Od skorej jari minulého roka sa v hlavnom priestore Novej synagógy v Žiline rozprestrela Sphéra – drevený objekt, akýsi zrkadlový obraz kupoly slávnej budovy Petra Behrensa z 30. rokov. Stavba¬ socha nanovo definovala priestor nielen výtvarne a architektonicky, ale aj zvukovo a hudobne. Po viac než roku sa Sphéra pomaly rozoberá a – tak ako pri jej budovaní – aj teraz má zdanlivo čisto pracovný proces aj svoju zvukovú estetiku. Aký bol rok zvukov vo Sphére? Pýtali sme sa dramaturga v Novej synagóge KAMILA MIHALOVA.

Presný názov diela – ktoré sa stalo nielen vizuálnou intervenciou do ikonického priestoru, ale aj do dramaturgie tunajšieho kultúrneho centra vrátane jej hudobnej časti – je Completing the Sphere. Názov evokuje myšlienku dotvoriť pomyselnú guľu, ktorej časťou je kupola synagógy. Sphéra – pologuľa s priemerom 16 metrov – prakticky zaplnila hlavný priestor synagógy a vzniklo javisko i hľadisko v jednom. Autor Sphéry Juraj Gábor bol aj kurátorom programu, ktorý sa v nej celý rok odohrával. Drevený objekt určil nový akustický priestor pre hudbu a zvuky, ale svojím spôsobom sa stal aj hudobným nástrojom. „Vizuálni umelci majú vlastné predstavy o zvuku v priestore, takže išlo skôr o zvuk ako súčasť výstavy než o hudbu v pravom slova zmysle. Juraj Gábor pri výbere programu spolupracoval s vydavateľstvom Mappa editions. Hudobno­‑zvukovú dramaturgiu priestoru poňali ako jeho ‚ozvuk‘ a vznikali tu rôzne zvukové performancie,“ hovorí Kamil Mihalov.

Aj pred inštalovaním dreveného objektu mala Nová synagóga ako koncertný priestor svoje špecifiká a akustické úskalia. Každý koncert vyžadoval špecifický prístup, organizátori sa museli zamýšľať nad umiestnením stoličiek či voľbou pre akustické závesy, keďže priestor má dosť výrazný dozvuk. V pôvodnej konštelácii sa lepšie darilo amplifikovaným produkciám, drevená stavba však v interiéri zásadne zmenila jeho akustické parametre. „Sphéra zrazu vytvorila ideálne prostredie pre subtílne komorné akustické zostavy a, naopak, zložitejšie sa pracovalo s ozvučovanými produkciami, ktoré vo výtvarnom objekte jednak vytvárali vizuálny smog kvôli rôznym káblom a zároveň zvukári mali náročnejšiu prácu. Priestor nerovnomerne spracovával a odrážal elektricky zosilňovaný zvuk – niekde to bolo intenzívne, inde sa zase predĺžil dozvuk.

Napriek tomu, že Sphéru nakoniec počas roka jej trvania naplnili prevažne experimentálne podujatia typu soundart či zvukové inštalácie, prvou akciou bol koncert výsostne klasický – vystúpenie súboru starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum v čase jej postupného budovania, v januári 2021. „Koncert Ensemble Thesaurus Musicum bol v čase lockdownu, a preto sme ho streamovali. Vzápätí, kým sa Sphéra sprístupnila verejnosti, uskutočnilo sa v nej niekoľko rezidencií zvukových umelcov. Napríklad z Česka prišla Lucie Páchová, ktorá v synagóge vo februári skúmala zvukové možnosti priestoru a o niekoľko mesiacov prišla s programom svojej zvukovej ‚masáže‘, využívajúc zvuky, ktoré..."

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 05/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 12. 06. 2022
x