Logo HŽ

Foto : Hudobný život 1-2/2008

Hudobný život 1-2/2008

rozhovor: Peter Feranec

Ján Sudzina: Úspech v "závetrí"

História: E. Suchoň v r. 1940: nový európsky talent

Portrét: Margita Česányiová

Skladba mesiaca: Kodályov Psalmus Hungaricus

Recenzie: BHS, Melos-Étos, Space, Orfeus...


PDF (7,57 MB)

Články:
Aktualizované: 11. 07. 2016