Profil osobnosti

Foto: Jana Kmiťová Autor: Martina Šimkovičová

Jana Kmiťová

4. 9. 1976 Prešov

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1990 – 1996
Konzervatórium v Košiciach (klavír – Melánia Hermanová, kompozícia – Jozef Podprocký)
1996 – 2001
VŠMU v Bratislave (kompozícia – Dušan Martinček)
1997
skladateľské kurzy v Trsteniciach, Česká republika (Ivo Medek, Martin Smolka)
1998
skladateľský kurz Voix Nouvelles v Abbay de Royaumont, Francúzsko (Brian Ferneyhough, Johannes Schölhorn, Toshio Hosokawa)
1998
skladateľský kurz v Buckowe, Nemecko (Folke Rabe), objednávka skladby pre sláčikové kvarteto pre Otvárací koncert budúceho ročníka kurzu
1999
skladateľský kurz v Reichenau, Rakúsko (Michael Jarrell)
1999 – 2004
štúdium kompozície na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Michael Jarrell), štúdium ukončené s „Würdigungspreis“ – cena rektora školy
2000
skladateľský kurz v Domaine Forget, Kanada (John Rea, Denis Boulian), spolupráca so súborom NEM (Nouvel Ensemble Moderne)
2000, 2002
štipendium japonskej nadácie Nippon-Wien
2001, 2003, 2004
účasť na hudobnom festivale v Takefu, Japonsko
2002
účasť na nemeckom projekte „Musik für Ravensbrück“, objednávka skladby pre soprán, flautu, 2 akordeóny a klavír
2002, 2003
skladateľský kurz v Lugane, Švajčiarsko (Michael Jarrell)
2005
skladateľský kurz v Grazi, Rakúsko (Beat Furrer)
2009 – 2013
spolupráca s medzinárodnou interpretačnou súťažou Rajecká hudobná jar (kompozície skladieb pre víťazov súťaže)
2011
báseň so langsam wie ein haar wächst (tak pomaly ako rastie vlas) zaradená do antológie 100 najlepších zaslaných básni za rok 2011 z celej nemeckej hovoriacej oblasti
2013
pracovné štipendium Spolkového ministerstva školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky
2014
Staatsstipendium für Komposition (Štátne štipendium pre kompozíciu) Spolkového ministerstva školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky
2019 
Staatsstipendium für Komposition (Štátne štipendium pre kompozíciu) Spolkového ministerstva školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky

Diela

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 382–413
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KATINA, Peter: O centre pre umenie VIOLA s Tatianou Pirníkovou a Ondrejom Veselým
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 22-24
 • red: Ceny Hudobného fondu 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 2
 • VESELÝ, Ondrej: Jana Kmiťová: Nebojím sa riskovať a skúšať nápady [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 24 – 26
 • KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 2
 • KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 8
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 1-2, s. 55
 • MATEJ, Daniel: ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 32
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 25
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Quasars Ensemble na štandardnej úrovni
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 14
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Staré objavy i premiéry so SF
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 10–11
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • BUBNÁŠ, Juraj: ISCM World Music Days
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 13
 • ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci
  Žalmy slovenských skladateľov
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 17
 • ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013
  Stadler Quartett cez strmé mosty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 18
 • BUBNÁŠ, Juraj: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Camerata Silesia, Webern Symphonie Orchester
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 15
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 14
 • OSIECKI, Matthias: Jana Kmitova, Komponistin. Verbindung von Intellekt und Emotion
  In: oe1.orf.at/highlights/30434.html
 • Personálna bibliografia
 • K hudobnej tvorbe Iris Szeghy v 90. rokoch
  2002 Slovenská hudba roč. 28, 2002, č. 1, s. 64–76

Diskografia

 • Foto: Nowe utwory z krajów Grupy Wyszehradzkiej NOWE UTWORY Z KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
  2017 CD – Polish Music Information Centre polmic 138
  1. Jakub Szafrański: Karpaty
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  2. Martin Wiesner: Raindrops on Plastic Rooftops
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec
  3. Jana Kmiťová: Gesichtsstudien
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  4. András Gábor Virágh: Metamorphosis
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
 • Foto: 2014 IAMIC Concert "Tradition and New Music" 2014 IAMIC CONCERT "TRADITION AND NEW MUSIC"
  2014 CD – Polish Music Information Centre polmic 115
  1. Savvas Savva: Drepani
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  2. Cândido Lima: Momentos-Memórias II
   Miguel Raposo (gui), Philippe Raposo (gui), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  3. Jana Kmiťová: Metamerie
   Michal Paľko (fu), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  4. Gunnar Andreas Kristinsson: Arma Virumque Cano
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  5. Zygmunt Krauze: Aus aller Welt stammende
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: ArtMusFair Warsaw 2010 ARTMUSFAIR WARSAW 2010
  2010 CD – Polish Music Information Centre polmic 060
  1. Roman Berger: Post scriptum
   Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
  2. Jana Kmiťová: Metamerie
   Michal Paľko (fu), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
  3. Berislav Šipuš: Un jardin sous la pluie avec un compositeur sans parapluie
   Jerzy Kornowicz (pf), Szymon Bywalec (dir.), Orkiestra Muzyki Nowej
  4. Tansy Davies: Neon
   Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Slovaks for the Warsaw Autumn SLOVAKS FOR THE WARSAW AUTUMN
  2006 CD – Polish Music Information Centre polmic 018
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Ján Rigan (clb), Mikuláš Duranka (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Lukáš Krejčí (bat), Martin Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Martin Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Skica
   Melos Ethos Ensemble, Róbert Krchniak (ci), Ján Rigan (clb), Viliam Vojčík (cr), Mikuláš Duranka (tr), Peter Kosorín, jr. (tp), Marián Lejava (dir.)
  4. Jerzy Kornowicz: Dawning Light IV "Melos Ehots"
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
   Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Foto: Melos Ethos Ensemble MELOS ETHOS ENSEMBLE
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10005
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Jozef Eliáš (clb), Rastislav Suchan (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Štefan Bugala (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Boško Milaković: Tetrapophonic
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Postlúdium
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Jaroslav Gregorovič (mb), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Marián Lejava: Flat Lands and Plains
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Musik für Ravensbrück MUSIK FÜR RAVENSBRÜCK
  2003 CD – Kulturfeste im Land Brandenburg
  1. Marianthi Papalexandri-Alexandri: Still Life
   Ensemble QNG 138
  2. Weronika Ratusińska: String Quartet No. 2 "Last Moments"
   DAFō Quartet
  3. Aziza Sadikova: Entfernung
   Kinga Maria Roesler (vl)
  4. Diana Čemerytė: Lamentation, a sound rose in memory of the women of Ravensbrück
   Tempera Quartet
  5. Jana Kmiťová: Dych
   Ensemble Neue Musik Bratislava, Zuzana Rašiová (s), Monika Štreitová (fl), Mária Mártonová Kormanová (ac), Ana Krsmanović (ac), Andrea Bálešová (pf)
  6. Jana Kmiťová: Ludmila Peškařová: Lieder aus Ravensbrück
   Ensemble Neue Musik Bratislava, Zuzana Rašiová (s), Monika Štreitová (fl), Mária Mártonová Kormanová (ac), Ana Krsmanović (ac), Andrea Bálešová (pf), Enikő Ginzery (zmb), Ronald Šebesta (cl)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2018 za dielo Gesichtsstudien
 • Krídla Ivana Laučíka
  2009
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2008 za vokálno-inštrumentálnu skladbu Ravensbrück II a inštrumentálnu skladbu Stille Macht
 • Cena hudobného festivalu v Piešťanoch
  2007 za dielo Winterblätter
 • Cena medzinárodného hudobného festivalu v Takefu, Japonsko
  2003

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jana Kmiťová: "Ich muss weggehen"
  pre klarinet, husle, violončelo a klavír
  29. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  "...from America to Europe...", Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Adámek (cl), Juraj Tomka (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf)
 • Jana Kmiťová: Benátske kamienky
  Klavírne kvinteto
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Jana Kmiťová: Dve piesne
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Jana Kmiťová: Päť skladieb pre kontrabas a klavír
  17. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, SK
 • Jana Kmiťová: Otče náš
  2. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  PKO, Prešov, SK
 • Jana Kmiťová: Es war einmal ein Baum
  1. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  O hudbe s jej tvorcami, VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Kamil Mihalov (pf)
 • Jana Kmiťová: Február
  pre gitaru a klavír
  1. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  O hudbe s jej tvorcami, VIOLA - centrum pre umenie, Prešov, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Kamil Mihalov (pf)
 • Jana Kmiťová: Biela melódia
  21. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Musikschule Alsergrund Wien, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Georgine Winter (pf), Jana Kmiťová (pf)
 • Jana Kmiťová: Elégia čakajúcej
  pre violončelo a klavír
  4. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Natália Melicherčíková (vc), Xénia Egedová (pf)
 • Jana Kmiťová: Searching (You)
  17. 5.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  AsynChronie – Prehliadka mladých skladateľov, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Javorka (dir.)
 • Jana Kmiťová: Ozveny
  pre štvoro huslí
  13. 9.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anežka Kurajdová (vn), Lujza Lakoštíková (vn), Dorka Lakoštíková (vn), Anna Žmijáková (vn)
 • Jana Kmiťová: Nebengedanken (Postranné myšlienky)
  pre veľký orchester
  10. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Jana Kmiťová: Rotácie
  pre xylofón a klavír
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Lenhart (xlf), Jelena Horváthová (pf)
 • Jana Kmiťová: Ave Maria
  pre tenor a klavírne trio
  21. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Ladislava, Rajec, SK
  INTERPRETI: Marián Remenius (t), Zuzana Kolenová (vn), Oľga Pažická (vc), Eva Blunárová (pf)
 • Jana Kmiťová: Marie und die Tiere (Mária a zvieratká)
  Sedem skladieb pre violončelo a klavír
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Foltánová (vc), Mária Škorvánková (pf)
 • Jana Kmiťová: Drei Psalmfragmente (Tri žalmové fragmenty)
  pre veľký orchester
  14. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Jana Kmiťová: Dve žalmové piesne
  pre soprán a gitaru
  20. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žalmy slovenských skladateľov, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Vladimír Ondrejčák (gui)
 • Jana Kmiťová: Trio
  pre husle, harfu (alebo vibrafón) a klavír
  19. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála ZUŠ, Rajec, SK
  INTERPRETI: Zuzana Kolenová (vn), Rudolf Maják (vbf), Eva Blunárová (pf)
 • Jana Kmiťová: Ave Maria
  pre tenor a klavír
  4. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Remenius (t), Jelena Horváthová (pf)
 • Jana Kmiťová: Rozprávaj mi o šťastí
  Tri piesne na vlastné texty pre soprán a klavír
  4. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Škubová (s), Jelena Horváthová (pf)
 • Jana Kmiťová: Jesienky
  Cyklus 5 piesní pre detský hlas a klavír
  10. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Sedláčková (v)
 • Jana Kmiťová: S veršíkom
  Cyklus piesní pre spev a klavír
  10. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Sedláčková (v)
 • Jana Kmiťová: Sláčikové kvarteto č. 3
  Strmé mosty
  9. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stadler Quartet
 • Jana Kmiťová: Dezemberspiele (Decembrové hry)
  pre 10 hráčov na bicie nástroje
  16. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajec, SK
  INTERPRETI: Crush Drums
 • Jana Kmiťová: Tri malé pesničky
  pre zobcovú flautu a klavír
  16. 5.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajec, SK
  INTERPRETI: Oľga Škadrová (fld), Marián Milo (pf)
 • Jana Kmiťová: Geschichte der Demut (Dejiny pokory)
  pre akordeón
  30. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jana Kmiťová: September Child
  pre dve harfy
  3. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sutter Sisters
 • Jana Kmiťová: Variácie pre husľové trio
  31. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rajecká hudobná jar, Rajec, SK
  INTERPRETI: Kristína Jurigová (vn), Kristína Šeligová (vn), Jakub Melo (vn)
 • Jana Kmiťová: Dva príbehy z prázdneho domu
  pre flautu a klavír
  3. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Debora Betinová (fl), Jozef Chabroň (pf)
 • Jana Kmiťová: Metamerie
  pre fujaru a komorný súbor
  7. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Michal Paľko (fu), Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dir.)
 • Jana Kmiťová: Viola Memory
  13. 9.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lukáš Kmiť (vl), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Jana Kmiťová: Motto
  Miniatúra pre 17 hudobníkov
  21. 2.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mitteleuropäisches Kammerorchester, Ajtony Csaba Szakács (dir.)
 • Jana Kmiťová: Pavor nocturnus
  pre 10 nástrojov
  10. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jana Kmiťová: Démoni
  15. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Jana Kmiťová: Biely most
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintové variácie slovenských skladateľov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)
 • Jana Kmiťová: Winterblätter
  pre dve gitary
  24. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Benčová (gui), Vladimír Ondrejčák (gui)
 • Jana Kmiťová: Tjeseň
  pre flautu, violončelo a gitaru
  29. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui), Michal Sťahel (vc)
 • Jana Kmiťová: Stilleben mit dem Wind (Zátišie s vetrom)
  pre veľký orchester
  9. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Koncertná sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
 • Jana Kmiťová: Abschiedsfragmente
  pre hoboj a sláčikové kvarteto
  8. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Malá sála Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Renato Bizotto (ob), Košické kvarteto
 • Jana Kmiťová: Isola sacra
  Koláž z textov básní Mily Haugovej pre osem hlasov
  30. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Jana Kmiťová: Naklonené roviny
  pre štvorručný klavír
  13. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf4m), Diana Buffa (pf4m)
 • Jana Kmiťová: Rana
  pre 13 nástrojov
  15. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Jana Kmiťová: Z mŕtveho domu
  pre akordeón a klavír
  23. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Janette Katinová - Šingerová (pf)
 • Jana Kmiťová: Suita v staršom štýle
  8. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Lucia Vaníčková (vn), Lukáš Kmiť (vl)
 • Jana Kmiťová: Kamea
  pre šesť nástrojov
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Košice, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Martin Mosorjak (cl), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Rastislav Pistrák (bat), Slovenka Benková (dir.)
 • Jana Kmiťová: Skraty
  25. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Konzervatórium Košice, Košice, SK
 • Jana Kmiťová: Sláčikové kvarteto č. 2
  10. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Jana Kmiťová: Flauto sólo II
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Jana Kmiťová: Tri fragmenty
  pre akordeón
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac)
 • Jana Kmiťová: Flauto sólo
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jana Kmiťová: Dve vianočné piesne
  18. 6.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slowakisches Kulturistitut Wien, Viedeň, AT
 • Jana Kmiťová: Päť skladieb pre kontrabas a klavír
  6. 6.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikschule Alsergrund Wien, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ilija Adolf (cb), Jana Kmiťová (pf)
 • Jana Kmiťová: Elégia čakajúcej
  pre violončelo a klavír
  5. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Natália Melicherčíková (vc), Xénia Egedová (pf)
 • Jana Kmiťová: Nebengedanken (Postranné myšlienky)
  pre veľký orchester
  4. 5.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky, Konzerthaus, Veľká sála, Berlín, DE
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Jana Kmiťová: So langsam wie ein Haar wächst
  21. 4.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Odessa, UA
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Martin Adámek (cl), Zuzana Biščáková (pf)
 • Jana Kmiťová: Es war einmal ein Baum
  8. 11.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  ISCM World New Music Days, The Vancouver Playhouse, Vancouver, CA
  INTERPRETI: Eve Egoyan (pf)
 • Jana Kmiťová: Gesichtsstudien
  15. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  New Works from Visegrád Group Countries, Veľká sála Kraľovského hradu, Varšava, PL
  INTERPRETI: Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
 • Jana Kmiťová: Ozveny
  pre štvoro huslí
  12. 9.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Anežka Kurajdová (vn), Lujza Lakoštíková (vn), Dorka Lakoštíková (vn), Anna Žmijáková (vn)
 • Jana Kmiťová: Rotácie
  pre xylofón a klavír
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Martin Lenhart (xlf), Jelena Horváthová (pf)
 • Jana Kmiťová: Metamerie
  pre fujaru a komorný súbor
  7. 10.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  ISCM World Music Days Wrocław, Zámok Książ, Wałbrzych, PL
  INTERPRETI: Michal Paľko (fu), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
 • Jana Kmiťová: Ave Maria
  pre tenor a klavír
  3. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Marián Remenius (t), Jelena Horváthová (pf)
 • Jana Kmiťová: Rozprávaj mi o šťastí
  Tri piesne na vlastné texty pre soprán a klavír
  3. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Anna Škubová (s), Jelena Horváthová (pf)
 • Jana Kmiťová: Lilium amabile
  pre husle, klarinet a violončelo
  31. 8.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Valdecaballeros, ES
  INTERPRETI: Stefania Michalic (vn), Jozef Michalic (cl), Enrique Hoyo Lisarde (vc)
 • Jana Kmiťová: September Child
  pre dve harfy
  4. 6.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gymnasium Wasagasse, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Sutter Sisters
 • Jana Kmiťová: Variácie pre husľové trio
  1. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Kristína Jurigová (vn), Kristína Šeligová (vn), Jakub Melo (vn)
 • Jana Kmiťová: Flauto Memory
  pre zobcovú flautu a klavír
  19. 4.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Júlia Csíziková (fld), Diana Buffa (pf)
 • Jana Kmiťová: Motto
  Miniatúra pre 17 hudobníkov
  20. 2.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Collegium Ungaricum, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Mitteleuropäisches Kammerorchester, Ajtony Csaba Szakács (dir.)
 • Jana Kmiťová: Pavor nocturnus
  pre 10 nástrojov
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival de Outono, Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Jana Kmiťová: Trio pre Evu (Trio für Eva)
  pre dve altové zobcové flauty a klavír
  30. 5.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kostol Kataríny Sienskej, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Eva Winter (fld), Georg Winter (fld), Jana Kmiťová (pf)
 • Jana Kmiťová: Stille Macht
  pre akordeón a klavír
  20. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Arnold Schönberg Center, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Ensemble Wiener Collage
 • Jana Kmiťová: Biely most
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf)
 • Jana Kmiťová: Ravensbrück II
  25. 11.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ravensbrück, DE
 • Jana Kmiťová: Drei Psalmfragmente (Tri žalmové fragmenty)
  pre veľký orchester
  13. 3.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jesus Christus Kirche, Berlín, DE
  INTERPRETI: Deutsches Symphonie-Orchester, Toshio Hosokawa (dir.)
 • Jana Kmiťová: Naklonené roviny
  pre štvorručný klavír
  28. 1.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  KlavierGalerie Wendl & Lung, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
 • Jana Kmiťová: Rozlúčka
  pre flautu a organ
  28. 10.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aveiro, PT
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org)
 • Jana Kmiťová: Briefanfänge an Ursus
  pre flautu, akordeón a klavír
  23. 8.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostravské dni novej hudby, Janáčkova konzervatoř, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Katarína Rybárová (ac), Andrea Bálešová (pf)
 • Jana Kmiťová: Tswaim
  pre organ
  19. 7.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Luzern, CH
  INTERPRETI: Zuzana Ferjenčíková (org)
 • Jana Kmiťová: Sláčikové kvarteto č. 3
  Strmé mosty
  8. 6.
  2004
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Takefu, JP
  INTERPRETI: Arditti Quartet
 • Jana Kmiťová: Trio
  pre husle, violončelo a akordeón
  2004 Prvé uvedenie v zahraničí
  Münchener Biennale, Mníchov, DE
 • Jana Kmiťová: Rana
  pre 13 nástrojov
  31. 7.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Lugano, CH
  INTERPRETI: Ensemble Ticino Musica, Giorgio Bernasconi (dir.)
 • Jana Kmiťová: Dych
  pre soprán, flautu, dva akordeóny a klavír
  20. 7.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ravensbrück, DE
  INTERPRETI: Zuzana Rašiová (s), Monika Štreitová (fl), Mária Mártonová Kormanová (ac), Ana Krsmanović (ac), Andrea Bálešová (pf)
 • Jana Kmiťová: Tras
  pre saxofón, klavír a bicie nástroje
  14. 6.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Takefu International Music Festival, Takefu, JP
  INTERPRETI: Trio Accanto, Marcus Weiss (sx), Yukiko Sugawara (pf), Christian Dierstein (bat)
 • Jana Kmiťová: Sláčikové kvarteto č. 2
  30. 9.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Müncheberg, DE
  INTERPRETI: DAFO Quartett
 • Jana Kmiťová: Kamea
  pre šesť nástrojov
  14. 6.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Takefu International Music Festival, Takefu, JP
  INTERPRETI: Klangforum Wien, Ken Takaseki (dir.)
 • Jana Kmiťová: Mozaika
  pre dve flauty, dva klarinety a fagot
  8. 2000 Prvé uvedenie v zahraničí
  Domaine Forget, CA
  INTERPRETI: Nouvel Ensemble Modern, Lorraine Vaillancourt (dir.)
 • Jana Kmiťová: Na dne dňa
  pre klarinet a klavír
  25. 5.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Viedeň, AT
  INTERPRETI: Matej Kozub (cl), Judit Varga (pf)
 • Jana Kmiťová: Rozklad
  pre fagot sólo
  25. 5.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Viedeň, AT
 • Jana Kmiťová: Štúdie
  pre flautu, husle a klavír
  3. 10.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Müncheberg, DE
  INTERPRETI: Frauke Kretschmer (fl), Misato Nakajima (vn), Bernhard Wambach (pf)
 • Jana Kmiťová: Unremembered never forget
  pre zobcovú flautu, hoboj a klavír
  25. 9.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Royamont, FR
  INTERPRETI: Ensemble Ictus

Audio

 • Kmiťová, Jana: Briefanfänge an Ursus
Video

 • Jana Kmiťová

  2013-00-00
  Sláčikové kvarteto č. 3

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Martin Burlas


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 10. 2019