Profil osobnosti

Foto: Ronald Šebesta Autor: Pavel Kastl

Ronald Šebesta

22. 7. 1967 Senica

vážna hudba
klarinet

Pôsobenie v: Duo Eliason, Lotz Trio, VAPORI del CUORE, VENI ensemble, Schöllnast Consort, Musica camera, OPERA APERTA ensemble, Ensemble Ricercata

Bio

Bio

1981 – 1987
Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara)
1988 – 1993
VŠMU (Jozef Luptáčik st.)
1991 – 1992
stáž na Conservatoire de Région v Bolougne vo Francúzsku (Jean Max Dussert)
1995
VŠMU, postgraduálne štúdium (Miloš Jurkovič, Jozef Luptáčik st.)
1996
trojmesačná stáž na Conservatoire de Région v Bolougne
-
účasť na kurzoch u klarinetistov: Hans Deinzer, Suzanne Stephensová, Michael Riessler, Eduard Brunner, Ernesto Molinari
1987/1988
prvý klarinetista v orchestri spevohry Novej scény v Bratislave
od 1993
až do súčasnosti prvý klarinetista v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave
od 1995
prvý klarinetista súboru Cappella Istropolitana
od 2003
pedagóg na VŠMU (2005 – 2007 prodekan), vyučuje hru na klarinete, komornú hru, hru orchestrálnych partov, dejiny a literatúru klarinetu, metodiku a pedagogiku hry na klarinete a základy intonácie v ansámblovej hre na dychových nástrojoch

Ronald Šebesta ako sólista účinkoval so súbormi Cappella Istropolitana, Komorní sólisti Bratislava, Veni ensemble, Moyzesovo kvarteto a s orchestrami ŠKO Žilina, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom Jána Cikkera v Banskej Bystrici a ď. V súčasnosti sú jeho sólistické účinkovania s orchestrom nepravidelné, doteraz však priebežne obnovované.

Stál pri zrode súborov súčasnej hudby VENI ensemble, VAPORI del CUORE, OPERA APERTA ensemble a súboru dobových basetových rohov LOTZ Trio. Ako hráč na dobovom klarinete je pravidelným členom orchestrov Wiener Akademie, Orfeo Orchestra (Budapešť) a Cappelly Cracoviensis (Krakov). Príležitostne spolupracoval aj so súbormi Musica aeterna a Solamente naturali. Opakovane účinkuje aj v ansámbloch pre súčasnú hudbu Prague Modern a ÖENM v Salzburgu. 

„Doterajšie hudobné aktivity poukazujú na jeho viaceré orientácie: na sólový a komorný repertoár 20. storočia, na improvizovanú a experimentálnu súčasnú hudbu, na vybraný sólový a komorný repertoár klasicisticko-romantickej tradície a na dobovo poučenú interpretáciu hudby 18. storočia. Zaoberá sa aj muzikologickým výskumom zvukovosti klarinetu.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 153-155.)

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Červenka, Jozef: Stravinského Príbeh vojaka opäť na Konvergenciách
  2019 In: www.operaslovakia.sk/stravinskeho-pribeh-vojaka-opat-na-konvergenciach/
  Opera Slovakia 2019
 • Struňáková, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 4 - 7
 • Dohnalová, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 16
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG #32: Classic Malts (DVA-JA6)
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 27
 • Kolář, Robert: Classic Malts [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 4, s. 38
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata: Cinéma
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 13
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 4 - 6
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG #30: Duo Eliason
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 19
 • Kolář, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 - 2, s. 33
 • Kolář, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 20 – 24
 • Šuba, Andrej: Bratislava Mozart Festival
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 18
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 8 – 10
 • Dohnalová, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 6
 • Miškovičová, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 20 – 21
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 14
 • Dugovič, Branislav: Mozart : Lotz Trio & Friends [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 38
 • Platzner, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 5 – 6
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Kurtág namiesto Ligetiho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4 – 5
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Il bene
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4 – 5
 • Puškášová, Melánia: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Concertino
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4
 • Šišková, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 16
 • Rehák, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty
  2012 SME roč. 20, 2012 , č. 213, s. 14
 • Rehák, Oliver: Nekonečný Príbeh
  2012 SME roč. 20, 2012, č. 135, s. 15
 • Vajó, Juraj: Klarinet s bravúrou i noblesou
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 20 – 21
 • Beráts, Juraj: Konvergencie : Classic Malts
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 10
 • Horkay, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 20 – 21
 • Kolář, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 10, s. 4
 • Buffa, Ivan: Večery novej hudby 2007
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 12 – 13
 • Čížik, Vladimír: Mirbach
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 3, s. 21 – 22
 • Puškášová, Melánia: Konvergencie 2003 opäť v Klariskách
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 12, s. 22
 • -la-: Miniprofil HŽ: Ronald Šebesta
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 4, s. 5 – 6
 • Beráts, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • Kolář, Robert: Ronald Šebesta: Vyhýbam sa mechanickému prerozprávaniu štruktúry [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 14 – 15
 • Personálna bibliografia
 • Marathon 2000
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 12, s. 25

Diskografia

 • Foto: Classic Malts : Ronald Šebesta, clarinet CLASSIC MALTS : RONALD ŠEBESTA, CLARINET
  2018 CD – Pavlík Records 8586002481709
  1. Igor Stravinsky: Three pieces
   Ronald Šebesta (cl)
  2. Giacinto Scelsi: Ixor
   Ronald Šebesta (cl)
  3. Salvatore Sciarrino: Let me die before I wake
   Ronald Šebesta (cl)
  4. Karlheinz Stockhausen: In Freundschaft
   Ronald Šebesta (cl)
  5. Karlheinz Stockhausen: In Freundschaft
   Ronald Šebesta (cl)
  6. Steve Reich: New York Counterpoint
   Ronald Šebesta (cl)
  7. Gérard Grisey: Anoubis. Nout.
   Ronald Šebesta (cl)
 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Slovak Concertos SLOVAK CONCERTOS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00882131
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS
  2014 CD – Mediálny inštitút MI 012014
  1. Daniel Matej / don@au.com: Softly
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  2. Daniel Matej / don@au.com: Smile
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  3. Martin Siewert / don@au.com: Grace
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  4. Juun / don@au.com: Chelsea
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  5. Fabian Pollack / don@au.com: Besame
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  6. Daniel Matej / don@au.com: Tender
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  7. don@au.com: Unpredictable
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
 • Foto: Mozart : Lotz Trio & Friends MOZART : LOTZ TRIO & FRIENDS
  2014 CD – Hevhetia HV 0096-2-331
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte K 620 (výber)
   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Notturni
   Jolanta Kowalska-Pawlikowska (s), Terézia Kružliaková (ms), Tomáš Šelc (b), Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Fünfundzwanzig Stücke für drei Bassethörner K 439b
   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Notturni
   Jolanta Kowalska-Pawlikowska (s), Terézia Kružliaková (ms), Tomáš Šelc (b), Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
  5. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni K 527 (výber)
   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro K 492 (výber)
   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
  7. Wolfgang Amadeus Mozart: Apendix : Adagio canonique K 410
   Lotz Trio, Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Požoň sentimentál : Minimal POŽOŇ SENTIMENTÁL : MINIMAL
  2010 CD – AZYL Music R266-0015-0-131
  1. Marek Piaček: Shambala Orchestra: The Final Dance
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  2. Peter Zagar: Vážna hudba
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  3. Ľubomír Burgr: Unisono suita
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  4. Boris Lenko: My tu a tí druhí
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  5. Peter Zagar: Tao
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  6. Frédéric Inigo: Anna Magdalena and the Book Makers
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (v, pf)
  7. Marek Piaček: Bratislavská Sútra – Otcove slová
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (v, ac), Peter Zagar (v, pf)
  8. Ľubomír Burgr: Nie sen
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  9. Hilary Jeffery: Bratislavská apokalypsa
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  10. Peter Graham: Paríž v daždi. Požoň sentimentál Remix
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  11. Boris Lenko: Peter a Marek
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  12. Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  13. Daniel Matej: Bargain Happiness
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Daniel Matej (v)
  14. Ľubomír Burgr: Your Good Feeling
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ronald Šebesta (cl)
  15. Ján Boleslav Kladivo: Život
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ján Boleslav Kladivo (v)
 • Foto: Lieder ohne Worte LIEDER OHNE WORTE
  2007 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru AA08
  1. Daniel Matej: don@u.com / Lieder ohne Worte
   Marek Piaček (v, fl, C*), Ronald Šebesta (cl), Judith Unterpertinger (vc), Christian Fennesz (gui, lap), Martin Siewert (gui, C*), Martin Brandlmayr (bat), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj)
 • Foto: Chant d`Amour (Chamber music 1998-2002) CHANT D`AMOUR (CHAMBER MUSIC 1998-2002)
  2006 CD – Mediálny inštitút TI 0006 2 131
  1. Marián Lejava: Elegia in memoriam
   Marián Lejava (pf)
  2. Marián Lejava: Sonata-variations
   Ronald Šebesta (cl), Andrea Bálešová (pf)
  3. Marián Lejava: Chant d'Amour
   Peter Šesták (vn), Peter Vrbinčík (vn), Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Nora Skuta (pf), Marián Lejava (dir.)
  4. Marián Lejava: after GONE
   Mária Mártonová Kormanová (ac), Martin Chovanec (ac)
  5. Marián Lejava: an autumn wan (notturno no. 1)
   Monika Štreitová (fl), Enikő Ginzery (zmb), Peter Šesták (vl), Marián Lejava (dir.)
  6. Marián Lejava: from father to son (notturno no. 2)
   Peter Mosorjak (vn), Andrej Gál (vc), Andrea Bálešová (ppf), Marián Lejava (dir.)
  7. Marián Lejava: Mo(o)nical(l)
   Monika Štreitová (fl), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Jozef Sixta – Chamber Music JOZEF SIXTA – CHAMBER MUSIC
  2003 CD – SF 00372131
  1. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 1
   Miloš Valent (vn), Marián Gašpar (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  2. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Miki Skuta (pf)
  3. Jozef Sixta: Recitatív
   Jozef Lupták (vc)
  4. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Miki Skuta (pf)
  6. Jozef Sixta: Koncertná etuda
   Peter Guľas (cmb)
  7. Jozef Sixta: Trio
   Ronald Šebesta (cl), Peter Maurer (cl), Kristián Tóth (cl)
 • Foto: Musik für Ravensbrück MUSIK FÜR RAVENSBRÜCK
  2003 CD – Kulturfeste im Land Brandenburg
  1. Marianthi Papalexandri-Alexandri: Still Life
   Ensemble QNG 138
  2. Weronika Ratusińska: String Quartet No. 2 "Last Moments"
   DAFō Quartet
  3. Aziza Sadikova: Entfernung
   Kinga Maria Roesler (vl)
  4. Diana Čemerytė: Lamentation, a sound rose in memory of the women of Ravensbrück
   Tempera Quartet
  5. Jana Kmiťová: Dych
   Ensemble Neue Musik Bratislava, Zuzana Rašiová (s), Monika Štreitová (fl), Mária Mártonová Kormanová (ac), Ana Krsmanović (ac), Andrea Bálešová (pf)
  6. Jana Kmiťová: Ludmila Peškařová: Lieder aus Ravensbrück
   Ensemble Neue Musik Bratislava, Zuzana Rašiová (s), Monika Štreitová (fl), Mária Mártonová Kormanová (ac), Ana Krsmanović (ac), Andrea Bálešová (pf), Enikő Ginzery (zmb), Ronald Šebesta (cl)
 • Foto: opera aperta ensemble - post-minimal set OPERA APERTA ENSEMBLE - POST-MINIMAL SET
  2002 CD – Mediálny inštitút OF 0002 2 331
  1. Christopher Fox: Straight Lines in Broken Times
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Nora Skuta (pf)
  2. Martin Burlas: 13
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. James Tenney: Harmonium #5
   OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Hauke Harder: Bryndzové halušky
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  7. Peter Ablinger: B – A – C – H
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (clb), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (sth)
  8. Marek Piaček: Recitativo e canzonetta
   OPERA APERTA ensemble, Nora Skuta (pf)
 • Foto: Aberrationes ABERRATIONES
  2001 CD – Ekolio
  1. Petra Bachratá: Trio
   Branislav Černakovič (vn), Teodor Brcko (vc), Zuzana Zamborská (pf)
  2. Petra Bachratá: Ontogenesis
   Monika Štreitová (fl)
  3. Petra Bachratá: Aberácie
   Branislav Černakovič (vn), Stanislav Palúch (vn), Peter Zwiebel (vl), Jan Pospíšil (vc), Ján Krigovský (cb), Marián Lejava (dir.)
  4. Petra Bachratá: Konfrontácie
   Branislav Černakovič (vn), Matej Kozub (cl), Andrej Gál (vc)
  5. Petra Bachratá: Distantia
   Monika Štreitová (fl), Ján Krigovský (cb)
  6. Petra Bachratá: X-treme
   Monika Štreitová (fl, flp), Ronald Šebesta (cl, clb), Jana Pastorková (s), Jiří Hájek (br), Adriana Antalová (ar), Peter Šesták (vl), Ján Krigovský (cb), Ivan Marek (bat), Vladimír Sawics (bat), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2019 za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na výnimočnú CD nahrávku Classic Malts

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Adrián Demoč: Ma fin est mon commencement
  19. 12.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ensemble Ricercata: Žiadba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata
 • Lukáš Borzík: Milosrdenstvo
  pre klarinet, violončelo a klavír
  16. 12.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert v Galérii Ľ. FUllu, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Nora Skuta (pf)
 • Pavol Šimai: Claricon
  pre klarinet a symfonický orchester
  10. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Machajdík: Danube Afterpoint
  14. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Veronika Vitázková (flp), Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (clb), Ivan Šiller (pf), Fero Király (pf), Ján Kružliak, jr. (vn), Daniel Herich (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc)
 • Juraj Beneš: For Instance Black Pony
  per corno di bassetto
  20. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, design factory, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (crb)
 • Miloš Betko: 6 Gamblerov, op. 43
  World Series of Gambling 2008 (WSOG 2008) – ludománia pre šesť klarinetistov
  17. 10.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (cl), Peter Maurer (cl), Ján Rigan (cl), Jana Tomanová (cl), Marek Hutta (cl)
 • Marián Lejava: Aria (for Lotz Trio)
  pre tri basetové rohy Op. 10
  29. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Malé koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (crb), Róbert Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
 • Miloš Betko: Hm – nie celkom zvláštna nálada, op. 39
  pre komorný súbor
  16. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Šikula (fl), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Eva Páleníková (ac), Ivan Palovič (vl), Vladimír Sirota (vc), Marián Lejava (dir.)
 • Ján Boleslav Kladivo: Ranný oddych
  (Ionizácia) pre klarinet a laptop
  14. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Experimentálne štúdio Bratislava, Ronald Šebesta (cl)
 • Marek Piaček: Pustatina I – VIII
  30. 9.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Synagóga, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
 • Boško Milaković: The Inner Singers
  pre tri basetové rohy (altové klarinety)
  30. 9.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Synagóga, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
 • Pavol Šimai: Clarisson
  pre klarinet a klavír
  19. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ronald Šebesta (cl), Nora Skuta (pf)
 • Marián Lejava: Opera Aperta Quintet
  9. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Ján Slávik (vc), Ronald Šebesta (cl), Nora Skuta (pf)
 • Martin Burlas: Zbytočný záchvev
  11. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Zboroň (spk), OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Jozef Gahér: Z Liptova
  14. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Věra Rašková (fl), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Ronald Šebesta (cl)
 • Juraj Beneš: Chanson triste
  pre husle, klarinet, violončelo a klavír
  10. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Ronald Šebesta (cl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Veni ensemble 2006 Veni ensemble
  dole zľava: Daniel Matej, Marián Lejava, Andrea Bálešová Mudroňová, Andrej Gál, Ronald Šebesta, Matúš Plavec; hore sprava: Peter Zwiebel, Peter Mosorjak, Ivana Psotková, Dagmar Kamenská

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Opera Aperta 2000 Opera Aperta

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl
 • Foto: Opera Aperta 2000 Opera Aperta
  Koncert v Mirbachu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Opera Aperta 2000 Opera Aperta
  Koncert v Mirbachu

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Veni ensemble 1992 Veni ensemble
  Veni ensemble v prvých rokoch

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Lotz Trio Lotz Trio
  Lotz Trio v zložení: zľava Andreas Fink, Ronald Šebesta, Róbert Šebesta

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Hatrík, Juraj: An die Musik. Sonáta-depeša Schubertovi  Ronald Šebesta (cl), Peter Krajniak (vn), Imrich Fótky (vc), Eleonóra Škutová (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 11. 2019