Kvarteto vzniklo v roku 1975 počas štúdia jeho členov na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením prof. Albína Vrteľa. Kvarteto - ešte pod názvom Muchovo (podľa mena svojho primária) - absolvovalo interpretačný kurz v Bayreuthe (1976, 1978) a vo Weimare (1980). Po absolutóriu Konzervatória pokračovali členovia kvarteta v štúdiu komornej hry na VŠMU pod vedením prof. Tibora Gašpareka a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Franza Samohyla a Güntera Pichlera. Meno významného slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa si dalo kvarteto do svojho názvu v roku 1981. Členovia Moyzesovho kvarteta sú absolventmi VŠMU v Bratislave.

Kvarteto získalo viacero ocenení a laureátske tituly a popredné umiestnenia na domácich a zahraničných súťažiach.

Teleso spolupracovalo s holandským kvartetom Gaudeamus, s prof. Usim Wieselom z Tel Avivu, prof. Rudolfom Nelom z Mníchova, kvartetom Melos z Nemecka, s členmi Amadeus kvarteta i s Janáčkovým kvartetom a od roku 1989 kvarteto pravidelne spolupracovalo s prof. Franzom Samohylom vo Viedni.

Cenné skúsenosti získavalo kvarteto umeleckou spoluprácou s poprednými domácimi sólistami a telesami (napr. s multiinštrumentalistom Jiřím Stivínom, klaviristami Mariánom Lapšanským a Mariánom Vargom, so súborom Cappella Istropolitana a mnohými ďalšími). Slovenskú hudobnú kultúru prezentovalo s úspechom takmer vo všetkých štátoch Európy, v Japonsku, Indii, Maroku, USA a na Kube.

Viaceré ocenenia získalo kvarteto aj za svoje nahrávacie aktivity, realizovalo niekoľko desiatok CD nahrávok a početné rozhlasové záznamy.

V rokoch 1986 – 2005 bolo Moyzesovo kvarteto profesionálnym súborom Slovenskej filharmónie, v roku 2006 komorným ansámblom mesta Modra a v priebehu roka 2008 sa stalo a v súčasnosti je komorným súborom mesta Skalica.

Od roku 2006 sa kvarteto pravidelne prezentuje vlatnými koncertnými cyklami - „Moyzes v Moyzeske“ (2006), „Bella v Moyzeske“ (2007), "Suchoň v Pálffyho paláci“ (2008), „Mendelssohn v Pálffyho paláci“ (2009), "Schumann v Pálfyho paláci" (2010), "Cikker v Pálfyho paláci" (2011), "Zeljenka v Pálfyho paláci" (2012), "Dvořák v Pálfyho paláci" (2013), "J. S. Bach v Pálfyho paláci" (2014), "Moyzesovo kvarteto v Pálfyho paláci" (2015), "Godár v Pálfyho paláci" (2016).

Po 40 rokoch účinkovania telesa v nezmenenom obsadení nastala od roku 2016 zmena na poste primária kvarteta, stal sa ním Jozef Horváth, koncertný majster Slovenskej filharmónie.

 

 


x