Konzervatórium Žilina pozývalo na 4. mája do Domu umenia Fatra svojich priaznivcov, absolventov aj aktuálnych frekventantov, obdivovateľov, priateľov… na slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia založenia tejto inštitúcie. To, že sa termín celebrovania mierne oneskoril, neprekážalo. Nedávna doba nás priučila.

Slávnostný koncert

Podstatné je, že tento sviatok žilinskej mekky hudobného vzdelávania sa uskutočnil a umožnil znova naživo prijímať umenie, hudbu, ktorá bola ozmyselnená nielen daným výročím, ale aj autenticitou. Takmer všetci protagonisti slávnostného večera sú (boli) v úzkom spojení so školou, ktorá má značný význam nielen pre slovenskú kultúru. Okrem hudby bola dominantou večera atmosféra, s akou sa stretneme výlučne na jubilejných slávnostiach, kde to iskrí radosťou, ale aj dávkou nostalgie, spomienkami, aj pocitmi vďaky. Skoncipovať program na podobné podujatie nie je jednoduché. Ten, ktorý zostavovatelia zvolili, napokon obsiahol onen správny náboj, symboliku, bilancovanie, ale aj aktuálnu tvár. Večer otvorila Slávnostná predohra Pavla Kršku, skladateľa, ktorý svoju tvorivú a životnú cestu prepojil so žilinským konzervatóriom. Pôvodne absolvent hry na klavíri na VŠMU sa nenechal „zlákať svetom“, ale vrátil sa ku koreňom. Pôsobil na žilinskom konzervatóriu, odchoval množstvo žiakov, tvoril a tvorí. Pre radosť všetkých, ktorí obdivujú poctivú hudbu. Symfonický orchester Konzervatória Žilina, ktorý viedol jeho líder Pavol Tužinský, je pokračovateľom telesa, pôvodne založeného B. Urbanom. Členovia koncertantnej zostavy (husle A. Rosík, violončelo P. Mišejka, hoboj I. Fábera a fagot M. Oravec) si našli priestor na návrat a zdravicu spoluúčinkovaním v Haydnovej Koncertantnej symfónii B dur. Prvá časť večera dômyselne vygradovala v „bode B“ – v Beethovenovej nevšednej Fantázii c mol pre klavír, sóla, zbor a orchester op. 80. V nej dostali okrem orchestra príležitosť aj ďalšie zložky náležiace do umeleckej výbavy školy: Spevácky zbor Konzervatória Žilina vedený zbormajstrom Tomášom Vrškovým a šestica vokálnych sólistov: L. Kostúrová, M. Kubištelová, D. Birasová, J. Gráf, T. Dedič a I. Zvarík. Náročnú partitúru korunoval sólom excelentný klavirista Daniel Buranovský (odchovanec triedy A. Kállaya).

Druhá časť programu ponúkla iný žáner. Populárny Big Band Konzervatória Žilina vedený Marekom Pastírikom potešil aj „inožánrovo“ orientované publikum. Spoločne s hosťujúcimi sólistami, trubkárom Michalom Cálikom a speváčkou Barborou Švidraňovou produkcia dynamicky narastala. Pôvabnou kódou programu bola folklórne inšpirovaná pôsobivá kompozícia Orava, Orava od lídra formácie, v ktorej spoluúčinkovala spevácka zložka folklórneho súboru Rozsutec.

Z histórie…

Ako je známe, prajné obdobie pre rozvoj kultúry, osvety a školstva nastalo v Žiline, ako aj ostatných slovenských mestách, začiatkom 20. storočia, najmä po vzniku Československej republiky. Po sporadických pokusoch so snahou tvarovať žilinskú kultúru objavuje sa...

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 06/2022. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 12. 06. 2022
x