Profil telesa

Foto: Dámsky komorný orchester

Dámsky komorný orchester

Bio

Bio


Dámsky komorný orchester vznikol v roku 1969 z iniciatívy jeho umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Šarayovej-Kováčovej a koncertnej majsterky Jolany Šikutovej s podporou Eleny Blahovej-Jurasovej. Orchester tvorili členky popredných slovenských orchestrov a pedagogičky bratislavských umeleckých škôl. S orchestrom pravidelne spolupracovali významní slovenskí umelci ako napr. Viktória Stracenská, Hana Bandová-Štolfová, Magdaléna Blahušiaková, Jela Špitková, Peter Michalica, Stanislav Zamborský, Milan Brunner, Radoslav Šašina, Dana Šašinová, Kamil Roško, Ladislav Strešnák, Jozef Zsapka, Dagmar Zsapková, Ján Budzák, Jozef Illés a z mladšej generácie Nao Higano, Peter Šaray a Jana Pastorková. Niekedy sa sólistických partov zhostili aj členky telesa. V rokoch 1971-1998 bola sólistkou a koncertnou majsterkou Viera Podhradská, neskôr viedla orchester ako koncertná majsterka Jolana Šikutová.

Interpretačným ťažiskom telesa bola hudba baroka a klasicizmu a tento repertoárový základ bol doplnený dielami autorov romantizmu a skladbami 20.storočia. Pri vokálno-inštrumentálnych dielach teleso často spolupracovalo s Mládežníckym detským zborom ECHO s dirigentom Ondrejom Šarayom a s Bratislavským detským zborom. Veľkým prínosom bola pre orchester odborná spolupráca s Viliamom Šarayom, dlhoročným členom SKO Bohdana Warchala.

Orchester pravidelne účinkoval na výchovných a celovečerných koncertoch, vystupoval na slávnostných kultúrno-spoločenských podujatiach, nahrával pre rozhlas a televíziu. Predstavil sa aj v zahraničí a to v Španielsku, Rakúsku, Grécku, Taliansku a viacnásobne v Japonsku. Mimoriadne úspešné bolo vystúpenie v rámci 8. hudobného festivalu ostrovov na všetkých siedmich Kanárskych ostrovoch. V koncertnej sezóne 1999/2000 pri príležitosti 30.výročia vzniku tohto telesa udelil generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave orchestru pamätnú medailu Insignae memorabile Dámsky komorný orchester.

Elena Šarayová-Kováčová sa do slovenského koncertného diania zapísala ako prvá slovenská profesionálna dirigentka. Okrem Dámskeho komorného orchestra a Bratislavského detského zboru viedla aj Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena ( v rokoch 1971-1986). So súbormi absolvovala stovky koncertných vystúpení doma i v zahraničí. Popri koncertnej činnosti sa venovala aj metodickej práci a výchove mladých adeptov dirigovania na VŠMU, kde pôsobila ako docentka.


Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Dámsky komorný orchester v zrelom veku
  2009 Hudobný život 2009/11 - 12, s. 6.
 • Sternová, Mária: Naša Elena Šarayová-Kováčová
  2008 Castrum Novum 2008/13, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Na Európskych týždňoch : Dámsky komorný orchester
  1993 Hudobný život 1993/22, s. 5
 • vč: Dámsky komorný orchester jubiluje
  1990 Hudobný život 1990/4, s. 3
 • Fecsková, Silvia: VIII. hudobná jeseň Jozefa Grešáka
  19. 11. 1989 Spravodajca Bardejov 19. 11. 1989, s. 21 – 27
 • Truhlářová, Agneša: Keď struny ožívajú srdcom ženy : Chvíľa s Dámskym komorným orchestrom
  1986 Slovensko 1986/9, s. 22 – 23
 • Ursínyová, Terézia: Jubilantská previerka
  1985 Hudobný život 1985/4, s. 3
 • -uy-: V jemnom duchu sa predstavil Dámsky komorný orchester pod taktovkou E. Šarayovej-Kováčovej
  19. 12. 1984 Večerník 19. 12. 1984, s. 5

Diskografia

 • Foto: Dámsky komorný orchester DÁMSKY KOMORNÝ ORCHESTER
  2011 CD – Diskant DK 0134-2131
  1. Baldassare Galuppi: Concerto a quattro č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Sinfonia č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Air zo Suity D dur BWV 1068
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Koncert pre klavír (čembalo) a orchester d mol BWV 1052
   Dana Šašinová (pf), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Vznešené tance levočské
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Peter Šaray (vn), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Bratislavský detský zbor BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
  2000 CD – Diskant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn: Anima Nostra
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Blúdenie
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Eugen Suchoň: V marci ESD 90
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  13. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  15. Oto Ferenczy: Detské obrázky
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  16. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Tibor Andrašovan: Zima na dedine
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  18. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Organová nálada ORGANOVÁ NÁLADA
  1999 CD – Agentúra AP Projekt
  1. :
   Anna Predmerská-Zúriková (org), Peter Mikuláš (b), Juraj Bartoš (tr), Elena Šarayová (dir.2), Dámsky komorný orchester

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Obetiam 11. marca 2011 (Obetiam Fukušimy)
  pre sláčikový orchester
  23. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne G dur
  podľa organovej témy J. S. Bacha
  5. 1997 Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106
  Detský dvojzbor a sláčikový orchester
  28. 4.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  14. Slávnosti zborového spevu, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106
  Detský dvojzbor a sláčikový orchester
  12. 10.
  1986
  Prvé uvedenie v zahraničí
  21. Mezinárodní festival Brno, 1. Bienále soudobé hudby, Besední dům, Brno, CZ
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Dámsky komorný orchester Dámsky komorný orchester

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Dámsky komorný orchester Dámsky komorný orchester

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Alexander Molnár
 • Foto: Dámsky komorný orchester Dámsky komorný orchester
  DKO s huslistkou Jelou Špitkovou (siedma zľava)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Dámsky komorný orchester Dámsky komorný orchester

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Kontakt:
Elena Šarayová-Kováčová, dirigentka, manažérka
Martinengova 4
811 02 Bratislava 1« späť na zoznam Aktualizované: 04. 09. 2017