Hudobný život 12/2023

Hudobný život 12/2023

späť na zoznam

Hudobný život 12/2023

 • Autor:

  rôzni

 • Médium:

 • ISBN:

  13 35-41 40

 • Rok vydania:

  2023

 • Počet strán:

  40

 • Cena s DPH:

  €2,50

 • Cena bez DPH:

  €2.08

i


 • Martin Valihora v spätnom zrkadle svojej kariéry

 • Pavel Stiller, učiteľ hviezdnych hráčok na zobcovej flaute

 • Analýza: César Franck: Symfónia d mol

 • Jazzové laboratórium: Ľubomír Tamaškovič: Nation in Bondage

 • festival Nová slovenská hudba

 • hudobná poviedka Vandy Rozenbergovej

 • koncerty, operné kritiky, recenzie CD a kníh


Úspešné príbehy sa dobre píšu a ešte lepšie čítajú. V decembrovom čísle sa Juraj Kalász zhovára s jazzmanom Martinom Valihorom, ktorý vzorec úspešného hudobníka napĺňa suverénne, s jednoznačnými presahmi za hranice pôvodného prostredia, navyše, aj s aktivitami, ktoré sa dotýkajú verejného záujmu. Rada o príkladoch skutočných elít čítam, nesmierne rada ich vidím na stránkach nášho časopisu. Potrebujeme ich ako soľ.


Musím sa priznať, že s veľkým rozochvením vstrebávam príbehy o tých, čo žijú svoje „malé“ hrdinstvá, v ústraní, bez ambícií byť videnými, v skromných podmienkach, v skutočnom zákulisí nášho hudobného sveta. Nevzdávajúci sa organizátori lokálnych festivalov mimo kultúrnych centier, operátori malých nezávislých vydavateľstiev, učitelia… Hnaní presvedčením o svojej pravde, idúci za ňou bez pátosu, lebo tam, kde nie je veľké publikum, nedá sa pred nikým na nič hrať.


Preto je na našej novembrovej obálke Pavel Stiller, učiteľ zobcovej flauty na Základnej umeleckej škole v Žiline. Zobcová flauta, tá popoluška zušiek, mliečny zub dychových nástrojov, vrchol pedagogickej úžitkovosti, kus plastu zabudnutý takmer v každej hudbymilovnej domácnosti… Vyštudovaného hornistu Pavla Stillera nestihla v detstve otráviť, šťastne ho minula jej utilitárna rola, ktorú jej tak nepekne určilo naše základné hudobné školstvo, a zrejme preto ako dospelý muž podľahol jej čaru. Príbehy jeho dvoch najúspešnejších žiačok, finalistiek najprestížnejších svetových súťaží i populárnej televíznej šou Virtuózi, sú nielen vyústením jeho dlhoročného pedagogického a interpretačného hľadania, ale aj poctivej práce na sebe a neustálej potreby posúvať sa ďalej. Rozhovor s Pavlom Stillerom je pozvaním nielen pre učiteľov, rodičov detí, študentov, ale pre každého, kto hľadá životnú inšpiráciu.


Koniec roka je vždy plný koncertov, čo vidieť aj na našich stránkach. Veľmi teší zostava recenzií zahraničných operných predstavení, do ktorých kvalitne prispeli aj slovenskí interpreti a tvorcovia.


Posledným tohtoročným číslom sa s vami, vážení čitatelia, lúčime v tlačenej podobe až do začiatku februára 2024, keď si budete môcť kúpiť prvé dvojčíslo v novom roku.


Na internete nás nájdete už skôr, v podobe čerstvej a dlhoočakávanej internetovej verzie Hudobného života. Nech vaše sviatky na prelome rokov sprevádza pokoj, zdravie a hudba.


Andrea Serečinová

x