Aktuálne

Hudobný život 01-02/2021

Z obsahu vyberáme:

Rozhovory - A. Demoč, Ľ. Michalková. P. Bubák, D. Wania - S. Klima, Spomíname - R. Berger, I. Medňanská, L. Komárek, O. Demo, Hudobné divadlo - D. Radok: "Opera musí zostať spoločným živým zážitkom", Annin denník v Opernom štúdiu SND, Zahraničie - Klavírní festival R. Firkušného, Fenomén - Novoročné koncerty Viedenských filharmonikov, Miesto pre dvoch Ako sa žije... chrámovým organistom (F. Beer, S. Tichý), Hudobné lokality - YMCA, História - Neznámy Rachmaninov, Antonio Salieri, Analýza - P. Boulez: Dérive 1, V novej krajine - Kiril Stoyanov, Jazz - Hudobná dielňa K. Kováča, Prvé dámy starého jazzu - L. Hardin Armstrong, Druhý fokus - Palo Macho.

Vážení čitatelia,

počet strán, vyhradených v tomto čísle rubrike Spomíname, žiaľ ilustruje dobu, ktorú žijeme. Napriek tomu máme pocit, že sme proces vplyvu pandémie na hudobný život v predchádzajúcich mesiacoch na stránkach nášho časopisu dostatočne zachytili a je čas odpútať sa od témy, aby sme neboli pre vás len zrkadlom smutných dní, ale najmä povzbudením a inšpiráciou pre časy, keď budeme môcť hudbu tvoriť a vnímať aj mimo našich domovov a bez rúšok. Aj naša obálka – huslista Stanislav Palúch fotoobjektívom Róberta Ragana st. – je len na prvý pohľad pochmúrna. My v nej cítime neutíchajúce odhodlanie hudobníkov pokračovať, hľadať svetlé miesta v tme... Otočme teda prvú stranu obálky a listujme s nádejou vo vnútri prvého dvojčísla Hudobného života v roku 2021.
Príbeh mladého skladateľa Adriána Demoča ukazuje, že medzinárodný úspech v takej špecifickej umeleckej disciplíne, akou je hudobná kompozícia, dnes nemusí brzdiť ani život mimo kultúrnych centier, ani tvorba v cudzom prostredí. Slávny režisér David Radok verí – napriek známemu klišé –, že operní speváci sú schopní výnimočných hereckých výkonov.
Vydavateľská činnosť v oblasti hudby je jednou z mála sfér, ktoré nezastavil nový koronavírus. Ani edičné aktivity nášho vydavateľa, Hudobného centra, neutíchajú. Krehkosť a monumentálnosť – poetické synonymá romantickej piesne a symfónie – sú v hľadáčiku novej publikácie hudobnej historičky a vysokoškolskej pedagogičky Ľudmily Michalkovej.
Novoročný koncert Viedenských filharmonikov bol prvý raz bez publika. Ale bol, a my sa sústreďujeme na fascinujúcu cestu tohto viac než 80-ročného fenoménu.
Stále je čo objavovať: či už v tvorbe zdanlivo prebádaných veľkých mien hudobnej histórie (Rachmaninov) alebo v pozadí dobových hoaxov, ktoré tak, ako tie dnešné, prekvapujú svojou životaschopnosťou (Salieri). Aj my pre vás ďalej objavujeme nové formáty: hľadáme veľké osobnosti v „malých lokalitách“ ale aj vynikajúcich hudobníkov, ktorí do našich orchestrov prichádzajú z iných krajín.
Naša jazzová rubrika ponúka opäť priamy kontakt s hudobným materiálom v Hudobnej dielni, ale aj ďalšiu dámu starého jazzu. V závere opäť kopa recenzií nových CD či Druhý fokus, tentoraz ako reflexia doterajších rozhovorov s jeho sprievodcom, výtvarníkom Palom Machom.

Pekné chvíle s Hudobným životom...
Andrea Serečinová

x