Aktuálne

Hudobný život 04/2021

Z obsahu vyberáme:

Spomíname: G. Ovsepian, M. Kopačka, Hudobné divadlo: Pandemická Zimná cesta, Zahraničie: James Levine – umelec na pranieri, Anketa: Boj s vírusom na hudobných školách, V novej krajine: Luis Felipe Ramírez Santillán, Na chate: Ján Klíma a Ladislav Fančovič, Miesto pre dvoch: Ako sa žije… koncertným majstrom (J. Čižmarovič, M. Wollong), Muzikológia: Cnosť či účel? Renesančný patronát vs. crowdfunding, Analýza: L. van Beethoven: Sonáta č. 4 Es dur op. 7, História: Sergej Tanejev, Fenomén: Vivat Hevhetia!, Jazz: Rozhovor s Marcelom Buntajom / Hudobná dielňa S. Palúcha: Sunny, Druhý fokus: Jana Kmiťová, Spravodajstvo: S českou klasikou, no trochu inak / Žilinčania komorne / Február a marec so starou hudbou

Vážení čitatelia,

aj stránky v aprílovom Hudobnom živote pripomínajú, že kultúra, umenie, hudba nie sú akýmisi izolovanými doplnkami nášho života, spoločnosti, ale že nami pretekajú, prúdia, hýbu nami a my hýbeme nimi.

Texty o hudobných osobnostiach, dielach, profesiách, fenoménoch čítajme nielen s porozumením, ale aj v širších kontextoch. Pretože dnes, azda intenzívnejšie než kedykoľvek predtým, vnímame, že „exhibicionistickí šarlatáni môžu byť naozaj [pre orchester] nešťastím" (J. Čižmarovič, str. 18) a doba jasne ukazuje, že „… niet nemenne stanovených pravidiel a dogiem: čo je neprijateľné v jednom štýle, môže byť priam nevyhnutné v druhom“ (M. Kamenská o S. Tanejevovi, str. 25). Nielen tolerantnosť, flexibilita, ale aj nevyhnutnosť návratu racionality a odbornosti budú azda nevyhnutnými výzvami blízkej budúcnosti („Ak máte pochybnosť o tom, či ste urobili počas študijného procesu naozaj maximum, tak to podpíli váš pocit istoty, čo sa môže skončiť naozaj fatálne“, L. Fančovič, str. 14). Už je zrejmé, že dostatočná podpora zdravotníctva nie je len vecou miery našej citlivosti, humánnosti, ale má jasné pragmatické plošné dosahy. Azda sa k vedomiu obojstrannej prospešnosti raz dopracujeme aj v kultúre a snáď menej bolestným spôsobom. Lebo „…patronát v skutočnosti nikdy nebol nezištnou službou zo strany nejakého altruistického, dobre situovaného nadšenca. Výhody z neho plynúce boli a naďalej zostávajú benefitmi pre obe zúčastnené strany“ (J. Filip, str. 20).

Ťažko vymyslieť lepšiu bodku za textom, než je citát Petra Katinu z našej ankety s pedagógmi, ktorí už rok statočne bojujú s koronavírusom v hudobno­‑vzdelávacom procese na všetkých stupňoch: „Digitálne vyučovanie vo virtuálnom priestore bude možno v budúcnosti kompatibilným doplnkom reálneho vyučovania, teraz však bolo skôr východiskom z núdze. Takmer dva stratené školské roky budú znamenať silné memento a nepochybne vzdelanostnú medzeru pre celú generáciu. Pozitívom je, že si azda začneme viac vážiť ozajstný koncertný život a ozajstné vzdelávanie.“ (anketa, str. 8)

Inšpiratívne čítanie praje

Andrea Serečinová

x