2024

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mozart-Mustonen, zimnou časťou sa začal 25. ročník festivalu Konvergencie

Opera Slovakia, 27. 2. 2024

2023

HORKAY, Tamás: Olivier Maessiaen : Quatour pour la fin du temps : R. Šebesta, P. Biely, J. Lupták, N. Skuta : Konvergencie 2022 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 5, s. 37

2023

KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

2023

KOLÁŘ, Robert: Adrián Demoč: Hudba (za názvom) [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

2023

ŠEBESTA, Ronald – LEJAVA, Marián: Na chate: Ronald Šebesta a Marián Lejava

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 32 – 33

2022

GOTTHARDT, Kristína: Jarné Konvergencie 2022 : Brahmsova jesenná hudba

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 4

2022

MATOUŠEK, Lukáš: Lotz Trio : Music from Seisenburg Castle. Mozart Terzetti K. 439b [recenzia CD]

Harmonie, 2022, č. květen, s. 74 – 75

2022

KOREŇOVÁ, Katarína: VENI na Rázcestí

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 13

2022

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

2021

REDAKCIA: Koncert Ensemble Ricercata 27. novembra bude online

Opera Slovakia, 23. 11. 2021

2021

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Beethoven v záhrade Domu Albrechtovcov v podaní Schöllnast Consort

Opera Slovakia, 2021

2020

NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

Harmonie, 2020, roč. 28, č. 6, s. 62

2020

KOLÁŘ, Robert: Stravinskij : Príbeh vojaka [recenzia CD]

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 36

2020

KOLÁŘ, Robert: Jaskynné piesne v synagóge

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 10

2020

VESELÝ, Ondrej: Ensemble Ricercata

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 7

2020

KAMENSKÁ, Martina: Konvergencie 2020

Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8 – 9

2019

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Cinéma

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 13

2019

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

2019

STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 4 – 7

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 16

2019

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG #32: Classic Malts (DVA-JA6)

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 27

2019

KOLÁŘ, Robert: Classic Malts [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 38

2019

ČERVENKA, Jozef: Stravinského Príbeh vojaka opäť na Konvergenciách

Opera Slovakia, 18. 2. 2019

2018

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 33

2018

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG #30: Duo Eliason

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 19

2017

KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 20 – 24

2016

KOLÁŘ, Robert: Ronald Šebesta: Vyhýbam sa mechanickému prerozprávaniu štruktúry [rozhovor]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 14 – 15

2016

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

2016

BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

2016

ŠUBA, Andrej: Bratislava Mozart Festival

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 18

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Il bene

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

2015

DUGOVIČ, Branislav: Mozart : Lotz Trio & Friends [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Concertino

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

2015

PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

2015

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 20 – 21

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 14

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 16

2012

BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Classic Malts

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 10

2012

REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

SME , 14. 9. 2012 , roč. 20, č. 213, s. 14

2012

VAJÓ, Juraj: Klarinet s bravúrou i noblesou

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2012

REHÁK, Oliver: Nekonečný Príbeh

SME , 12. 6. 2012, roč. 20, č. 135, s. 15

2011

HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2008

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 4

2007

BUFFA, Ivan: Večery novej hudby 2007

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 12 – 13

2006

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 10 – 11

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 3, s. 21 – 22

2004

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Idea Konvergencií žije

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 10, s. 16 – 19

2003

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2003 opäť v Klariskách

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 22

2000

ŠEBESTA, Ronald: Marathon 2000

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 25

2000

-la-: Miniprofil HŽ: Ronald Šebesta

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 4, s. 5 – 6

1987

-UR-: Absolventské koncerty Konzervatória v Bratislave

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 16, s. 2

Personálna bibliografia

 • 2000

  ŠEBESTA, Ronald: Marathon 2000

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 12, s. 25

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  HORKAY, Tamás: Olivier Maessiaen : Quatour pour la fin du temps : R. Šebesta, P. Biely, J. Lupták, N. Skuta : Konvergencie 2022 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 5, s. 37

 • 2023

  KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Adrián Demoč: Hudba (za názvom) [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

 • 2022

  MATOUŠEK, Lukáš: Lotz Trio : Music from Seisenburg Castle. Mozart Terzetti K. 439b [recenzia CD]

  Harmonie, 2022, č. květen, s. 74 – 75

 • 2020

  NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

  Harmonie, 2020, roč. 28, č. 6, s. 62

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2024

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mozart-Mustonen, zimnou časťou sa začal 25. ročník festivalu Konvergencie

  Opera Slovakia, 27. 2. 2024

 • 2023

  ŠEBESTA, Ronald – LEJAVA, Marián: Na chate: Ronald Šebesta a Marián Lejava

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 32 – 33

 • 2022

  KOREŇOVÁ, Katarína: VENI na Rázcestí

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 13

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

 • 2022

  GOTTHARDT, Kristína: Jarné Konvergencie 2022 : Brahmsova jesenná hudba

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 4

 • 2021

  REDAKCIA: Koncert Ensemble Ricercata 27. novembra bude online

  Opera Slovakia, 23. 11. 2021

 • 2021

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Beethoven v záhrade Domu Albrechtovcov v podaní Schöllnast Consort

  Opera Slovakia, 2021

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Stravinskij : Príbeh vojaka [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 36

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Jaskynné piesne v synagóge

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 10

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Ensemble Ricercata

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 7

 • 2020

  KAMENSKÁ, Martina: Konvergencie 2020

  Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8 – 9

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Cinéma

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 13

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

 • 2019

  STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 4 – 7

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 16

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG #32: Classic Malts (DVA-JA6)

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 27

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Classic Malts [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 4, s. 38

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Stravinského Príbeh vojaka opäť na Konvergenciách

  Opera Slovakia, 18. 2. 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG #30: Duo Eliason

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 19

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG 25: VENI 30 (1)

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 33

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 20 – 24

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Bratislava Mozart Festival

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 18

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Ronald Šebesta: Vyhýbam sa mechanickému prerozprávaniu štruktúry [rozhovor]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 14 – 15

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

 • 2016

  BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 14

 • 2015

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 20 – 21

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

 • 2015

  DUGOVIČ, Branislav: Mozart : Lotz Trio & Friends [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Za peknou hudbou opäť do Banskej Štiavnice

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 6

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Concertino

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Il bene

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4 – 5

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 16

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Classic Malts

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 10

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

  SME , 14. 9. 2012 , roč. 20, č. 213, s. 14

 • 2012

  VAJÓ, Juraj: Klarinet s bravúrou i noblesou

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Nekonečný Príbeh

  SME , 12. 6. 2012, roč. 20, č. 135, s. 15

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2008

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 4

 • 2007

  BUFFA, Ivan: Večery novej hudby 2007

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 12 – 13

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 10 – 11

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 3, s. 21 – 22

 • 2004

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Idea Konvergencií žije

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 10, s. 16 – 19

 • 2003

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2003 opäť v Klariskách

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 22

 • 2000

  -la-: Miniprofil HŽ: Ronald Šebesta

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 4, s. 5 – 6

 • 1987

  -UR-: Absolventské koncerty Konzervatória v Bratislave

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 16, s. 2

x