Aktuálne

Hudobný život 04/2022

Z obsahu vyberáme:

TÉMA: Opera SND: Lock (aj) down? (L. Cukr), OSOBNOSŤ: Valentin Silvestrov, ROZHOVOR: Saxofóny pod mikroskopom (A. van Zoelen), ANALÝZA: Alexander Skriabin - Symfónia č. 2 op. 29, V NOVEJ KRAJINE: Igor Vlakh, SERIÁL: Hudba v časoch neslobody - Spevavé Slovensko?, JAZZ: Bratislava Hot Serenaders - Hráme čoraz lepšie... už 30 rokov, POVIEDKA: V. Rozenbergová - Tajnostkár, AURIS INTERNA: Mučiaci potenciál hudby.

Hudobné divadlo: Opera Štátneho divadla Košice na festivale OPERA 2022 v Prahe / Nová krv do žíl slovenskej opernej réžie? (Štátna opera v Banskej Bystrici, r. P. Viecha) / Voda, krv, ale nie muzikál nad vodou (r. J. Ďurovčík), Krátke šťastie tenoristu - I. Jakubek

Recenzie: Slovenská filharmónia (P. Shamaeva, D. Raiskin, J. Judd) / SOSR (Rozhlas pre Ukrajinu - A. Dimcevski, K. Ilievsky) / Ensemble Ricercata (Sakrálny minimalizmus L. Borzíka) / Albrechtina [(Ne)známa hudba Petra Zagara - Moyzesovo kvarteto, Mucha Quartet] / ŠKO Žilina (S. Almondo, M. Katz, J. Bogdan, J. Rožeň) / Florilegium Musicum Žilina (Schola Minor, L. A. N. consort, Ensemble Thesaurus Musicum) / Grigorij Sokolov vo Viedni, Hudba spod kaukazského snehu.

Zachovajte pokoj, po skončení poplachu predstavenie pokračuje

„V prvý deň vojny, 24. februára, sme zrušili plánovaný koncert a čoskoro aj tie nasledujúce. Bolo nám jasné, že toto je naozajstná brutálna vojna a že bude trvať dlho. Zmenili sme sa na dobrovoľníkov, začali sme pomáhať utečencom, deťom… V momente, keď sme sa rozhodli zbierať finančnú podporu pre armádu a na humanitárne účely, sme pochopili, že hudba musí znieť. Spustili sme sériu online koncertov Ukrajina 2022: Múzy nemlčia. Účinkujú na nich aj hudobníci z iných ukrajinských miest, ktorí sú teraz u nás v Ľvove. Okrem toho od polovice marca hráme, kde sa len dá – v knižniciach, školách, v domovoch dôchodcov. Keď je dobré počasie, hrajú členovia dychovej sekcie v parkoch. Na námestí pri Ševčenkovej soche uvádzame vlastenecky ladené koncerty… Niekoľko našich hudobníkov už bojuje, zbraňou tých, čo zostali, je zatiaľ hudba, no ak naberie vojna na sile, aj oni budú povolaní do armády…“ Toľko slová riaditeľa Ľvovskej národnej filharmónie Volodymyra Syvochipa pre Hudobný život (viac k finančnej zbierke na str. 24).

Ľvov je nielen tranzitom pre tých, čo utekajú do zahraničia, ale aj útočiskom pre Ukrajincov, ktorých volajú vnútorne vysídlení – na úteku vo vlastnej krajine. Medzi nimi sú samozrejme aj členovia orchestrov, operní a baletní sólisti. Ľvovská národná opera sa opäť otvára pre verejnosť, pozýva i rodiny s najmenšími deťmi. Všetci návštevníci si k povinnej antikovidovej výbave musia pridať aj pravidlá bezpečnosti v čase vojnového stavu: „Vážení hostia… v prípade poplachu sa všetci návštevníci musia presunúť do divadelného krytu… Ak vzdušný poplach netrvá dlhšie ako hodinu, predstavenie bude pokračovať.“ Prosté. Mrazivé. Dojímavé.

U nás sa búria sólisti Opery SND a naše otázky smerom k jej vedeniu sú zodpovedané len veľmi vlažne (str. 14). Téme sa budeme venovať aj v ďalšom čísle.

Odkrývame ďalšie okná do histórie i súčasnosti pre nás takmer nepoznanej ukrajinskej hudby – v rozhovore s úspešným pedagógom Igorom Vlakhom (str. 20) i v profile dnes najslávnejšieho ukrajinského autora Valentina Silvestrova (str. 22).

Počúvajme hudbu, navštevujme koncerty, operné predstavenia, kupujme hudobné časopisy. Príklady z Ukrajiny jasne ukazujú, že umenie nie je šľahačkou na torte, je chlebom, ktorý zachraňuje. Azda si to uvedomíme skôr, než nás samých začne dvíhať zo zeme.

Andrea Serečinová

x