Personálna bibliografia

 • 2001

  Naposledy Petrovi Hradilovi (29.4.1940-24.7.2001)

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 4

 • 1980

  Detské hlasy zo Slovenska

  Večerník 24.9., 1980, roč. 25, č. 188, s. 5

 • 1980

  Anjelské hlasy zo Slovenska : Bratislavský detský zbor v Japonsku

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 6

Bibliografia

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 4

 • 2011

  PUŤOROVÁ, Lillian: Recenzie : Dámsky komorný orchester

  Hudobný život, 2011, č. 3, s. 36 – 37

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dámsky komorný orchester v zrelom veku

  Hudobný život, 2009, roč. XLI, č. 11 – 12, s. 6

 • 2008

  STERNOVÁ, Mária: Naša Elena Šarayová-Kováčová

  Centrum Novum, 2008, roč. XVIII, č. 13, s. 3

 • 2002

  CAPKOVÁ, Alžbeta: Bratislavský detský zbor má 40 rokov

  Bratislavské noviny 21.11, 2002

 • 1999

  JEDLIČKOVÁ, Petra: "Otroci" hudby : návšteva u Šarayovcov, kde je profesia koníčkom

  Život, 1999, roč. 49, č. 26, s. 6 – 7

 • 1998

  SEDLICKÝ, Tibor: Elena Kováčová-Šarayová

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 3, 1998, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 26 – 27

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jubilanti : Elena Kováčová-Šarayová

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 12, s. 2

 • 1992

  KOVÁČOVÁ-ŠARAYOVÁ, Elena – URSÍNYOVÁ, T.: Ostrovy večnej jari : Pri čiernej káve s dirigentkou Elenou Šarayovou-Kováčovou

  Večerník 13.3., 1992, č. 52, s. 6 – 7

 • 1992

  PELLEGI, Pavol – KOVÁČOVÁ-ŠARAYOVÁ, Elena: Najradšej až do penzie : Rozhovor s Elenou Šarayovou-Kováčovou umeleckou vedúcou a dirigentkou Bratislavského detského zboru

  Večerník 11.11., 1992, č. 221, s. 5

 • 1989

  FECSKOVÁ, Silvia: VIII. hudobná jeseň Jozefa Grešáka

  Spravodajca Bardejov, november, 1989, s. 21 – 27

 • 1988

  KYSELOVÁ, Eleonóra – ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena: O hudbe a zborovom speve

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 1, s. 4

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša – TRUHLÁŘOVÁ, Alžbeta – ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena: O dobré sa treba starať

  Slovenka, 1987, roč. 39, č. 9, s. 32

 • 1987

  KYSELOVÁ, Eleonóra – ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena: Podchytiť záujem detí o hudbu

  Rytmus, 1987, roč. 38, č. 12, s. 4 – 5

 • 1986

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Duša troch zborov

  Nedeľná Pravda , 1986, roč. 19, č. 49 , s. 6

 • 1985

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jubilantská previerka

  Hudobný život, 1985, č. 4, s. 3

 • 1985

  HORNOVESKÁ, Ľuba: XIV. slávnosti zborového spevu a súťaž o Zlatý veniec mesta Bratislavy

  Hudobný život, 1985, č. 13, s. 7

 • 1985

  staccato

  Hudobný život, 1985, č. 13, s. 2

 • 1984

  KOVÁČOVÁ-ŠARAYOVÁ, Elena – ŤAPAJOVÁ, Elena: Najkrajší dar je pieseň : O práci a rodine hovoríme s dirigentkou Elenou Šarayovou-Kováčovou

  Večerník 9.3., 1984, č. 50, s. 6

 • 1983

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: K jubileu Bratislavského detského zboru pri MDKO : Po dvadsiatich rokoch

  Hudobný život, 1983, č. 4, s. 1 a 7

 • 1983

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Zborový cyklus

  Hudobný život, 1983, č. 19, s. 4

 • 1982

  (sf): staccato

  Hudobný život, 1982, č. 9, s. 2

 • 1982

  ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena – HURAJOVÁ, Eleonóra: Hudba, ktorá je v nej

  Smena 9.10., 1982, č. 240, s. 6

 • 1982

  Bratislavské hudobné slávnosti ´82 : Slávnostné otvorenie

  Hudobný život, 1982, č. 20, s. 1

 • 1982

  -Eka-: Defilé zborového spevu

  Hudobný život, 1982, č. 15, s. 4

 • 1982

  CENKOVÁ, Katarína: V. žilinský festival komorných orchestrov

  Hudobný život, 1982, č. 14, s. 5

 • 1981

  ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena – PETRÍK, Marián: Japonsko tlieskalo našim deťom

  Slovensko, 1981, roč. 5, č. 2, s. 19

 • 1981

  BERGER, Igor: Zlatý veniec mesta Bratislavy

  Hudobný život, 1981, č. 9, s. 2

 • 1981

  staccato

  Hudobný život, 1981, č. 7, s. 2

 • 1981

  WERNER, Ivan – ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena: Ťažisko v práci s deťmi : Vyznanie prvej slovenskej dirigentky

  Sloboda 23.4., 1981, č. 17, s. 4

 • 1981

  -ako-: Jedna z úspešných prehliadok

  Hudobný život, 1981, č. 16, s. 4

 • 1981

  ČOBEJOVÁ, Markéta: Žilinská zborová súťaž "Mládež spieva ´81"

  Hudobný život, 1981, č. 14, s. 2

 • 1980

  ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena – WEISSER, Ladislav: Hudba sprevádza môj život

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 3, s. 32 – 33

 • 1979

  ŠARAYOVÁ, Elena – BUZOGA, Michal: Hlasy nešetria

  Slovensko, 1979, roč. 3, č. 2, s. 22

 • 1979

  ŽÁRY, Ivan: Ženské sóla

  Smena 1.12., 1979, č. 284, s. 6

 • 1979

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Prehliadka komorných telies a súborov

  Hudobný život, 1979, č. 17, s. 2

 • 1976

  ČURILLA, Štefan: Košické predjarie

  Hudobný život, 1976, č. 9, s. 5

 • 1976

  -mpk-: Slovenskí umelci v zahraničí

  Hudobný život, 1976, č. 3, s. 4

 • 1975

  POTOČÁR, Jozef: Na čiernomorskom pobreží

  Hudobný život, 1975, č. 17, s. 2

 • 1974

  DUFFEK, Kornel: Z domova

  Hudobný život, 1974, č. 11, s. 2

 • 1972

  EHRENBERGEROVÁ, A.: Ozvena

  Hudobný život, 1972, č. 10, s. 2

 • 1971

  V. Č. – ŠARAYOVÁ-KOVÁČOVÁ, Elena: Orchester neobyčajného obsadenia

  Hudobný život, 1971, č. 2, s. 8

 • 1971

  VOPAŘIL, Josef: Glosár

  Hudobný život, 1971, č. 15, s. 2

 • 1970

  -vk-: Detský rok a Slniečko

  Hudobný život, 1970, č. 4, s. 4

 • 1970

  MÓŽI, Alexander: Hudobná výchova vo svetle súčasnej doby

  Hudobný život, 1970, č. 15, s. 7

x