1. V životopisoch organistov sa často opakuje, že sa k svojmu nástroju dostali cez pravidelný kontakt s bohoslužbami a liturgiou v detstve. Bol to aj váš prípad?

2. Priblížte svoje pracovné povinnosti...

3. Do akej miery sa u nás darí nadväzovať na historické modely kantora ako cirkevného „hudobného riaditeľa“, udržiavať jeho pracovnú náplň a postavenie v rámci cirkvi a spoločenstva?

4. Je žiaduce, aby bol chrámový organista vyspelým hráčom s kvalitným interpretačným zázemím? Aké sú nevyhnutné predpoklady pre túto prácu, čo je najdôležitejšie?

5. ...

... pokračovanie článku v čísle 01-02/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

FRANTIŠEK BEER
Rímskokatolícka cirkev

1. Bol to aj môj prípad. Ako 7-ročný som začal miništrovať, neskôr spievať žalmy, až som sa ocitol na chóre za organom, kde som ako 10-ročný odohral prvú omšu.

2. Okrem prípravy a sprevádzania spevu počas bohoslužieb účinkujem ako organista aj na sobášnych a pohrebných obradoch, dirigujem dva malé spevácke zbory a raz do roka pre farníkov organizujem koncert.

3. Väčšinou sa to darí tam, kde pôsobí nadšený...

STANISLAV TICHÝ
Evanjelická cirkev a.v.

1. Nie, v mojom prípade to bolo úplne opačne. Cez záujem o organovú a cirkevnú hudbu som si našiel cestu k Bohu aj do cirkvi, kde som sa dal z vlastného presvedčenia ako 23-ročný pokrstiť.

2. V čase, keď normálne fungujú bohoslužby, hrávam 5-7 služieb Božích týždenne, plus pohreby a sobáše (aj katolícke), cez sviatky je však bohoslužieb oveľa viac. Mohol by som však viesť aj spevácke zbory, ak by bol záujem.

3. Nepodarilo sa nadviazať ani na modely z minulosti (pred rokom 1948), ani vytvoriť...

... pokračovanie článku v čísle 01-02/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 20. 02. 2021
x