Profil osobnosti

Foto: Marián Lejava

Marián Lejava

14. 9. 1976 Bratislava

www.marianlejava.com

vážna hudba
skladba, dirigovanie
pedagóg – skladba, dirigovanie

Pôsobenie v: Melos Ethos Ensemble, VENI ensemble

Bio

Bio

1990 – 1996
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Peter Martinček, dirigovanie – Július Karaba)
1996
letné dirigentské kurzy u R. Houlighana, A. Wilheima v Szombathely v Maďarsku
1996 – 2002
VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes, dirigovanie – Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Stanislav Macura)
1998
Letná akadémia – skladateľské kurzy u E. Urbannera v Reichenau v Rakúsku
1999 – 2000
workshopy v EDDC School v Arnheme v Holandsku: hudba k tanečným predstaveniam
2000
letné skladateľské kurzy v Českom Krumlove (M. Kopelent, P. Kotík, M. Hermann)
2001, 2003
CASMI skladateľské kurzy v Prahe (L. Kubik)
2001, 2003
OCNMH skladateľské semináre v Ostrave (Ch. Wolff, A. Lucier, T. Murail, P. Niblock, J.-Y. Bousser, P. Kotik)
2002 – 2005
VŠMU, doktorandské štúdium (kompozícia – Vladimír Bokes)
2003, 2004
asistent Zsolta Nagya pri Janáčkovej filharmonii Ostrava (OCNMH '03, Maerz musik '04)
2004 – 2010
VŠMU, doktorandské štúdium (dirigovanie – Ondrej Lenárd)
od 2006
hosťujúci dirigent v Opere SND
2007 - 2014
viedol operné štúdio na VŠMU 
od 2014
hlavný dirigent súboru Prague Modern

Marián Lejava je jedným zo zakladajúcich členov a dramaturg občianskeho združenia SOOZVUK. Ako účastník medzinárodných skladateľských a dirigentských kurzov spolupracoval s Klausom Huberom, Tristanom Murailom, Petrom Eötvösom, Zsoltom Nagyom a i. Od roku 2000 pravidelne uvádza súčasnú hudbu s poprednými domácimi súbormi (OPERA APERTA Ensemble, VENI Ensemble, SOOZVUK Ensemble, Melos Ethos Ensemble, VENI ACADEMY). Ako dirigent spolupracoval aj so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Orchestra lyrique et symphonique de Nancy, Savaria Symphony Orchestra Szombathely, Komorným orchestrom ZOE, so súbormi Bratislava Convergence Players, Qaartsiluni Ensemble, Ensemble modern Frankfurt, Ensemble Resonance Freiburg a ď. Pravidelne ako dirigent hosťuje v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (od roku 2006), v Slovenskej filharmónii (od roku 2007), Štátnej filharmónii Košice (od roku 2011) a Štátnom divadle Košice (od roku 2014). Na objednávku Štátneho divadla Košice skomponoval v rokoch 2015 - 2016 hudobné divadlo v 5 scénach s prológom a epilógom pod názvom Bohom milovaný Op. 21. Nahral viac ako 15 CD titulov a za svoju skladateľskú a dirigentskú činnosť získal niekoľko ocenení doma i v zahraničí. Pedagogicky pôsobí na VŠMU.

Diela

 • javiskové
 • Bohom milovaný

  Hudobné divadlo v 5 scénach s prológom a epilógom Op. 21
  2015–2016 70'
  OBSADENIE: vv, orch
 • orchester
 • Metamorphoses Nocturnes

  2006–2008 2006–2008, rev. 2009, 17' 30''
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Candide overture

  pre veľký orchester Op. 13
  2008/2010 2008/2010, rev. 2016, 5' 30''
  OBSADENIE: orch
 • De Brevitate Vitae (Symphoniae)

  pre veľký orchester a organ v dvoch častiach Op. 27
  2019 18'
  OBSADENIE: orch: flp, 2fl (fla), 2ob, ci, 2cl (clp), clb, 3fg (cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, 4bat, pf/cel, org, archi
 • komorný orchester
 • Komorná symfónia v 1 časti

  pre komorný orchester Pre-op. 8
  1995 10'
  OBSADENIE: orch
 • The reVENIers

  pre komorný súbor Wop. 20
  2002–2003/2005/2007/2012 13'
  OBSADENIE: ens
 • Lavender Mist (Tableau no. 1)

  pre malý orchester Op. 11
  2006–2009 2006–2009, rev. 2013, 18'
  OBSADENIE: orch
 • Flat Lands and Plains

  (Komorná symfónia č. 1) verzia pre veľký súbor Op. 9c
  2011 17'
  OBSADENIE: ens
 • vokálno-inštrumentálne diela s orchestrom
 • Dve modlitby

  pre zbor, violu a kontrabas
  2004 10'
  OBSADENIE: CM, vl, cb
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Songs about Love

  pre barytón a komorný súbor Pre-op. 7
  1995 8'
  OBSADENIE: br, ens: cl, vn, pf
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • The Circle

  pre organ a sláčikový orchester Wop. 5
  2001 17' 30''
  OBSADENIE: org, archi
 • Exstinctio: Aria

  pre violu a orchester
  2012 OBSADENIE: vl, archi
 • EXSTINCTIO lament concerto (MILANOLO CONCERTO No. 1)

  pre milanolo a sláčikový orchester Op. 17
  2012–2013 23'
  OBSADENIE: mil, archi
 • Omayra (MILANOLO CONCERTO No. 2)

  Requiem-Koncert pre milanolo a sláčikový orchester Op. 20
  2015 2015, rev. 2017–2018, 25'
  OBSADENIE: mil, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • deadline:aria

  otvorená partitúra pre violončelo alebo violu a súbor s otvoreným obsadením Wop. 21
  2012 2012, rev. 2015, 13'
  OBSADENIE: vc/vl, ens: strum.adlib
 • Horrow (WaldEnd) Op. 24a

  2017 OBSADENIE: vl,vc, cl
 • sólový nástroj
 • Violino solo

  pre sólové husle Op. 1
  1996 1996, rev. 2001, 8' 30''
  OBSADENIE: vn
 • Mo(o)nical(l)

  pre sólovú flautu Op. 5
  2001–2002 2001–2002, rev. 2003, 11' 30''
  OBSADENIE: fl
 • Adieu...

  Wop. 17
  2008 2008, rev. 2014, 7'
  OBSADENIE: vc/vl
 • Ciaccona (sonata no. 1)

  pre sólové husle Op. 14
  2010–2012 23'
  OBSADENIE: vn
 • Kadencie k Beethovenovmu Husľovému koncertu op. 61

  Wop. 19
  2011, 2013–2014 9'
  OBSADENIE: vn
 • Inertia

  triptych pre sólové milanolo
  2013–2014 OBSADENIE: mil
 • PhlegmAcc (nucleus)

  pre akordeón sólo Op. 19
  2015 9'
  OBSADENIE: ac
 • EMMERT

  pre milanolo sólo
  2016 4'
  OBSADENIE: mil
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Bromhexin – drug

  Pre-op. 4
  1993 5'
  OBSADENIE: pf4m
 • 32 klavírnych kusov

  Pre-op. 11
  1993–1996 60'
  OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  Pre-op. 9
  1996 9'
  OBSADENIE: pf
 • Elegia in memoriam

  pre klavír sólo Wop. 3
  1998 8' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Fragment I (pokojne plynúcej časti)

  pre klavír Wop. 12
  2004 3'
  OBSADENIE: pf
 • Fragment II (Variácie)

  pre klavír (s 3. ped. + 2 sklenené objekty) Wop. 15
  2007 4' 05''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • blank page/hidden soul

  Wop. 22
  2013 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonata movement

  pre klarinet a klavír Wop. 2
  1997 8' 30''
  OBSADENIE: cl, pf
 • Sonata-variations

  pre klarinet a klavír Op. 2
  1998 10'
  OBSADENIE: cl, pf
 • after GONE

  pre dva akordeóny Wop. 4
  1999 8' 30''
  OBSADENIE: 2ac
 • scarce resemblance (notturno no. 6)

  pre akordeón, violončelo a CD Wop. 13
  2006 8'
  OBSADENIE: vc, ac, CD
 • Corrente d'amore

  2007 9' 30
  OBSADENIE: cl, vc
 • Lost sonata

  pre husle a klavír Op. 18
  2014 16'
  OBSADENIE: vn, pf
 • dva klavíry
 • Zrkadlo – fragment (pohyb)

  2006 2' 30"
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • an autumn wan (notturno no. 1)

  Wop. 6
  2001 2001, rev. 2002, 6'
  OBSADENIE: fl/flp, zmb, vl
 • Sláčikové trio

  Wop. 9
  2001 14'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • langsamer satz

  pre sláčikové trio Op. 8
  2003 2003, rev. 2004, 11'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Aria (for Lotz Trio)

  pre tri basetové rohy Op. 10
  2005 5' 30''
  OBSADENIE: 3crb
 • Mo(o)nical(l) Trio

  pre flauty, akordeón a klavír Wop. 14
  2007 13'
  OBSADENIE: fl (flp, fla, flb), ac, pf
 • klavírne trio
 • from father to son (notturno no. 2)

  Wop. 7
  2000 2000, rev. 2002, 7' 45
  OBSADENIE: vn, vc, ppf
 • Con Brio (Klavírne trio č. 1)

  2010 12'
  OBSADENIE: vl, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Suita Fonica

  pre flautu, klarinet, husle a lesný roh Pre-op. 5
  1994 1994, rev. 1999, 11'
  OBSADENIE: fl, cl, vn, cr
 • Seven bagatelles

  pre flautu, hoboj, klarinet a fagot Op. 4
  1999–2000 13' 30''
  OBSADENIE: fl, cl, ob, fg
 • Les fleurs des ondes (notturno no. 4)

  pre altovú flautu, klavír, cimbal a akordeón Wop. 10
  2003 2003, rev. 2004, 15'
  OBSADENIE: fl, pf, zmb, ac
 • Quaoar

  pre štyroch hráčov na bicích nástrojoch Op. 7
  2003 13'
  OBSADENIE: 4bat
 • Rev (Roar)

  pre štyri violončelá Wop. 16
  2007 8'
  OBSADENIE: 4vc
 • Adagio II (from father to son)

  2008 OBSADENIE: cl, vn, vc, pf
 • Sonata brevis

  pre štyri kontrabasy Wop. 25
  2015 7'
  OBSADENIE: 4cb
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  Pre-op. 3
  1993 1993, rev. 2014, 16'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  Pre-op. 10
  1996 20'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  Wop. 1
  1996–1998 21'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Doppio "M" concerto

  pre hoboj, klarinet, dva fagoty a klavír Pre-op. 6
  1994–1995 12' 40''
  OBSADENIE: ob, cl, 2fg, pf
 • Chant d'Amour

  pre dve violy, dve violončelá a klavír Op. 3
  1999 17' 30''
  OBSADENIE: 2vl, 2vc, pf
 • seven through five (notturno no. 3)

  Wop. 8
  2001 2' 30
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, pf
 • Opera Aperta Quintet

  2002–2003 14' 30''
  OBSADENIE: vn, vl, vc, cl/clb, pf
 • Phew (The Wrath Sessions II)

  pre 5 nástrojov Wop. 24
  2014 8'
  OBSADENIE: fl/flb, cl/clb, ac, pf, cb
 • Walden

  pre basklarinet a sláčikové kvarteto – koncertná verzia Op. 24
  2017 OBSADENIE: clb, 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  Pre-op. 2
  1992 17'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • šesť nástrojov
 • The Circle

  pre organ a sláčikové kvinteto Wop. 5
  2000 17' 30''
  OBSADENIE: org, 2vn, vl, vc, cb
 • Flat Lands and Plains

  verzia pre šesť nástrojov Op. 9b
  2010 17' 30''
  OBSADENIE: flb, cl/clb, pf, bat, vn, vc
  Ikona audio
 • Another seven bagatelles

  pre dychové sexteto Op. 16
  2012–2013 18'
  OBSADENIE: fl, ob, 2cl, fg, cr
 • After Gone Again

  pre šiestich hráčov na klavíroch a bicích nástrojoch Op. 20
  2013 15'
  OBSADENIE: 6pf, bat
 • sedem nástrojov
 • PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1)

  pre violu a 6 hráčov Op. 15
  2012 9'
  OBSADENIE: vl, ens: fl, ob, cl, pf, vn, vc
 • osem nástrojov
 • The Raw Pieces

  2009 12'
  OBSADENIE: 8vc
 • deväť nástrojov
 • veni's marchin'on (an anthem)

  Wop. 10
  2002–2003 14'
  OBSADENIE: fl/flp, cl/clb, ac, pf, elgui, bgui, vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Flat Lands and Plains

  verzia pre deväť nástrojov Op. 9a
  2005 16' 30''
  OBSADENIE: flb, cl/clb, ac, pf, vf, vn, vl, vc, cb
 • The Wrath Sessions I

  pre 9 hráčov Op. 12
  2008 8'
  OBSADENIE: fl/flp, cl/clp, clb/cl, zmb, pf, ac, vn, vl, vc
 • 10–15 nástrojov
 • Wrath I

  2007 12'
  OBSADENIE: cl, clb, ssx, asx, cr, tb, perc, ac, pn, 2vn, vl, vc, cb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Two Moments of Freedom

  2006 1' 25"
  OBSADENIE: 6v, vl, clb
 • Five kokinshu songs

  pre soprán, klarinet, violu a klavír Op. 13
  2009–2010 2009–2010, rev. 2014, 15'
  OBSADENIE: s, cl/clb, vl, pf
 • Dickinson Songs

  pre ženský hlas a komorný súbor
  2009–2011 14'
  TEXT: Emily Dickinson
  OBSADENIE: vf, ens: fl (flp), ob, 2cl (clp, clb), fg, cr, tr, tn, pf, ar, 2bat, 2vn, vl, vc, cb
 • Eluana Englaro

  Koncertantná report-ária pre soprán a komorný súbor Op. 26
  2014–2015 OBSADENIE: s, ens
 • Canine shenanigans

  Piesňový cyklus pre spievajúceho herca a komorný súbor Wop. 23
  2014/2016 15'
  OBSADENIE: act/v, ens
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dickinson songs

  pre soprán a preparovaný klavír Op. 6
  2002–2003 2002–2003, rev. 2005/2007, 13' 30''
  TEXT: Emily Dickinson
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, ppf
 • hudobné divadlo
 • Mária Rázusová-Martáková: Jánošík

  2017 RÉŽIA: Rastislav Ballek
 • hudba pre divadlo
 • Oskar a dáma v ružovom

  2005
 • úpravy
 • Vincenzo Bellini: Recitativo e Canzonetta di Jullietta

  pre komorný orchester Arr-op. 1
  2008 OBSADENIE: ens
 • Ilja Zeljenka: Concertino

  Arr-op. 2
  2009–2010 OBSADENIE: cl, archi/pf
 • Ilja Zeljenka: Fanfáry II, III

  pre dychové kvinteto Arr-op. 3
  2010 OBSADENIE: 2tr, cr, tn, tu
 • Gian Carlo Menotti: Amelia al ballo

  pre komorný orchester Arr-op. 4
  2012 OBSADENIE: ens
 • Igor Stravinskij: Greeting prelude

  pre komorný súbor Arr-op. 5
  2013 OBSADENIE: ens
 • Antonín Dvořák: Rusalka op. 114

  Verzia pre komorný orchester Arr-op. 6
  2014 OBSADENIE: orch
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Soave sia il vento; Ah perdona al primo affetto

  pre tri basetové rohy Arr-op. 7
  2014 6'
  OBSADENIE: 3crb
 • Gustav Mahler: "O Mensch! Gib Acht!" (Symfónia č. 3, 4. časť)

  pre hlas a komorný súbor Arr-op. 9
  2015 OBSADENIE: v, ens
 • Jacques Offenbach: Hoffmanove rozprávky

  pre hlas, dvoch recitátorov ad lib., komorný ansámbel a live electronics Arr-op. 10
  2015 60'
  OBSADENIE: v, 2spk, ens, C*
 • Ludwig Minkus: Solo for Raffaela (z baletu La Bayadére)

  pre malý orchester Arr-op. 8
  2015 OBSADENIE: orch
 • miešaný zbor
 • Tri ľudové piesne

  Pre-op. 1
  1991 1991, rev. 1999, 6'
  OBSADENIE: CM
 • Nostalgia

  pre 12 miešaných sólových hlasov
  2003–2004 5' 30''
  TEXT: J. Morrison
  OBSADENIE: CM (12v)
 • multimediálne projekty
 • The Water House of Colours

  2005 60'
  OBSADENIE: EA+video
 • 69

  2007 30'
  OBSADENIE: EA+video
 • performance
 • A → B

  2009 720'
  OBSADENIE: EA, inštalácie, objekty, video, live performing

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980
  2009 Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 18–25
 • Umelecká kritika a publicistika
 • BERÁTS, Juraj: ISCM World Music Days 2019 v Estónsku
  Postrehy z festivalu a prezentácia slovenských skladateľov
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 20-21
 • PLATZNER, Alexander: Orfeus 2019: Bláznovstvá s orchestrom
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 18-19
 • LIŠHÁKOVÁ, Galina: Hudba z Láskoprázdna
  2019 Nota bena, Bratislava roč. 18, 2019, č. 212
 • TURNER, Marián: Tretí abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
  2019 In: operaslovakia.sk/treti-abonentny-koncert-symfonickeho-orchestra-slovenskeho-rozhlasu/
  Operaslovakia 2019
 • VACHOVÁ, Zuzana: Svetový unikát: Jevgenij Iršai skomponoval jedinú skladbu svojho druhu
  2019 In: mojakultura.sk/svetovy-unikat-jevgenij-irsai-skomponoval-jedinu-skladbu-svojho-druhu/
  Moja kultúra 2019
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice
  2019 In: operaslovakia.sk/junove-koncerty-ukoncili-jubilejnu-sezonu-statnej-filharmonie-kosice/
  Operaslovakia 2019
 • KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 38
 • red: Ceny Hudobného fondu 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 2
 • KOLÁŘ, Robert: 4 Milanolo Concertos : Demoč, Manolios, Irshai, Lejava [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 38
 • BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 3
 • ČERVENKA, Jozef: Prvý pokus Otvorenej opery
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1-2, s. 39
  (ako dirigent opery Il signor Bruschino )
 • BLAHO, Vladimír: Otvorená opera uviedla na javisku SND Rossiniho jednoaktovku Il signor Bruschino
  2017 In: www.operaslovakia.sk/otvorena-opera-uviedla-na-javisku-snd-rossiniho-jednoaktovku-il-signor-bruschino/
  Opera Slovakia 2017
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 13
 • SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 411–412, 418–419
 • KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 5–7
 • KAČUROVÁ, Michaela: Túžba tvoriť v Prešove
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 19
 • TICHÝ, Stanislav: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 6
 • KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 29
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba
  Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8–9
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (2. časť recenzie – Iršai, Moyzes)
  2016 In: www.operaslovakia.sk/epoche-nova-slovenska-hudba-2-cast-recenzie-irsai-moyzes/
  Opera Slovakia 2016
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)
  2016 In: http://operaslovakia.sk/epoche-nova-slovenska-hudba-1-cast-recenzie-parik-gresak/
  Opera Slovakia 2016
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Bohom milovaný
  2016 In: operaslovakia.sk/bohom-milovany/
  Opera Slovakia 2016
 • ČERVENKA, Jozef: Salieri: vinný alebo nevinný?
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 26
 • JUHANOVÁ, Dáša: Michal Spišák: Mozart a Salieri a Bohom milovaný sú kontrastné opery postavené vedľa seba [rozhovor]
  2016 In: operaslovakia.sk/michal-spisak-mozart-a-salieri-a-bohom-milovany-su-kontrastne-opery-postavene-vedla-seba/
  Opera Slovakia 2016
 • ŠIKROVÁ, Zora: Marián Lejava: Bilancia uvádzania slovenských opier je tragická [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 14–15
 • JUHANOVÁ, Dáša: M. Lejava: Dielom Bohom milovaný chcem vniesť svetlo do okolností Mozartovej smrti [rozhovor]
  2016 In: operaslovakia.sk/m-lejava-dielom-bohom-milovany-chcem-vniest-svetlo-do-okolnosti-mozartovej-smrti/
  Opera Slovakia 2016
 • BLAHO, Vladimír: Eurokontext.sk 2016
  Dvakrát mýtus
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 47–48
 • BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 8 – 9
 • MORAVČÍKOVÁ, Dominika: Praha : Zrodené z peny kontrakultúry
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 36
 • ZAGORSKI, Marcus: Melos-Étos 2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 4–5
 • KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015 : svetový festival so slovenskou príchuťou
  Slovenská misia
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 16–17
 • BLAHO, Vladimír: Hlavný chod alebo prílohy?
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 31
 • ŠUBA, Andrej: Stará hudba na periférii?
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 13
 • KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG
  Rolling Tones sa valia ďalej
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 8–9
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Objaviteľský okamih
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 36
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: V bizarnom panoptiku chýba kontrastný ľudský rozmer
  2014 SME roč. 22, 2014, č. 63 (17. 3.), s. 18
 • GLOCKOVÁ, Mária: Košické inscenácie v spektre štýlových konfrontácií
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 41
 • KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 3
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Košice spoznali Richarda Straussa
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 20
 • KOLÁŘ, Robert: VENI ACADEMY: Rolling Tones / Im zarter Bewegung [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 35–36
 • BUBNÁŠ, Juraj: Suchoňov mladícky opus v balete SND
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 22
 • PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie : Bratislavské koncerty
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 4–5
 • UNGER, Pavel: Recenzia: Dezertéri z košického Naxu
  2014 Pravda roč. 24, 2014, č. 63, s. 33
 • KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 14–15
 • HORKAY, Tamás: Jedna svetová a dve slovenské premiéry v košickom Dome umenia
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 8
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Čerešničky na torte; Symfonické finále
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 14
 • HORKAY, Tamás: BHS 2013
  Kontemplujúci pohľad Soozvuku
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 6
 • MARENČINOVÁ, Dita: Ars Nova Cassoviae
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 9
 • HORKAY, Tamás: Ars Nova Cassoviae
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 9
 • BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 3
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť / Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU
  2013 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 10, 2013, č. 3-4, s. 46–49
 • KOLÁŘ, Robert: SNG: VENI ACADEMY v siedmom pokračovaní Hudby dneška
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 15
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 9
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • (aj): 3 otázky pre Mariána Lejavu
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 23
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • kš: Súčasná hudba na festivaloch
  2012 Pravda 10.11. roč. 22, 2012, č. 260, s. 49
 • CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 3
 • PIAČEK, Marek: Exempla trahunt [rozhovor]
  2010 roč. 42, 2010, č. 12, s. 12–13
 • FUJAK, Július: Melos-Étos
  Dve Andriessenove podoby politickej hudby
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 10
 • ŠUBA, Andrej: Marián Lejava: Na Slovensku sa začína vždy od nuly [rozhovor]
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 25–28
 • LINDTNEROVÁ, Jana: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 3, s. 2
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Osamelosť zázrakov je stále väčšia a väčšia...
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 20–21
 • KATINA, Peter: Marián Lejava: Cant d'amour [recenzia CD]
  2007 Hudba roč. 2, 2007, č. IV. Q, s. 88
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30–32
 • sita: Cenu Jozefa Bulvu získal Marián Lejava
  2005 SME 4. 10. 2005 , s. 26
 • STAUB, Lidia: Kissed by the music goddess
  2004 The Slovak Spectator 2004, č. 13
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Marián Lejava – miniprofil
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 7–8, s. 6–7
 • Recenzie
 • SLABÝ, Petr: Dispersion: E. Sharp, VENI ACADEMY
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 39
 • Personálna bibliografia
 • Brahms: The Symphonies [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 37
 • Mieczysław Weinberg [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 36
 • Bartók, Eötvös, Ligeti [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 9, s. 36
 • Anton Bruckner: Symfónia č. 9 (4-časťová verzia) [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 9, s. 36
 • (Parti)túry novej hudby – Isao Matsushita: Žiarivé nebesá
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 11
 • Operný raj Petra Eötvösa
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 31–32
 • SOOZVUK 2009
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 9
 • VENI Academy at the 1st Yearly ISCM New Music Days
  2010 Akcent, December 2010, s. 2
 • Anton von Webern-Fest
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 9, s. 32–33
 • Jubilujúci Peter Eötvös
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 6, s. 30–31

Diskografia

 • Foto: Cross​-​Country Skiing CROSS​-​COUNTRY SKIING
  2018 CD – Real Music House
  1. Marián Lejava: Horrow (WaldEnd) Op. 24a
   Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc)
  2. Milan Adamčiak: Modelli per clarinetto solo
   Branislav Dugovič (cl)
  3. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Abeech
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  4. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Hoci
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  5. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Aktak
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  6. Eddie Stevens: The Maze
   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed] – Ho-chi-min
   Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: CODA [to Ho-chi-min] no. 2
   Eddie Stevens (C), Daniel Matej (cl), Daniel Matej (C)
 • Foto: 4 Milanolo Concertos 4 MILANOLO CONCERTOS
  2018 CD – Pavlík Records
  1. Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  2. Pascal Manolios: Alef
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: EmFraGre
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: Omayra (MILANOLO CONCERTO No. 2)
   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Foto: ELLIOTT SHARP : DISPERSION ELLIOTT SHARP : DISPERSION
  2018 CD – 764593030522
  1. Elliott Sharp: Flexagons
   VENI ACADEMY, Marián Lejava (umv.)
  2. Elliott Sharp: Dispersion of Seeds (version for large ensemble)
   VENI ACADEMY, Marián Lejava (umv.)
  3. Elliott Sharp: The Hidden Variable
   Elliott Sharp , VENI ACADEMY, Marián Lejava (umv.)
  4. Elliott Sharp: Palimpsest
   Elliott Sharp , VENI ACADEMY, Marián Lejava (umv.)
 • Foto: EO IPSO EO IPSO
  2017 CD – Hevhetia HV 0155-2-331
  1. Oľga Kroupová: Eo ipso
   Ondrej Veselý (gui), Marián Lejava (dir.), Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Marian Lejava: Live in Budapest MARIAN LEJAVA: LIVE IN BUDAPEST
  2017 CD –
  1. Marián Lejava: The reVENIers
   Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  2. Marián Lejava: Another seven bagatelles
   Metrum Ensebmle, Lajos Rozmán (dir.)
  3. Marián Lejava: PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1) – Introduction
   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1) – Movement 1
   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  5. Marián Lejava: PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1) – "Cadenza iniziala"
   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  6. Marián Lejava: PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1) – Movement 2
   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  7. Marián Lejava: PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1) – "Cadenza finala"
   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  8. Marián Lejava: PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1) – Coda
   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  9. Marián Lejava: Lost sonata – Part 1
   Milan Paľa (vn), Lajos Rozmán (pf), Metrum Ensebmle
  10. Marián Lejava: The Wrath Sessions I
   Milan Paľa (vn), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)
  11. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn), Hillary Jeffery (tn), Anna Rákoczy (fl), Horia Dumitrache (cl), Beáta Móri (zmb), Lászlo Borbély (pf), Máté Vizeli (vn), Gábor Homoki (vl), Balász Kántor (vc), Nóra Salvi (ob), Lajos Rozmán (cl), Zsanett Szatzker (ac), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Milan Paľa : Milanolo MILAN PAĽA : MILANOLO
  2016 CD – Pavlík Records PA 0151-2-131
  1. Pascal Manolios: Higia
   Milan Paľa (mil)
  2. Ivan Josip Skender: Poem
   Milan Paľa (mil)
  3. Christophe Sirodeau: LAUDI, Fantasy op. 32
   Milan Paľa (mil)
  4. Tõnu Kõrvits: Sun spells
   Milan Paľa (mil)
  5. Jevgenij Iršai: Five o'strings
   Milan Paľa (mil)
  6. Lena Sierova: The Squirrel
   Milan Paľa (mil)
  7. Wolfgang M. Bauer: Intermezzo
   Milan Paľa (mil)
  8. Martin Lang: Komár
   Milan Paľa (mil)
  9. Anton Aslamas: Milanola
   Milan Paľa (mil)
  10. Dominik Kopcsay: Universum in Milanolo
   Milan Paľa (mil)
  11. Adrián Demoč: Žiadba
   Milan Paľa (mil)
  12. Marián Lejava: EMMERT
   Milan Paľa (mil)
 • Foto: Contempuls 2013/14 sampler #3 CONTEMPULS 2013/14 SAMPLER #3
  2016 CD – Hudební informační středisko
  1. Bernhard Lang: Hermetica V "Fremde Sprachen"
   Gareth Davis (clb), Neue Vocalsolisten Stuttgart
  2. Stefano Scodanibbio: Dos Abismos
   Magnus Andersson (gui)
  3. Marián Lejava: Phew (The Wrath Sessions II)
   PHACE Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  4. Salvatore Sciarrino: Melencolia 1
   Francesco Dillon (vc), Emanuele Torquati (pf)
  5. Tomasz Sikorski: Zerstreutes Hinausschauen (arr. Martin Smolka)
   Slowind
  6. Pavel Zemek: Concerto-Unison
   Vilém Veverka (ob), Pražská komorní filharmonie, Marko Ivanović (dir.)
 • Foto: Karol Szymanowski / Alban Berg : Concertos for violin & orchestra KAROL SZYMANOWSKI / ALBAN BERG : CONCERTOS FOR VIOLIN & ORCHESTRA
  2016 CD – Pavlík Records PA 0143-2-131
  1. Karol Szymanowski: Violin concerto no. 2 op. 61
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  2. Alban Berg: Violin concerto "Dem Andenken eines Engels"
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Bass Band BASS BAND
  2015 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Stanislav Palúch: Basovica
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  2. Marcel Comendant: Nu știu
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  3. Herwig Neugabauer: Soulful Suzie
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  4. Lucia Chuťková: Metal song
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  5. Marián Lejava: Sonata brevis
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  6. Ján Borza: Hádka č. 5
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  7. Pavol Bodnár: Lam-Mal-Lam
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  8. Vincent Jaš: Malka
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  9. Rafael Catalá: Rumbass
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
  10. Ján Gréner: Štyri ľudové piesne
   BassBand, Ján Krigovský (cb), Ján Prievozník (cb), Metod Podolský (cb), Ján Borza (cb)
 • Foto: Daniel Matej : Memories of You DANIEL MATEJ : MEMORIES OF YOU
  2015 CD – Hudobný fond SF 00852131
  1. Daniel Matej: Nice
   fama Q, David Danel (vn), Roman Hranička (vn), Ondřej Martinovský (vl), Balázs Adroján (vc)
  2. Daniel Matej: I tried them and they were all ROTTEN
   Ivan Šiller (pf)
  3. Daniel Matej: Memories of You No. 1 (14 Variations for J. C.)
   Klára Lóczi (v), Anne La Berge (fl), Boris Lenko (ac), Enikő Ginzery (zmb), Marián Lejava (dir.)
  4. Daniel Matej: Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow
   Daniel Matej (C)
  5. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   Jon Rose (vn), MATEJ ENSEMBLE of the Elder's Conservatory of the Adelaide University, Daniel Matej (dir.)
  6. Daniel Matej: (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby)
   Ivan Šiller (pf), Branislav Dugovič (cl, clb), Daniel Matej (tunb)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed]
   Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: FRAGILE
   Ivan Šiller (pf)
 • Foto: VENI ACADEMY: Rolling Tones | In zarter Bewegung VENI ACADEMY: ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG
  2013 CD – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia ISCM-R01 2262 001-2-2
  1. Louis Andriessen: Workers Union for any loud-sounding group of instruments
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  2. Terry Riley: In C for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  4. Milan Adamčiak: Heterophonica II
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  5. Milan Adamčiak: Adizione
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  6. Marián Lejava: deadline:aria
   Milan Paľa (vl), VENI ACADEMY, David Danel (vn), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  7. Earle Brown: December 1952 for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  8. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  9. František Chaloupka: The Book of Sand
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Tadeáš Salva: Cello Music TADEÁŠ SALVA: CELLO MUSIC
  2012 CD – Naxos 8.572509
  1. Tadeáš Salva: Dvanásť prelúdií pre dve violončelá
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  2. Tadeáš Salva: Koncert op. 11
   Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Tri árie
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Tadeáš Salva: Malá suita
   Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 3
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Bernadetta Šuňavská (org)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Violin Solo 2 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0079-2/9
  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore
   Milan Paľa (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou
   Milan Paľa (vn)
  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3
   Milan Paľa (vn)
  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Vodever
   Milan Paľa (vn)
  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere
   Milan Paľa (vn)
  7. Matej Haász: Frammento di Epos
   Milan Paľa (vn)
  8. Adrián Demoč: Husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Adrián Demoč: Katharsis
   Milan Paľa (vn)
  10. Adrián Demoč: Apogeum
   Milan Paľa (vn)
  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov
   Milan Paľa (vn)
  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky
   Milan Paľa (vn)
  13. Marián Lejava: Violino solo
   Milan Paľa (vn)
  14. Anton Steinecker: Prelúdium
   Milan Paľa (vn)
  15. Anton Steinecker: Invencia
   Milan Paľa (vn)
  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V
   Milan Paľa (vn)
  17. Peter Groll: Play Violin
   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)
 • Foto: Martin Burlas – Sotto voce MARTIN BURLAS – SOTTO VOCE
  2009 CD – R266 0011-2-131
  1. Martin Burlas: Kóda
   Zwiebelovo kvarteto
  2. Martin Burlas: Panadol
   Zwiebelovo kvarteto
  3. Martin Burlas: Sotto voce
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  4. Martin Burlas: Morendo maestoso
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Martin Burlas: Familienbilder (Rodinné obrázky)
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf), Martin Mosorjak (cl)
 • Foto: Vladimír Bokes – Chamber Music VLADIMÍR BOKES – CHAMBER MUSIC
  2009 CD – SF 00592131
  1. Vladimír Bokes: Sequenza
   Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dir.)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta, op. 27
   Marek Zwiebel (vn), Diana Buffa (pf)
  3. Vladimír Bokes: Coll'Age, op. 28
   Quasars Ensemble, Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: ...nur eine Weile...
   Trio Dounia, Babette Andruk (vn), Barbara Brauckmann (vc), Christiane Lüder (ac)
  5. Vladimír Bokes: Musica stricta, op. 70
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  6. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 5, op. 79
   Ivan Buffa (pf)
  7. Vladimír Bokes: Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: LOTZ trio – Slovak period & contemporary basset horn treasures LOTZ TRIO – SLOVAK PERIOD & CONTEMPORARY BASSET HORN TREASURES
  2008 CD – Hudobný fond SF 00562131
  1. Marek Piaček: Pustatina I – VIII
   Lotz Trio
  2. Juraj Družecký: Divertimento
   Lotz Trio
  3. Boško Milaković: The Inner Singers
   Lotz Trio
  4. Daniel Matej: 3m für WAM
   Lotz Trio
  5. Johann Josef Rösler: Partita
   Lotz Trio
  6. Martin Burlas: Sailing against Night (Plavba proti noci)
   Lotz Trio
  7. Marián Lejava: Aria (for Lotz Trio)
   Lotz Trio
 • Foto: Chant d`Amour (Chamber music 1998-2002) CHANT D`AMOUR (CHAMBER MUSIC 1998-2002)
  2006 CD – Mediálny inštitút TI 0006 2 131
  1. Marián Lejava: Elegia in memoriam
   Marián Lejava (pf)
  2. Marián Lejava: Sonata-variations
   Ronald Šebesta (cl), Andrea Bálešová (pf)
  3. Marián Lejava: Chant d'Amour
   Peter Šesták (vn), Peter Vrbinčík (vn), Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf), Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: after GONE
   Mária Mártonová Kormanová (ac), Martin Chovanec (ac)
  5. Marián Lejava: an autumn wan (notturno no. 1)
   Monika Štreitová (fl), Enikő Ginzery (zmb), Peter Šesták (vl), Marián Lejava (dir.)
  6. Marián Lejava: from father to son (notturno no. 2)
   Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (ppf), Marián Lejava (dir.)
  7. Marián Lejava: Mo(o)nical(l)
   Monika Štreitová (fl), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Slovaks for the Warsaw Autumn SLOVAKS FOR THE WARSAW AUTUMN
  2006 CD – Polish Music Information Centre polmic 018
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Ján Rigan (clb), Mikuláš Duranka (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Lukáš Krejčí (bat), Martin Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Martin Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Skica
   Melos Ethos Ensemble, Róbert Krchniak (ci), Ján Rigan (clb), Viliam Vojčík (cr), Mikuláš Duranka (tr), Peter Kosorín, jr. (tp), Marián Lejava (dir.)
  4. Jerzy Kornowicz: Dawning Light IV "Melos Ehots"
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
   Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Foto: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Hudobný fond SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Prasklina
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Melos Ethos Ensemble MELOS ETHOS ENSEMBLE
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10005
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Jozef Eliáš (clb), Rastislav Suchan (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Štefan Bugala (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Boško Milaković: Tetrapophonic
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.)
  4. Ľubica Čekovská: Postlúdium
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Peter Kajan (fg), Karol Nitran (cr), Jaroslav Gregorovič (mb), Marek Zwiebel (vn), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
  5. Marián Lejava: Flat Lands and Plains
   Melos Ethos Ensemble, Cyril Šikula (fl), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Andrea Bálešová (pf), Jaroslav Gregorovič (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro, jr. (cb), Zsolt Nagy (dir.)
 • Foto: Aberrationes ABERRATIONES
  2001 CD – Ekolio
  1. Petra Bachratá: Trio
   Branislav Černakovič (vn), Teodor Brcko (vc), Zuzana Zamborská (pf)
  2. Petra Bachratá: Ontogenesis
   Monika Štreitová (fl)
  3. Petra Bachratá: Aberácie
   Branislav Černakovič (vn), Stanislav Palúch (vn), Peter Zwiebel (vl), Jan Pospíšil (vc), Ján Krigovský (cb), Marián Lejava (dir.)
  4. Petra Bachratá: Konfrontácie
   Branislav Černakovič (vn), Matej Kozub (cl), Andrej Gál (vc)
  5. Petra Bachratá: Distantia
   Monika Štreitová (fl), Ján Krigovský (cb)
  6. Petra Bachratá: X-treme
   Monika Štreitová (fl, flp), Ronald Šebesta (cl, clb), Jana Pastorková (s), Jiří Hájek (br), Adriana Antalová (ar), Peter Šesták (vl), Ján Krigovský (cb), Ivan Marek (bat), Vladimír Sawics (bat), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Seven Through Five - Societa Rigata SEVEN THROUGH FIVE - SOCIETA RIGATA
  2001 CD – Slovart Records SR-0044
  1. Marián Lejava: Seven bagatelles
   Societa Rigata
  2. Ľubica Čekovská: Brownov pohyb op. 3
   Societa Rigata
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Societa Rigata
  4. Juraj Vajó: Bez názvu
   Societa Rigata
  5. Vladimír Bokes: Kadencia II, op. 40
   Societa Rigata
  6. Petra Bachratá: Choral e canon
   Societa Rigata
  7. Iris Szeghy: Afforismi
   Societa Rigata
  8. Marián Lejava: seven through five (notturno no. 3)
   Societa Rigata
 • Foto: MNEMIRANET - 6 BRATISLAVSKÝCH KONCERTOV MNEMIRANET - 6 BRATISLAVSKÝCH KONCERTOV
  CD – Pavlík Records
  1. Jevgenij Iršai: Penetration
   Jozef Lupták (vc), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  2. Jevgenij Iršai: Shinui tsura (Transformácie)
   Milan Paľa (vn), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  3. Jevgenij Iršai: Concerto mosso
   Jevgenij Iršai (pf), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: Mneminaret
   Peter Katina (ac), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  5. Jevgenij Iršai: Concerto in P(ale) Mino(r)
   Milan Paľa (vl), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
  6. Jevgenij Iršai: Slovensko, láska moja
   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2018 za mienkotvorný dirigentský počin v projekte CD Szymanowski – Berg, M. Paľa / M. Lejava / SOSR, Pavlík records
 • Radio_Head Awards
  2017 - nahrávka roka 2016 - klasická hudba za nahrávku Husľových koncertov Karola Szymanowského a Albana Berga (+ Milan Paľa, vn a SOSR)
 • Cena Ľudovíta Rajtera
  2009 - nominácia
 • Cena Josefa Bulvu
  2005
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  2003 za dielo veni's marchin'on (an anthem)
 • Skladateľská súťaž Orfeus
  2001 - 1. cena
  (1. verzia)
 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  2001 - za najúspešnejšiu skladbu mladého autora za dielo Seven bagatelles
 • Ladislav Kubík International Composition Competition, Florida (USA)
  2000 - "Honorable mention" za dielo Chant d'Amour
 • Cena mesta Reichenau
  1998 za dielo Sonata-variations
  (v rámci letných skladateľských kurzov)
 • Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Bratislava
  1993 - 1. cena za dielo Sláčikové kvarteto č. 1

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Marek Piaček: L’ultimo volo
  suita z opery Posledný let – 12 pohľadov na M. R. Š.
  29. 11.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  3. abonentný koncert SOSR, Koncertné štúdio, SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Groll: Desire - Second view
  16. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ORFEUS OPENING, Malá koncertná sála SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VŠMU Modern Orchestra, Marián Lejava (dir.)
 • Marek Piaček: Predohra z opery 66 sezón – More
  16. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ORFEUS OPENING, Koncertné štúdio II, SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VŠMU Modern Orchestra, Marián Lejava (dir.)
 • Miroslav Tóth: Antilopa
  (III. časť Orchestrálnych vigvamov)
  11. 7.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Michal Paľko: Krik
  pre elektrifikovanú fujaru a veľký orchester
  11. 7.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Michal Paľko (fu), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Chuťková: Pulse
  11. 7.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: De Brevitate Vitae (Symphoniae)
  pre veľký orchester a organ v dvoch častiach Op. 27
  27. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slávnostný koncert k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Jozef Podprocký: Premeny spomienok op.71
  Fantázia pre symfonický orchester
  20. 6.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mladí mladým – umelci vedcom, Štátna filharmónia Košice, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Juraj Beneš: When Music...
  per orchestra
  16. 3.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Walden
  pre basklarinet a sláčikové kvarteto – koncertná verzia Op. 24
  14. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Adámek (clb), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Peter Zwiebel (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Oľga Kroupová: Eo ipso
  Koncert pre gitaru a orchester
  8. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Kuebiko – pocta Andrásovi Szőllősymu
  pre symfonický orchester
  7. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  7. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Katarína Máliková (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  Premiéra verzia pre ženský hlas a orchester.
 • Marián Lejava: Mária Rázusová-Martáková: Jánošík
  28. 4.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK
 • Tímea Hvozdíková: Nezábudka I.
  Myosotis sylvatica
  5. 4.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Patrik Kako: Zastavenie
  pre sláčikový orchester a live electronics
  5. 4.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Pavol Šimai: Claricon
  pre klarinet a symfonický orchester
  10. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Zagar: Zo Slovníka nejasných žiaľov
  pre hlas a orchester
  10. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Koščová (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Signs and Symbols (Znaky a symboly)
  Koncert pre klavír a symfonický orchester č. 2
  4. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Lukáš Borzík: Boh je – vidieť znova zázrak
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  18. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Lukáš Borzík: Misericordia
  pre miešaný zbor a komorný orchester
  18. 10.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Bohom milovaný
  Hudobné divadlo v 5 scénach s prológom a epilógom Op. 21
  13. 5.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery Štátneho divadla Košice, Marián Lejava (dir.), Michal Spišák (réžia)
 • Jevgenij Iršai: EmFraGre
  Koncert pre milanolo (alebo violu) a sláčikový orchester
  30. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Omayra (MILANOLO CONCERTO No. 2)
  Requiem-Koncert pre milanolo a sláčikový orchester Op. 20
  30. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Komorný orchester ZOE, Marián Lejava (dir.)
 • Samuel Hvozdík: Atropos I.
  pre klavír a orchester
  25. 10.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jordana Palovičová (pf), VŠMU Modern Orchestra, Marián Lejava (dir.)
 • Eugen Suchoň: Angelika ESD 16
  27. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.), Mauro de Candia (réžia)
 • Jevgenij Iršai: Concerto in P(ale) Mino(r)
  pre violu a sláčikový orchester
  17. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl), Bratislava Convergence Players, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Mneminaret
  Koncert pre akordeón a sláčikový orchester
  17. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Katina (ac), Bratislava Convergence Players, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: blank page/hidden soul
  Wop. 22
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Fero Király (C*)
 • Martina Kachlová: Bratislavské mosty
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Lenka Novosedlíková: Koncert pre klarinet a komorný orchester
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Barnabáš Kollárik (cl), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Javorka: Metamorfózy
  pre violončelo a orchester
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrej Gál (vc), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Miroslav Tóth: Smutný valčík
  Koncert pre klavír a orchester
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Matúš Wiedermann: Terebellum slare
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Zavarský: Untitled Pictures
  pre orchester a sólový klavír
  11. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kompozičné laboratórium – Orchester, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Komorný orchester ZOE, Študenti HTF VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: EXSTINCTIO lament concerto (MILANOLO CONCERTO No. 1)
  pre milanolo a sláčikový orchester Op. 17
  12. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Bratislava contemporary players: SOOZVUK, Marián Lejava (dir.)
 • Boško Milaković: Strongs for Strings
  12. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava contemporary players: SOOZVUK, Marián Lejava (dir.)
 • Mirko Krajči: Posolstvo Slova
  Symfónia pre tenor, bas a veľký orchester
  4. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Canon
  pre sláčikový orchester
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Groll: Ešte jeden valčík
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Exstinctio: Aria
  pre violu a orchester
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl), Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Boško Milaković: Me Mnemonic
  pre sláčikový orchester
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Koňakovská: Variácie
  pre violu a komorný orchester
  22. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl), Bratislava contemporary players, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Chant d'Amour
  pre dve violy, dve violončelá a klavír Op. 3
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Lakatoš (vl), Július Šoška (vl), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Dana Šašinová (pf)
 • Marián Lejava: deadline:aria
  otvorená partitúra pre violončelo alebo violu a súbor s otvoreným obsadením Wop. 21
  12. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ars Nova Cassoviae – Festival súčasného umenia, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: VENI ACADEMY
 • Norbert Bodnár: BaRock
  Suita pre orchester
  10. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba novej chuti, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: Symfónia č. 7, op. 80
  pre orchester
  4. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Machajdík: Koncert pre dva bajany a orchester
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miran Vaupotić (ac), Peter Katina (ac), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Podprocký: Koncert pre husle a orchester, op. 55
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Zwiebel (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Viera Janárčeková: Koncert pre klavír a orchester
  7. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Juraj Vajó: Tikun
  Kantáta pre soprán a komorný orchester
  4. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Iveta Vajó Vladyková (s), Štátny komorný orchester Žilina, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Con Brio (Klavírne trio č. 1)
  16. 9.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: FACES Piano Trio, Ivana Pristašová (vn), Boris Bohó (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Marián Lejava: Candide overture
  pre veľký orchester Op. 13
  27. 8.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobné leto, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Marián Lejava: Adagio II (from father to son)
  19. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
 • Lucia Koňakovská: Odchádzanie
  pre violu (altovú/basovú flautu) a sólový hlas
  18. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SNG, Vodné kasárne, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helga Varga Bachová (s), Marián Lejava (vl)
 • Marián Lejava: Metamorphoses Nocturnes
  21. 1.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zsolt Nagy (dir.)
 • Marián Lejava: The Raw Pieces
  2009 Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Trnave, Trnava, SK
 • Boško Milaković: Hommage á Bartók
  19. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: BB ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Kóma
  24. 11.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio, Nová budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Remenár (br), Denisa Hamarová (ms), Stanislav Beňačka, jr. (b), Anna Kľuková (ms), Marián Pavlovič (t), Petra Fornayová (act ), Milan Chalmovský (act ), Pavol Krištofek (act ), Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.), Rastislav Ballek (réžia)
 • Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
  pre klavír (s 3. ped. + 2 sklenené objekty) Wop. 15
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf), Marián Lejava (pf)
 • Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
  pre akordeón, violončelo a CD Wop. 13
  14. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Martin Burlas: Morendo maestoso
  16. 7.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Boško Milaković: Just
  28. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Mirko Krajči: Don Juan
  Balet v dvoch dejstvách
  21. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Aria (for Lotz Trio)
  pre tri basetové rohy Op. 10
  29. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (crb), Róbert Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
 • Lukáš Borzík: Magnificat
  pre soprán, flautu, hoboj, klarinet, akordeón, violu, violončelo a kontrabas
  24. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Júlia Csíziková (ob), Branislav Dugovič (cl), Milan Osadský (ac), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Anton Jaro (cb), Miriam Maťašová (s), Marián Lejava (dir.)
 • Jana Kmiťová: Rana
  pre 13 nástrojov
  15. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Zahir
  pre komorný ansámbel
  15. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Melos Ethos Ensemble
 • Marián Lejava: Oskar a dáma v ružovom
  3. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Aréna, Bratislava, SK
 • Miloš Betko: Hm – nie celkom zvláštna nálada, op. 39
  pre komorný súbor
  16. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Šikula (fl), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Eva Páleníková (ac), Ivan Palovič (vl), Vladimír Sirota (vc), Marián Lejava (dir.)
 • Zoltán Bognár: Ranná predohra
  pre veľký orchester
  2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademický koncert, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Threesome
  pre gitaru, saxofón a tri bongá
  14. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ateliér XXI, Koncertné štúdio č. 5, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Denisa Benčová (gui), Marián Lejava (bon)
 • Marián Lejava: Fragment I (pokojne plynúcej časti)
  pre klavír Wop. 12
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daan Vandewalle (pf)
 • Rastislav Dubovský: Colours
  pre komorný súbor
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matej Kozub (cl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Katarína Kleinová (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), František Rek (bat), Richard Mrázik (bat), Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Dve modlitby
  pre zbor, violu a kontrabas
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Soozvuk, Peter Zwiebel (vl), Juraj Černý (cb), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Lucia Papanetzová: Apeiron
  pre saxofónové kvarteto
  27. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Boško Milaković: Sustained
  27. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Pavol Hoďa (sxs), Radovan Tariška (sxa), Milo Suchomel (sxt), Erik Rothenstein (sxbr)
 • Marián Lejava: Nostalgia
  pre 12 miešaných sólových hlasov
  23. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Soozvuk, Zuzana Žňavová (dir.)
 • Marián Lejava: Quaoar
  pre štyroch hráčov na bicích nástrojoch Op. 7
  12. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Schlagquartett Köln
 • Marián Lejava: Opera Aperta Quintet
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Ján Slávik (vc), Ronald Šebesta (cl), Nora Skuta (pf)
 • Boško Milaković: Tetrapophonic
  11. 2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Mosorjaková (fl), Ladislav Miklovič (fg), Diana Buffa (pf), Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Marián Lejava (dir.), Peter Kižňanský (cr), Mária Mártonová Kormanová (ac), Eva Surovičová (vn)
 • Marián Lejava: veni's marchin'on (an anthem)
  Wop. 10
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble
 • Marián Lejava: Dickinson songs
  pre soprán a preparovaný klavír Op. 6
  28. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio 12, Bratislava, SK
 • Vladimír Bokes: Divertimento, op. 72
  pre flautu, hoboj, klarinet a fagot
  10. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Societa Rigata, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Mo(o)nical(l)
  pre sólovú flautu Op. 5
  10. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl)
 • Igor Dibák: Musica da camera II., op. 67
  10. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Societa Rigata
 • Juraj Vajó: Pieseň
  pre soprán, klarinet, violu, bicie a klavír
  10. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Miriam Gašparíková (pf)
 • Daniel Matej: John King (ballad opera)
  pre soprán, barytón, bas, herečku, herca-klarinetistu a herca-trombónistu, troch tanečníkov, štatistu, komentátora, komorný orchester a CD
  15. 12.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, Marián Lejava (dir.), Martin Majkút (zbm.), Daniel Matej (hudba)
 • Marián Lejava: The Circle
  pre organ a sláčikové kvinteto Wop. 5
  2. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Ferjenčíková (org), Eva Surovičová (vn)
 • Daniel Matej: AIR (condition)
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Daniel Matej (C)
 • Marek Piaček: Air Force pre sláčikový orchester a mg pás
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Peter Zagar: Air Pollution
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Vladimír Bokes: J. S. Bach: Prelúdium h mol, BWv 869 (Dobre temperovaný klavír I)
  pre 8 nástrojov
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after (Johann Sebastian Bach), Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Marek Piaček: Mae Prelude
  podľa prvej časti Partity E dur pre husle J. S. Bacha, BWV 1006
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Rudolf Pepucha: Zub času
  pre komorný orchester
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Daniel Matej: Dying Old
  (offertorium)
  9. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna, Marián Lejava (dir.)
 • Martin Burlas: Offertorium
  pre barokové nástroje
  9. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after (Johann Sebastian Bach), Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Seven bagatelles
  pre flautu, hoboj, klarinet a fagot Op. 4
  13. 2.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Societa Rigata
 • Marián Lejava: The Water House of Colours
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Marek Piaček: 66 sezón
  Opera-dokument (spoluautori P. Kerekes a M. Ondriska)
  26. 6.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Opera Nova 2019, Pražská křižovatka – Kostel sv. Anny, Praha, CZ
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Pavol Remenár (br), Patrik Horňák (tenor), Linda Ballová (s), Lenka Barilíková (spk), Pražská komorní filharmonie, Sbor Státní opery
 • Jevgenij Iršai: EmFraGre
  Koncert pre milanolo (alebo violu) a sláčikový orchester
  20. 2.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovensko v Brne, Konvent Milosrdných bratov, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Omayra (MILANOLO CONCERTO No. 2)
  Requiem-Koncert pre milanolo a sláčikový orchester Op. 20
  20. 2.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovensko v Brne, Konvent Milosrdných bratov, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny
  pre milanolo (violu) a sláčikový orchester
  20. 2.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovensko v Brne, Konvent Milosrdných bratov, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Candide overture
  pre veľký orchester Op. 13
  27. 1.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Southern Oregon University Music Recital Hall, Ashland, US
  INTERPRETI: Rogue Valley Symphony Orchestra, Martin Majkút (dir.)
 • Eugen Suchoň: Angelika ESD 16
  2. 10.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Mahenovo divadlo, Brno, CZ
  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.), Mauro de Candia (réžia)
 • Marián Lejava: Lost sonata
  pre husle a klavír Op. 18
  2. 12.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Visegrad Portraits 2014, TRAFÓ House of Contemporary Arts, Budapešť, HU
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), László Borbély (pf)
 • Marián Lejava: PRINCIPIUM (chamber concerto no. 1)
  pre violu a 6 hráčov Op. 15
  2. 12.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Visegrad Portraits 2014, TRAFÓ House of Contemporary Arts, Budapešť, HU
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl), Qaartsiluni Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Phew (The Wrath Sessions II)
  pre 5 nástrojov Wop. 24
  21. 11.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Contempuls7, pražský festival soudobé hudby, La Fabrika, Praha, CZ
  INTERPRETI: PHACE Ensemble, Sylvie Lacroix (fl), Walter Seebacher (cl), Krassimir Sterev (ac), Mathilde Hoursiangou (pf), Alexandra Dienz (cb)
 • Marián Lejava: Antonín Dvořák: Rusalka op. 114
  Verzia pre komorný orchester Arr-op. 6
  31. 10.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Mestské divadlo, Biel, CH
  INTERPRETI: Sinfonie Orchester Biel Solothurn, Kaspar Zehnder (dir.)
 • Marián Lejava: Another seven bagatelles
  pre dychové sexteto Op. 16
  7. 10.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Budapest Music Center, Jazz Club, Budapešť, HU
  INTERPRETI: Qaartsiluni Ensemble, Anna Rákóczy (fl), Béla Horváth (ob), Zsolt Bartek (cl), Horia Dumitrache (cl), Endre Tekula (cr), Andrea Horváth (fg), Lajos Rozmán (dir.)
 • Marián Lejava: Flat Lands and Plains
  verzia pre šesť nástrojov Op. 9b
  8. 4.
  2010
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovenský inštitút, Budapešť, HU
  INTERPRETI: THReNSeMBLe
 • Marián Lejava: Wrath I
  28. 8.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostravské dni novej hudby, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Flat Lands and Plains
  verzia pre deväť nástrojov Op. 9a
  23. 8.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ostravské dni novej hudby, Janáčkova konzervatoř, Ostrava, CZ
  INTERPRETI: Ensemble Neue Musik Bratislava, Marián Lejava (dir.)
 • Boško Milaković: Losing My Religion
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: VENI ensemble, OPERA APERTA ensemble, Marián Lejava (dir.)
 • Ivan Buffa: 1984
  2002 Prvé uvedenie v zahraničí
  Universität für Musik und darstellende Kunst, Fanny Hensel-Mendelssohn-Saal, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Marián Lejava: Seven bagatelles
  pre flautu, hoboj, klarinet a fagot Op. 4
  29. 5.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  HBHSE 2000, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Societa Rigata, Marián Lejava (dir.)
 • Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
 • Petr Kofroň: KAAOOS
  7. 7.
  2017
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Zahraničné diela s prvým uvedením v zahraničí
 • Pascal Manolios: Alef
  Koncert pre milanolo a sláčikový orchester
  20. 2.
  2018
  Zahraničné diela s prvým uvedením v zahraničí
  Slovensko v Brne, Konvent Milosrdných bratov, Brno, CZ
  INTERPRETI: Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Ensemble TIMF 2015-11-09 Melos-Étos 2015: Ensemble TIMF
  Ensemble TIMF, Marián Lejava

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble
  Veni ensemble, Daniel Matej, Marián Lejava

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble
  dole zľava: Daniel Matej, Marián Lejava, Andrea Bálešová Mudroňová, Andrej Gál, Ronald Šebesta, Matúš Plavec; hore sprava: Peter Zwiebel, Peter Mosorjak, Ivana Psotková, Dagmar Kamenská

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Melos-Étos 2003 2003 Melos-Étos 2003

 • Foto: Po nahrávaní koncertu pre gitaru a orchester Eo ipso skladateľky Oľgy Kroupovej, Dom umenia v Košiciach Po nahrávaní koncertu pre gitaru a orchester Eo ipso skladateľky Oľgy Kroupovej, Dom umenia v Košiciach
  zľava: Robert Pospiš, Marián Lejava, Oľga Kroupová, Martin Sillay, Ondrej Veselý

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Lejava, Marián: Flat Lands and Plains
Video

 • Marián Lejava o opere Bohom milovaný

  2016

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 07. 11. 2019