• 1993 – 1998

  Konzervatórium v Bratislave (husle – Albín Vrteľ)

 • 1998 – 2003

  VŠMU (husle – Jozef Kopelman), doktorandské štúdium (Jozef Kopelman), majstrovské kurzy: Eduard Gratch, Igor Bezrodny, Ida Händel, Viktor Liberman, Mincho Minchev, György Pauk, Massimo Quarta, J. Kantorov, Nora Grumlíková a.i.

 • 1998 - 2000

  Meadows School of the Arts v Dallase (husle – Eduard Schmieder), diplom Artist Certificate 

 • 2003 – 2006

  Universität für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni (husle – Günter Pichler) 

 • 2003 - 2011

  sólista 1. huslí a koncertný majster v Orquesta Filarmónica de Málaga (Španielsko)

 • od 2011

  pedagóg hry na husliach na Štátnom konzervatóriu v Bratislave

 • od 2012

  primárius Slovenského kvarteta

 • od novembra 2013

  koncertný majster Slovenskej filharmónie

 • od 2016

  primárius Moyzesovho kvarteta

Jozef Horváth bol členom viacerých orchestrov ako napr. Solistes Europeen Luxembourg, Capella Istropolitana, Salzburg Chamber Orchestra, Dallas Chamber Orchestra, Plano Symphony Orchestra, I Palpiti Chamber Orchestra a i. Ako sólista sa predstavil v mnohých krajinách (USA, Taliansko, Rakúsko, Luxembursko, Nový Zéland, Japonsko, Bulharsko, Česká republika ...).

Venuje sa koncertnej umeleckej činnosti či už ako sólista, komorný hráč alebo koncertný majster Slovenskej filharmónie, a súčasne je pedagógom husľovej hry na Konzervatóriu v Bratislave i na VŠMU. Komorný orchester VŠMU pod jeho vedením účinkoval na otváracom koncerte akademického roka 2015/2016. Slávnostným koncertom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v apríli 2016 obnovil po viacročnej prestávke činnosť Komorného orchestra bratislavského Konzervatória a stal sa jeho umeleckým vedúcim.

x