• 2019

    Cena Frica Kafendu

    za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na výnimočnú CD nahrávku Classic Malts

x