Profil osobnosti

Foto: Iris Szeghy Autor: Ayse Yavas

Iris Szeghy

5. 3. 1956 Prešov

www.szeghy.ch

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1971 – 1976
Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozef Podprocký, klavír – Marta Reiterová)
1976 – 1981
VŠMU (kompozícia – Andrej Očenáš)
1981 – 1984
pedagogička hudobnej teórie na ĽŠU v Bratislave
1984 – 1986
štipendium Slovenského hudobného fondu
1986 – 1989
VŠMU, interná ašpirantúra (kompozícia – Ivan Hrušovský), artis doctor
1989
mesačná stáž v Budapešti a vo Varšave (štipendiá Ministerstva kultúry SR)
1990
umelkyňa v slobodnom povolaní
1991
mesačná stáž v Budapešti a vo Varšave (štipendiá Ministerstva kultúry SR)
1992 – 1993
štipendistka na Akademie Schloss Solitude v Stuttgarte
1994
pobyt na University of California at San Diego ako „visiting composer“, štipendium Soros Foundation a National Endowment for the Arts v New Yorku
1995
štipendistka STEIM Studia v Amsterdame
1995
trojmesačná stáž „composer in residence“ Štátnej opery v Hamburgu
1999
ročný štipendijný pobyt v Künstlerhäuser Worpswede v Nemecku
2001
kompozičná objednávka nadácie Pro Helvetia spojená s dvojmesačným pobytom v Künstlerhaus Boswil vo Švajčiarsku
2002
trojmesačný štipendijný pobyt v Stein am Rhein vo Švajčiarsku
2010
ocenenie „Zolliker Kunstpreis“, ktoré udeľuje nadácia Hintermeister-Gyger-Stiftung umelcom pôsobiacim v kantóne Zürich

"Szeghyovej doterajšie dielo prestavuje objemom vstrebaných kompozičných techník pozoruhodný celok. Sú v ňom zastúpené dva hlavné motívy: tradícia európskej hudby posledných troch storočí a proti tejto tradícii namierené avantgardné smery posledných päťdesiatich rokov. Zákonite dochádza medzi týmito záujmami k pnutiu, ku stretu. Szeghy však tento vnútorný rozpor nepovyšuje na centrálny štýlotvorný prvok, jej spracovanie divergentného materiálu nevedie poslucháča k uvedomovaniu si „šokujúcich“ rozporov, ale celá jej tvorba je podriadená základnému postoju – „nové“ sa integruje do „starého“, respektíve naopak. Osobitný dôraz v tomto procese syntézy kladie na ozvláštnenie výpovede, o čo sa snaží raz priamou konfrontáciou ustálenej, „tradičnej“ textúry s efemérnou zvukovosťou súčasných techník tvorenia tónu (vrátane elektroakustickej hudby), inokedy ponorením sa do vopred zvolenej formy (napr. ciaccona) a hľadaním prieniku objektívnych a subjektívnych prvkov v priestore vymedzenom touto formou. Dôležitým motivačným zdrojom sú pre Szeghy aj hodnoty pochádzajúce z výtvarného umenia (Hommage à Rodin), literatúry (Afforismi) či archaického folklóru (Midsummer Night’s Mystery)."

(ZAGAR, Peter: Iris Szeghy. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 274.)

 

Diela

 • symfonický orchester
 • Concertino

  1979–1981 35'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Homewards

  pre veľký orchester
  1997 1997, rev. 2002, 16'
  OBSADENIE: orch
 • V parku môjho otca

  pre orchester
  2013 20'
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Musica dolorosa

  1985 1985, rev. 1990
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Ad Parnassum

  pre sláčiky podľa obrazov Paula Kleea
  2004-2005 13'
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Ave Maria

  pre soprán a sláčiky
  1992 7'
  VYDAVATEĽ: Tonger Verlag, Köln
  OBSADENIE: s, archi
 • Vielleicht, dass uns etwas aufginge

  pre soprán a sláčiky
  2003 14'
  TEXT: Klaus Merz
  OBSADENIE: s, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Menschheit (Ľudstvo)

  Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
  2011 15'
  TEXT: Georg Trakl, Žalm 130
  OBSADENIE: s, 2CM, orch
 • Rekviem

  pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a orchester
  2014-2018 45´
  TEXT: Missa pro defunctis
  OBSADENIE: s, ms, CM, orch
 • Ľudstvo

  kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
  2018 OBSADENIE: s, CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre violončelo a orchester

  1987–1989 25'
  VYDAVATEĽ: AVD
  OBSADENIE: vc, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Pokus o fanfáru

  1986 2'
  OBSADENIE: ottoni, bat
 • Midsummer Night’s Mystery

  pre dvoch/štyroch hráčov na bicích nástrojoch
  1992 12'
  VYDAVATEĽ: AVD
  OBSADENIE: 2/4bat
 • sólový nástroj
 • Vivat leto!

  Malá suita pre klarinet sólo
  1985 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl
 • Minútová fúga

  1986 OBSADENIE: gui
 • Suite de poche (Suita do vrecka)

  pre gitaru
  1986 7'
  OBSADENIE: gui
 • Ciaccona

  pre husle alebo violu sólo
  1991 11'
  VYDAVATEĽ: Tonger Verlag, Köln
  OBSADENIE: vn/vl
 • Canzona (Marcia funebre)

  pre pozaunu
  1992 8'
  OBSADENIE: tn
 • Preludio e danza

  pre basklarinet alebo basetový roh
  1992 6'
  VYDAVATEĽ: Tonger Verlag, Köln
  OBSADENIE: clb/crb
 • Canticum

  pre akordeón
  2002 9'
  OBSADENIE: ac
 • Slovenský tanec

  2006 2006, rev. 2007, 5'
  OBSADENIE: vn/vl/vc
 • Elégia a Arabeska

  2017 10´
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Perpetuum mobile

  pre klavír
  1993 5'
  OBSADENIE: pf
 • Bolero-Blues

  pre klavír
  2000 4'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Jarná sonáta

  pre organ
  1979–1984 1979–1984, rev. 2009, 17'
  OBSADENIE: org
 • Christmas Carol

  pre organ
  2009 5'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Hommage à Rodin

  Dotyky s tromi sochami majstra pre husle a klavír
  1982 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Canto triste

  Nokturno pre violončelo alebo trombón a klavír
  1986 10'
  OBSADENIE: tn/vc, pf
 • Chorál

  pre dva drevené dychové nástroje
  2008 4'
  OBSADENIE: 2fl/2ob/2cl
 • Folclorico

  2011 2011, rev. 2013
  OBSADENIE: cl/vc, pf/ac
 • tri nástroje
 • Afforismi

  pre flautu, klarinet a fagot
  1990 12'
  OBSADENIE: fl, cl, fg
 • Afforismi II

  pre flautu, hoboj a basklarinet
  1992 12'
  OBSADENIE: fl, ob/ci, clb
 • Afforismi III

  1992 12'
  OBSADENIE: fl, ob, fg
 • Variácie na nemeckú ľudovú pieseň

  1995 9'
  OBSADENIE: 3cr
 • Musica folclorica "Hommage a Bartók"

  pre klarinet, bicie nástroje a klavír
  1996 1996, rev. 2014, 16'
  OBSADENIE: cl, bat, pf
 • Sláčikové trio "Goldberg"

  2006-2007 22'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Afforismi IV

  2009 OBSADENIE: fl, sx, clb
 • klavírne trio
 • Poetické štúdie

  pre husle, violončelo a klavír
  1984 16'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Deň na Manhattane

  1996 7'
  OBSADENIE: 4gui
 • Un petit sentiment de Pojogne

  1998 5'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"

  1985 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Ária

  pre sláčikové kvarteto
  2001 2001, rev. 2007, 2016, 6'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Minifanfára

  pre dychové kvinteto
  1986 2'
  VYDAVATEĽ: AVB
  OBSADENIE: 2tr, cr, tn, tu
 • It-Movements

  pre flautu, klarinet (basklarinet), husle, violončelo a bicie nástroje
  2001 2001, rev. 2016, 15'
  OBSADENIE: fl, cl (clb), vn, vc, bat
 • šesť nástrojov
 • Neniae

  pre dychové kvinteto a theremin
  2009/2010 15'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg, theremin
 • Neniae

  pre dychové kvinteto a klavír
  2011 14'
  OBSADENIE: fl, ob, cl/clb, fg, cr, pf
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Tebe

  1983 15'
  TEXT: Pieseň piesní
  OBSADENIE: s, t, fl, vc, gui, trg
 • De profundis

  4 canzoni per voce e 2 stromenti melodici secondo le poesie di Michelangelo Buonarroti
  1990 15'
  TEXT: Michelangelo Buonarroti
  VYDAVATEĽ: AVD
  OBSADENIE: s/ms/t, fl/cl/ob, vn/vl/vc
 • Ave Maria

  pre soprán (mezzosoprán), violu, violončelo a kontrabas
  1992 7'
  TEXT: lat.
  OBSADENIE: s/ms, vl, vc, cb
 • Vivat Heidelberg!

  1996 OBSADENIE: s/ms, fl, cl, pf, tp, vn, vc, cb
 • Psalm 130

  1999 6'
  TEXT: Biblia
  OBSADENIE: s/t, org
 • When I Die (Ha meghalok)

  pre hlas a bicie nástroje
  1999 7'
  TEXT: Imrich Szeghy
  OBSADENIE: v, bat
 • Anrufung des Grossen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa)

  2003 15'
  TEXT: Ingeborg Bachmann
  OBSADENIE: s, fl/cl, pf
 • Meadow Song

  pre soprán a jeden melodický nástroj
  2013 5'
  TEXT: bez textu
  OBSADENIE: s, vn/fl/cl/sx
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Prosté a ťažké

  1978 10'
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: s/ms, pf
 • Hesse Splitter (Čriepky z Hesseho)

  2006 20'
  TEXT: Hermann Hesse
  OBSADENIE: s/t, pf
 • Hesse Splitter I (Čriepky z Hesseho)

  2009 12'
  OBSADENIE: S/T, pf
 • Drei Appenzeller Lieder

  pre hlas a klavír
  2010 12'
  TEXT: ľudová poézia
  OBSADENIE: v, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Psalm

  1993 7'
  TEXT: Paul Celan
  VYDAVATEĽ: Tonger Verlag, Köln
  OBSADENIE: s/ms/t
 • Oratio et gratiarum actio pro sanitate matris meae

  1994 7'
  TEXT: liturgický text
  OBSADENIE: 4/6vm
 • 2 Mani Matter Lieder

  pre štyri sólové hlasy
  2011 5'
  VYDAVATEĽ: Müller & Schade Verlag
  OBSADENIE: 4v
 • Meadow Song

  pre dva soprány
  2011 OBSADENIE: 2s
 • Mirabilia musicae

  pre 8 sólových hlasov
  2012 10'
  TEXT: Heinrich Heine
  OBSADENIE: 8v
 • inštruktívne
 • Poďme do ZOO!

  Klavírny cyklus pre deti
  1984 7'
  VYDAVATEĽ: O
  OBSADENIE: pf
 • zborové
 • Vyznania

  1984 6'
  TEXT: bez textu
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF/CB
 • Three Shakespearean Songs

  1990 9'
  TEXT: William Shakespeare
  VYDAVATEĽ: Tonger Verlag, Köln
  OBSADENIE: CM/CF
 • miešaný zbor
 • Žalm hladujúceho

  1988 5'
  TEXT: skladateľka na motívy Jána Brocku
  OBSADENIE: CM
 • Modlitba

  1998 6'
  TEXT: liturgický text
  OBSADENIE: CM
 • Tajná láska

  1999 9'
  TEXT: Emília Husárová
  OBSADENIE: CM
 • Gratia gratiam parit

  2014 6'
  TEXT: Sofokles, Vauvenargues, J. Ch.Gottsched, P. Rosegger, A. de Lamartine
  OBSADENIE: CM
 • ženský zbor
 • Mirabilia musicae

  2012 10'
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Hra

  1985 4'
  TEXT: bez textu
  VYDAVATEĽ: HF
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Ej, hoja, hoja

  1977 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, fl, cl, archi
 • Tatuňu, tatuňu

  1977 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, archi, bat
 • Žartovné piesne zo Šariša

  1979 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, t, folkb
 • Jarný venček

  1989 4'
  TEXT: Ján Andel
  OBSADENIE: VB, pf, orf
 • Psalm 130

  1999 6'
  TEXT: Biblia
  OBSADENIE: CM, org
 • zbor a klavír
 • Bolo to tak?

  Tri žartovné piesne pre trojhlasný detský zbor a klavír (sláčikové kvarteto)
  1985 4'
  TEXT: Milan Ferko, Daniel Hevier, Tomáš Janovic
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, pf; CB, 2vn, vl, vc
 • sóla, zbor a nástroje
 • Pamodaj šťastia

  1979 20'
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: vb, a, br, CB, fl, cl, vn, vc, bat
 • Stabat mater

  pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle
  2014 25'
  OBSADENIE: s, vn, CM
 • elektroakustické
 • In Between

  1993 8' 30''
  OBSADENIE: C+(ob)
 • Story

  pre ženský hlas hlas a mg. pás
  1995 1995, rev. 2014, 12'
  OBSADENIE: C+(v)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí
  (s výlučným zreteľom na médium gitary)
  2017 Slovenská hudba roč. 43, 2017, č. 3, s. 261–273
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 190–210
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • KANIŠÁKOVÁ, Tatiana: Zborová tvorba I. Szeghy a N. Bodnára
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 92-96
 • REICHOVÁ, Zuzana: Poďme do ZOO! Cyklus Iris Szeghy pre malých klaviristov
  2005 Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005, s. 116–120
 • KMIŤOVÁ, Jana: K hudobnej tvorbe Iris Szeghy v 90. rokoch
  2002 Slovenská hudba roč. 28, 2002, č. 1, s. 64–76
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Iris Szeghy
  1993 Kontrapunkt Kalender für Europa, Furore-Edition, Kassel 1993, s. 94–98
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KATINA, Peter: Iris Szeghy: Music for Voice, Clarinet and Piano [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Ľudstvo
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 12
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  V znamení mladých
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 12
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zborová duchovná tvorba v Redute
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 5
 • BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
  Trio Sentegmento
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 29
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: S Iris Szeghyovou o novej Stabat mater
  2017 In: operaslovakia.sk/s-iris-szeghyovou-o-novej-stabat-mater/
  Opera Slovakia 2017
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 10
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková : secret VOICE electric [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 37–38
 • SLOBODA, Matej: ISCM World Music Days
  Tongyeong – Južná Kórea 28. 3. – 1. 4. 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 4
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!
  2016 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 13, 2016, č. 3-4, s. 26-29
 • KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 37
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]
  2015 In: operaplus.cz/dvakrat-eva-suskova-tajny-hlas
  2015
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6, 9
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Umění bylo a zůstane katarzí duše – Iris Szeghy [rozhovor]
  2014 In: operaplus.cz/umeni-bylo-a-zustane-katarzi-duse-iris-szeghy/
  2014
 • BUBNÁŠ, Juraj: ŠKO Žilina a skladateľské návraty domov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 18
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Iris Szeghy: To podstatné prichádza až za remeslom... [rozhovor]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 16–18
 • TICHÝ, Stanislav: Melos-Étos 2013
  Organové koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 20
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Slovenská hudba roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 3
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2011
  12: London Sinfonietta, Franck Ollu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 18
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30–32
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Iris Szeghy: "ostať sama sebou..." [rozhovor]
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 1, s. 8–9
 • DVOŘÁKOVÁ, H.: Som plná kontrastov [rozhovor]
  2000 (26. 8.) Pravda 2000 (26. 8.), s. 15
 • SCHALZ–LAURENZE, Ute: Keine Angst vor der Melodie
  1999 (3.12.) TAZ 1999 (3.12.)
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Ženu hudbou neudrieš
  1999 Slovenka 1999, č. 16, s. 24–25
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vysnívaný projekt? Písať dobrú hudbu
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 9, s. 3
 • LITSCHAUEROVÁ, Nina: Malá nádej vo veľkej bezmocnosti
  1995 Nové slovo bez rešpektu 1995, č. 39, s. 16–17
 • FELLEGI, Pavol: K premiére: Skladateľ vždy rieši svoje problémy
  1992–93 Filharmonické listy 1992–93, č. 2, s. 3–4
 • HRONEC, I.: Varšava tlieskala Iris
  1992 Nedeľný telegraf 1992, č. 139
 • URBANCOVÁ, Hana: Hudba je súčasťou sveta
  1991 Literárny týždenník 1991, č. 46, s. 15
 • TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Myslieť to s hudbou úprimne
  1989 Večerník 1989, č. 64, s. 6–7
 • TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Túžba po ľudskom kontakte
  1987 Slovenka 1987, č. 21, s. 32
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Skladateľka Iris Szeghy
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 11, s. 4
 • Analýzy diel
 • ZATLOUKALOVÁ, Zuzana: Iris Szeghyová: Smyčcový kvartet Musica dolorosa
  1987 Hudební rozhledy 1987
 • Personálna bibliografia
 • Dve variácie na tému “koncertantnosť”
  2001 Slovenská hudba 2001, č. 2–3, s. 385–398
 • Prečo, čo a ako. Skladateľská reflexia a sebarexlexia
  2000 Koniec storočia, koniec tisícročia. Muzikologický zborník sympózia Melos–Etos 1999, Bratislava 2000, s. 153–160
 • Are there any women in Slovakia?
  1998 Evterpe Göteborg 1998, č. 4, s. 4
 • Sú na Slovensku ženy?
  1998 Hudobný život 1998, č. 23–24, s. 6
 • Musik ist eine Brücke
  1996 Auftakt Hamburg 1996, č. 8, s. 38

Diskografia

 • Foto: Iris Szeghy: Music for Voice, Clarinet and Piano IRIS SZEGHY: MUSIC FOR VOICE, CLARINET AND PIANO
  2018 CD – Diskant DK0177-2
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Nao Higano (s), Martin Adámek (cl)
  2. Iris Szeghy: Perpetuum mobile
   Zuzana Biščáková (pf)
  3. Iris Szeghy: Preludio e danza
   Martin Adámek (clb)
  4. Iris Szeghy: Hesse Splitter I (Čriepky z Hesseho)
   Nao Higano (s), Zuzana Biščáková (pf)
  5. Iris Szeghy: Folclorico
   Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
  6. Iris Szeghy: Vivat leto!
   Martin Adámek (cl)
  7. Iris Szeghy: Psalm
   Nao Higano (s)
  8. Iris Szeghy: Anrufung des Grossen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa)
   Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE electric EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE ELECTRIC
  2016 CD – Real Music House 2393-007-2
  1. Martin Burlas: Námorníci
   Eva Šušková (v), Martin Burlas (C)
  2. Fero Király: January 2016
   Eva Šušková (v), Fero Király (pf, C)
  3. Daniel Matej: MORSeARIA (miserere)
   Eva Šušková (s), Daniel Matej (C), Adam Matej (C)
  4. Juraj Vajó: ... pre ženský hlas a mg pás
   Eva Šušková (v), Boris Vaitovič (C), Fero Király (C)
  5. Miroslav Tóth: Lamento riaditeľky (fragment z opery Zázračná masážna tyč)
   Eva Šušková (v), Zuzana Biščáková (cmb), Miroslav Tóth (C)
  6. Víťazoslav Kubička: Portrét ženy
   Eva Šušková (v), Víťazoslav Kubička (C)
  7. Iris Szeghy: Story
   Eva Šušková (v), Juraj Ďuriš (mg), Iris Szeghy (mg)
  8. Július Fujak: Nikde
   Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)
 • Foto: Eva Šušková : secret VOICE EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE
  2015 CD – Hudobný fond SF 00832131
  1. Iris Szeghy: Meadow Song
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)
  4. Tomáš Boroš: Slová
   Eva Šušková (s, bat)
  5. Ivan Buffa: The Four Agreements
   Eva Šušková (s)
  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie
   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)
  7. Martin Burlas: Chlad pomáha
   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)
 • Foto: Elena Letňanová Plays Works by Slovak Composers ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS
  2014 CD – Hudobný fond SF 00792131
  1. Roman Berger: Soft November Music
   Elena Letňanová (pf)
  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov
   Elena Letňanová (pf)
  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
   Elena Letňanová (pf)
  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
   Elena Letňanová (pf)
  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie
   Elena Letňanová (pf)
  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues
   Elena Letňanová (pf)
 • Foto: Music from the Old Times MUSIC FROM THE OLD TIMES
  2011 CD – Diskant DK 0138-2 131
  1. Francesco Canova da Milano: Ricercare VII
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  2. Francesco Canova da Milano: Fantasia XXXV
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  3. Francesco Canova da Milano: Fantasia XXI
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  4. Francesco Canova da Milano: Fantasia LI
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  5. Francesco Canova da Milano: Fantasia LV
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  6. Joseph Kaspar Mertz: Vaterlands – Blüthen Op. 1
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  7. Manuel María Ponce Cuéllar: Suite en la Menor
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  8. Joseph Kaspar Mertz: Romanza (z cyklu Bardenklänge op. 13)
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  9. Joseph Kaspar Mertz: Introduction et Rondo Brillante op. 11
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  10. Iris Szeghy: Suite de poche (Suita do vrecka)
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  11. Joseph Kaspar Mertz: An die Entfernte (z cyklu Bardenklänge op. 13)
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  12. Joseph Kaspar Mertz: Concertino
   Vladimír Ondrejčák (gui)
  13. José María Gallardo del Rey: California suite
   Vladimír Ondrejčák (gui)
 • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
  2011 CD – Pavlík Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Iris Szeghy IRIS SZEGHY
  2008 CD – MGB CTS-M 112
  1. Iris Szeghy: Vielleicht, dass uns etwas aufginge
   Sylvia Nopper (s), Concerto Boswil, Israel Yinon (dir.)
  2. Iris Szeghy: Canticum
   Teodoro Anzelotti (ac)
  3. Iris Szeghy: Sláčikové trio "Goldberg"
   Goldberg Trio Lucerne, Ina Dimitrova (vn), Annette Bartholdy (vl), Martin Zappa (vc)
  4. Iris Szeghy: Psalm
   Leila Pfister (ms)
  5. Iris Szeghy: Ad Parnassum
   Camerata Bern, Erich Höbarth (vn, umv.)
 • Foto: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Diskant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talizman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Iris Szeghy : Ensemble Sur Plus : Porträtkonzert IRIS SZEGHY : ENSEMBLE SUR PLUS : PORTRÄTKONZERT
  2001 CD – Hastedt Verlag Bremen HT 5321
  1. Iris Szeghy: Preludio e danza
   Erich Wagner (clb)
  2. Iris Szeghy: Midsummer Night’s Mystery
   Pascal Pons (bat), Olaf Tzschoppe (bat)
  3. Iris Szeghy: Perpetuum mobile
   Sven Thomas Kiebler (pf)
  4. Iris Szeghy: Afforismi II
   Martina Roth (fl), Peter Veale (ob, ci), Erich Wagner (clb)
  5. Iris Szeghy: Ciaccona
   Bodo Friedrich (vl)
  6. Iris Szeghy: In Between
   Peter Veale (ob)
  7. Iris Szeghy: Musica folclorica "Hommage a Bartók"
   Erich Wagner (cl), Olaf Tzschoppe (bat), James Avery (pf)
 • Foto: Seven Through Five - Societa Rigata SEVEN THROUGH FIVE - SOCIETA RIGATA
  2001 CD – Slovart Records SR-0044
  1. Marián Lejava: Seven bagatelles
   Societa Rigata
  2. Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3
   Societa Rigata
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Societa Rigata
  4. Juraj Vajó: Bez názvu
   Societa Rigata
  5. Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40
   Societa Rigata
  6. Petra Bachratá: Choral e canon
   Societa Rigata
  7. Iris Szeghy: Afforismi
   Societa Rigata
  8. Marián Lejava: seven through five (notturno no. 3)
   Societa Rigata
 • Foto: Da Capo DA CAPO
  1994 CD – LC 4937
  1. Iris Szeghy: Afforismi II
   Ensemble SurPlus
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina

Ocenenia

 • Aleksander Tansman International Competition of Musical Personalities, Lodz (PL)
  2006 - Čestné uznanie za dielo Ad Parnassum
 • Súťaž zborového spevu v Jihlave (CZ)
  1998 - 2. cena za dielo Three Shakespearean Songs za Song Sung in Arden
  (1. neudelená)
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1994 za dielo Koncert pre violončelo a orchester
 • Súťaž zborového spevu v Jihlave (CZ)
  1989 - 3. cena za dielo Žalm hladujúceho
 • Skladateľská súťaž Generace '88, Ostrava (CZ)
  1988 - 1. cena za dielo Suite de poche (Suita do vrecka)
 • Skladateľská súťaž Generace '85, Ostrava (CZ)
  1985 - 1. cena za dielo Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
 • Skladateľská súťaž Generace '84, Ostrava (CZ)
  1984 - 2. cena za dielo Vyznania
  (1. neudelená)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Iris Szeghy: Ľudstvo
  kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
  8. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Storočnica vzniku ČSR - ŠKO Žilina, Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Iris Szeghy: Stabat mater
  pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle
  17. 2.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)
 • Iris Szeghy: Anrufung des Grossen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa)
  29. 5.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
  Verzia pre soprán, klarinet a klavír.
 • Iris Szeghy: Meadow Song
  pre soprán a jeden melodický nástroj
  29. 5.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Martin Adámek (cl)
  Verzia pre soprán a klarinet.
 • Iris Szeghy: Folclorico
  27. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  Premiéra verzie pre violončelo a akordeón.
 • Iris Szeghy: Menschheit (Ľudstvo)
  Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
  20. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Oliver Dohnányi (dir.), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Iris Szeghy: Meadow Song
  pre soprán a jeden melodický nástroj
  9. 2.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)
  Verzia pre soprán a flautu.
 • Iris Szeghy: Slovenský tanec
  13. 12.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn)
  Slovenská premiéra husľovej verzie.
 • Iris Szeghy: Christmas Carol
  pre organ
  19. 12.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dóm sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Štrbák (org)
 • Iris Szeghy: Neniae
  pre dychové kvinteto a klavír
  13. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Divadlo Aréna, Bratislava, SK
  INTERPRETI: London Sinfonietta, Franck Ollu (dir.)
 • Iris Szeghy: Musica dolorosa
  2. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Jaroslav Kyzlink (dir.)
 • Iris Szeghy: Ad Parnassum
  pre sláčiky podľa obrazov Paula Kleea
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Iris Szeghy: Psalm 130
  27. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Petra, St. Peterburg, SK
  INTERPRETI: Sylvia Nopper (s), Martin Heini (org)
 • Iris Szeghy: Anrufung des Grossen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa)
  11. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Amaltea
  Verzia pre soprán, flautu a klavír.
 • Iris Szeghy: Homewards
  pre veľký orchester
  4. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, John Neschling (dir.)
 • Iris Szeghy: Variácie na nemeckú ľudovú pieseň
  14. 4.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Dzadík (cr), Roman Bielik (cr), Karol Nitran (cr)
 • Iris Szeghy: Musica folclorica "Hommage a Bartók"
  pre klarinet, bicie nástroje a klavír
  15. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Surplus, Nicola Miorada (cl), Pascal Pons (bat), James Avery (pf)
 • Iris Szeghy: Bolero-Blues
  pre klavír
  26. 3.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marcel Worms (pf)
 • Iris Szeghy: When I Die (Ha meghalok)
  pre hlas a bicie nástroje
  13. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Paulette Herbich (a), Amy Lynn Barber (bat)
 • Iris Szeghy: Afforismi II
  pre flautu, hoboj a basklarinet
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Janošík (fl), Ivan Danko (ci), Matej Drlička (clb)
 • Iris Szeghy: Oratio et gratiarum actio pro sanitate matris meae
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: The Hilliard Ensemble
 • Iris Szeghy: Story
  pre ženský hlas hlas a mg. pás
  12. 10.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sigune von Osten (s)
 • Iris Szeghy: Ciaccona
  pre husle alebo violu sólo
  12. 3.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Veronika Pešková (vn)
 • Iris Szeghy: Preludio e danza
  pre basklarinet alebo basetový roh
  10. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorný koncert Spolu koncertných umelcov, SK
 • Iris Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester
  28. 1.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Iris Szeghy: Ciaccona
  pre husle alebo violu sólo
  23. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jan Pěruška (vl)
 • Iris Szeghy: Suite de poche (Suita do vrecka)
  pre gitaru
  18. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Tomčányi (gui)
 • Iris Szeghy: Bolo to tak?
  Tri žartovné piesne pre trojhlasný detský zbor a klavír (sláčikové kvarteto)
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor pri ODPM v Prešove, Klára Ganzerová (pf), Eva Zacharová (dir.)
 • Iris Szeghy: Canto triste
  Nokturno pre violončelo alebo trombón a klavír
  20. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
 • Iris Szeghy: Hommage à Rodin
  Dotyky s tromi sochami majstra pre husle a klavír
  1983 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)
 • Iris Szeghy: Pamodaj šťastia
  1979 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Iris Szeghy: V parku môjho otca
  pre orchester
  9. 12.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Stadthaus, Winterthur, CH
  INTERPRETI: Musikkollegium Winterthur, Douglas Boyd (dir.)
 • Iris Szeghy: Stabat mater
  pre miešaný zbor rozdelený na 3 skupiny, sólový soprán a sólové husle
  22. 10.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  5. Internationaler Kirchenmusikkongress, Berner Münster, Bern, CH
  INTERPRETI: Andrea Suter (s), Bettina Boller (vn), Chors des Gymnasiums Neufeld, Chor der Universität Bern, Adrienne Rychard (dir.), Bruno Späti (dir.), Matthias Heep (dir.)
 • Iris Szeghy: Folclorico
  7. 3.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Obere Fabrik, Sissach, CH
  INTERPRETI: Rustem Khamidullin (vc), Paola De Piante Vicin (pf)
  Premiéra verzie pre violončelo a klavír.
 • Iris Szeghy: Gratia gratiam parit
  8. 11.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Stadtkirche, Aarau, CH
  INTERPRETI: Ars Canora Zürich, Stephan Fuchs (dir.)
 • Iris Szeghy: Menschheit (Ľudstvo)
  Kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester
  31. 3.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Berner Münster, Bern, CH
  INTERPRETI: Christine Esser (s), Chöre der Evangelischen Singgemeinde Bern/Zürich, Collegium musicum, Johannes Günther (dir.)
 • Iris Szeghy: 2 Mani Matter Lieder
  pre štyri sólové hlasy
  26. 10.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wildt'sches Haus, Bazilej, CH
  INTERPRETI: Kammerton-Quartett
 • Iris Szeghy: Folclorico
  3. 7.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Musikwoche Braunwald, Dorfkirche, Braunwald, CH
  INTERPRETI: Sabrina Bäbler (cl), Viviane Chassot (ac)
  Premiéra verzie pre klarinet a akordeón.
 • Iris Szeghy: Meadow Song
  pre dva soprány
  4. 4.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Švajčiarske veľvyslanectvo, Bogota, CO
  INTERPRETI: Sylvia Nopper (s), Beatriz Elena Martinez (s)
 • Iris Szeghy: Afforismi IV
  29. 5.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival "Foro Internacional de Musica Nueva Manuel Enriquez 2010", Bellas Artes Palace, Mexico City, MX
  INTERPRETI: Anibal Robles Kelly (fl), Rodrigo Garibay (sx), Antonio Rosales (clb)
 • Iris Szeghy: Neniae
  pre dychové kvinteto a theremin
  6. 5.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gare du Nord, Bazilej, CH
  INTERPRETI: Camerata Variabile, Lydia Kavina (C)
 • Iris Szeghy: Christmas Carol
  pre organ
  31. 12.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rímskokatolícky kostol, Willisau, CH
  INTERPRETI: Peter Unternährer (org)
 • Iris Szeghy: Jarná sonáta
  pre organ
  28. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  St. Martin Kirche, Baar, CH
  INTERPRETI: Martin Kovarik (org)
 • Iris Szeghy: Sláčikové trio "Goldberg"
  13. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Lucerne Festival 2008, Matthäuskirche, Luzern, CH
  INTERPRETI: Goldberg Trio Lucerne, Ina Dimitrova (vn), Annette Bartholdy (vl), Mattia Zappa (vc)
 • Iris Szeghy: Slovenský tanec
  1. 2.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kirche Bruder Klaus, Emmenbrücke, CH
  INTERPRETI: Martina Brodbeck (vc)
  Premiéra violončelovej verzie.
 • Iris Szeghy: Three Shakespearean Songs
  18. 11.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kirche Oberstrass, Zürich, CH
  INTERPRETI: ars cantata zürich, Monica Buckland (dir.)
 • Iris Szeghy: Hesse Splitter (Čriepky z Hesseho)
  11. 5.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Augustinerkirche, Zürich, CH
  INTERPRETI: Johannes Gloor (t), Paul Suits (pf)
 • Iris Szeghy: Slovenský tanec
  26. 12.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Rütihubelbad, CH
  INTERPRETI: Karel Boeschoten (vn)
  Premiéra husľovej verzie.
 • Iris Szeghy: Ad Parnassum
  pre sláčiky podľa obrazov Paula Kleea
  4. 12.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Paul Klee Zentrum, Bern, CH
  INTERPRETI: Camerata Bern, Erich Höbarth (dir.)
 • Iris Szeghy: Anrufung des Grossen Bären (Vzývanie Veľkého medveďa)
  12. 2003 Prvé uvedenie v zahraničí
  Luzern, CH
  INTERPRETI: Amaltea
 • Iris Szeghy: Vielleicht, dass uns etwas aufginge
  pre soprán a sláčiky
  2. 7.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Boswiler Sommer, Alte Kirche, Boswil, CH
  INTERPRETI: Sylvia Nopper (s), Concerto Boswil, Israel Yinon (dir.)
 • Iris Szeghy: Canticum
  pre akordeón
  24. 9.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  PL
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Iris Szeghy: It-Movements
  pre flautu, klarinet (basklarinet), husle, violončelo a bicie nástroje
  13. 9.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kozertsaal der Musikhochschule, Zürich, CH
  INTERPRETI: Ensemble Cattrall Zürich, Marc Kissóczy (dir.)
 • Iris Szeghy: Preludio e danza
  pre basklarinet alebo basetový roh
  12. 9.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Teatro Comunale, Fiuggi, IT
 • Iris Szeghy: Musica folclorica "Hommage a Bartók"
  pre klarinet, bicie nástroje a klavír
  13. 6.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica Nova, Koncertná sieň Bulharského rozhlasu, Sofia, BG
  INTERPRETI: Controverse, bulharský súbor
 • Iris Szeghy: Vivat Heidelberg!
  8. 6.
  1996
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival "Gegenwelten – Komponistinnen heute", Heidelberg, DE
  INTERPRETI: Heidelberg Festival Ensemble
 • Iris Szeghy: Story
  pre ženský hlas hlas a mg. pás
  1995 Prvé uvedenie v zahraničí
  Budapešť, HU
  INTERPRETI: Sigune von Osten (s)
 • Iris Szeghy: Afforismi II
  pre flautu, hoboj a basklarinet
  1993 Prvé uvedenie v zahraničí
  Stuttgart, DE
  INTERPRETI: ensemble recherche
 • Iris Szeghy: Psalm
  1993 Prvé uvedenie v zahraničí
  Stuttgart, DE
 • Iris Szeghy: Ave Maria
  pre soprán a sláčiky
  1992 Prvé uvedenie v zahraničí
  Dartingtonské letné kurzy, Dartington, UK
  INTERPRETI: Composers Ensemble
 • Iris Szeghy: Midsummer Night’s Mystery
  pre dvoch/štyroch hráčov na bicích nástrojoch
  1992 Prvé uvedenie v zahraničí
  DE

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 1997 1997 Melos-Étos 1997

 • Foto: Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes 1985 Jozef Malovec, Iris Szeghy, Pavol Malovec, Vladimír Bokes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák

Audio

 • Szeghy, Iris: Concertino


« späť na zoznam Aktualizované: 12. 04. 2018