•  Hudbu si študoval v portugalskom Aveire, aké sú tvoje spomienky na tamojšiu výučbu?

V Aveire som študoval najskôr na konzervatóriu, potom na univerzite. Na konzervatóriu sme sa venovali širokému záberu od polyfónnej hudby 13. storočia až po tvorbu Pierra Bouleza. Prednášalo sa však aj o elektronickej a elektroakustickej hudbe. Konzervatoriálne štúdiá mi tak dali vynikajúce základy pre ďalšie štúdium kompozície. Prirodzene som hľadal univerzitu, ktorá by mi poskytla tie najlepšie podmienky. Ako skladateľ som chcel držať krok s progresívnymi trendmi a nemalo pre mňa zmysel študovať skladbu bez využitia elektronickej či elektroakustickej hudby a bez štúdia počítačového programovania. A práve univerzita v Aveire má vynikajúci medzinárodný profil. Vyučujú tam ľudia, ktorí študovali v najdôležitejších metropolách hudby na svete. Napríklad aj jeden z najoceňovanejších skladateľov elektroakustickej hudby – João Pedro Oliveira.

 

  •  Iné dôležité skladateľské vplyvy, inšpirácie?

Okrem štúdií v Aveire mali a majú na moju hudbu vplyv Schönberg, Webern, Nono, Grisey, Berio, Ligeti, Boulez, Nunes, Stockhausen, Sciarrino, Furrer alebo Fedele. Sú to géniovia, ktorí hudbe a svetu priniesli nové prístupy, novú estetiku, a teda aj nové paradigmy.

 

  •  Aké životné cesty ťa priviedli na Slovensko?

V roku 2011 som stretol svoju partnerku Petru Bachratú, ktorá prednášala na univerzite v Aveire. O možnosti žiť na Slovensku sme hovorili niekoľkokrát, nemyslel som si však, že by sa tento nápad stal realitou. Život v Portugalsku sa mi páčil a Slovensko bola pre mňa úplne cudzia krajina s iným jazykom a zvykmi. Petra však otehotnela a ja som si povedal, že by som mal zariskovať. Dnes mám Slovensko, jeho jazyk, ľudí a jedlo rád. Dokonca sa ako Slovák už aj cítim.

 

 

  •  Vnímaš rozdiely v pozícii súčasnej komponovanej hudby na Slovensku a v Portugalsku?

V Portugalsku je viac ansámblov, ale aj koncertov zameraných na súčasnú hudbu. Za posledných 15 rokov sa množstvo portugalských škôl zameralo na hudbu 20. a 21. storočia, ako aj na tvorbu portugalských skladateľov. Portugalsko má však dvakrát viac obyvateľov ako Slovensko. Na Slovensku si zas vážim Rajeckú hudobnú jar, čo je medzinárodná súťaž v interpretácii diel skomponovaných slovenskými skladateľmi pre deti. Výnimočný je aj Quasars Ensemble, ktorý je podľa mňa na rovnakej úrovni ako celosvetovo najuznávanejšie súbory. Súčasná hudba by však na Slovensku mohla dostať ešte väčší priestor. Toto leto publikujem štúdiu o povinnom repertoári prijímacích skúšok na štúdium orchestrálnych nástrojov, kompozície a dirigovania na 12 vysokých školách z celého sveta (okrem Afriky). Výsledky naznačujú, že cca 90 percent tejto hudby pochádza zo 17.–19. storočia. Takže pre súčasnú hudbu je potrebné vykonať ešte veľa práce, a to v celosvetovom meradle…

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 07-08/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 16. 02. 2022
x