• 1960 – 1964

    Konzervatórium v Bratislave (klavír – Mikuláš Strausz, kompozícia – Andrej Očenáš, dirigovanie – Kornel Schimpl)

  • 1964 – 1969

    VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter, vokálne dirigovanie – Ján Strelec a Juraj Haluzický, oratoriálne a kantátové dirigovanie – Ján Mária Dobrodinský)

  • -

    pedagogička dirigovania na VŠMU

Šarayová je prvou slovenskou profesionálnou dirigentkou. Od roku 1967 spolupracuje s Bratislavským detským zborom ako dirigentka, v roku 1980 prevzala po Jurajovi Haluzickom aj funkciu umeleckej vedúcej, od roku 1983 vedie zbor v spolupráci so svojím synom Ondrejom Šarayom. V roku 1969 bola spoluzakladateľka Dámskeho komorného orchestra, kde pôsobí ako umelecká vedúca a dirigentka. V rokoch 1971 – 1986 viedla Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena. S týmito telesami sa predstavila na viac ako 2000 koncertoch doma i v zahraničí (takmer celá Európa, Kanada, Japonsko, USA).

Popri koncertnej činnosti sa venuje pedagogickej práci. Vyučuje dirigovanie na VŠMU v Bratislave. Je pozývaná ako lektorka dirigentských kurzov a tiež ako členka súťažných porôt.

x