28. marec 2021 bol opäť Dňom učiteľov, ktorí však tentoraz mohli „sláviť“ aj rok strávený zväčša učením na diaľku. Ako sa vyrovnali s novými formami komunikácie, s rozdielmi v technickom vybavení domácností i škôl? Ako preverila pandémia ich schopnosti improvizovať, čeliť krízovým momentom? Zistenie, že nový prístup priniesol aj udržateľné prvky, je možno slabou, no predsa útechou. Nemáme za sebou len stratené mesiace…

1. Už rok sa aj na Slovensku stretávame s dištančnou formou vzdelávania, a to aj v oblasti hudobného školstva na všetkých stupňoch. Ktoré modely komunikácie na diaľku sa vám osobne najviac osvedčili a prečo?

2. Dokážete sa pozrieť na záťaž, ktorú pandémia priniesla do vašej pedagogickej práce, aj pozitívne? Nájdu sa prvky, modely v rámci dištančnej formy, ktoré s odstupom času vnímate kladne, či už na strane pedagóga, alebo na strane žiaka? Sú medzi nimi aj také, ktoré si vo svojej práci ponecháte aj po skončení pandémie?

Aketové otázky sme sa pýtali nasledujúcich pedagógov. Ich odpovede nájdete v čísle 04/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Martin Prievalský (violončelo), ZUŠ Exnárova 6, Bratislava

Anna Lipjancová (klavír), ZUŠ Sabinov

Juraj Šušaník (bicie nástroje), ZUŠ J. Kresánka, Bratislava/ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok

Ľuboslava Slebodníková (riaditeľka), Základná umelecká škola, Poltár

Ľudmila Wittlingerová (hudobná náuka), ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok

Eva Šušková (hudobná výchova), Základná škola v Lozorne

Monika Melcová (organ, improvizácia), Vysoká škola Musikene, San Sebastián/Royal Danish Academy, Kodaň

Róbert Ragan (kontrabas, komorná hra, jazzová interpretácia), Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica

Peter Katina (akordeón), Konzervatórium J. Adamoviča, Košice

Tomáš Boroš, metodik hudobno­‑vzdelávacích aktivít o. z. Superar, InMusic a ISCM Slovakia

 

Aktualizované: 28. 04. 2021
x