Mnohí pedagógovia svojím zanietením ďaleko prekračujú osnovy vyučovaných predmetov a dokážu u študentov prebudiť hlboký záujem o hudbu. PETER BUBÁK bol nesporne jedným z takých učiteľov na bardejovskom Gymnáziu Leonarda Stöckela. Výrazne ovplyvnil aj moje neskoršie rozhodnutie venovať sa hudbe. Popri fyzike a matematike vyučoval estetiku a roky pravidelne organizoval školské návštevy hudobnodramatických predstavení. Okrem spomínania na roky minulé sme sa rozprávali aj o jeho aktuálnych aktivitách súvisiacich s oživením hudobného odkazu bardejovského rodáka Bélu Kélera (1820–1882).

Pochádzate z Komárna, rodiska Franza Lehára, mesta, kde sa koná medzinárodná operetná súťaž. Ako to ovplyvnilo váš hudobný vkus? Boli ste už v detstve obklopený hudbou?
Za svoj vzťah k hudbe vďačím mame. Mala rada operetu a brávala nás s bratom na predstavenia do Budapešti. Nikdy nezabudnem na predstavenie Kálmánovej Čardášovej princeznej s Hanou Honthyovou a Marikou Némethovou, možno poslednými veľkými operetnými primadonami. Mal som veľké šťastie aj na výborné učiteľky hudby. Prvá, teta Ilonka Kőhalmi so mnou po povinných cvičeniach hrávala štvorručne úpravy Lehárových operiet, ale aj valčíky Bélu Kélera, čo bolo moje prvé stretnutie s týmto autorom. Môj brat Jozef sa časom venoval výtvarnému umeniu. Ja som pokračoval na hudobnej škole u pani Irmy Vikartovskej. Kým teta Ilonka bola „melodička“, pani Irma cizelovala techniku. Musel som hrať Bacha.

Pre študentov bardejovského Gymnázia Leonarda Stöckela ste ako učiteľ fyziky, matematiky a estetiky organizovali zájazdy na baletné, operné a operetné predstavenia prešovského a košického divadla. Ako vtedajší váš študent si spomínam, že pred každým takýmto predstavením ste sa snažili v rámci vyučovania pripraviť triedu na konkrétny titul rozprávaním a púšťaním hudobných ukážok. Bola to teda práca navyše...
Hudobná či estetická výchova (kultúra a umenie) sú na stredných školách stále popoluškami. Často ich učia slovenčinári, ktorí ich využívajú na rozšírenie učiva z literatúry. Učebnice sú úplne nevyhovujúce. Študent je však duša vnímavá a veľmi rafinovaná. Preto som často obetoval skúšanie na fyzike a približoval som študentom vybrané predstavenie či koncert, podobne ako to robili moje vzácne učiteľky. Neskôr som učil i hodiny umenia a kultúry, kde bol už väčší priestor na prípravu aj následný rozbor. Všetko, čo som vedel o hudbe, som sa snažil rozdať každému, kto to prijal. Dostal som do daru schopnosť vnímať hudbu a chcel som toto šťastie dopriať aj ostatným. Ak sa mi podarilo poodhaliť študentom tento krásny svet a obohatiť ich život o zázrak hudby, som rád a nežil som zbytočne.

Vo vašom živote sa teda neustále prelínajú exaktné vedy s hudbou. Vnímate v týchto dvoch svetoch nejaké objektívne prieniky, spoločné prvky?
Po ukončení štúdia fyziky na UPJŠ v Bratislave som uvažoval o štúdiu hudobnej vedy. Jeden múdry pán mi poradil, aby som to nerobil: „Fyzika ťa bude živiť a hudba ti bude koníčkom.“ Kým racionálna fyzika ma živila, hudba bola akýmsi emocionálnym doplnkom. Vieme, že aj sám Albert Einstein hrával často i verejne na svojich husliach Mozarta... Hudba a fyzika sa dopĺňajú ako brat a sestra. Hudobné zvuky vznikajú chvením strún, blán, dosiek, tyčí či ľudských hlasiviek, no rezonancia a šírenie zvuku v látkovom prostredí nie sú bez emócií kompletnou hudbou. Bez emócií by to boli len generátory zvuku. Na lepšie pochopenie pojmu zrýchlenie možno použiť Straussov valčík Akcelerácie op. 234, v termodynamike môže zaznieť rýchla polka Perpetuum mobile op. 257, pri Keplerových zákonoch si študenti vypočuli cyklus Gustava Holsta Planéty, či valčík Hudba sfér op. 235 Josefa Straussa...

Ako vyzerajú vaše dnešné výlety za hudbou? A aké boli pred začiatkom krízy?
„Inter arma silent Musae“, napísal Cicero. Inter Covid silent Musae, znie aktualizácia. Covid je vlastne (biologická) vojna, ktorá úplne ničí živé umenie. No ak nemáte operu a koncert, máte ČT art. V prestávke medzi dvomi vlnami covidu som výnimočne stihol premiéru Lovcov perál v Liberci.
Vždy som rád cestoval za operou hlavne do Talianska. Absolvoval som niekoľko...

... pokračovanie článku v čísle 01-02/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 08. 03. 2021
x