• 1981 – 1987

  Konzervatórium v Bratislave (klarinet – Edmund Bombara)

 • 1988 – 1993

  VŠMU (klarinet – Jozef Luptáčik st.)

 • 1991 – 1992

  stáž na Conservatoire de Région v Bolougne vo Francúzsku (Jean Max Dussert)

 • 1995

  VŠMU, postgraduálne štúdium (Miloš Jurkovič, Jozef Luptáčik st.)

 • 1996

  trojmesačná stáž na Conservatoire de Région v Bolougne

 • -

  účasť na kurzoch u klarinetistov: Hans Deinzer, Suzanne Stephensová, Michael Riessler, Eduard Brunner, Ernesto Molinari

 • 1987/1988

  prvý klarinetista v orchestri spevohry Novej scény v Bratislave

 • od 1993

  až do súčasnosti prvý klarinetista v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • od 1995

  prvý klarinetista súboru Cappella Istropolitana

 • od 2002 – 2010

   pedagóg na VŠMU (2005 – 2007 prodekan, vyučoval hru na klarinete, komornú hru, hru orchestrálnych partov, dejiny a literatúru klarinetu, metodiku a pedagogiku hry na klarinete a základy intonácie v ansámblovej hre na dychových nástrojoch)

Ronald Šebesta ako sólista účinkoval so súbormi Cappella Istropolitana, Komorní sólisti Bratislava, Veni ensemble, Moyzesovo kvarteto a s orchestrami ŠKO Žilina, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom Jána Cikkera v Banskej Bystrici a ď. V súčasnosti sú jeho sólistické účinkovania s orchestrom nepravidelné, doteraz však priebežne obnovované. So SOSR-om nahral koncertantné diela E. Suchoňa, I. Zeljenku a P. Šimaia.

Stál pri zrode súborov súčasnej hudby VENI ensemble, VAPORI del CUORE, OPERA APERTA ensemble a súboru dobových basetových rohov LOTZ Trio. Ako hráč na dobovom klarinete je pravidelným členom orchestrov Wiener Akademie, Orfeo Orchestra (Budapešť) a Cappelly Cracoviensis (Krakov). Príležitostne spolupracoval aj so súbormi Musica aeterna a Solamente naturali. Opakovane účinkuje aj v ansámbloch pre súčasnú hudbu Prague Modern a ÖENM v Salzburgu. 

„Doterajšie hudobné aktivity poukazujú na jeho viaceré orientácie: na sólový a komorný repertoár 20. storočia, na improvizovanú a experimentálnu súčasnú hudbu, na vybraný sólový a komorný repertoár klasicisticko-romantickej tradície a na dobovo poučenú interpretáciu hudby 18. storočia. Zaoberá sa aj muzikologickým výskumom zvukovosti klarinetu.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 153-155.)

 

V súčasnosti je Ronald Šebesta pedagógom klarinetovej hry na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

x