• 1971 – 1977

  Konzervatórium Ostrava (husle – Josef Sochor, orchestrálne dirigovanie – Ladislav Daniel, Josef Staněk, zborové dirigovanie – Lubomír Mátl)

 • 1971

  kurz zborového dirigovania vo Varšave (Jan Wierszylowski)

 • 1977 – 1982

  VŠMU (husle – Tibor Gašparek)

 • 1986

  dirigentský kurz vo Varne (Karl Österreicher)

 • 1986 – 1989

  VŠMU (doktorandské štúdium, umelecká ašpirantúra – Bohdan Warchal)

 • od 2001

  umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala

„V osobnosti Ewalda Danela sa spojili danosti pre sólistickú, komornú aj orchestrálnu hru a dirigentské schopnosti. Na všetkých postoch, ktoré Danel zastával, sa jeho interpretačné majstrovstvo ďalej rozvinulo a stalo podnetom pre jeho umeleckých partnerov. Na poste umeleckého vedúceho SKO spojil svoj talent a sily s náročným umením hrať sóla, viesť orchester, tvoriť koncepcie, byť ľudským a umeleckým partnerom v zložitom organizme orchestrálneho telesa.“

(Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 59)

x