Počas uplynulých mesiacov vošla Opera SND do povedomia najmä nízkym počtom predstavení a odvolanými premiérami. Množia sa aj nespokojné hlasy zvnútra divadla, ktoré sme v redakcii zachytili formou otvoreného listu podpísaného sólistami súboru. LUBOR CUKR nastúpil do vedenia bratislavskej Opery v tandeme s Daliborom Jenisom v januári 2021. Od minulého leta vedie prvú slovenskú opernú scénu sám. Počas hodinového rozhovoru, ktorý sa nám po niekoľkých mesiacoch podarilo 9. 3. zrealizovať cez Zoom, nás popri odpovediach na otázky zamerané na koncepciu, organizáciu a dramaturgiu divadla zaujímala aj problematika personálnej politiky.

Tak poďme od začiatku. Súčasťou koncepcie vedenia SND, s ktorou Matej Drlička vyhral súťaž na post generálneho riaditeľa SND, bolo rozdelenie vedenia jednotlivých súborov medzi dvoch riaditeľov. Zatiaľ čo umelecký riaditeľ mal byť zodpovedný za umelecké smerovanie súboru, výkonný riaditeľ mal mať na zreteli praktické záležitosti týkajúce sa chodu prevádzky. V opere bol za umeleckého riaditeľa vymenovaný Dalibor Jenis. Polroka po prevzatí divadla novým vedením táto koncepcia stroskotala odchodom Dalibora Jenisa, takže od leta 2021 ste výkonným aj umeleckým riaditeľom v personálnej únii, zatiaľ čo vedenia činohry i baletu fungujú i naďalej ako tandem. Necítite sa na riaditeľskej stoličke opery osamelo?

Dovolím si drobnú opravu. Činohra mala od začiatku plánované jednozložkové vedenie a v priebehu času sa taká zmena udiala i v balete. Ale aj tak sa cítim trochu osamelo, dúfam však, že už nie dlho a že sa mi v dohľadnom čase podarí nájsť vhodného šéfdirigenta, kam, predpokladám, smeruje vaša otázka.

 

Moja otázka smerovala najprv na váš názor na takýto typ vedenia, ktorý sa v Opere SND očividne neosvedčil. Samozrejme, vo veľkých operných divadlách je post výkonného riaditeľa ako administratívna funkcia bežný, no tu sa mi zdá, že rozhodnutie obsadiť obe riaditeľské miesta Opery SND umelecky aktívnymi osobnosťami bolo už od začiatku odsúdené na neúspech.

Ponuku Mateja Drličku ísť do tohto projektu som prijal s plným vedomím toho, že mojou úlohou bude organizovanie prevádzky opery. Napriek tomu, že som stále aktívnym umelcom, mám skúsenosti aj v oblasti vedenia operného divadla. Problematika prevádzky opery je komplexná a pre mňa veľmi zaujímavá, takže som do toho šiel s radosťou. Dalibor, ktorého si nesmierne vážim ako človeka i ako umelca, poňal svoju úlohu tak zoširoka, že naše predstavy o vedení súboru sa po istom čase začali mierne rozchádzať. V priateľskej atmosfére sme hľadali riešenie a pán generálny riaditeľ sa nakoniec priklonil k mojej vízii, takže vo funkcii riaditeľa Opery SND pôsobím od minulého leta zatiaľ sám. Dúfam, že už nie dlho, ako som spomínal, prial by som si, aby som mal už čoskoro po svojom boku šéfdirigenta súboru. Viete, osobne si myslím, že dvojzložkové vedenie súboru má zmysel vtedy, ak sú jasne definované pravidlá, ktoré sa aj dodržiavajú. Šéfdirigent je vo vedení operného divadla dôležitou zložkou s presahom do orchestra, človekom, ktorý dennodenne pracuje s hudobníkmi i so súborom, a teda dôverne pozná ich problémy a potreby.

 

A nielen to. Šéfdirigent je akýmsi hudobným spiritus rector, ktorý aktívne formuje a formuluje hudobno­‑dramatický naratív operného divadla. Súčasťou koncepcie pána Drličku boli aj koncerty podľa vzoru európskych operných divadiel, na ktorých mal operný orchester pravidelne vystupovať s inštrumentálnou tvorbou a cizelovať si tak vlastný hudobný štýl a zvuk. Aj v súvislosti s vašou predchádzajúcou odpoveďou je frapujúce, že Opera SND stále nemá obsadený post šéfdirigenta. Počas lockdownov, keď sa nielenže nehralo, ale ani neskúšalo, bolo predsa dostatok času na oslovenie poten­ciálnych kandidátov…

Úplne s vami súhlasím, a to nielen preto, aby som sa vo vedení opery necítil osamelo (úsmev). Šéfdirigent je dôležitý pre zdravý chod hudobného divadla. Napriek tomu, že sa o neho všemožne snažím, si myslím, že nestačí iba zavolať kvalitnú umeleckú osobnosť s dobre znejúcim menom. Oveľa dôležitejšie je, aby si dirigent s orchestrom sadli. Podľa mňa je dôležité najprv zistiť, či je potenciálny šéfdirigent schopný harmonizovať a fungovať s ansámblom. Mali sme pozvaných niekoľko dirigentov na hosťovanie, no ich účinkovanie sme museli pre pandémiu zrušiť, takže proces hľadania šéfdirigenta sa predĺžil. Som rád, že po uvoľnení protipandemických opatrení môžeme v tomto pokračovať, teším sa napríklad zo spolupráce s Enricom Dovicom, s ktorým sme plánovali naštudovať Turandot, ktorú sme však museli pre pandémiu zrušiť…

 

Ak by takto uvažovali prominentné opery vonku, nebol by ani Petrenko v mníchovskej Bavorskej štátnej opere, ani Barenboim v Unter den Linden v Berlíne, o Thielemannovi v Semperoper ani nehovoriac. Toto všetko sú kvalitné dirigentské osobnosti, o ktorých sa však vie, že ich spolupráca s orchestrami nie je z ľudskej stránky výlučne harmonická…

Všetky vami menované operné domy sú inou planétou a nedajú sa porovnať s podmienkami v Bratislave. Náš orchester má nesporné kvality, ale potreboval by dirigenta, ktorý by mu udal smer.

 

Vyčítate mi, že porovnávam neporovnateľné. Keď sa však pozrieme na štruktúru toho mála predstavení v Opere SND, vidíme časté hosťovanie externých umelcov podľa vzoru prominentných scén, napriek snahe udržať systém repertoárového divadla. Hlavnou oporou takéhoto typu je však pevný domáci ansámbel, hosťovačky sú len občasným spestrením a nie pravidlom, tak ako v divadlách staggionového či semistaggionového typu. Vzniká tak dojem nekoncepčnosti. Do redakcie nám bol doručený otvorený list podpísaný členmi súboru, ktorí vyjadrujú nespokojnosť so stratégiou neúmerného obsadzovania úloh hosťujúcimi sólistami…

Niekoľkokrát som sa aj s pánom Drličkom vyslovil, že by sme sa radi priklonili k systému blokového hrania. Predstavenia sme týmto štýlom koncipovali už od začiatku tejto sezóny, niektoré bloky sa nám však pre pandémiu rozpadli. Budúcu sezónu však už plánujeme blokovo s premiérovými titulmi, ktoré budeme kombinovať...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 04/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 29. 04. 2022
x