Dvojica Tomáš Šelc (basbarytón) a Peter Pažický (klavír) spolupracovala pri nahrávaní CD prvýkrát. Dramaturgiu tvorí hudba autorov, ktorí sa v Bratislave, vtedajšom Prešporku, narodili (Ernst von Dohnányi), študovali (Štefan Németh­‑Šamorínsky, Béla Bartók, Alexander Albrecht) alebo pôsobili (Karl Mayrberger, Ludwig Burger). Tomáš Šelc piesne Alexandra Albrechta (Uspávanka, Čas ruží) už zaznamenal na CD nosiči s klaviristkou Danou Hajóssyovou (Alexander Albrecht: Biographie, Pavian Records 2012).

Obaja umelci posledné dva roky nezaháľali a obmedzené koncertné možnosti suplovali výdatnými nahrávacími aktivitami. Tomáš Šelc sa podieľal na autorskom CD Lukáša Borzíka Signum Magnum, nahrávke s tvorbou Jána Levoslava Bellu Protestantská chrámová hudba pre zbor a orchester i na zaujímavom projekte Biblických piesní Antonína Dvořáka a Mariána Kittnera. Peter Pažický sa okrem sólovej dráhy často venuje i klavírnej spolupráci so spevákmi. V poslednom čase to bolo napr. s Adrianou Banásovou na CD Desire, Evou Šuškovou na albume Mŕtvy a na autorskom nosiči Štefana Fajnora Cymbál a husle, piesne pre hlas a klavír.

Recenzovaný album otvárajú Tri piesne Štefana Németha­‑Šamorínskeho – Obeta, Organové tóny a Ťažký večer. Interpreti ich predkladajú s ľahkosťou a pripravujú poslucháča na Päť slovenských ľudových piesní od Bélu Bartóka, ktoré skomponoval v Prešporku – V tej bistrickej bráne, Dolu dolinami, Pod lipko, nad lipko, Priletel ptákKrúťi Tono vreťená. Podľa Vladimíra Godára, autora textu bookletu, ide o prvé úpravy slovenských ľudových piesní pre hlas a klavír vôbec. Interpreti v nich vedú vzájomný dialóg s tajomným impresionistickým charakterom. Tomáš Šelc sa tu prejavil ako lyricky cítiaci spevák, ktorý výrazovo tlmočí text piesní a ich atmosféru, ale sedia mu aj dramatickejšie ladené piesne. Pažického klavírny sprievod výborne komunikuje so spevom a naplno podčiarkuje charakter každej piesne. Pod lipko, nad lipko charakterovo vybočuje z melancholickej nálady, no spevácke podanie je stále značne lyrické a ťahavé. Vyžadovala by sa v nej väčšia ľahkosť a sviežosť prejavu u Šelca, aká sa objavuje u Pažického. CD pokračuje Dvoma piesňami op. 4 č.1 – Lesný rozhovor Si ľúbezná a svieža od viedenského rodáka Karla Mayrbergera, ktorý pôsobil v Bratislave ako zbormajster mužského zboru Pressburger Liedertafel a dirigent Cirkevného hudobného spolku. Mayrbergerove piesne stelesňujú poetiku nemeckej romantickej piesne, čo odzrkadľujú v hudobnom prejave aj interpreti.

V piesňach Alexandra Albrechta prevláda námet lásky k žene – Moje srdce, Uspávanka, Čas ruží. V charakterovo rozmanitejšej piesni Čas ruží, venovanej jeho budúcej manželke, by sa možno žiadalo udržať kontinuálnejšiu melodickú líniu nad jednotlivými slabikami v texte. V piesni Ludwiga Burgera Keď ideš odo mňa kontrastuje bohatšia klavírna faktúra so statickejšie vedenou vokálnou melodickou líniou.

Album uzatvára Šesť básní op. 14 Ernsta von Dohnányiho, ktoré majú atribúty neskororomantickej až secesnej piesne a vypracovaný klavírny part, na ktorom Pažický opäť predviedol svoje zručnosti. Aj tu preukázali interpreti zmysel pre zvukový a rytmický detail, vo vzájomnom dialógu odkrývajúc rozmanité nálady piesní.

 

Článok bol zverejnený v časopise Hudobný život 05/2022

Aktualizované: 12. 06. 2022
x