis ante terminum
  hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ľubica Čekovská: Theatre Music
  pre sláčikový orchester
  15. 10.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schubert Saal, Konzerthaus, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
 • Sylvie Bodorová: Bruromano
  Dvojkoncert pre gitaru, kontrabas a orchester
  26. 1.
  2020
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Hommage à Bohdan Warchal, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miriam Rodriguez Brüllová (gui), Roman Patkoló (cb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Sylvie Bodorová: Tri pre tri a sláčikový orchester
  15. 11.
  2018
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio Clavio, Jana Černohouzová (cl), Lucia Fulka Kopsová (vn), Lucie Soutorová Valčová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala
  Ewald Danel

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus

Audio

 • Hatrík, Juraj: Ciacona interrotta  Ewald Danel (vn)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 02. 2019