Festival sa konal počas piatich nedieľ od 9. 5. do 6. 6. Bolo to obdobie postupného uvoľňovania pandemických opatrení, počet návštevníkov koncertov bol ešte stále značne limitovaný. Plánovaniu a príprave festivalu venovala jeho umelecká riaditeľka a zakladateľka Mária Magyarová Plšeková isto mnoho energie, obzvlášť ak vezmeme do úvahy, že v čase príprav bol výsledok neistý. Podarilo sa jej zabezpečiť aj „live“ internetový prenos a záznamy z koncertov si možno vyhľadať na youtube.com, ako aj na internetovej stránke festivalu https://www.organfest.sk/en/live¬ streaming/. Navzdory všetkým okolnostiam sa jej podarilo zorganizovať umelecky plnohodnotné podujatie s kvalitnými interpretačnými výkonmi a pestrou dramaturgiou, hoci vzhľadom na neistú situáciu s cezhraničným cestovaním je pochopiteľné, že tentokrát oslovila slovenských interpretov.

 

Otvárací koncert sa konal 9. 5. v nitrianskom Evanjelickom kostole Sv. Ducha. Bol výnimočný najmä tým, že sa na ňom predstavili dvaja interpreti – Marieta PuhovichováMarek Vrábel, a to nielen sólisticky, ale aj v závere koncertu aj spoločne v u nás zriedkavo uvádzanej štvorručnej organovej literatúre (Albrechtsberger, Beethoven a J. Haydn). Išlo o pozitívnou energiou sršiace skladby v brilantnej interpretácii, medzi ktorými však kompozičnou kvalitou obzvlášť zaujalo Beethovenovo Adagio für die Flötenuhr. Neobaroková dispozícia a zvukový charakter relatívne nového nástroja v kostole od rakúskej firmy Pfluger Orgelbau z Feldkirchu (2008) ponúkla priam ideálne predpoklady pre vyznenie hudby starších autorov, preto interpreti urobili veľmi dobre, keď do dramaturgie zaradili diela skladateľov od 17. po začiatok 19. storočia. V sólovej časti hral Marek Vrábel skladby Ch. Avisona, J. Pachelbela a G. F. Händla, Marieta Puhovichová J. S. Bacha, G. Muffata a koncertantné Allegro G. Torelliho v transkripcii J. G. Walthera. Zaujímavý bol odlišný prístup Pachelbela a Muffata k obľúbenej barokovej forme ciaccony, čo si poslucháč mohol veľmi dobre povšimnúť, keďže diela oboch skladateľov zazneli bezprostredne po sebe.

V evanjelickom kostole sa konal aj ďalší mimoriadne zaujímavý komorný koncert pre organ a harfu. Mária Magyarová Plšeková v umeleckej spolupráci s harfistkou Adrianou Antalovou predniesli 30. 5. poslucháčom štyri skladby originálne napísané pre danú kombináciu nástrojov (O. Ravanello, P. J. Blanco, M. Grandjany, A. Wammes), čím sa im podarilo vyhnúť sa hre transkripcií. Piatou skladbou pre harfu a organ bola premiéra Impression Nr. 1 od jej interpretky M. Magyarovej Plšekovej a bola milým prekvapením. Koncert v podaní oboch umelkýň a s takmer rovnakou dramaturgiou som mal možnosť na živo počuť o tri týždne neskôr, preto sa mu viac venujem v rámci spravodajstva z Bratislavského organového festivalu. Mária Magyarová Plšeková urobila vzhľadom na zvukový charakter nástroja v Nitre určite správne, keď dve skladby v sólovej časti dramaturgie koncertu nahradila v nitrianskom programe dielami starších autorov – J. S. Bacha (Prelúdium a fúga g mol BWV 535) a J. Chr. Kellnera (Prelúdium C dur).

Ďalšie tri koncerty boli koncipované ako organové recitály a konali sa na podstatne väčšom nástroji v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Na prvom z nich priniesol 16. 5. Imrich Szabó podobnú dramaturgiu ako 6. 12. na koncerte v bratislavskej Redute (HŽ 1-2/2021, str. 2). Tentokrát však do nej zaradil...

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 07-08/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 16. 02. 2022
x