• 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dámsky komorný orchester v zrelom veku

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 6

 • 2008

  STERNOVÁ, Mária: Naša Elena Šarayová-Kováčová

  Castrum Novum , 2008, č. 13, s. 3

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Na Európskych týždňoch : Dámsky komorný orchester

  Hudobný život , 1993, roč. 25, č. 22, s. 5

 • 1990

  vč: Dámsky komorný orchester jubiluje

  Hudobný život , 1990, roč. 22, č. 4, s. 3

 • 19. 11. 1989

  FECSKOVÁ, Silvia: VIII. hudobná jeseň Jozefa Grešáka

  Spravodajca Bardejov, 19. 11. 1989, s. 21 – 27

 • 1986

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Keď struny ožívajú srdcom ženy : Chvíľa s Dámskym komorným orchestrom

  Slovensko , 1986, č. 9, s. 22 – 23

 • 1985

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jubilantská previerka

  Hudobný život , 1985, roč. 17, č. 4, s. 3

 • 19. 12. 1984

  -uy-: V jemnom duchu sa predstavil Dámsky komorný orchester pod taktovkou E. Šarayovej-Kováčovej

  Večerník, 19. 12. 1984, s. 5

x