Štúdie o Chopinovi, Pedagogika G. G. Nejgauza

Štúdie o Chopinovi, Pedagogika G. G. Nejgauza

späť na zoznam

Štúdie o Chopinovi, Pedagogika G. G. Nejgauza

 • Autor:

  Miľštejn, Jakov Izakovič; Kremenštejnová, Berta Lejbaševna

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  80-88884-52-7

 • Rok vydania:

  2004

 • Počet strán:

  340

 • Cena s DPH:

  €12,78

 • Cena bez DPH:

  €11.62

 • Stav na sklade:

  dočasne vypredané

i

Knihy Štúdie o Chopinovi a Pedagogika G. G. Nejgauza, ktoré preložil Cyril Dianovský, obsahujú umelecko-pedagogický odkaz velikánov klavírneho umenia – Fryderyka Chopina a Genricha Gustavoviča Nejgauza. Prinášajú a približujú najvzácnejšie pasáže z ich pozostalostí, ktoré spracovali Jakov Miľštejn a Berta Kremenštejnová. Keď si predstavíme celé Chopinovo dielo, jeho rozsah, záber, problematiku a ciele, dostaneme uspokojivú odpoveď na otázku, prečo sú Chopinove pedagogické postupy tak progresívne a aktuálne ešte aj dnes. Nakoniec, svedčí o tom aj Kremenštejnovej práca o pedagogike Genricha Gustavoviča Nejgauza. Výber a kombinácia textov od Jakova Miľštejna a Berty Kremenštejnovej nie sú náhodné. Predstavujú akýsi diptych, ktorého druhá časť je pokračovaním prvej. Príbuznosť Chopinových a Nejgauzových pedagogicko-metodických prístupov možno vysvetliť tým, že obaja umelci čerpali vo svojej pedagogickej práci z vlastnej interpretačnej praxe. Ich „škola“ je triezva a životaschopná, pretože sa opiera o praktické skúsenosti. Kniha je určená slovenským pedagógom a záujemcom o umenie hry na klavíri a je účinným nástrojom pri výchove mladej klaviristickej generácie. "[Kniha]... je ďalším pozoruhodným titulom v rade publikácií Hudobného centra..." (Markéta Štefková, Slovenská hudba, roč. 31, č. 1)

x