Skupina Banda sa zaradila k hudobníkom, ktorí originálnymi projektmi pomáhajú detskému poslucháčovi objavovať hudbu. S lídrom Samom Smetanom sme sa rozprávali aj o tom, ako detské publikum vníma prepojenia folklóru s inými žánrami.

Ako ste sa dali dokopy a čo vás spája?
Sme pôvodne folklórna kapela, ktorá sa venovala tradičným formám ľudovej hudby. Podľa archívnych nahrávok starých dedinských muzikantov sme analyzovali, učili sa a oživovali lokálne interpretačné štýly. Keďže sme ako muzikanti mali viacerí skúsenosti s inými žánrami, neskôr sme pocítili potrebu využiť niektoré fascinujúce prvky tradičnej ľudovej hudby v nových súvislostiach. Mali sme chuť kombinovať rôzne etnické a žánrové postupy a tvoriť novú, súčasnú, v tradícii ukotvenú, ale vlastne úplne originálnu hudbu. Okrem tradičnej hudby máme aj iné spoločné kultúrne záujmy a rozumieme si aj z ľudskej stránky. V podstate nezmenenom zložení hráme spolu už viac ako 20 rokov. To asi tiež o niečom hovorí.

Asi málokto vie, že viacerí z vás sa zaoberajú folklórom a vôbec hudbou aj v odbornej teoretickej rovine. Čomu sa venujete vo svojich profesiách, ktoré vykonávate popri muzicírovaní?
Jediným plne profesionálnym hudobníkom je Igor Ajdži Sabo, ktorý hranie v Bande dopĺňa napríklad spoluprácou so Simou Martausovou, Sitrou Achrou či Janou Kirschner. Ja som vyštudoval husle (u prof. A. Vrteľa) a učiteľstvo hudobnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry. 25 rokov som pracoval ako redaktor, dramaturg a hudobný publicista v Slovenskom rozhlase. V súčasnosti okrem hrania učím na čiastočný úväzok odbor špecializácia ľudová hudba na Konzervatóriu v Bratislave. Peter Obuch vyštudoval kontrabas a etnológiu. Je odborným pracovníkom Centra tradičnej kultúry v Myjave, kde sa venuje lektorskej, výskumnej a publikačnej činnosti tradičnej ľudovej hudobnej kultúry a je hlavným dramaturgom MFF Myjava. Cimbalistka a speváčka Alžbeta Lukáčová vyštudovala muzikológiu. Je dramaturgičkou Štátnej opery v Banskej Bystrici. Venuje sa však aj etnomuzikologickému výskumu, publikovaniu a tvorbe programov folklórnych festivalov. Violista, mandolinista, hráč na buzuki a spevák Ivan Hanula vyštudoval etnológiu. Prevádzkuje internetový obchod s hudobnými nástrojmi MUZIKUS, venuje sa tiež ozvučovaniu. Na čiastočný úväzok učí odbor špecializácia ľudová hudba na Konzervatóriu v Bratislave. Speváčka a klávesistka Eva Brunovská vyštudovala knihovníctvo. Je špecialistkou na tradičné vokálne štýly ľudovej hudby a príležitostne sa venuje lektorskej činnosti. Okrem toho Bande a iným vedie účtovníctvo.

Aké nástroje môžu poslucháči počuť na vašich koncertoch?
Základ obsadenia tvoria pre slovenskú ľudovú hudbu charakteristické nástroje – husle, viola, kontrabas a cimbal, doplnené o bicie nástroje, rôzne perkusie a klávesy. Tento základ dopĺňame o viaceré brnkacie nástroje – mandolínu, írske buzuki, dychové nástroje – koncovku, ústnu harmoniku, heligónku, gajdicu a dokonca austrálske didžeridú. Počet nástrojov, ktoré v Bande koncertne využívame, rokmi neustále rastie, napriek tomu, že narážame na isté praktické limity, najmä v súvislosti s ladením a ozvučením. Výchovné koncerty, ako špecificky edukačný produkt, dopĺňame ešte ďalšími, najmä slovenskými tradičnými nástrojmi – fujarou, 6-dierkovou pastierskou píšťalou, handrárskou píšťalou, drumbľou, ozembuchom, kravskými zvoncami a i.

Viac v aktuálnom vydaní časopisu.

Aktualizované: 11. 08. 2020
x