Aktuálne

Hudobný život 07-08/2020

Z obsahu vyberáme:

Rozhovor - M. Rüegg: Denníky samoty, Zahraničie - Šostakovič bez stodoly..., P. Inkinen: Dirigent musí být psychicky silný, Hudba deťom - Objavovanie tradičnej hudby s BANDOU, Miesto pre dvoch - Ako sa žije... výrobcom raritných hudobných nástrojov, Generácia XXI - Súčasná hudba s perzskou príchuťou, Osobnosť - Hudobná kreativita ako napĺňanie humanity... (I. Medňanská), História - Vladimír Blahovec..., Svedectvá doby - Neznášal som preplnenú scénu a prázdne hľadisko (J. Gyermek), Letná príloha / Saxofón, Miniprofil - Peter Korman, Z dejín slovenskej populárnej hudby - Swing ako absolútna doména (J. Laifer), Jazz - Hudobná dielňa Klaudia Kováča: I Got Rhythm, Seriál - Jazzové orchestre východného bloku: Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band, Recenzie: CD, knihy, Druhý fokus - Palo Macho s Jurajom Čižmarovičom

x