Od 25. septembra do 10. októbra mali priestory bratislavskej Reduty zapĺňať interpreti a publikum 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností. Nestalo sa, a Slovensko sa pripojilo ku krajinám, ktoré kvôli pandémii bezprecendentne zrušili svoje vrcholné hudobné podujatia. Vedenie festivalu sme požiadali o stanovisko.

Verejnosť prijala zrušenie Bratislavských hudobných slávností so znepokojením. Z akých dôvodov bolo zrušenie festivalu nevyhnutné?
Opatrenie, ktoré prijalo vedenie Slovenskej filharmónie (ďalej len SF) a Festivalový výbor BHS (ďalej len FV BHS) bolo azda najťažším, na aké si všetci zainteresovaní pamätajú.
V nedeľu 6. septembra 2020, kedy vstúpili do platnosti vážne reštrikčné opatrenia vyhlásené kompetentnými orgánmi, vedenie SF po rozhovoroch so všetkými členmi FV BHS a po konzultácii so zriaďovateľom Ministerstvom kultúry SR, prijalo rozhodnutie, že 56. ročník BHS sa v roku 2020 neuskutoční. SF do svojho programu prevzala päť komorných koncertov (neskôr sa ponuka rozšírila aj o Operný recitál Edity Gruberovej).
Hlavným dôvodom bola znížená kapacita počtu osôb v danom okamihu v jednom priestore na 250 osôb – neskôr postupne na 50 osôb vrátane účinkujúcich.

V posledných týždňoch sme boli svedkami aj toho, ako tlak širokej i odbornej verejnosti dokázal zmeniť hygienické obmedzenia pre konanie kultúrnych podujatí. Vyvinula Slovenská filharmónia pred rozhodnutím zrušiť BHS nejaký tlak na kompetentné orgány (ÚVZSR, Min. kultúry), aby získala napr. výnimku? Vysvetľovali ste kompetentným likvidačný charakter vtedy aktuálneho nariadenia, využili ste možnosti nejakej intervencie?
Kompetentné orgány sme viacnásobne žiadali o výnimku vysvetľujúc rozdiel medzi hromadnými podujatiami – napríklad už aj rozličných hudobných žánrov, nehovoriac o spoločenských či športových hromadných podujatiach.

Čo konkrétne v danej situácii znamenalo pre festival zníženie kapacity sály na 250 ľudí? Premýšľalo vedenie festivalu, resp. SF, o možnosti realizovať koncerty pred malým publikom v kombinácii so streamom, ktorý mohol byť prípadne aj spoplatnený? Neuvažovalo sa o prenášaní koncertov prostredníctvom televízneho, resp. rozhlasového vysielania RTVS, aby sa kompenzoval neadekvátny dosah koncertov k publiku v rámci obmedzenej kapacity na 250 ľudí v sále?
Od marca 2020 pracoval manažment BHS na rôznych alternatívach programu. Pre internú potrebu sme ich pomenovávali ako program „dietny“, „skrátený“, „bez prestávky“, „slovenský so zahraničnými sólistami a dirigentmi“ a podobne. Ak by sa festival uskutočňoval v letnom období (keď sa opatrenia uvoľnili), bol by sa realizoval bez problémov.
Na BHS návštevníci vždy očakávajú, popri významných slovenských interpretoch, aj popredné zahraničné telesá. V súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 sme už na jar postupne odriekli účinkovanie štyroch zahraničných orchestrov, medzi nimi aj zámorský clevelandský. Napriek tomu ostalo v plánovanom programe päť mimoriadne zaujímavých telies, ako Staatskapelle Dresden s dirigentom Myung-Whun Chungom a sólistom Andrásom Schiffom, Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma s dirigentom Antoniom Pappanom a violončelistom Kianom Soltanim, Freiburger Barockorchester pod taktovkou Raphaela Pichona s huslistkou Isabelle Faust, Pražská komorná filharmónia s dirigentom Emmanuelom Villaumom, Konzerthausorchester Berlin s dirigentom Jurajom Valčuhom a huslistom Kristófom Barátim a ďalší významní dirigenti a sólisti (kompletný program je pre zaujímavosť i pre históriu zachovaný na stránke www.filharmonia.sk).
Len pre ilustráciu – pri vami spomínanej kapacite 250 osôb, v prípade otváracieho koncertu BHS 2020 predstavovali účinkujúci, teda orchester, zbor, sólisti, dirigent na pódiu a služobné miesta v hľadisku – lekár, požiarnici a podobne, celkom asi 170 osôb. Znamenalo by to 80 poslucháčov v sále. Za ešte hospodárny sme považovali stav 50% obsadenosti Koncertnej siene SF (čiže 350 poslucháčov) v kombinácii so streamom, resp. rozhlasovým prenosom či záznamom, ktoré sme RTVS samozrejme ponúkli. Navyše manažment BHS vybavil, že by dva exkluzívne zahraničné orchestre, konkrétne Staatskapelle Dresden a Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma, realizovali v ten istý deň dva koncerty (podvečer a večerný) s tým istým programom (za ten istý honorár). Niečo podobné sa zrejme už nepodarí...

...pokračovanie článku v čísle 10/2020. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 23. 10. 2020
x