Etnomuzikológ a dlhoročný rozhlasový redaktor redakcie ľudovej hudby Ondrej Demo nestrácal do vysokého veku kontakt s hudobným životom, napríklad cez súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu a Cena Janky Guzovej, aktívne pôsobil aj v Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii.
Do rozhlasovej Redakcie ľudovej hudby nastúpil v roku 1953 a počas štyroch desaťročí v nej obohatil rozhlasový archív o tisícky záznamov ľudových piesní a zvykov v podaní interpretov z celého Slovenska. Legendárnym sa stal najmä vďaka rozhlasovému cyklu Z klenotnice ľudovej hudby, ktorú vysielal od roku 1966. Cyklus bol pôvodne plánovaný na jeden rok, pre záujem poslucháčov ho však pripravoval až do roku 1993. Jeho autorská a redaktorská práca v rozhlase je zahrnutá do vyše 8-tisíc záznamov rôznych relácií, úprav piesní alebo rozhovorov. V roku 1976 stál pri vzniku Orchestra ľudových nástrojov Čs. rozhlasu v Bratislave. Dlhé roky spolupracoval aj s vydavateľstvom Opus pri redigovaní rozhlasových nahrávok vydávaných na LP platniach, neskôr táto spolupráca pokračovala najmä s domovským Vydavateľstvom Radio Bratislava. Z jeho podnetu vznikla medzinárodná rozhlasová súťaž nahrávok folklórnej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (1970–1991). O tomto pozoruhodnom rozhlasovom projekte kedysi O. Demo povedal: „Cieľom súťaže bolo zvýšiť umeleckú i zvukovo-technickú kvalitu nahrávok folklórnej hudby jednotlivých česko-slovenských rozhlasových staníc. Do súťaže sa prihlasovali aj stanice východného bloku, neskôr tiež západoeurópske stanice. Počas 16 ročníkov sa ich zúčastnilo 50 a víťazné nahrávky dostávali všetci. Tak sa záznamy slovenskej ľudovej hudby dostávali do mnohých európskych rozhlasových staníc a náš rozhlas získal z tejto medzinárodnej rozhlasovej súťaže 1 627 nahrávok, čo obohatilo vysielanie.“
Takto si na spoločné stretnutia spomína jeho kolega Marián Minárik: „Zoznámil som sa s ním ako poslucháč Klenotnice ľudovej hudby. (Myslím si, že takto by mohli uviesť spomienky na Ondreja stovky ľudí na Slovensku.) S obavami som zareagoval na výzvu, aby poslucháči písomne posielali do redakcie svoje postrehy a hodnotenia relácií. Ani som tomu nemohol uveriť, keď mi v novembri 1980 prišla z rozhlasu pozvánka na besedu s poslucháčmi v Považskej Bystrici. Zoznámil som sa tu s človekom, ktorý bol duchom toho všetkého, ktorý vedel, akými ľuďmi sa má obklopiť a koho osloviť. Na besedách sa zúčastňovali aj ďalší členovia bývalej Redakcie ľudovej hudby bratislavského rozhlasu: V. Slujka, D. Laščiaková, A. Domanská, Ľ. Galko, nechýbal folkloristom verný zvukový majster a spevák Ferko Bombík. Takto vznikol aj Kruh priateľov Klenotnice ľudovej hudby, s predsedom L. Jasenákom a fotodokumentaristom V. Majlingom. Môj záujem sa postupne rozšíril aj na medzinárodnú súťaž Prix de musique folklorique de Radio Bratislava a na štylizovaný folklór, aký interpretoval OĽUN. Sú to vlastne všetko fenomény, za vznikom ktorých stál Ondrej Demo...“
Pre OĽUN, spevácky zbor Lúčnica, Rodokmeň a iné folklórne súbory spracoval O. Demo 120 partitúr. Z jeho publikačnej činnosti spomeňme publikácie Žatevné a dožinkové piesne, Z klenotnice slovenských ľudových piesní, Janka Guzová spieva, Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku, Vianočné koledy, vinše a hry) a mnohé ďalšie (napr. monografie Branova). Publikoval celý rad etnomuzikologických štúdií a článkov. Autorsky a scenáristicky sa podieľal na 44 televíznych etnografických a folkloristických filmoch i na príprave mnohých programov na folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve a v Myjave. Dlhé roky bol aj členom výboru SOZA a spolupracoval s Národným osvetovým centrom.

Článok je uverejnený v čísle 01-02/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 20. 02. 2021
x