2024

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Juraj Valčuha a Slávka Zámečníková v bratislavskej Redute

Opera Slovakia, 2024

2023

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Evgeny Irshai: Gospodi vozzvach [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

2022

HORVÁTH, Jozef: Milan Koukal : Naše dechovka [recenzia knihy]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 53

2022

HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

2022

CHOVANCOVÁ, Sarah: Róbert Lakatos v Bartókovom šate

Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 26 – 27

2022

KRAJŇÁK, Jakub: Otvárací koncert umeleckej sezóny HTF

Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 16

2022

KOČIŠOVÁ, Renáta: Lakatos Róbert: 30 duet pre husle a violu [recenzia CD]

Hudobný život, 2022
(Jozef Horváth – husle, Róbert Lakatos – viola)

2020

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Do tretice komorne

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 3

2019

STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 4 – 7

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28 – 29

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba : Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

2016

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

2016

ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 19

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Komorný orchester Konzervatória ožil

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 13

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovci s novým primáriom

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 7

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2022

  HORVÁTH, Jozef: Milan Koukal : Naše dechovka [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 53

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Evgeny Irshai: Gospodi vozzvach [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 51

 • 2022

  CHOVANCOVÁ, Sarah: Róbert Lakatos v Bartókovom šate

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 26 – 27

 • 2022

  KRAJŇÁK, Jakub: Otvárací koncert umeleckej sezóny HTF

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 16

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2024

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Juraj Valčuha a Slávka Zámečníková v bratislavskej Redute

  Opera Slovakia, 2024

 • 2022

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Lakatos Róbert: 30 duet pre husle a violu [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022
  (Jozef Horváth – husle, Róbert Lakatos – viola)

 • 2020

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Do tretice komorne

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 3

 • 2019

  STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 4 – 7

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28 – 29

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba : Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 19

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Komorný orchester Konzervatória ožil

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 13

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovci s novým primáriom

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

x