Profil telesa

Foto: Moyzesovo kvarteto

Moyzesovo kvarteto

sláčikové kvarteto

Členovia: Jozef Horváth (1. vn), František Török (2. vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
Bývalí členovia: Stanislav Mucha (1. vn)
Bio

Bio


Kvarteto vzniklo v roku 1975 počas štúdia jeho členov na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením prof. Albína Vrteľa. Kvarteto - ešte pod názvom Muchovo (podľa mena svojho primária) - absolvovalo interpretačný kurz v Bayreuthe (1976, 1978) a vo Weimare (1980). Po absolutóriu Konzervatória pokračovali členovia kvarteta v štúdiu komornej hry na VŠMU pod vedením prof. Tibora Gašpareka a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Franza Samohyla a Güntera Pichlera. Meno významného slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa si dalo kvarteto do svojho názvu v roku 1981. Členovia Moyzesovho kvarteta sú absolventmi VŠMU v Bratislave.

Kvarteto získalo viacero ocenení a laureátske tituly a popredné umiestnenia na domácich a zahraničných súťažiach.

Teleso spolupracovalo s holandským kvartetom Gaudeamus, s prof. Usim Wieselom z Tel Avivu, prof. Rudolfom Nelom z Mníchova, kvartetom Melos z Nemecka, s členmi Amadeus kvarteta i s Janáčkovým kvartetom a od roku 1989 kvarteto pravidelne spolupracovalo s prof. Franzom Samohylom vo Viedni.

Cenné skúsenosti získavalo kvarteto umeleckou spoluprácou s poprednými domácimi sólistami a telesami (napr. s multiinštrumentalistom Jiřím Stivínom, klaviristami Mariánom Lapšanským a Mariánom Vargom, so súborom Cappella Istropolitana a mnohými ďalšími). Slovenskú hudobnú kultúru prezentovalo s úspechom takmer vo všetkých štátoch Európy, v Japonsku, Indii, Maroku, USA a na Kube.

Viaceré ocenenia získalo kvarteto aj za svoje nahrávacie aktivity, realizovalo niekoľko desiatok CD nahrávok a početné rozhlasové záznamy.

V rokoch 1986 – 2005 bolo Moyzesovo kvarteto profesionálnym súborom Slovenskej filharmónie, v roku 2006 komorným ansámblom mesta Modra a v priebehu roka 2008 sa stalo a v súčasnosti je komorným súborom mesta Skalica.

Od roku 2006 sa kvarteto pravidelne prezentuje vlatnými koncertnými cyklami - „Moyzes v Moyzeske“ (2006), „Bella v Moyzeske“ (2007), "Suchoň v Pálffyho paláci“ (2008), „Mendelssohn v Pálffyho paláci“ (2009), "Schumann v Pálfyho paláci" (2010), "Cikker v Pálfyho paláci" (2011), "Zeljenka v Pálfyho paláci" (2012), "Dvořák v Pálfyho paláci" (2013), "J. S. Bach v Pálfyho paláci" (2014), "Moyzesovo kvarteto v Pálfyho paláci" (2015), "Godár v Pálfyho paláci" (2016).

Po 40 rokoch účinkovania telesa v nezmenenom obsadení nastala od roku 2016 zmena na poste primária kvarteta, stal sa ním Jozef Horváth, koncertný majster Slovenskej filharmónie.

 

 


Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovo kvarteto spievalo s Dvořákom
  2019 In: www.operaslovakia.sk/moyzesovo-kvarteto-spievalo-s-dvorakom/
  Opera Slovakia 2019
 • Dohnalová, Lýdia: Divergencie 2019 : sviatky hudby v Skalici
  2019 Hudobný život 51, 2019/7 - 8, s. 3
 • Polakovičová, Viera: Concertissimo
  Dvořák s Danielou Hlinkovou a Moyzesovcami
  2019 Hudobný život 51, 2019/3, s. 8
 • Javorský, Igor: Johann Nepomuk Hummel : Sláčikové kvartetá op. 30 [recenzia CD]
  2019 Hudobný život 51, 2019/7 - 8, s. 56 - 57
 • Dohnalová, Lýdia: Divergencie v Skalici po desiatykrát
  2018 Hudobný život 50, 2018/7 - 8, s. 27
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Pocta jubilujúcim skladateľom
  2012 Hudobný život 44, 2012/12, s. 15
 • Bubnáš, Juraj: Zeljenka v Pálfyho paláci
  2012 Hudobný život 44, 2012/11, s. 3
 • Puškášová, Melánia: Melos-Étos. Tri festivalové impresie
  2010 Hudobný život 42, 2010/1 - 2, s. 12 – 14
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby 2009
  2010 Hudobný život 42, 2010/1 - 2, s. 8
 • Chalupka, Ľubomír: Ladislav Kupkovič : String Quartets [recenzia CD]
  2009 Hudobný život 41, 2009/4, s. 36
 • Šišková, Ingeborg: Suchoň v Pálffyho paláci
  2008 Hudobný život 50, 2008/12, s. 3
 • -: Marián Varga a Moyzesovo kvarteto tour 2007
  2007 SME/Kultúra 2007
 • Rehák, Oliver: Keď sa chce, tak sa dá. Glosa
  2007 Hudobný život 39, 2007/1 - 2, s. 6
 • Chalupka, Ľubomír: Dva aktuálne pohľady na slovenskú hudbu 60. rokov
  2007 Hudobný život 39, 2007/12, s. 8
 • Škvarenina, Marek: Marián Varga & Moyzesovo kvarteto [recenzia CD]
  2007 Hudobný život 39, 2007/4, s. 36
 • Chalupka, Ľubomír: Ilja Zeljenka : String Quartets [recenzia CD]
  2007 Hudobný život 39, 2007/4, s. 34
 • Jašková, Jana: Pražská jar 2006
  2006 Hudobný život 38, 2006/7 - 8, s. 31
 • Rehák, Oliver: Moyzesovci: Pre nás sa nič nekončí
  2005 SME/Kultúra 2005, s. 25
 • Tolstová, Martina: Jubileum Moyzesovho kvarteta
  2005 Večerník 2005, s. 10
 • (mt) : Moyzesovo kvarteto s mladými talentami
  2005 Večerník 2005
 • Ursínyová, Terézia: Koncerty
  2005 Hudobný život 37, 2005/6, s. 22
 • Földešová, Marta: Dvakrát Moyzesovci
  2004 Hudobný život 36, 2004/3, s. 23
 • Hilbertová, Martina: Vážne i nevážne v Redute
  2003 Hudobný život 35, 2003/3, s. 18
 • Földešová, Marta: Moyzesovci v Slovenskom rozhlase
  2003 Hudobný život 35, 2003/7 - 8, s. 28
 • Dohnalová, Lýdia: Sláčikové kvintetá
  2002 Hudobný život 34, 2002/11, s. 19
 • - : Štyria vyslanci komornej hudby
  2001 SME 2001
 • (kul,tasr) : V New Yorku sa predstaví slovenská kultúra
  2001 SME 2001
 • (sita) : Naša kultúra za mlákou
  2000 Večerník 2000
 • (do) : Aj Musica Slovaca
  2000 Pravda 2000
 • Malovec, Ján : Priemernosť nemá šancu
  2000 Slovenská republika 2000
 • Palovčík, Michal : Jubileum Moyzesovho kvarteta
  2000 Literárny týždenník 2000
 • Zemanová, Lele : Štvrťstoročie Moyzesovho kvarteta
  2000 Národná obroda 2000
 • Malovec, Ján : Hudba vyvolávajúca príjemný optimizmus
  2000 Slovenská republika 2000
 • Palovčík, Michal : Zážitky z koncertných siení
  2000 Literárny týždenník 2000, s. 11
 • Zemanová, Lele : Moyzesovo kvarteto 25-ročné
  2000 Národná obroda 2000
 • Dohnalová, Lýdia: Miesto pre...Moyzesovo kvarteto
  2000 Hudobný život 32, 2000/12, s. 8 - 9
 • Puškášová, Meška: "Moyzesovci" v Moyzesovej sieni
  1996 Hudobný život 28, 1996/7, s. 4
 • Albrecht, Ján: Jubilujúce Moyzesovo kvarteto
  1995 Hudobný život 27, 1995/23 - 24, s. 4
 • Ivanová, Marta: Dvadsať rokov v službách slovenskej hudby
  1995 Práca 1995, s. 9
 • Jurík, Marián: Dmitrij Šostakovič [recenzia CD]
  1995 Hudobný život 27, 1995/7, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Dopoludnie s kvartetom
  1995 Hudobný život 27, 1995/11 - 12, s. 8
 • Urbancová, Hana: Moyzesovo kvarteto
  1992 Hudobný život 24, 1992/7, s. 5
 • Albrecht, Ján: Moyzesovo kvarteto
  1989 Hudobný život 21, 1989/13, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovo kvarteto : Na ceste k zrelosti
  1988 Hudobný život 20, 1988/8, s. 4
 • Čížik, Vladimír : XIII. letný cyklus koncertov v Klariskách
  1987 Hudobný život 19, 1987/7, s. 4 – 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 49, 2017/7 - 8, s. 28 – 29
 • Bubnáš, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]
  2016 Hudobný život 48, 2016/1 - 2, s. 50 – 51
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2016 Hudobný život 48, 2016/9, s. 9
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovci s novým primáriom
  2016 Hudobný život 48, 2016/4, s. 7
 • Pospiš, Robert: Moyzesovo kvarteto oslávilo štyridsiatku
  2016 in.ba / Informačný magazín Bratislavy 2016/2, s. 8 – 9
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život 47, 2015/6, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
  2015 Hudobný život 47, 2015/1 - 2, s. 3
 • Berger, Igor: Je dobré, že Moyzesovo kvarteto pociťuje ...
  2004 Hudobný život 36, 2004/6, s. 18
 • Dúbravský, Ján: Hommage ... á Prokofiev
  2003 Hudobný život 35, 2003/11, s. 25
 • Šuška, Pavol: Iva Bittová s Moyzesovcami
  2002 Hudobný život 34, 2002/3, s. 13
 • Litschauerová, Nina: Hudba pre štyroch : predstavujeme Moyzesovo kvarteto
  1998 Nové slovo 8, 1998/5, s. 22 – 23
 • Ďurčeková, Zuzana: Moyzesovci v Moyzeske
  1997 Hudobný život 29, 1997/4, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Cyklus skončil - hudba žije ďalej
  1997 Hudobný život 29, 1997/12, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Pocta Bellovi
  1996 Hudobný život 28, 1996/16, s. 7
 • Podracký, Igor: Intermezzá
  1992 Hudobný život 24, 1992/8, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto
  1992 Hudobný život 24, 1992/4, s. 4
 • Javorský, Igor: Moyzesovo kvarteto
  1989 Hudobný život 21, 1989/3, s. 6
 • Kolláthová, Zuzana: Bilancia mladého kvarteta
  1985 Hudobný život 17, 1985/15, s. 4
 • Brejka, Rudolf: Po úspechu v Eviane : Hovoríme s členmi Moyzesovho kvarteta
  1982 Hudobný život 14, 1982/13, s. 2

Diskografia

 • Foto: Johann Nepomuk Hummel Sláčikové kvartetá Op.30 JOHANN NEPOMUK HUMMEL SLÁČIKOVÉ KVARTETÁ OP.30
  2019 CD – Pavian Records
  1. Johann Nepomuk Hummel: Sláčikové kvarteto, op.30, č.1 C Dur
   Moyzesovo kvarteto
  2. Johann Nepomuk Hummel: Sláčikové kvarteto, op.30, č.2 G Dur
   Moyzesovo kvarteto
  3. Johann Nepomuk Hummel: Sláčikové kvarteto, op.30, č.3 Es Dur
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Marián Varga + Noneto MARIÁN VARGA + NONETO
  2011 CD – Pavian Records PM0059-2
  1. Marián Varga: Domáca úloha
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  2. Marián Varga: Náhle
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  3. Marián Varga: Čierna ruža
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  4. Marián Varga: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  5. Marián Varga: Možno, že ma rada máš
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  6. Marián Varga: Keď odchádza kapela
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  7. Marián Varga: Pieseň o láske na prvý pohľad
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  8. Marián Varga: Pieseň o smútku. Dnes náhle umreli sme dvaja
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  9. Marián Varga: Mimochodom
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  10. Marián Varga: Pieseň o novej láske na prvý pohľad
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  11. Marián Varga: Labutie piesne
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  12. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 1. Allegro
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  13. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 2. Adagio
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  14. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 3. Andantino
   Tomáš Janošík (fl), Marián Varga (keyb), Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (cvg), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Moyzesovo kvarteto, Slovenské dychové kvinteto, Viliam Vojčík (cr)
  15. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 4. Commodo
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – String Quartets LADISLAV KUPKOVIČ – STRING QUARTETS
  2008 CD – Diskant DK 0112-2 131
  1. Ladislav Kupkovič: Iniciály
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Kvinteto
   Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Egon Krák – Mémoires I. EGON KRÁK – MÉMOIRES I.
  2006 CD – Hudobný fond SF 00472131
  1. Egon Krák: Au jardin d'amour
   Jana Pastorková (s), Katarína Turnerová (ar), Moyzesovo kvarteto
  2. Egon Krák: I Have Met My Own Death Yesterday
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  3. Egon Krák: Adieu mes amis…
   Alexander Stepanov (cl), Egon Krák (pf)
  4. Egon Krák: Fantasia a tre parti
   Roman Pálka (vc), Ladislav Štukovský (cb)
  5. Egon Krák: SOUFFLE
   Alexander Stepanov (cl)
  6. Egon Krák: Lettres de mon moulin
   Jana Pastorková (s), Egon Krák (pf)
 • Foto: Ilja Zeljenka – String Quartets ILJA ZELJENKA – STRING QUARTETS
  2006 CD – Diskant DK 0098-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'
   Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto
  3. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10
   Moyzesovo kvarteto
  4. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Marián Varga & Moyzesovo kvarteto MARIÁN VARGA & MOYZESOVO KVARTETO
  2006 CD – Pavian Records
  1. : Vianočná suita: Predohra
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. : Vianočná suita: Vianočné vlaky
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  3. : Vianočná suita: Musaquetes 1.
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  4. : Vianočná suita: Pochod
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  5. : Vianočná suita: Nebo - peklo - raj
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  6. : Vianočná suita: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  7. : Vianočná suita: Musaquetes 2.
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  8. : Vianočná suita: Kominár
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  9. : Vianočná suita: Záver
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  10. : Žltá ľalia
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  11. : Z ďatelín
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  12. : Voda
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  13. : Pomôž mi
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  14. : Možno
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  15. : Smutná ranná električka
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  16. : Nechtiac
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  17. : Trňová kráľovná
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  18. : Domáca úloha
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
  19. : Antifona 2003
   Marián Varga (elorg), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Kristian Blak: Contours KRISTIAN BLAK: CONTOURS
  2003 CD – TUTL FKT 23

  Moyzes Quartet
  Ján Slávik, cello
  Martin Krajčo, guitar
  1. Kristian Blak:
   Martin Krajčo (gui), Moyzesovo kvarteto, Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Vladimír Godár: Hudba k filmom Martina Šulíka VLADIMÍR GODÁR: HUDBA K FILMOM MARTINA ŠULÍKA
  2001 CD – Titanic, s.r.o. TT 0001-2-131
  1. :
  2. Vladimír Godár: Neha
   Moyzesovo kvarteto
  3. Vladimír Godár: Všetko, čo mám rád
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  4. Vladimír Godár: Záhrada
   , Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Mladí bratislavskí sólisti
  5. Vladimír Godár: Orbis pictus
   Jana Pastorková (v), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
  6. Vladimír Godár: Krajinka
   Iva Bittová (vf), Michal Zpěvák (tgt), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Keltieg
 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: The Classics at the Movies. Thrillers THE CLASSICS AT THE MOVIES. THRILLERS
  2000 CD – Naxos 8.556809
  1. :
   Oliver Dohnányi (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Slovenský filharmonický zbor, Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (ms)
 • Foto: Maurice Ravel – Eugen Suchoň: String Quartets MAURICE RAVEL – EUGEN SUCHOŇ: STRING QUARTETS
  1999 CD – Diskant DK 0052-2131
  1. Maurice Ravel: Sláčikové kvarteto F dur
   Moyzesovo kvarteto
  2. Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto op. 2 ESD 46
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Etude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming ETUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556611
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto, Alexander Jablokov (vn)
 • Foto: Moyzes Quartet – Contemporary Slovak Quartets MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS
  1998 CD – Hudobný fond SF 00212131
  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
   Moyzesovo kvarteto
  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
   Moyzesovo kvarteto
  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto
  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Prelude. Classical Favourites for Relaxing and Dreaming PRELUDE. CLASSICAL FAVOURITES FOR RELAXING AND DREAMING
  1998 CD – Naxos 8.556607
  1. Georg Friedrich Handel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Sonata SONATA
  1998 CD – Naxos 8.556609
  1. Antonio Vivaldi:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Alexander Albrecht ALEXANDER ALBRECHT
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Albrecht: Variácie
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
   Moyzesovo kvarteto
  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Alexander Moyzes, Mikuláš Moyzes – String Quartets ALEXANDER MOYZES, MIKULÁŠ MOYZES – STRING QUARTETS
  1996 CD – Opus 912569-2
  1. Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 1 a mol op. 7
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – String Quartet in C Minor, String Quintet in D Minor JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTET IN C MINOR, STRING QUINTET IN D MINOR
  1995 CD – Marco Polo 8.223658
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 3 c mol op. 25
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvinteto d mol
   Moyzesovo kvarteto, František Magyar (vl)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – String Quartets JÁN LEVOSLAV BELLA – STRING QUARTETS
  1995 CD – Marco Polo 8.223839
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 4 B dur
   Moyzesovo kvarteto
  3. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: Ilja Zeljenka: Syn človeka, slovenské pašie – scénické oratórium ILJA ZELJENKA: SYN ČLOVEKA, SLOVENSKÉ PAŠIE – SCÉNICKÉ ORATÓRIUM
  1994 CD – A.L.I. Records AI-0025-2-301
  1. Ilja Zeljenka: Syn človeka
   Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Moyzesovo kvarteto, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Alexander Moyzes: String Quartets Nos. 2-4 ALEXANDER MOYZES: STRING QUARTETS NOS. 2-4
  1992 CD – Opus 912388-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83
   Moyzesovo kvarteto
  3. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1992 CD – Hudobný fond SF 0007 2131
  1. Juraj Beneš: Intermezzo No. 2
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Sonata
   Jozef Podhoranský (vc)
  3. Juraj Beneš: O Virtù mia
   Sergej Kopčák (b), Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 11 NIGHT MUSIC 11
  1992 CD – Naxos 8.551131
  1. Johann Sebastian Bach:
   Oliver Dohnányi (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Alexander Jablokov (vn), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Smetana: String Quartets No. 1 "From my Life" : No. 2 "From my Homeland" SMETANA: STRING QUARTETS NO. 1 "FROM MY LIFE" : NO. 2 "FROM MY HOMELAND"
  1991 CD – Naxos 8.550379
  1. Bedřich Smetana: String Quartet No. 1 in E Minor, "From my Life"
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Bedřich Smetana: String Quartet No. 2 in D Minor
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Bedřich Smetana: "From my Homeland"
   Takako Nishizaki (vn), Tatiana Fraňová (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet MOYZES QUARTET
  1988 LP – Opus 9311 1875
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Dmitrij Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op. 73
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Zdenko Mikula, Milan Novák SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK
  1986 LP – Opus 9111 1771
  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne
   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)
  2. Milan Novák: Divertimento
   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Images : Kristian Blak IMAGES : KRISTIAN BLAK
  CD – TUTL FKT5
  1. Kristian Blak: Images, String Quartet no. 2
   Moyzesovo kvarteto
  2. Kristian Blak: Böhmarlands Dronning
   Stanislav Mucha (vn)
  3. Kristian Blak: Rørsla, String Quartet no. 1
   Moyzesovo kvarteto
  4. Kristian Blak: Ariettes
   Ján Slávik (vc)
  5. Kristian Blak: Nadn
   František Török (vn), Jozef Zsapka (gui)
  6. Kristian Blak: Elinborg
   Alexander Lakatoš (viola sólo), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 7 NIGHT MUSIC 7
  CD – Naxos 8.556821
  1. Georg Friedrich Händel:
   Jozef Kopelman (dir.), Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Night music 9 NIGHT MUSIC 9
  CD – Naxos 8.556823
  1. Johann Sebastian Bach:
   Ondrej Lenárd (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Moyzesovo kvarteto

Ocenenia

 • Cena ministra kultúry SR
  2016 za mimoriadny prínos v oblasti komornej hry na Slovensku počas 40-ročnej aktívnej umeleckej činnosti telesa, sústavnú propagáciu slovenskej tvorby, vysokú interpretačnú úroveň a reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí
 • Cena Nadácie Tatra banky za umenie
  2015 - laureát v kategóriii Hlavná cena za autorstvo, album String Quartets - pri príležitosti 40. výročia založenia súboru
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž prebiehajúca v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  1987 - účasť
 • Cena Frica Kafendu
  1987 za sústavnú propagáciu slovenskej tvorby a vysokú interpretačnú úroveň
 • Medzinárodná súťaž sláčikových kvartet, Evian (FR)
  1982 - 2.cena v súťaži modernej hudby a 3. cena v hlavnej kategórii
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1981 - 1. cena a Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej skladby
 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1981
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1981 - 1. cena
 • Premio Vittorio Gui, Florencia (IT)
  1980 - úspešná reprezentácia
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1977 - 3. miesto

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Carnivorepre sláčikové okteto
  Okteto pre štvoro huslí, dve violy a dve violončelá
  11. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Skalica, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto
 • Ladislav Burlas: Poetická hudba
  pre sláčikové kvarteto
  22. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Bokes: Sláčikové kvarteto č. 4, op. 92
  13. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
  pre kontrabas a klavírne kvinteto
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Martin Burlas: Uspávanka
  pre sláčikové kvarteto
  21. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Sláčikové kvarteto č. 5 'Beyond the sky'
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové sexteto A dur
  pre dvoje huslí, dve violy a dve violončelá
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Július Šoška (vl), Eugen Prochác (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
  pre sláčikové kvarteto
  17. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Skalica, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Peter Zagar: Intermezzo
  23. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cikker v Pálffyho paláci, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ivan Valenta: Hudba pre sláčikové kvarteto
  8. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Stanislav Hochel: Sláčikové kvarteto č. 1
  8. 11.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI
  14. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác na Zámockej ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 14
  (v jednej časti)
  12. 8.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobné leto, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Sláčikové kvarteto č. 1 "Les animaux dans la nature"
  (Mikromodely pre sláčikové kvarteto)
  24. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Kostol sv. Štefana Kráľa, Modra, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Etuda II
  25. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto,
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto
  12. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10
  13. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Etuda I
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Martin Burlas: Kóda
  pre sláčikové kvarteto
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Le carneval de Venise
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Martinček van Grob: Sententiae sibi ipso
  Hudba pre vyšší hlas a sláčikové kvarteto (Sláčikové kvarteto č. 3)
  9. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto
 • Anton Steinecker: Cimbalomquintett
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Enikő Ginzery (zmb)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 5
  13. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 5
  19. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Ján Zach: ...Lie Back (in an Arm-Chair)
  pre sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Pavol Malovec: Kyrie
  pre soprán a sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Pospíšil: Sláčikové kvarteto č. 4, op. 72
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Róbert Rudolf: Ymro
  13. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Július Kowalski: Sláčikové kvarteto č. 7
  12. 5.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  5. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Moyzesovo kvarteto
  Premiéra verzie pre ženský hlas a sláčikové kvarteto.
 • Martin Burlas: Lament (Nénia)
  pre sláčikové kvarteto
  30. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Roman Berger: Korczak in memoriam
  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi
  8. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Mária Henselová (ms), Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org), Peter Kosorín, jr. (tp), Roman Rewakowicz (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Sincerely
  pre sláčikové kvarteto
  13. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 4
  3. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 4
  (s bongami)
  23. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Ilja Zeljenka (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 9
  23. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Róbert Gašparík: Pod mojím slnkom op. 34
  Sláčikové kvareto č. 3
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Milan Haluška: Sláčikové kvarteto č. 1
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto č. 3
  18. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 6
  Tri meditácie nad hrobom Matúša Černáka
  25. 2.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Kvartettino semplice
  per archi
  8. 1.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
  Sláčikové kvarteto č. 1
  6. 2.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Pavol Šimai: Laetitia recognitionis
  trio pre husle, violu a violončelo
  15. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 8 „Štvrťtónové“
  5. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Hudobná sieň bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
  2. 5.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Hatrík: Stratené deti
  Hudba pre sláčikové kvarteto a bas (hrajúci na detských nástrojoch) na text rovnomennej básne
  12. 10.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Poldauf (b), Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
  20. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
  pre sláčikové kvarteto a mg pás
  15. 12.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Syn človeka
  Slovenské pašie – scénické oratórium
  25. 3.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Komorná scéna SĽUK-u, Bratislava-Rusovce, SK
  INTERPRETI: Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Moyzesovo kvarteto, Slovenský komorný zbor SĽUKu, Orchester SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
 • Vladimír Bokes: Ave Maria, op. 56b
  pre soprán a sláčikové kvarteto
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (s), Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto A dur
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Tomáš Gaál (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7
  Pocta L. v. B.
  25. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Rytierska sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ivan Hrušovský: Elégia in memoriam Milan Šimečka
  pre recitátora a sláčikové sexteto
  29. 3.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Moyzesovo kvarteto, Štefan Reiter (vn), Radoslav Šašina (cb)
 • Vladimír Godár: Jesenná meditácia
  12. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Neha
  12. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ivan Burlas: Jarná pieseň
  pre trúbku, klavír a sláčikové kvarteto
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Miki Skuta (pf), Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 6 A dur
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
  "Symetrická hudba"
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
  29. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'
  pre sláčikové kvarteto a alt
  5. 3.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (a), Moyzesovo kvarteto
 • Tibor Frešo: Zdravica (Eugenovi Suchoňovi)
  pre štyri lesné rohy a sláčikové kvinteto
  6. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Corni di Bratislava, Moyzesovo kvarteto, Radoslav Šašina (cb)
 • Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 2
  9. 12.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto č. 2 „Tri spevy“
  10. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84
  "Venované kvartetu môjho mena"
  28. 9.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Juraj Pospíšil: Sláčikové kvarteto č. 2, op. 47
  15. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
  17. 5.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Alte Kapelle, Hannover, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Iniciály
  12 krátkych skladieb pre sláčikové kvarteto
  1992 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schirmer-Konzerte im Autoland, Hildesheim, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 5 G dur
  27. 1.
  1991
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-06-11 Matiné v Mirbachovom paláci
  Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-06-11 Matiné v Mirbachovom paláci
  Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2017-06-11 Matiné v Mirbachovom paláci
  Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto
  ... účinkovanie na festivale Melos-Étos 1997

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto
  2001 ... ako teleso Slovenskej filharmónie

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto
  ... v roku 2005

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Moyzesovo kvarteto Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 4 (1. časť)

  2000

  Moyzesovo kvarteto, Ilja Zeljenka (pf, bon)

  Zdroj: Archív HC
 • Beneš, Juraj: Quartetto d’archi No. 2 (ukážka)

  1988

  Moyzesovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC

Kontakt:
Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica
Wolkrova 7
851 01 Bratislava

www.moyzesquartet.sk« späť na zoznam Aktualizované: 12. 11. 2019