Úvod do štúdia teórie harmónie

Úvod do štúdia teórie harmónie

späť na zoznam

Úvod do štúdia teórie harmónie

 • Autor:

  Hrušovský, Ivan

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-80-89427-38-3

 • Rok vydania:

  2019

 • Počet strán:

  218

 • Cena s DPH:

  €14,30

 • Cena bez DPH:

  €13

i

Spoločná publikácia Hudobného centra a Vysokej školy múzických umení prinesie revidované vydanie jednej z ťažiskových prác slovenskej muzikológie z pera slovenského skladateľa, muzikológa a hudobného historika Ivana Hrušovského. Kniha vznikla na sklonku 50. rokov 20. storočia a prináša hlboký pohľad na vývoj fenoménu harmónie, počnúc viachlasom, ktorý sa sformoval v hudbe prírodných národov, cez viachlasné konštrukcie európskej hudby posledného tisícročia až po kompozičný konštruktivizmus v rôznych orientáciách hudby 20. storočia. Publikácia je vhodná pre všetky druhy hudobných škôl i pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj pohľad na vývojové peripetie európskej hudby. Kniha vychádza v edícii Markéty Štefkovej a v redakcii Vladimíra Godára.

x