2022

HORVÁTH, Jozef: Milan Koukal : Naše dechovka [recenzia knihy]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 53

2022

HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 10

2022

KOČIŠOVÁ, Renáta: Lakatos Róbert: 30 duet pre husle a violu [recenzia CD]

Hudobný život, 2022
(Jozef Horváth – husle, Róbert Lakatos – viola)

2020

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Do tretice komorne

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 3

2019

STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 4 – 7

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 28 – 29

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba : Zrelosť Moyzesovho kvarteta

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

2016

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 8 – 10

2016

ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 19

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Komorný orchester Konzervatória ožil

Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 13

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovci s novým primáriom

Hudobný život, 2016, year 48, no. 4, p. 7

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 12

Personal bibliography – Reviews

 • 2022

  HORVÁTH, Jozef: Milan Koukal : Naše dechovka [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 53

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 10

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Lakatos Róbert: 30 duet pre husle a violu [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022
  (Jozef Horváth – husle, Róbert Lakatos – viola)

 • 2020

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Do tretice komorne

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 3

 • 2019

  STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 4 – 7

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 28 – 29

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba : Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 12

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 8 – 10

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 19

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Komorný orchester Konzervatória ožil

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 13

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovci s novým primáriom

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 4, p. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 12

x