• 2021

  MOYZESOVO KVARTETO XLV

  CD - Real Music House

  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Roman Berger: Korczak in memoriam

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Marián Varga: Sláčikové kvarteto č. 4

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2017

  SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA : PETER KOLMAN

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0035-2-031

  1. Peter Kolman: Koncert pre orchester

   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

  2. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

  3. Peter Kolman: Smútočná hudba

   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

  4. Peter Kolman: Tri eseje

   Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

  5. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000

   Jozef Horváth (vn), Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy (dir.)

x