Dámsky komorný orchester vznikol v roku 1969 z iniciatívy jeho umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Šarayovej-Kováčovej a koncertnej majsterky Jolany Šikutovej s podporou Eleny Blahovej-Jurasovej. Orchester tvorili členky popredných slovenských orchestrov a pedagogičky bratislavských umeleckých škôl. S orchestrom pravidelne spolupracovali významní slovenskí umelci ako napr. Viktória Stracenská, Hana Bandová-Štolfová, Magdaléna Blahušiaková, Jela Špitková, Peter Michalica, Stanislav Zamborský, Milan Brunner, Radoslav Šašina, Dana Šašinová, Kamil Roško, Ladislav Strešnák, Jozef Zsapka, Dagmar Zsapková, Ján Budzák, Jozef Illés a z mladšej generácie Nao Higano, Peter Šaray a Jana Pastorková. Niekedy sa sólistických partov zhostili aj členky telesa. V rokoch 1971-1998 bola sólistkou a koncertnou majsterkou Viera Podhradská, neskôr viedla orchester ako koncertná majsterka Jolana Šikutová.

Interpretačným ťažiskom telesa bola hudba baroka a klasicizmu a tento repertoárový základ bol doplnený dielami autorov romantizmu a skladbami 20.storočia. Pri vokálno-inštrumentálnych dielach teleso často spolupracovalo s Mládežníckym detským zborom ECHO s dirigentom Ondrejom Šarayom a s Bratislavským detským zborom. Veľkým prínosom bola pre orchester odborná spolupráca s Viliamom Šarayom, dlhoročným členom SKO Bohdana Warchala.

Orchester pravidelne účinkoval na výchovných a celovečerných koncertoch, vystupoval na slávnostných kultúrno-spoločenských podujatiach, nahrával pre rozhlas a televíziu. Predstavil sa aj v zahraničí a to v Španielsku, Rakúsku, Grécku, Taliansku a viacnásobne v Japonsku. Mimoriadne úspešné bolo vystúpenie v rámci 8. hudobného festivalu ostrovov na všetkých siedmich Kanárskych ostrovoch. V koncertnej sezóne 1999/2000 pri príležitosti 30.výročia vzniku tohto telesa udelil generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave orchestru pamätnú medailu Insignae memorabile Dámsky komorný orchester.

Elena Šarayová-Kováčová sa do slovenského koncertného diania zapísala ako prvá slovenská profesionálna dirigentka. Okrem Dámskeho komorného orchestra a Bratislavského detského zboru viedla aj Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena ( v rokoch 1971-1986). So súbormi absolvovala stovky koncertných vystúpení doma i v zahraničí. Popri koncertnej činnosti sa venovala aj metodickej práci a výchove mladých adeptov dirigovania na VŠMU, kde pôsobila ako docentka.


x