Aktuálne

Hudobný život 05/2022

Z obsahu vyberáme:

TÉMA: O divadle bez diváka a nezodpovedaných otázkach, ROZHOVORY: Na violončelách ma priťahuje farebnosť (E. Prochác), S José Curou, NA CHATE: J. Dekánková a F. Báleš, V NOVEJ KRAJINE: C. B. Bigelow, HISTÓRIA: 106 taktov na ceste k revolúcii v hudobných dejinách (znovuobjavenie Pohrebnej piesne Igora Stravinského), AURIS INTERNA: Antropológia kultúrneho antagonizmu, SERIÁL: Hudba v časoch neslobody - Indoktrinácia piesňou, POVIEDKA: Ruky (V. Rozenbergová), SPRAVODAJSTVO: T. Ursínyová – dáma pevných zásad / J. Blaho - namiesto blahoprajného medailónu / K nedožitej osemdesiatke E. Hahnovej / Rok so Sphérou - Synagóga Žilina, Inter arma... (I. Valentovič), KONCERTY: Slovenská filharmónia (D. Raiskin, A. Volodin, K. Lifschitz, G. Wallisch, J. Joseph, Slovenský komorný orchester, D. Karvay) / ŠKO Žilina (D. G. Carreras, K. Samuelčík, O. Dohnányi, I. Gajan, M. Masaryková, J. Gráf, M. Trávniček, Ad una corda) / Ensemble Ricercata (A. Demoč, I. Šiller, D. Danel, Ron. Šebesta) / Jarné Konvergencie (M. Paľa, L. Fančovič, Navarra String Quartet, Ron. Šebesta, N. Skuta, B. Dugovič, K. Smetanová, P. Pažický, B. M. Gilmore, C. B. Bigelow, Y. Roshko, J. Iršai, R. Roth) / Turné Slovenského filharmonického zboru, Viedeň: Tristan a Izolda.

„Aký zmysel má naša práca v čase vojny? ...treba robiť ďalej ako najlepšie vieme, to, čo sme robili doteraz? ...lebo to je prejavom lepšieho a vznešenejšieho v človeku...“ pýta sa vo svojej úvahe muzikológ a riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič. Azda. Dúfajme...

Reflexie koncertov, nahrávok, rozhovory, glosy, témy z hudobnej histórie, texty výsostne o hudbe, ale aj s jej presahmi do iných oblastí, polemika... To všetko je májové vydanie Hudobného života.

Asi mnohí vnímate turbulencie v Opere SND, ktorá už zaujíma novinárov naprieč mediálnym spektrom – verejnoprávnymi médiami počnúc a bulvárnymi končiac. Veríme, že v mozaike rôznych spracovaní zaujme aj náš odborný pohľad. Téme sme sa venovali v minulom čísle rozhovorom s riaditeľom opery Luborom Cukrom. Pokračovali sme zaslaním otázok generálnemu riaditeľovi SND Matejovi Drličkovi. Napriek prísľubu sme sa odpovedí do našej uzávierky nedočkali. K téme prináša analytický materiál Robert Bayer.

V bratislavskej kaviarni sa zišli dvaja violončelisti – v uvoľnenej muzikantskej debate spovedal Ján Slávik Eugena Procháca, ktorý už má tak trochu dôvod na bilancovanie svojej plodnej umeleckej i organizátorskej kariéry.

Momentálne najrelevantnejšie hudobné ocenenia – verejnoprávne Rádiohlavy – si všimli aj inšpiratívny vklad Františka Báleša nielen k Hviezdoslavovej storočnici ale aj do problematiky zhudobňovania slovenskej poézie vôbec. Chatovala s ním Jana Dekánková.

O vzrušení, po ktorom prahne každý hudobný historik – objavení nového či strateného diela – sa dozvedáme z textu Martiny Kamenskej. V hlavnej úlohe: Pohrebná pieseň Igora Stravinského.

Soňa Jeseničová sa medzičasom pustila do seriálu Hudba v časoch neslobody, ktorý prináša aj v dnešnej dobe veľmi aktuálne konotácie. V tomto čísle sleduje autorka silu angažovanej propagandistickej piesne.

Medzi jubilantmi, ktorých si všímame v tomto čísle, je aj pani Terézia Ursínyová, s Hudobným životom spätá od jeho úplných začiatkov – ako autorka, redaktorka a prvá zástupkyňa šéfredaktora. Gratulujeme a ďakujeme!

Je toho viac, napríklad pokračovanie poviedok na hudobné motívy – a na objednávku Hudobného života – od Vandy Rozenbergovej, opätovnej finalistky literárnej ceny Anasoft litera.

Robme ďalej ako najlepšie vieme...

Andrea Serečinová

Jozefom Gráf

Milana Paľ

x