• 1990 – 1996

  Konzervatórium v Košiciach (klavír – Melánia Hermanová, kompozícia – Jozef Podprocký)

 • 1996 – 2001

  VŠMU v Bratislave (kompozícia – Dušan Martinček)

 • 1997

  skladateľské kurzy v Trsteniciach, Česká republika (Ivo Medek, Martin Smolka)

 • 1998

  skladateľský kurz Voix Nouvelles v Abbay de Royaumont, Francúzsko (Brian Ferneyhough, Johannes Schölhorn, Toshio Hosokawa)

 • 1998

  skladateľský kurz v Buckowe, Nemecko (Folke Rabe), objednávka skladby pre sláčikové kvarteto pre Otvárací koncert budúceho ročníka kurzu

 • 1999

  skladateľský kurz v Reichenau, Rakúsko (Michael Jarrell)

 • 1999 – 2004

  štúdium kompozície na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Michael Jarrell), štúdium ukončené s „Würdigungspreis“ – cena rektora školy

 • 2000

  skladateľský kurz v Domaine Forget, Kanada (John Rea, Denis Boulian), spolupráca so súborom NEM (Nouvel Ensemble Moderne)

 • 2000, 2002

  štipendium japonskej nadácie Nippon-Wien

 • 2001, 2003, 2004

  účasť na hudobnom festivale v Takefu, Japonsko

 • 2002

  účasť na nemeckom projekte „Musik für Ravensbrück“, objednávka skladby pre soprán, flautu, 2 akordeóny a klavír

 • 2002, 2003

  skladateľský kurz v Lugane, Švajčiarsko (Michael Jarrell)

 • 2005

  skladateľský kurz v Grazi, Rakúsko (Beat Furrer)

 • 2009 – 2013

  spolupráca s medzinárodnou interpretačnou súťažou Rajecká hudobná jar (kompozície skladieb pre víťazov súťaže)

 • 2011

  báseň so langsam wie ein haar wächst (tak pomaly ako rastie vlas) zaradená do antológie 100 najlepších zaslaných básni za rok 2011 z celej nemeckej hovoriacej oblasti

 • 2013

  pracovné štipendium Spolkového ministerstva školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky

 • 2014

  Staatsstipendium für Komposition (Štátne štipendium pre kompozíciu) Spolkového ministerstva školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky

 • 2019 

  Staatsstipendium für Komposition (Štátne štipendium pre kompozíciu) Spolkového ministerstva školstva, umenia a kultúry Rakúskej republiky

x