• 1971 – 1976

  Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozef Podprocký, klavír – Marta Reiterová)

 • 1976 – 1981

  VŠMU (kompozícia – Andrej Očenáš)

 • 1981 – 1984

  pedagogička hudobnej teórie na ĽŠU v Bratislave

 • 1984 – 1986

  štipendium Slovenského hudobného fondu

 • 1986 – 1989

  VŠMU, interná ašpirantúra (kompozícia – Ivan Hrušovský), artis doctor

 • 1989

  mesačná stáž v Budapešti a vo Varšave (štipendiá Ministerstva kultúry SR)

 • 1990

  umelkyňa v slobodnom povolaní

 • 1991

  mesačná stáž v Budapešti a vo Varšave (štipendiá Ministerstva kultúry SR)

 • 1992 – 1993

  štipendistka na Akademie Schloss Solitude v Stuttgarte

 • 1994

  pobyt na University of California at San Diego ako „visiting composer“, štipendium Soros Foundation a National Endowment for the Arts v New Yorku

 • 1995

  štipendistka STEIM Studia v Amsterdame

 • 1995

  trojmesačná stáž „composer in residence“ Štátnej opery v Hamburgu

 • 1999

  ročný štipendijný pobyt v Künstlerhäuser Worpswede v Nemecku

 • 2001

  kompozičná objednávka nadácie Pro Helvetia spojená s dvojmesačným pobytom v Künstlerhaus Boswil vo Švajčiarsku

 • 2002

  trojmesačný štipendijný pobyt v Stein am Rhein vo Švajčiarsku

 • 2010

  ocenenie „Zolliker Kunstpreis“, ktoré udeľuje nadácia Hintermeister-Gyger-Stiftung umelcom pôsobiacim v kantóne Zürich

"Szeghyovej doterajšie dielo prestavuje objemom vstrebaných kompozičných techník pozoruhodný celok. Sú v ňom zastúpené dva hlavné motívy: tradícia európskej hudby posledných troch storočí a proti tejto tradícii namierené avantgardné smery posledných päťdesiatich rokov. Zákonite dochádza medzi týmito záujmami k pnutiu, ku stretu. Szeghy však tento vnútorný rozpor nepovyšuje na centrálny štýlotvorný prvok, jej spracovanie divergentného materiálu nevedie poslucháča k uvedomovaniu si „šokujúcich“ rozporov, ale celá jej tvorba je podriadená základnému postoju – „nové“ sa integruje do „starého“, respektíve naopak. Osobitný dôraz v tomto procese syntézy kladie na ozvláštnenie výpovede, o čo sa snaží raz priamou konfrontáciou ustálenej, „tradičnej“ textúry s efemérnou zvukovosťou súčasných techník tvorenia tónu (vrátane elektroakustickej hudby), inokedy ponorením sa do vopred zvolenej formy (napr. ciaccona) a hľadaním prieniku objektívnych a subjektívnych prvkov v priestore vymedzenom touto formou. Dôležitým motivačným zdrojom sú pre Szeghy aj hodnoty pochádzajúce z výtvarného umenia (Hommage à Rodin), literatúry (Afforismi) či archaického folklóru (Midsummer Night’s Mystery)."

(ZAGAR, Peter: Iris Szeghy. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 274.) 

x