V priestoroch Novej synagógy a Rosenfeldovho paláca v Žiline sa 25. a 26. 3. uskutočnil festival historickej hudby Florilegium Musicum Žilina. Ideou dramaturgie festivalu bolo oživiť hudobné pamiatky z územia dnešného Slovenska zo 14. až 17. storočia popri hudbe európskeho stredoveku, renesancie a baroka.

Úvodný koncert festivalu sa konal 25. 3. v Novej synagóge, ktorá bola z akustického hľadiska najvhodnejším priestorom pre gregoriánsky chorál a žalmy v podaní renomovaného slovenského súboru Schola Minor.Dramaturgia bola zostavená z rôznych vrstiev gregoriánskeho chorálu od 8. až do 15. storočia. Okrem vokálneho jednohlasu tu bol priestor aj pre kompozície stredovekej polyfónie pracujúce s gregoriánskym chorálom. S ohľadom na miesto konania koncertu súbor do programu zahrnul aj spevy stredovekého chorálu s textovou zložkou čerpajúcou z troch starozákonných kníh: z Knihy žalmov, Knihy múdrosti a Knihy proroka Izaiáša. Tieto literárne pramene tvorili dôležitú zložku židovskej synagogálnej praxe. Schola Minor okrem iného predniesla aj antifónu Ave Maria spojenú so žalmom 95 Venite exultemus Domino, ktorý sa nachádza v Notovanom breviári z r. 1375, uloženom v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Exkluzívnou skladbou, ktorá zaznela špeciálne pre žilinské publikum, bolo communio Justorum animae podľa zápisu na fragmente z notovanej knihy zo 14. storočia zo Žiliny, ktorý pre koncert festivalu poskytla Eva Veselovská z Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave.

Druhý koncert festivalu, odohrávajúci sa neskôr v rovnaký večer v Rosenfeldovom paláci, niesol pomenovanie Vox humana a jeho protagonistom bol maďarský súbor L. A. N. consort v obsadení Nóra Király – spev a stredoveká harfa, Csaba Nagy – renesančná lutna a Sándor Szaszvárosi – viola da gamba. Cieľom vystúpenia súboru bolo skoncentrovať 400 rokov vývoja hudby do jediného programu. Interpreti chceli priblížiť svoju predstavu o ľudských emóciách, láske, uvažovaní o živote, smrti a o večnosti. V dramaturgii sme popri dielach skladateľov Guillauma de Machauta, Gillesa Binchoisa či Diega Ortiza mohli nájsť aj skladby autorov, ktorých diela sú spojené aj s naším územím v 16. storočí: Ludwig Senfl, Jean Richaford, Hans Newsidler, Mathäus Waissel, Josquin Desprez, čím naplnili myšlienku festivalu o oživení hudobných pamiatok z územia dnešného Slovenska.

Záverečný koncert s názvom Villanelle di Luca Marenzio sa konal 26. 3. opäť v Rosenfeldovom paláci. Zámerom slovenského súboru Ensemble Thesaurus Musicum bolo oživenie diela talianskeho renesančného velikána. Marenziova hudba sa nachádza v slovenských aj zahraničných hudobných zbierkových fondoch. Na Slovensku ako súčasť Bardejovskej zbierky hudobnínLevočskej zbierky hudobnín zo 16.–17. storočia. Išlo o unikátny projekt, keďže Marenziove vilanely z Levoč­skej zbierky hudobnín ešte neboli interpretované v podobe, v ktorej sa zachovali v Levoči, teda v úprave Jeana­‑Baptista Besarda, vydanej v zbierke Thesaurus Harmonicus (Kolín nad Rýnom, 1603). Okrem Marenziových skladieb zazneli aj diela jeho súčasníkov – Girolama Frescobaldiho, Claudia Monteverdiho a ďalších. Ensemble Thesaurus Musicum interpretoval túto unikátnu dobovú hudbu na kópiách historických nástrojov a jeho uvedenie tejto podoby Marenziových vilanel bolo svetovou premiérou.

 

 

Článok bol zverejnený v časopise Hudobný život 04/2022.

 

Aktualizované: 03. 05. 2022
x