Aktuálne

Hudobný život 07-08/2021

Z obsahu vyberáme

Jubileum:J. V. Michalko: Ako sa človek stane tým, čím je, Rozhovor: Zaostrené na slovenskú avantgardu (M. Sloboda), Na chate: Ján Klíma a Jozef Lupták, V novej krajine: Nuno Figueiredo, Spomíname: Veľký umelec plný človečiny - M. Novák, Zahraničie: Hamburg: Osemdesiat ruží pre M. Argerichovú, Vlahé Pražské jaro, Hudobné divadlo: Prvý pokus o návrat (Rigoletto v SND), Muzikológia: Filozofia novej hudby T. W. Adorna, Analýza: L. van Beethoven: Klavírne sonáty č. 26 a 27, Jazz: M. Jakabčic: „Logické myslenie má v komponovaní dôležitú úlohu“, Priekopníci jazzového kontrabasu: P. Foster, W. Braud, T. Terry, Hudba a doba D. Kollara, Poviedka: Čarovná flauta, Druhý fokus: Igor Karško, Koncerty a festivaly: Pandolfis Consort, Recitál B. Šuňavskej, Konvergencie s Piazzollom, Hudba dneška v SNG, V. Gluzman, Bratislavský organový festival, Ars organi Nitra, Hudobné POlaHODY, Dvestoročnicou B. Kélera – Bravo pre „Schneidrovku“, Hudba na (trnavskej) radnici, Modrokamenská hudobná slávnosť, Zuzana Mojžišová a Solamente naturali.

„Účel je z hľadiska štýlu a výrazových prostriedkov najdôležitejší. Je to cieľ – terč, do ktorého sa musíš trafiť, ako keď hádžeš šípky…“ (M. Jakabčic, str. 42) „…je veľmi dôležité, aby jednotliví hráči presne vedeli, ako v týchto úsekoch funguje kontrapunkt, aká je úloha konkrétneho hlasu. Interpret tiež musí pochopiť výstavbu skladby – ako v nej prebieha intervalová evolúcia, ako v nej fungujú vzťahy dĺžok jednotlivých úsekov, časové proporcie. Ak si to hráči uvedomia, skladba začne dávať oveľa väčší zmysel a získa neporovnateľne väčšiu precíznosť.“ (M. Sloboda o hudbe J. Sixtu, str. 30) „Hudba ako Boží dar stavia pred človeka známe základné existenč­né otázky: odkiaľ som, na čo som tu, kam smerujem. Vedie a povzbudzuje k hľadaniu Pravdy.“ (J. V. Michalko, str. 24) Tri citáty z letného dvojčísla Hudobného života, ktoré dr­žíte v rukách – alebo možno čítate z monitorov, displejov elektronických zariadení – pripomínajú, prečo tu sme a prečo to robíme – umenie, hudbu… Za posledné mesiace pred nás rôzne pandemické „režimy“ kládli rôzne výzvy a otázky. Najprv vydržať bez, potom to zmeniť, teraz zase dohnať a pre istotu aj radšej pomíňať vopred… Žijeme v bezprecedentných podmienkach, reagujeme za pochodu.
Aktuálne v prebytku toho, čo bolo mesiace veľkým nedostatkom. Chutí nám to? Preje sa nám to? A keď už sme
toľko čakali, pripravili nám to kvalitne?
Verím, že napriek prichádzajúcej neistote dvíhajúcej sa ďalšej vlny, vám stránky nášho časopisu prinesú inšpirá­
ciu, informácie i potešenie.

Andrea SEREČINOVÁ

x